הוסף מזל טוב הוסף בקשרי שידוכין
לפני 5 ימים
לחתן התמים שניאור סגל מכפר מעש עב״ג הכלה גני וילנקין מ אשקלון
ולהוריהם: הרב קלמן ונחמה סגל והרב משה וחני וילנקין
הוספת איחול
0 איחולים
ט' חשוון
לחתן התמים יוספי ערד מרחובות עב״ג הכלה מושקע כ"ץ מצפת. ולהוריהם: הרב יצחק והלנה ערד ור' משה וחנה כ"ץ
הוספת איחול
0 איחולים
א' חשוון
לחתן התמים שולם בער הכהן כץ מירושלים ישראל עב״ג הכלה חנה לוי מ חיפה ישראל
ולהוריהם: ר' משה הכהן כץ ור' ישראל שיחי' לוי
הוספת איחול
0 איחולים
א' חשוון
לחתן התמים שניאור רייניץ מביתר עילית עב״ג הכלה פניני ויצהנדלר מ רמת גן
ולהוריהם: הרב יוסף יצחק ורבקה והרב שמעון ופרומה
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח תשרי
לחתן התמים נפתלי וילהלם מקראון הייטס עב״ג הכלה שרהלה לאזאר מ מוסקבה
ולהוריהם: משפחת הרב יצחק וילהלם ומשפחת הרב בער'ל לאזאר
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
מזל טוב
א' חשוון
מזל טוב!!
מאוד מרגש ומשמח!!!
כ"ח תשרי
לחתן התמים חיים קלרמן מדנייפר עב״ג הכלה ליבא מלכה בליאק מ אילת
ולהוריהם: שליח יהודה ורחל ושליח יהודה ויעל ממן
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
בשעה טובה ומוצלחת
ל' תשרי
מזל טוב למשפחת קלרמן!
בנין עדי עד!
בשורה משמחת!
מאחלים מכרים ותיקים מדונייצק....
כ"ו תשרי
לחתן התמים שמואל בירנבאום ממונטריאול עב״ג הכלה תהילה חכימיאן מ ביתר עילית
ולהוריהם: משפחת ר' עוזר יהושע בירנבאום ומשפחת ר' מיכאל חכימיאן
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
חייהלה
ד' חשוון
יאאא תהילה איזה איזה התרגשות ושמחה!!! חתן פשוט זכית
כ"ד תשרי
לחתן התמים יוסף בטקין מביתר עלית עב״ג הכלה אסתי פרנקל מ כפר חב"ד
ולהוריהם: הרב דב בער וזוגתו פרנקל והרב זאב וזוגתו בטקין
הוספת איחול
0 איחולים
י"ד תשרי
לחתן התמים יוסף אליהו גרברצ'יק מפאולו,ברזיל עב״ג הכלה אינדה ענדע מ פאולו ברזיל
ולהוריהם: השליח דוד וחביבה גרברצ'יק והרב שמאי ואשתו ענדע
הוספת איחול
0 איחולים
י"ד תשרי
לחתן התמים יוסי וובר מקרית אתא עב״ג הכלה מושקא סגל מ אופקים
ולהוריהם: השליח ר' זלמן ונחמה וובר והשליח ר' מנחם מענדל וחנה בילה סגל
הוספת איחול
0 איחולים
י"ד תשרי
מזל טוב לחתן הת' יוסף בטקין ביתר עילית לבואו בקשרי שידוכין עב"ג אסתי פרנקל כפר לב"ד. ולהורים משפחת בטקין ביתר עילית משפחת פרנקל כפר חב"ד
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
מזל טוב!!!
כ"ז תשרי
אסתי מזל טוב!!!!
י"א תשרי
מזל טוב לחתן התמים יהודה שיח' סעדון, אשדוד. לרגל בואו בקשרי שידוכין עם עב"ג תמי שתח' למשפחת שלוחים לדוברי צרפתית בוקובזה, נתניה
הוספת איחול
0 איחולים
ח' תשרי
לחתן התמים אריה יונתן חדד ממגדל העמק עב״ג הכלה דבורה לאה גוב-ארי מ באר שבע
ולהוריהם: הרב דוד שמעון ע"ה ותבלחט"א ורדה שי' חדד והרב שי וציפי שי' גוב-ארי
הוספת איחול
0 איחולים
ה' תשרי
לחתן התמים בנציון יצחק מקרית ביאליק עב״ג הכלה נחמי מור יוסף מ חצור הגלילית
ולהוריהם: השליח הרב נחום ואביגיל יצחק והשליח הרב ניסן וחני מור יוסף
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ו אלול ה׳תשפ״א

מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל פלדיני מפתח תקווה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג נחמה דינה שוורץ ממגדל העמק. ולהוריהם: ר' איבו ונחמה פלדיני, ר' יעקב ורבקה שוורץ

הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים מני שרעבי מלוד עב״ג הכלה בת שבע נאדה מ רחובות
ולהוריהם: ר' איתן ורחל ור' יאיר וכוכבה ליז
הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים שמעיה גודמן מאשדוד עב״ג הכלה דבורה לאה גראבסקי מ ירושלים
ולהוריהם: הרב שניאור זלמן ודבורה גודמן והרב דניאל ומלכה גראבסקי
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
בנייין עדי עד!
כ"ו אלול ה׳תשפ״א
מזל טוב!!! איזה מרגש
כ' אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים נפתלי זלצמן מניו ג'רזי עב״ג הכלה מירי זילבר מ ניו יורק
ולהוריהם: הרב ראובן ואתי זלצמן והרב משה וגיטי זילבר
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים יוסץ יצחק עידה מנחלת הר חב״ד עב״ג הכלה אסתר מורגנשטרן מ בית שמש
ולהוריהם: הרב יחזקאל ולאה עידה ור׳ מורדכי ויונה מורגנשטרן
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ז אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים יוסף יצחק קלמנסון מאוברעליווע צרפת עב״ג הכלה חיה מושקא שוחט מ ירושלים
ולהוריהם: הרב מאיר שמחה ומרים קלמנסון והרב מנחם ישראל וחנה שוחט
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ז אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים מיכאל גורביץ מנחלת הר חב"ד עב״ג הכלה בלומי ליסון מ חיפה
ולהוריהם: הרב דובער ורבקה גורביץ והרב שלמה חיים ומלכי ליסון
2
הוספת איחול
2 איחולים
2.
כהן
ט"ז אלול ה׳תשפ״א
מיכאללל מזל טובבב!!!
1.
קבוצה נג
כ"א אלול ה׳תשפ״א
שמחה אדירה שידוך ששני האבות בוגרי קבוצה נג
ר' דובי גורביץ ורש''ח ליסון
מזל טוב מזל טוב
יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
ט"ז אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים אברהם הכהן פרידמן מביתר עלית עב״ג הכלה חנה שפרלינג מ בני ברק
ולהוריהם: הרה"ח גרשון הכהן וגיטה פרדימן והרה"ח יצחק וגיתית שפרלינג
2
הוספת איחול
2 איחולים
2.
מזל טובבב
ט"ז אלול ה׳תשפ״א
מזל טובבב
1.
בת בית רבקה
ט"ז אלול ה׳תשפ״א
חנהה איזה מרגששש מזלל טובב!!
ט"ז אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים אליעזר זילברשטרום מירושלים עב״ג הכלה שרי רבינוביץ מ ביתר
ולהוריהם: הרב בנימין נחום ולאה (ע"ה) והרב יוסי ולאה
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
שריייי מזל טוב!!!!!
י"ז אלול ה׳תשפ״א
י"א אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים לוי יצחק שוחט ממגדל העמק ישראל עב״ג הכלה תהילה בר - יהודה מ כפר חב"ד ישראל
ולהוריהם: הרב אלחנן ורינת שוחט ומרת שרה חיה בר - יהודה
הוספת איחול
0 איחולים
י"א אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים מענדי בלומנפלד מארגנטינה עב״ג הכלה חיה מושקא רוזנברג מ ברזיל
ולהוריהם: הרה"ח משה ובתיה בלומנפלד והרה"ח מאיר יחיאל ורבקי רוזנברג
הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים קותי ישעיהו מצפת עב״ג הכלה חני זילברמן מ קריית שמואל
ולהוריהם: משפחת ישעיהו ומשפחת זילברמן
הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים אהרן בלינוב מביתר עילית עב״ג הכלה חני הלפרין מ בני עטרות
ולהוריהם: ראש ישיבת תות"ל אלעד הרב אברהם אשר ולאה בלינוב והשליח הרב דב ודבורה הלפרין
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
ידיד
י"ב אלול ה׳תשפ״א
ואו. ענבי הגפן בענבי הגפן. מזל טוב!!
ז' אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים אלחנן יוסף אביעד מרעננה עב״ג הכלה יסכה חיה זנגולסז מ אשקלון
ולהוריהם: ר׳ חיים ורות אביעד ור׳ יוסף ורות זנגולסז
הוספת איחול
0 איחולים
ה' אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים מנחם מענדל קופרמן מקרית גת עב״ג הכלה חיה מושקא קסטנבאום מ לוד
ולהוריהם: הרב יעקב יוסף ויפה קופרמן והרב דוד וחנה קסטנבאום
