יומן חב״ד ט' אדר ב ה׳תשפ״ד

אדר ב ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
יום בוא הרבי הריי"צ לחופי ארה"ב - ט' אדר ב
"יש לנצל יום סגולה זה... להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בהפצת התורה בכלל, והפצת המעיינות חוצה בפרט, בכל מקום ומקום, בכל קצווי תבל... באופן של הוספה משנה לשנה...".
(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
לוח מנהגים
שבת זכור - ט' אדר ב
לדעה הנפוצה של הפוסקים העיקריים, [קריאת] פרשת זכור היא מן התורה. לכמה פוסקים גם נשים חייבות בשמיעתה, וכפי שנהגו נשי ישראל [-בדורותינו] לבוא לבית-הכנסת לשמיעת פרשת זכור.

כתב כ"ק אדמו"ר: "בקריאת פרשת זכור (ופרשת תצא) – וכן בקריאת פורים (ופרשת בשלח): "זכר עמלק" בצירי או בסגול – ... נכון לקרות שניהם, ובפרשת זכור (ופרשת תצא) להקדים 'זֵכֶר' (צירי-סגול) ואחר-כך 'זֶכֶר' (סגול-סגול) [ובקריאת פורים (ופרשת בשלח) להקדים 'זֶכֶר' (סגול-סגול) ואחר-כך 'זֵכֶר' (צירי-סגול)]".

כבר לפני כמה דורות כתבו גדולי ישראל שיש לבטל את ה'מנהג' – להכות את 'עמלק' בקריאה זו.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום ביאת הרבי הריי"צ לחופי ארה"ב מעמק הבכא - ת״ש

לאחר שבדרך נס מופלאה ניצל הרבי הריי"צ ויצא - יחד עם חלק מבני משפחתו - מעמק הבכא בזמן השואה הנוראה, ביום זה הגיע הרבי הריי"צ לארה"ב (האניה חנתה יום קודם, אך בעקבות איחור, נוסעי הספינה הורשו לצאת רק למחרת היום) כשמתקבל בכבוד גדול ובקהל רב. עוד באותו היום ייסד הרבי הריי"צ ישיבת תומכי תמימים - באמרו ש"אמריקה אינה שונה" ולמחרת כבר החלו הלימודים. הרבי ציין במשך השנים את יום זה בתור היום בו התחילה הפצת המעיינות בחצי כדור התחתון.


הרבי הריי הרבי הריי"צ
זכרון להולכים
ר' יצחק יעקב (ג'רי) מרקוביץ ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
x
ר' יצחק יעקב (ג'רי) מרקוביץ ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
מבני ברק. בן 94 היה בפטירתו. מזקני חסידי חב"ד בבני ברק, עסק כל ימיו בחסד והלוואות לנזקקים. הותיר אחריו את: רעייתו מרת זהבה, וילדיו: ר' נחום מקראון-הייטס, השליח הרב יחזקאל מטירת הכרמל, ר' דוד מנתניה, גב' חיה רובינשטיין מבני-ברק, גב' ליאורה ריבקין מכפר חב"ד, נכדים ונינים.
מרת סטפניה בקנרוט ע״ה תשס"ה,
x
מרת סטפניה בקנרוט ע״ה תשס"ה,
מרת סטפניה בקנרוט. נפטרה בשנת תשס"ה
הרה"ח משה אהרן קאזארנאווסקי ע״ה תרפ"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח משה אהרן קאזארנאווסקי ע״ה תרפ"ט, הר הזיתים
הרב משה אהרן בן הרב זרח קאזארנאווסקי. נפטר בשנת תרפ"ט הר הזיתים
הרה"ח שניאור זלמן הכהן בעלסאפסקי ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שניאור זלמן הכהן בעלסאפסקי ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' שניאור זלמן הכהן בלעסאפסקי ע"ה הרב התמים ר' שניאור זלמן הכהן בן הרב אברהם בלעסאפסקי. היה במשך שנים רבות גבאי בבית הכנסת ליובאוויטש שבליובאוויטש עסק בחיזוק השכונה כאן צוה ה את הברכה נפטר בשנת תשס"ה. מונטיפיורי, ניו יורק
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ט' אדר ב ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: שנים אוחזין
דף כ
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ט' אדר ב ה׳תשפ״ד
שופטים
אבל

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים יוסף יצחק שמולביץ (בית שאן) - בסי מישולובין (צפת) אוהל האירועים כפר חב"ד

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.