יומן חב״ד כ"ט אדר ב ה׳תשפ״ד

אדר ב ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ערב ראש חודש ניסן - כ"ט אדר ב
יש-אומרים שמי שיש לו יארצייט במשך חודש ניסן, יעלה היום לבית העלמין.

[מנהגי העולם בזה הובאו בס' נטעי גבריאל הל' אבילות ח"ב פרק פג ס"ח-ט, ובילקוט יוסף הל' ביקור חולים ואבילות (תשס"ד) עמ' תרל, ורבים מקילין (בלא בכי והספד, כמובן). אבל י"א שהרבי הורה עבור הרבנית קרסיק ע"ה מת"א (הרב נפטר ביום ה' ניסן תש"כ) שאין עולים כלל לבית החיים בחודש ניסן (אף שלקברי צדיקים עלה גם הרבי עצמו). וע"ע].

ביום האחרון של חודש אדר צריכה להיות שמחה מופלגה ביותר, לאחר ה'מרבין בשמחה' של כל ימי אדר מיום ליום, והיא נותנת את הכוח והסיוע להמשיך את הגאולה דחודש ניסן, שבו נגאלו ובו עתידין להיגאל, כי השמחה שבחודש אדר, ובפרט ביום האחרון שבו, פורצת את גדרי הגלות ומביאה את הגאולה האמיתית והשלמה, על-ידי משיח צדקנו שנאמר בו "עלה הפורץ לפניהם", בקרוב ממש.

* ביום זה – 'יום כיפור קטן' – יש להוסיף בג' הקווין: תורה, עבודה (תפילה שבמקום קרבנות), גמילות-חסדים וצדקה.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרב יקותיאל זלמן וולס, חתנו של אדמו"ר האמצעי
בנו של הרב יוסף חתן הרה"ק לוי יצחק מברדיטשוב, בשנת תקס"ח נשא את הרבנית ביילא בתו של אדמו"ר האמצעי.
נפטר בכ"ח אדר תרכ"ד ומנוחתו כבוד בליובאוויטש.
מצבתו בליובאוויטש מצבתו בליובאוויטש
זכרון להולכים
הילד נתנאל קריימאן ע״ה תשנ"ב, לוס אנגלס
x
הילד נתנאל קריימאן ע״ה תשנ"ב, לוס אנגלס
הילד נתנאל בן הרב נחמן בער שיחי קריימאן ונפטר בשנת תשנ"ב לוס אנגלס
הרה"ח שניאור זלמן הלוי עפשטיין ע״ה תרפ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח שניאור זלמן הלוי עפשטיין ע״ה תרפ"א, הר הזיתים
הרב ר שניאור זלמן בן הרב שמואל לייב הלוי עפשטיין נפטר בשנת תרפ"א הר הזיתים
מרת פרומא טשערנו גארדאן ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פרומא טשערנו גארדאן ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פרומא טשערנו בת הרב מיכאל גארדאן. מסרה נפשה לגדל בני בדרך התורה ביתה פתוח לרוחה עסקה במצות ביקור במצות ביקור חולים וצדקה נפטרה בשנת התשמ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הת' אהרן עזריאל קסטכער ע״ה תשע"ד, מלבורן
x
הת' אהרן עזריאל קסטכער ע״ה תשע"ד, מלבורן
מרת לאה מינדל גערליצקי ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת לאה מינדל גערליצקי ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
הנערה לאה מינדל בת יבלח"ט הרב התמים ר' אברהם יצחק ברוך גערליצקי נפטרה בשנת התשנ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אברהם יצחק שאולזון ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם יצחק שאולזון ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
הרב התמים אברהם יצחק בן הרב אלטר חיים פרץ שאולזון נפטר בשנת התשנ"ה הר הזיתים
הרה"ח נחום רבינוביץ ע״ה תשע"א, הר המנוחות
x
הרה"ח נחום רבינוביץ ע״ה תשע"א, הר המנוחות
היה ממשפיעי ישיבת 'תורת-אמת' בירושלים וקהילת חב"ד בירושלים
הרה"ח חיים יהודה חן ע״ה תש"פ, אלמונט, ניו יורק
x
הרה"ח חיים יהודה חן ע״ה תש"פ, אלמונט, ניו יורק
מחשובי אנ"ש במוריסטאון שבניו ג'רסי, המנוח הותיר אחריו את רעייתו שרה, ואת ילדיו, הרב פסח חן, הגב' חיה קרינסקי, הגב' שבי סוזובסקי, הרב איציק חן וגב' לאה כהן.
הרה"ח לוי יצחק הכהן ע״ה תרס"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח לוי יצחק הכהן ע״ה תרס"ה, הר הזיתים
הרב לוי יצחק הכהן נפטר בשנת תרס"ה הר הזיתים
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: כ"ט אדר ב ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: המפקיד
דף מ
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: כ"ט אדר ב ה׳תשפ״ד
המדע
הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים חיים ליפקין (רמלה) - אסתי פינקוביץ (בני ברק) אוהל האירועים כפר חב"ד
חתונת התמים יוסף גוטליב (ניקולייב, אוקראינה) - מלכה מנדלזון (ערד) בית רבקה כפר חב''ד ב'
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.