הוספת איחול
0 איחולים
ב' אלול ה׳תשפ״א
לחתן התמים שמעון פרנקל מגבעת זאב עב״ג הכלה תמר מילר מ בית שמש
ולהוריהם: הרב אלימלך אלעזר ועדנה והרב דוד ואיריס
הוספת איחול
0 איחולים
ל' אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים שלום דובער מרכוס מביתר עלית עב״ג הכלה מיכל קנלסקי מ נחלת הר חב"ד
ולהוריהם: ר' אברהם ושרה קנלסקי ור' יהושע ומלכה מרכוס
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
מרגשש
א' אלול ה׳תשפ״א
מרגש!!! מזל טוב! בניין עדי עד!!
ל' אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים מני כהן מחברון עב״ג הכלה מיכל לרר מ יבנה
ולהוריהם: השליח הרב דני ובת שבע כהן והשליח הרב יוסף יצחק ויפה לרר
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
מנדי
ל' אב ה׳תשפ״א
יאווו מזלטובב
מרגש!!
כ"ז אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים דוידי מיכאלשוילי מלוד עב״ג הכלה חני כהן אלורו מ חיפה
ולהוריהם: השליח הרב מנחם ורוחי מיכאלשוילי והרב שלומי אורי ושולמית כהן אלורו
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים מנחם מענדל זיילער מנחלת הר חבד עב״ג הכלה חיה מושקא בלוי מ ערבה
ולהוריהם: הרב שלום ישעיה וחנה זיילער והשליח הרב משה יהודה וחנה בלוי
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
שרה
כ"ח אב ה׳תשפ״א
מושקוש שלנוווו
מזל טוב!!!
כ"ז אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים מנחם מענדל מרנץ מכפר חב"ד עב״ג הכלה רננה כהן - סוחייק מ אבן יהודה
ולהוריהם: ר' נתנאל יצחק וציפורה מרנץ וור' רחמים ודגנית כהן-סוחייק
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
מ.מ.ש
כ"ז אב ה׳תשפ״א
מזל טוב מעומק הלב!
כ"ו אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים ישראל כהן מרחובות ישראל עב״ג הכלה חני ספיר מ נתניה ישראל
ולהוריהם: הרב אליהו ודליה והרב פנחס ואביטל
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ג אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים קורנט מפרדס חנה עב״ג הכלה חיה מושקא בקרמן מ ירושלים
ולהוריהם: הרב קורנט והרב בקרמן
הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים דובער וובר מירושלים עב״ג הכלה מיכל מזרחי מ אלעד
ולהוריהם: הרב עידו ורעייתו והרב יהודה ורעייתו
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים מאיר קלמן ממגדל העמק עב״ג הכלה חני גורליק מ באר שבע
ולהוריהם: הרב מיכאל קלמן והרב שניאור זלמן גורליק
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
שמוליק
כ"ד אב ה׳תשפ״א
מזל טוב!
י"ג אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים ברוך בוטמן מרמת השרון עב״ג הכלה מוסי שחר מ רחובות
ולהוריהם: השליח הרב יהודה ותרצה בוטמן והרב מני ושורהלה שחר
הוספת איחול
0 איחולים
י"ב אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים אלישע צ'רניאק מדנייפר אוקראינה עב״ג הכלה סוני'ה שיינא שיפרין מ חרקוב אוקראינה
ולהוריהם: ר' יצחק ומאיה ור' מיכאל ומאשה
הוספת איחול
0 איחולים
י"א אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים שניאור ליפשיץ מבני ברק עב״ג הכלה רחלי יוזביץ מ קרית מלאכי
ולהוריהם: הרב ישראל ופנינה ליפשיץ והרב יוסף ורבקה יוזביץ
3
הוספת איחול
3 איחולים
3.
שהרבני
ט"ז אב ה׳תשפ״א
מזל טוב בניין עדי עד אוהבים אתכם צדיקים שתזכו לשמחות ללא הפסק .חיים מאושרים ילדים צדיקים ,נחת ברכות מאליפות . תודה לבורא עולם שזכינו לרב ישראל היו רב בית הכנסת שלנו .משפחה שלנו אתם אנשים יקרים שנישמח בשמחתכם תמיד .
2.
איריס מיכל שהרבני
ט"ז אב ה׳תשפ״א
הרב ישראל והרבנית פנינה היקרים לנו .מזל טוב שניזכה לשמוח בשמחות שלכם.מתול בריאות ושמחה .אתם יקרים לנו.תודה לבורא עולם שיש לנו את המשפחה של הרבנים הצדיקים והישרים והחסידים משפ הרב ליפשיץ השם ישמרכם תמיד אמן
1.
שלמה שמעון
ט"ז אב ה׳תשפ״א
לחברי שניאור מזל טוב שנישמח תמיד בשמחתכם .בניין עדי עד.
ט' אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים מאיר כהן מכפר חב״ד ב' עב״ג הכלה מיכל עזריאל מ נחלת הר חב״ד
