יומן חב״ד כ"ה אדר ב ה׳תשפ״ד

אדר ב ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום הולדת הרבנית חיה מושקא - תר״ף

בשנת תרס"א בעיירה בבינוביטש הסמוכה לליובאוויטש נולדה הרבנית חיה מושקא, בתו השניה של הרבי הריי"צ.  בהוראתו של הרבי הרש"ב ששהה באותה העת בחו"ל, נקראה בשם חיה מושקא על שם הרבנית אשת אדמו"ר הצמח צדק לאחר ההסתלקות בתשמ"ח ייסד הרבי ביום זה את מבצע יום הולדת.


הרבנית כילדה הרבנית כילדה
זכרון להולכים
מרת סימה הילביץ ע״ה תשנ"ב, הר המנוחות
x
מרת סימה הילביץ ע״ה תשנ"ב, הר המנוחות
מרת סימה בת הרב ישראל דב הילביץ אשת הרב אלתר ז"ל נולדה ביום ג תמוז תר"ע ונפטרה בשנת תשנ"ב מנ"כ בהר מנוחות
הרה"ח יהודה אריה דרוק ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
x
הרה"ח יהודה אריה דרוק ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
הרב התמים ר' יהודה אריה בן הרב בנימין דרוק בשנת התשיא מונה לכהן כמגיד שיעור בישיבת "תומכי תמימים" שהיתה אז בפרדס בלוד. ועסק יחד עם יו"ר צא"ח דאז, הרב ישראל ליבוב, בסיוע לעולי מרוקו שהגיעו להתיישב בכפר חב"ד. מבצעי הרבי תפסו אצלו מקום נכבד. במשך שנים רבות מסר שיעורי חסידות במושב "יד רמב"ם" נולד בירושלים בשנת התרפ"ב נפטר בשנת התשס"ג הר המנוחות
ר' משה מוזגרשוילי ע״ה תשע"א, לוד
x
ר' משה מוזגרשוילי ע״ה תשע"א, לוד
מאנ"ש בלוד, הותיר אחריו את רעייתו ושישה ילדים
מרת שיינה מושקא רטובסקי ע״ה תשמ"ו, הר הזיתים
x
מרת שיינה מושקא רטובסקי ע״ה תשמ"ו, הר הזיתים
מרת שיינה בת הרב צבי יוסף רטובסקי נפטרה בשנת התשמ"ו הר הזיתים
הרה"ח יעקב יהודה מאיעסקי ע״ה תשל"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יעקב יהודה מאיעסקי ע״ה תשל"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' יעקב יהודה בן הרב חיים נפתלי הערץ מאיעסקי שימש במסירה ונתינה בתור מנהל כעשרים שנה במוסד החינוך "בית רבקה" נפטר בשנת התשל"ג מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ברוך פיך ע״ה תשס"ה, מלכובקה
x
הרה"ח ברוך פיך ע״ה תשס"ה, מלכובקה
726
הרב ברוך בן הרב משה פיך. היה מדמויות הידועות בבית הכנסת המיתולוגי של 'מארינה רושצ'ה ופעל בה גדולות במסירות נפש ממש ורבים נעזרו על-ידו. במשך עשרות שנים שימש כקברן הראשי במלאכובקה ומראשי החברא קדישא של מוסקבה. נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ במלאכובקה
הרה"ח משה עבדלחק ע״ה תשמ"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח משה עבדלחק ע״ה תשמ"ו, הר הזיתים
הרב משה בן הרב יוסף עבדלחק נפטר בשנת תשמ"ו הר הזיתים
הרה"ח שמואל משה בורושנסקי ע״ה תשל"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח שמואל משה בורושנסקי ע״ה תשל"ח, הר הזיתים
הרב התמים ר' שמואל משה בן הרב יעקב בורושנסקי. נולד ח"י אלול תרצ"ה בעיר מינסק ברוסיא ונפטר בשנת התשל"ח הר הזיתים
הרה"ח אליהו פיפרנו ע״ה תשס"ה, לוס אנגלס
x
הרה"ח אליהו פיפרנו ע״ה תשס"ה, לוס אנגלס
הרב התמים ר' אליהו בן הרב אוסקר פיפרנו היה מראשוני הטנקיסטים באה"ק בצבא כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד ביום י שבט תרצ"ד ונפטר בשנת תשס"ה לוס אנגלס
מרת שרה אפרת ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שרה אפרת ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת שרה בת הרב אפרים אפרת נפטרה בשנת תשס"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מסעוד טובול ע״ה תש"פ,
