יומן חב״ד ה' אדר ב ה׳תשפ״ד

אדר ב ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרב לוי יצחק שניאורסאהן, בן דודו של הרלוי"צ אבי הרבי - תש״ב

נולד בשנת תרנ"ט בפודוברנקה לרב אברהם שניאורסאהן, דודו של רבי לוי יצחק. שימש כשו"ב ופעל רבות בהפצת היהדות ברוסיה הסובייטית. בתרצ"ח נעצר על ידי השלטונות ונשלח לגלות - שם פגש את בן דודו הרלוי"צ. נפטר בה' אדר שני תש"ג ורבי לוי יצחק הביאו לקבר ישראל וערך את ההלוויה.


זכרון להולכים
הרה"ח מנחם מענדל בליזינסקי ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מנחם מענדל בליזינסקי ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' מנחם מענדל בן הרב מאיר שלום בליזינסקי שימש גבאי ביהכ"נ 770 ב"זאל" למעלה מקושר בכל לבבו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד ביום ד אדר תרצ"ה בעיר טוואצק ונפטר בשנת התשנ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פרידה לדיוב ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
x
מרת פרידה לדיוב ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
מרת פרידה לדיוב הקימה עם בעלה משפחה חסידית לתפארת, זכתה לחנך ולגדל את ילדיה על פי דרך החסידות, תוך ששומרת בקנאות ובחירוף נפש על התורה והמצוות. נולדה בסמרקנד, ונפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ הר מנוחות
הרה"ח שניאור זלמן אליעזר הורביץ ע״ה תשמ"ד,
x
הרה"ח שניאור זלמן אליעזר הורביץ ע״ה תשמ"ד,
הרב התמים ר' שניאור זלמן אליעזר בן הרב יצחק הלוי הורביץ נולד כד טבת תרס"ט ונפטר בשנת התשמ"ד
הרה"ח אליעזר בר יהודה ע״ה תשנ"ז, צפת
x
הרה"ח אליעזר בר יהודה ע״ה תשנ"ז, צפת
הרב התמים ר' אליעזר בן הרב צבי בר יהודה. נפטר בשנת התשנ"ז צפת
מרת שבע גיטל סלומון ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שבע גיטל סלומון ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת שבע גיטל בת הרב זאב סלומון נתחנכה במוסדות חב"ד מקושרת לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת התש"ס מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מרדכי ליפשיץ ע״ה תשע"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מרדכי ליפשיץ ע״ה תשע"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
שרד שתי מלחמות עולם ולחם במסירות נפש עבור היהדות תחת השלטון הקומוניסטי. נודע בכינוי "השוחט ממוסקבה", ובתקופה האחרונה בעלמא הדין התגורר בקראון הייטס. קצרה היריעה מלפרט את מסכת חייו בימי שלטון הקומוניזם, שם נכלא ועונה בשל פעילותו לביצור חומות היהדות. באחד מפרקי חייו נאסר למשך שבע שנים. לימים, זכה להקים משפחה לתפארת. במשך שנים שימש כשוחט ומוהל במוסקבה, כשבתחילת שנות הנו"נים יצא משערי ברית המועצות לאחר נפילת מסך הברזל. הרב ליפשיץ ע"ה זכה ל'קרובים' מיוחדים מהרבי נשיא דורנו
הרה"ח לוי יצחק שניאורסאהן ע״ה תש"ג,
x
הרה"ח לוי יצחק שניאורסאהן ע״ה תש"ג,
הרב לוי יצחק בן הרב אברהם היד שניאורסאהן המכונה ‘דער קליינער לוי יצחק’ (לוי יצחק הקטן) שהנו בן דודו של רבי לוי יצחק, אביו של הרבי נשיא דורנו עסק בהפצת תוה"ק ברוסיא הסובייטית וע"כ ישב במחנות גלות. נולד בשנת תרנ”ט בעיר פודוברנקה, ביילורוסיה. נפטר מרעב וחולשה כשנה לפני שחרורו בשנת תש”ג
הרה"ח מרדכי אהרן סמוטין ע״ה תשפ"ג, קראון הייטס
x
הרה"ח מרדכי אהרן סמוטין ע״ה תשפ"ג, קראון הייטס
ר' מרדכי אהרן סמוטין, מוותיקי תושבי שכונת קראון הייטס ומהדמויות המוכרות ב-770, הלך ביום ראשון השבוע לעולמו. בן 72 היה בפטירתו. הותיר אחריו את רעייתו תבדל לחיים ואת ילדיו - אבי, רחל ויהודה ונכדים. בנו בנימין הלך לעולמו לפני מספר שנים. הלווייתו צפויה להתקיים היום, יום שני, בשעה 9:45 בבוקר, ותחלוף מול 770. הוא ייטמן בבית העלמין על שם מונטיפיורי ברובע קווינס, בסמוך לאוהל הקדוש.
מרת ייטל פרידמן ע״ה תש"פ,
x
מרת ייטל פרידמן ע״ה תש"פ,
אלמנתו של ר' חונא פרידמן הי"ד, שנרצח לפני כ-40 שנה בידי בן עוולה • בת 93 היתה בפטירתה
מרת שרה פרידה סלונים ע״ה תרפ"ז, הר הזיתים
x
מרת שרה פרידה סלונים ע״ה תרפ"ז, הר הזיתים
מרת שרה פרידה סלונים אשת הרב יעקב יוסף חיים סלונים נפטרה בשנת תרפ"ז הר הזיתים
ר' יוסף לוסטיג ע״ה תשע"ט, ירקון
x
ר' יוסף לוסטיג ע״ה תשע"ט, ירקון
חסיד יר"ש צנוע ומאיר פנים, היה ממתפללי בית הכנסת 'בית מנחם' בכפר חב"ד בשנים האחרונות, הותיר אחריו שני בנים ושתי בנות.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ה' אדר ב ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: שנים אוחזין
דף טז
קובץ וידאו:

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.