ולהוריהם: הרב דניאל ורותי כהן והרב יניב ויעל עזריאל
הוספת איחול
0 איחולים
ו' אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים לייזר טייטלבאום מירושלים עב״ג הכלה אסתי ירס מ יהוד
ולהוריהם: הרב אריה וציפי טייטלבאום והרב שניאור וחני ירס
הוספת איחול
0 איחולים
ו' אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים חיים מרטון מצפת עב״ג הכלה מושקי סגל מ פתח תקוה
ולהוריהם: הרב אוריאל ורחל מרטון והרב שלמה יהודה לוי ומיכל סגל
הוספת איחול
0 איחולים
ו' אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים שניאור רבינוביץ מבית עילית עב״ג הכלה מלכי הרצוג מ נחלת הר חב"ד
ולהוריהם: הרב יוסי ולאה רבינוביץ והרב ישראל וחני הרצוג
הוספת איחול
0 איחולים
ה' אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים שניאור קפלן מירושלים עב״ג הכלה רחלי גורן מ ראשון לציון
ולהוריהם: הרב ברוך ורבקה קפלן והרב אריאל ויוכבד גורן
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
...
ז' אב ה׳תשפ״א
מזלטובב!!
ד' אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים דובער ששונקין ממטולה עב״ג הכלה רחלי לבנוני מ כפר חב"ד
ולהוריהם: שליח הרבי הרה"ח משה וברכה לאה ששונקין ושליח הרבי הרה"ח מאיר וצירי לבנוני
הוספת איחול
0 איחולים
ג' אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים צביקי יעקובוביץ מירושלים עב״ג הכלה רחלי הלפרין מ חולון
ולהוריהם: הרב יצחק וברוריה יעקובוביץ והרב מאיר ושרה הלפרין
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
רחלי מזל טוב!!!
י"א אב ה׳תשפ״א
איזה מרגש
בניין עדי עד!
ג' אב ה׳תשפ״א
לחתן התמים צביקי יעקובוביץ מירושלים עיה"ק עב״ג הכלה רחלי הלפרין מ חולון
ולהוריהם: הרב יצחק וברוריה יעקובוביץ והרב השליח יחיאל מאיר ושרה הלפרין
הוספת איחול
0 איחולים
טען עוד
לפני שעתיים
ר׳ שלום ופסי גורביץ
מכפר חב״ד להולדת הבת
ולהוריהם: הרב מנחם מענדל ורעייתו גורביץ
והרב זלמן משה ורעייתו לוין
הוספת איחול
0 איחולים
לפני 4 שעות
מזל טוב לר' מרדכי דב ופרומה ריבר ממגדל העמק להולדת הבת שיינא שושנה רייזל. ולהורים משה ומרים ריבר -פתח תקווה ר' שניאור זלמן ובריינא מלכה פבזנר - מגדל העמק
הוספת איחול
0 איחולים
לפני 6 שעות
השליח הרב שמחה ומלכי לבנהרץ
מקייב להולדת הבן
ולהוריהם: השליח הרב מוטי ודבורה לאה לבנהרץ
והשליח הרב יוסי ונחמה דינה סגל
הוספת איחול
0 איחולים
לפני יומיים
ר' ישראל ותמר מנדלזון
מכפר חב"ד להולדת הבת מושקא שתחי'
ולהוריהם: הרה"ח שמואל וחיה-רחל מנדלזון, ביתר
והרה"ח מנחם ומרגלית כהן, כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
לפני 4 ימים
למשפחת הרה"ח דובי ומושקי חסקינד
מצפת להולדת הבן
ולהוריהם: משפחת הרה"ח שלמה ורעיתו חסקינד, ירושלים
ומשפחת הרה"ח יהודה ורעיתו רוזנברג, צפת
הוספת איחול
0 איחולים
לפני 4 ימים
מזל טוב להרב מנחם מענדל הכהן ובתיה כהן פלטבוש ניו יורק להולדת הבן בשבת קודש. ולזקניו הרב לוי יצחק וחנה הינדא כהן, פאריס צרפת הרב יוסף יצחק וציפי ויגלר פלטבוש ניו יורק ולהרב דניאל כהן ומרת כהן, הרב יואל ורעיתן פרוינדליך ולהרב אברהם והדסה ויגלר, ולהרב מענדל וחנה רבקה רבקין
הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים
השליח שניאור ודבורה לאה ביטון
מטבריה להולדת הבת רבקה מרים
ולהוריהם: הרב חביב ומרים ביטון כפר חב"ד
והרב ברוך מרדכי רוחמה סבאג ספסופה
הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים
ר' נתאי עמוס ומיכל אריאל
מראשון לציון להולדת הבת חיה מושקא
ולהוריהם: ר' דורון ורחל אריאל
ור' תמיר וגלית משולם
הוספת איחול
0 איחולים
ח' חשוון
ר' יצחק ידידיה ולאה פרנקל
מירושלים להולדת הבת חוה חיה
ולהוריהם: הרב פנחס והניה פרנקל
והרב נתן ושולמית וינקלר
הוספת איחול
0 איחולים
ח' חשוון
מזל טוב לשמחה ורעיה ירט יבנה להולדת הבן בשעה טובה ומוצלחת. ולזקניהם משפחת ירט אשדוד ,ומשפחת לרר יבנה.
הוספת איחול
0 איחולים
ז' חשוון
ר' יוסי וגיטי רוזנברג
מקראון הייטס להולדת הבן
ולהוריהם: ר' יהודה ורבקה רוזנברג
והרב ברוך ובתשבע אבערלנדר
הוספת איחול
0 איחולים
ז' חשוון