x
הרה"ח מסעוד טובול ע״ה תש"פ,
הרה"ח השליח ר' מסעוד טובול, מנהל מוסד 'בית חנה' בפאריז עשרות בשנים, נפטר הלילה מוצאי שבת קודש מנגיף הקורונה והוא בן 64 שנים בלבד. הותיר אחריו את רעייתו, תבלחט"א, הגב' ברכה שמחה. ואת בניו: מנחם מענדל, לוי יצחק, ישראל ושמואל, ובנותיו: גב' חנה חזקי, גב' דבורה לאה ניסנבום, גב' רחל מרציאנו וגב' פערלא גבאי. "ר' מסעוד היה חסיד אמיתי", אומר ידידו, המשפיע ר' מיכאל טייב ל-COL. "תמיד הלך עם הופעה מסודרת. הוא ניהל את המוסד ביד רמה, לשם לתהילה ולתפארת. "הרב מסעוד הוא מבעלי התשובה הראשונים של הרב אזימוב. הייתה לו קבלת עול, יראת שמים. הוא היה פיקח ואינטלגנט. מקושר לרבי בכל נימי נפשו. פס יצור שכבר לא מייצרים. אבידה גדולה מאוד".
מרת בתי מבאברויסק ע״ה תרמ"ו, הר הזיתים
x
מרת בתי מבאברויסק ע״ה תרמ"ו, הר הזיתים
מרת בתי בת הרב צבי מבאברויסק נפטרה בשנת תרמ"ו הר הזיתים
הרה"ח משה יוסף פרידמן ע״ה תשפ"ב, צפת
x
הרה"ח משה יוסף פרידמן ע״ה תשפ"ב, צפת
בצער רב נתקבלה הידיעה על פטירתו של הרה"ח הרה"ת ר' משה יוסף בן הרב בנציון שלום פרידמן ע"ה, חתנו של הרב משה יעקב וייס ע"ה גאב"ד נוה אחיעזר בבני ברק. היה מותיקי תלמידי המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה, מראשוני מתיישבי קרית חב"ד צפת עיה"ק, זכה ועסק בבניינה, כמהנדס מומחה. ר' משה יוסף ע"ה כיהן כמנה ל אגף בניה ופיתוח של אגודת קריית חב"ד תחת השליח הראשי הרב אריה לייב קפלו ע"ה, והוא לא היה מעולם חסר עבודה: תמיד היה מה לבנות ולהתפתח עוד. הותיר אחריו אשה, בנים נכדים ונינים שיבדלח"ט. אשתו, גברת הענטשא מרים ו ילדיו: גברת שלומית דוד משדמות מחולה ר' בן ציון שלום מצפת ר' יואל מכפ"ח ר' אהרון יצחק מצפת ר' מנחם מענדל מפילידלפיה ר' אברהם צבי מעין הנציב ר' שמואל מלוד גברת תמר וויסברג מצפת.   • הלווייתו תצא בשעה 17:30 מהיכל לוי יצחק בקריית חב"ד לבית העלמין בעיר, שם ייטמן. ברוך דיין האמת.
מרת מרים דרייליך ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מרים דרייליך ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת מרים בת הרב חיים מרדכי דרייליך נפטרה בשנת התש"ס מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ניסן הורביץ ע״ה תשכז, הר הזיתים
x
הרה"ח ניסן הורביץ ע״ה תשכז, הר הזיתים
הרב המשפיע ניסן בן הרב יחזקאל הורביץ. היה איש חסיד, פעל כל ימיו בתורה ותפלה, ומשפיע דא"ח בביכנ"ס חב"ד ירושלים נפטר בשנת התשכז הר הזיתים
הרה"ח משה מוזגרשוילי ע״ה תשע"א, לוד
x
הרה"ח משה מוזגרשוילי ע״ה תשע"א, לוד
היה ידוע במעשי החסד והצדקה הרבים שלו בקרב אנ"ש והשלוחים. הותיר אחריו את רעייתו ושישה ילדים
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: כ"ה אדר ב ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: המפקיד
דף לו
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: כ"ה אדר ב ה׳תשפ״ד
המדע
דעות

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים מענדי קוט (טאלין, אסטוניה) - רחלי מרינובסקי (כפר דניאל, ארה׳׳ק) בראשית דרך המכבים 56, ראשון לציון
חתונת התמים יונתן ברוד (כפר חב"ד) - בתיה שחר (רחובות) כפ"ח ב' בית רבקה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.