יומן חב״ד ו' אדר ב ה׳תשפ״ד

אדר ב ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום הולדת רבי מנחם מענדל ("הרמ"מ"), בן הרבי המהר"ש - תר״ף

נולד בשנת תרכ"ז כבנו השלישי של הרבי המהר"ש, היה לעזר לאחיו הרבי הרש"ב ששלחו לשליחויות שונות. נישא בזיווג שני לרבנית בתיה - נכדת הריי"צ מאוורוטש. בסוף ימיו התגורר בקורסיקה שבצרפת.


הרמ הרמ"מ
זכרון להולכים
הרה"ח נסים חי היורד ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח נסים חי היורד ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' נסים חי בן הרב מנחם עווד היורד זכה להיות שליח של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק בהפצת המעינות הי מקושר לכ"ק רבותינו נשיאינו הק' בכל נימי נפשו נולד יד טבת תרפ"ו בשנחאי שבסיןנפטר בשנת התשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אהרן אליהו רומנוב ע״ה תשנ"ז, הר המנוחות
x
הרה"ח אהרן אליהו רומנוב ע״ה תשנ"ז, הר המנוחות
הרב התמים ר' אהרן אליהו בן הרב ישראל גרשון גרשוני רומנוב. נולד בשנת התרע"א ליובוניץ ברוסיה ונפטר בשנת התשנ"ז מנ"כ הר מנוחות
הרה"ח שלמה יעקב הירץ ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח שלמה יעקב הירץ ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
הרב התמים ר' שלמה יעקב בן הרב אברהם יוחנן הירץ נפטר בשנת התשנ"ז הר הזיתים
הרה"ח מיכאל טייטלבוים ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מיכאל טייטלבוים ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' מיכאל טייטלבוים חסיד ועובד ה ומסור ונתון לכ"ק רבותינו הקדושים פעל ועשה רבות למען קיום היהדות והקים במסירות נפש 'חדרים' לילדי ישראל ברוסיה הסובייטית. ומייסד ומנהל המוסד חינוך עטה"ק 'אהלי-תורה אהלי מנחם כיובל שני. נולד בשנת תרע"ב בעיר בוועליקי לוקי ונפטר בשנת תשס"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ישראל בוטמן ע״ה תשע"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח ישראל בוטמן ע״ה תשע"ד, הר הזיתים
כיהן כמנהל בית חב"ד בנהריה, ומנהל רשת אוהלי יוסף יצחק וחבר אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש • בשנת תשנ"ו מונה למנהל ה'רשת' ונשא בתפקיד עד פטירתו. פעל רבות בשליחות בנהריה, הפעיל בית תמחוי בעיר שסייע לעשרות נזקקים מידי יום, סייע למאות נצרכים לקראת החגים במעגל השנה, וקירב רבים ליהדות ולחסידות ובפועלו הרב בקרב שכבות הציבור בעיר • בחודש אדר ב' תשע"ד עבר התקף לב קשה, ואושפז בבית הרפואה, ובו' באדר שני נפטר, ונטמן בחלקת חב"ד בהר הזיתים

הותיר אחריו את – - רעייתו השליחה המחנכת רבת הפעלים מרת שפרה (לבית מרינובסקי) בניו התמים חיים-עוזר, מנחם-מענדל, שניאור-זלמן ובתו מוסיא. הוריו הרב שלום דובער ומרת דבורה, אחיו הרב יוסף יצחק, הרב יהודה, הרב יוחנן ואחותו מרת מיכלא סגל

מרת חיה ליפשא דבורץ ע״ה תש"ס, הר הזיתים
x
מרת חיה ליפשא דבורץ ע״ה תש"ס, הר הזיתים
מרת חיה ליפשא בת הרב יחיאל דבורץ ממייסדיה הראשונים של כפר חב"ד נפטרה בשנת התש"ס הר הזיתים
הרה"ח חיים יצחק ריבקין ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים יצחק ריבקין ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
הרב התמים ר' חיים יצחק בן הרב יקותיאל זוסמן ריבקין נפטר בשנת התשנ"ב הר הזיתים
ר' אליעזר שמעון צינאמון ע״ה תש"פ,
x
ר' אליעזר שמעון צינאמון ע״ה תש"פ,
שנים רבות התגורר בביתר עילית והיה מוכר כחסיד ירא שמים.
הרבנית אשת הרב דוד ברוומן יו"ר ועד הכפר צביה ברוומן ע״ה תשע"ה, כפר חב"ד
x
הרבנית אשת הרב דוד ברוומן יו"ר ועד הכפר צביה ברוומן ע״ה תשע"ה, כפר חב"ד
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ו' אדר ב ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: שנים אוחזין
דף יז
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ו' אדר ב ה׳תשפ״ד
שופטים
ממרים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.