מזל טוב למשפחת ר' ליאב ומושקא אליעזר מפתח תקווה להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת אליעזר, פתח-תקווה. משפחת אהרונסון, בני ברק

הוספת איחול
0 איחולים
ה' חשוון
הרב יצחק ידידיה פרנקל
מנווה יעקב, ירושלים להולדת הבת
ולהוריהם: הרב פנחס פרנקל
והרב נתן וינקלר
הוספת איחול
0 איחולים
ג' חשוון
למשפחת שמואל הלוי ושירה ליפשה קירש, לרגל הולדת הבת – שני שרה. ולזקניהם: משפחת ר' יוסף יצחק הלוי קירש – שליח לצור הדסה ומשפחת ר' שבתי פישר – שליח לגבעת שמואל.
הוספת איחול
0 איחולים
א' חשוון
מזל טוב למשפחת הרה"ת יוסף יצחק ופערלה שי' אייזנשטיין - צפת לרגל הולדת התאומים, ולזקניהם: משפחת הרב אליהו ורעייתו אייזנשטיין - מגדל העמק. משפחת הרב דוד ורעייתו רובינשטיין - קרית שמונה.
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
מנחם
ט' חשוון
מזל טוב!!!! מזל טוב!!!! מאוד מרגש ומשמח! תזכו לגדלם לתורה לחופה ומעשים טובים מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות לנח"ר כ"ק אדמו"ר !!!
כ"ח תשרי
ר' שלום בער ומושקי גלבשטיין
מירושלים להולדת הבת דבורה לאה
ולהוריהם: ר' יעקב ואסתר גלבשטיין
ור' פינחס ודינה שנור
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז תשרי
ר' שניאור זלמן וחיה מושקא ובר
מכפר חב"ד להולדת הבן
ולהוריהם: הרב עידו יצחק ובר ורעייתו
ור' מנחם אשר אדרעי ורעייתו
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה תשרי
לרב דוד ואיילה סולמי
מלוס אנג'לס להולדת הבן
ולהוריהם: סבא רפאל סולמי
והרב אליהו ופנינה סויסא
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ד תשרי
ר' מנחם מענדל אורנשטיין
מכפר חב''ד להולדת הבן
ולהוריהם: הרב יעקב אורנשטיין קרית מלאכי
והרב בנימין ריבקין כפר חב''ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ד תשרי
מזל טוב לשליח הרב שניאור זלמן וזוגתו חדד ,נאנואט,ניו יורק. להולדת הבת . ולזקניהם: משפחת חדד,מגדל העמק ומשפחת רוזנבאום, חיפה
הוספת איחול
0 איחולים
כ' תשרי
הרב מנחם מענדל והעני פלדמן
מנחלת הר חב"ד להולדת הבן
ולהוריהם: משפחת פלדמן כפר חב"ד
ומשפחת לאופר נחלת הר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז תשרי
ל מתי ושרה מעטוף
מצפת להולדת הבת אילה
ולהוריהם: ר' עזרי וגילה מעטוף
ור' משה גדליה ומאירה קאלו
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ו תשרי

מזל טוב לר' מרדכי (מוטי) ורייזי בק מביתר עילית לרגל הולדת הבן. ולסבים: הרב צבי בק ורעייתו, הרב בנימין נחום זילברשטרום

הוספת איחול
0 איחולים
י"ג תשרי

מזל טוב לר' איבו ונחמה פלדיני מפתח תקווה לרגל הולדת הבת

הוספת איחול
0 איחולים
י"ב תשרי
ר' יצחק פינטל
מנתניה להולדת הבן מנחם מענדל
ולהוריהם: ר' בנימין פינטל
ור' ליפא הכהן רויטמן
הוספת איחול
0 איחולים
י"א תשרי
לר' מנחם הכהן ושפרה סוסובר
מירושלים להולדת הבת מאשא רחל
ולהוריהם: הרב אברהם והדסה סוסובר
והרב יצחק וברוריה יעקובוביץ'
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
אלמוני
י"ב תשרי
מזל טוב
ט' תשרי
מזל טוב לשליח לרובע ט באר שבע חיים ורחלי הבר להולדת הבת חנה.להורים : הרב אברהם אלטר הבר ורעייתו מנחלת הר חבד ולרב יהושע גרוס ורעייתו מבני ברק.
הוספת איחול
0 איחולים
ז' תשרי
ר' שלום דובער ונחמה דינה וייספיש
מביתר עילית להולדת הבן
ולהוריהם: הרב חיים יוסף וצופיה וייספיש
והרב מרדכי ושיינדל שכטר
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
שלום סודרי
י' תשרי
מזל טובבבבבבבב! הרבה נחת....
ז' תשרי
ר' מאיר וחיה מושקא מן
מביתר עלית להולדת הבן
ולהוריהם: הרב יואל ורבקה מן
והרב שניאור ושטרנא הניג
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
מסל טוב!!
ט' תשרי
ג' תשרי
לר' הירשי וליבי אלפרוביץ
מקרית אונו להולדת הבן
ולהוריהם: הרב זושא ואסתר אלפרוביץ, קרית גת
והרב יצחק יעקב ואסתר גלבשטיין, כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח אלול ה׳תשפ״א
ר' אלעד וליגל
מאשקלון להולדת הבת
ולהוריהם: ר' אריה וולנטינה
ור' ניסים ונורית רבקה
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ו אלול ה׳תשפ״א
מזל טוב לר' יהודה ואסתר בק ביתר עילית, להולדת הבן בשעה טובה ומוצלחת. ולזקניהם: הרב יצחק ורעייתו בק נוה יעקב י-ם; הרב שמואל מנדלזון ביתר עילית.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה אלול ה׳תשפ״א
השליח הרב אלקנה ומ.לאה גודמן
מאשדוד להולדת הבן
ולהוריהם: השליח הרב שניאור זלמן ודבורה גודמן, אשדוד
והגב אסתר פריד, בני ברק
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה אלול ה׳תשפ״א
הרב דניאל וגיטי כהן
מירושלים להולדת הבן
ולהוריהם: ר' גרשון מאיר ובתיה כהן
והרב נחום ושרה וילהלם
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה אלול ה׳תשפ״א
למשפחת זהבי ור מנדי דיסקין
מבאר יעקב להולדת הבן שמואל
ולהוריהם: הרב חיים שלמה ורחל דיסקין
ור' מני ולאה חפר
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה אלול ה׳תשפ״א
מזל טוב לשלוחים של הרבי לכוחות הביטחון הרב מנחם מענדל וזוגתו שושנה אופן מישוב אדם / גבע בנימין. ולהוריהם המשפיע בישיבות חב"ד תורת אמת בירושלים וישיבת חסידי חב"ד בצפת הרב יוסף יצחק וזוגתו דבורה אופן מרמת שלמה ולהרב שמעון הורוביץ וזוגתו יהודית מקראון הייטס
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב אלול ה׳תשפ״א
הרה''ג נתנאל ורבקה אביסרור
מירושלים להולדת הבת
ולהוריהם: הרב אליהו אביסרור נתניה
ור ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב אלול ה׳תשפ״א

מזל טוב לר' יעקב (יענקי) ורעייתו אסתר אייזנבך מביתר עילית לרגל הולדת הבת. ולסבים: ר' חיים וברכה יהודה מכפר חב"ד, ר' שמעון אייזנבך מירושלים

1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
חיים שאול הלפרין
כ"ה אלול ה׳תשפ״א
מזל טוב שתזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים מתוך בריאות איתנה פרנסה בהרחבה אושר ועושר רוגע ושלווה
כ"א אלול ה׳תשפ״א
מזל טוב מזל טוב לרב אלעד וחיה יוסף להולדת הבת דבורה לאה
הוספת איחול
0 איחולים
י"ט אלול ה׳תשפ״א
מזל טוב למשפחת ר' מאור מאיר בטאשוילי – לוד, להולדת הבן. לזקניהם: ר' שבתי וננה בטאשוילי – לוד, ר' הירש זלמן וגילה דלין – פיטסבורג.
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז אלול ה׳תשפ״א

מזל טוב לר' גדליה כהן ורעייתו מביתר עילית לרגל הולדת הבת

הוספת איחול
0 איחולים
י"ד אלול ה׳תשפ״א
מזל טוב לר' שניאור ורעיה רוזן נחלת הר חב"ד לרגל הולדת הבת. ולהורים: ר' מאיר וקרן רוזן מפתח תקווה, הגב' אורלי זלמנוביץ מרחובות
הוספת איחול
0 איחולים
י"ג אלול ה׳תשפ״א
הרב איציק וחנה מקוביצקי
מקרית אתא להולדת הבת חיה מושקא
ולהוריהם: הרב דובי ושושי מקוביצקי
והרב שי ואביגיל סוקניק
הוספת איחול
0 איחולים
י"א אלול ה׳תשפ״א
מזל טוב לרב שמואל חי וחני חתן, שליח בנווה זיו, להולדת בן. ולזקניהם ר' אורן חתן קריית אתא והרב ששון גבאי נתניה
הוספת איחול
0 איחולים
י"א אלול ה׳תשפ״א
ר דוב וגולדי קירשנבוים
מבית שמש להולדת הבת
ולהוריהם: ר אברהם משה ויעל קירשנבוים
ור נפתלי וחיה רובשקין
הוספת איחול
0 איחולים
י"א אלול ה׳תשפ״א

מזל טוב  לר' לייבי ושפרה (קרביצקי) כהן - בני ברק, להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת כהן כפר חב"ד, משפחת קרביצקי נחלת הר חב"ד

הוספת איחול
0 איחולים
י' אלול ה׳תשפ״א
השליח לוי יצחק ונחמה דינה חפר
מדיסלדורף גרמניה להולדת הבת גולדה ביילא
ולהוריהם: משפחת חפר כפר חב"ד
ומשפחת רסקין פרנקפורט
הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול ה׳תשפ״א
ר' חיים וחני הרשקוביץ
מכפר חב"ד להולדת הבת
ולהוריהם: ר' מרדכי ורעייתו הרשקוביץ, ירושלים.
ור' יוסף מנחם מענדל ורעייתו אייזנבך, כפר חב"ד.
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
וואוווו
כ"ח אלול ה׳תשפ״א
חיים מזל טוב. וואוווו
ז' אלול ה׳תשפ״א
הרה"ח יוסף ואסתי הלפרין
מחולון להולדת הבן
ולהוריהם: הרה"ח משה צבי
והשליח הרה"ח שלמה ורעייתו סגל מעפולה
הוספת איחול
0 איחולים
ז' אלול ה׳תשפ״א
השליח הרב חנניה יוסף ואסתי הלפרין
מחולון להולדת הבן
ולהוריהם: הרב משה צבי וחנה הלפרין
והרב שלמה ומלכה סגל
הוספת איחול
0 איחולים
טען עוד
מבזקים
יומן חב"ד
ט"ז חשוון
ימי חב"ד (2)
זכרון להולכים (10)
לדף יומן חב"ד
שמחות אנ"ש
ר׳ שלום ופסי גורביץ
מכפר חב״ד להולדת הבת

ולהוריהם:
הרב מנחם מענדל ורעייתו גורביץ
והרב זלמן משה ורעייתו לוין
השליח הרב שמחה ומלכי לבנהרץ
מקייב להולדת הבן

ולהוריהם:
השליח הרב מוטי ודבורה לאה לבנהרץ
והשליח הרב יוסי ונחמה דינה סגל
ר' ישראל ותמר מנדלזון
מכפר חב"ד להולדת הבת מושקא שתחי'

ולהוריהם:
הרה"ח שמואל וחיה-רחל מנדלזון, ביתר
והרה"ח מנחם ומרגלית כהן, כפר חב"ד
למשפחת הרה"ח דובי ומושקי חסקינד
מצפת להולדת הבן

ולהוריהם:
משפחת הרה"ח שלמה ורעיתו חסקינד, ירושלים
ומשפחת הרה"ח יהודה ורעיתו רוזנברג, צפת
השליח שניאור ודבורה לאה ביטון
מטבריה להולדת הבת רבקה מרים

ולהוריהם:
הרב חביב ומרים ביטון כפר חב"ד
והרב ברוך מרדכי רוחמה סבאג ספסופה
לחתן התמים שניאור סגל מכפר מעש
עב"ג
הכלה גני וילנקין מאשקלון
להוריהם:
הרב קלמן ונחמה סגל
והרב משה וחני וילנקין
ר' נתאי עמוס ומיכל אריאל
מראשון לציון להולדת הבת חיה מושקא

ולהוריהם:
ר' דורון ורחל אריאל
ור' תמיר וגלית משולם
לדף מזל טוב >>
סרטונים
בזכות מה נולד הבעל שם טוב? סיפור לפרשת 'וירא' בהגשת הרב יוסף הרטמן. צפו
בזכות מה נולד הבעל שם טוב? סיפור לפרשת 'וירא' בהגשת הרב יוסף הרטמן. צפו
לפני 5 שעות
כמיטב המסורת: בחתונת התמים מאיר כהן מכפר חב
כמיטב המסורת: בחתונת התמים מאיר כהן מכפר חב"ד, נצפה אביו הרב דניאל כהן ב'ריקוד המטאטא', הנהוג כאשר מחתנים את הילד הקטן במשפחה • צפו
לפני 3 ימים
בחתונת משפחות מחפוץ-שאער: מנהל מוסדות 'לב שמחה' של גור באשדוד, הרב שמואל גולדברג, בריקוד תימני מסורתי
בחתונת משפחות מחפוץ-שאער: מנהל מוסדות 'לב שמחה' של גור באשדוד, הרב שמואל גולדברג, בריקוד תימני מסורתי
לפני 4 ימים
ליל שישי בליובאויטש: עשרות נערים מחב
ליל שישי בליובאויטש: עשרות נערים מחב"ד לנוער בעיר טבריה הגיעו לסדר ליל שישי בחסידות ב'זאל הקטן' - המחלקה למתקרבים בתות''ל מגדל העמק. לאחר הלימוד פצחו בריקוד חסידי. צפו
ט' חשוון
חדש: עמדת כתיבה לרבי הוקמה בבית חב
חדש: עמדת כתיבה לרבי הוקמה בבית חב"ד לנוער בדימונה הכוללת הסבר מפורט על לוח ובטאבלט איך כותבים לרבי. ניתן לצפות בווידאו ולשלוח את המכתב דרך הטאבלט
ט' חשוון
התלמידים השלוחים לישיבות חב''ד באה''ק רגע לפני נסיעתם בריקוד צאתכם לשלום תוך תצלום קבוצתי בחזית 770
התלמידים השלוחים לישיבות חב''ד באה''ק רגע לפני נסיעתם בריקוד צאתכם לשלום תוך תצלום קבוצתי בחזית 770
ו' חשוון
זמני היום
יום שישי: ט"ז חשוון ה׳תשפ״ב
הנץ החמה
שקיעה
צאת הכוכבים
השבת הקרובה: י"ז חשוון
הדלקת נרות
צאת השבת
רבינו תם
לכל זמני היום בהלכה
הכי נצפים
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
לוח קהילתי
צפה עוד
ללוח המלא ולהוספת מודעה (חינם) >>
רדיו
102.5FM
93FM
104.3FM
97.2FM
היום לפני
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.