הוסף מזל טוב הוסף בקשרי שידוכין
לפני יום

מזל טוב להת' אחיה נגר לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חני גדסי. משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' יעקב ואמירה נגר. הרה"ח ר' דוד ויסכה גדסי

הוספת איחול
0 איחולים
לפני יום

מזל טוב להת' יוסי קפלן (ירושלים) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי מנדלסון (קייב, אוקראינה). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' ברוך ורבקה קפלן. הרה"ח ר' ברוך וגיטי מנדלסון.

הוספת איחול
0 איחולים
לפני יום

מזל טוב להת' מענדי מרטון (ביתר) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מלכי הניג (כפר חב''ד). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' איציק ורחל מרטון. הרה"ח ר' פישל ורבקי הניג.

הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים

מזל טוב להת' מני ששון (ביתר עילית) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרה גלנט (צפת). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' חיים ופנינה ששון. הרה"ח ר' יצחק ורחל גלנט

1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
לפני יומיים
מזל טוב קולולולו
לפני 5 ימים

מזל טוב להת' שמעון סויסא (באר שבע) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אסתי עזריאל (נחלת הר חב''ד). משנה ברכות להורים: הרב מאיר ורחל סויסא. הרב יניב ויעל עזריאל.

הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים

מזל טוב להת' נאור חיים רייכמן (באר שבע) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקה מדליה (אשלים). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' דוד ומיכל רייכמן. הרה"ח ר' ירון ודנה מדליה.

הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים

מזל טוב להת' זכריה אפל (ירושלים) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא זנו (צפת). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' יהושע וגיטי אפל. הרה"ח ר' מאיר ואסנת זנו.

הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים

מזל טוב להת' מאיר ריבקין (בית שמש) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רחלי מלוב (ביתר עילית). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' משה וחנה ריבקין. הרה"ח ר' יוסף יצחק ושושי מלוב.

הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים

מזל טוב להת' מנחם מענדל כהן (נחלת הר חב''ד) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חנה גנסיא איידלמן (קריית חיים). משנה ברכות להורים: הרב אלחנן ונחמי כהן. הרב לוי ורחל איידלמן.

הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים

מזל טוב להת' מענדלה ליפסקר (מוסקבה, רוסיה) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג גיטי פינסאן (פסדינה, קליפורניה). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' יוסי וליבא ליפסקר. הרה"ח ר' ישראל וחני פינסאן

הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים

מזל טוב להת' מנדי כהן (קרית אתא) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אלישבע דורי (אשקלון). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' משה ומילי כהן. הרה"ח ר' מאיר וטלי דורי

הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים

שמחות אנ"ש: מזל טוב להת' מנדי קידר (חריש) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי קטורזה (מגדל העמק)

הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים

מזל טוב להת' מנחם דרמון (צפת) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שירה גשמא. משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' שמעון וסולטנא דרמון. הרה"ח ר' אבנר ואילנית גשמא

הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים

שמחות אנ"ש: מזל טוב להת' מנחם מענדל עידה (כפר חב''ד) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג עדיה חנה משה (פתח תקווה).

הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה אלול
לחתן התמים ישׂראל מלמד מבּרוקלין, ניו יורק עב״ג הכלה מוסי בּרקוביץ׳ מ בּרוקלין, ניו יורק
ולהוריהם: ר׳ יוסי וקיילא ור׳ אברהם ולאה
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ג אלול
לחתן התמים מוישי סרברינסקי מטורונטו קנדה עב״ג הכלה מרים מרישא ליבראוו מ בוקה רטון פלורידה
ולהוריהם: הרב אלי וחני סרברינסקי והרב ברוך שמואל ורבקה רחל ליבראוו
הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול
לחתן התמים בנצי בטקין מביתר עילית עב״ג הכלה שייני לוקשין מ מוסקבה, רוסיה
ולהוריהם: הרה"ח זאב ואולגה בטקין והרה"ח דן ונילי לוקשין
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
סגל
כ"ז אלול
מזלטוב אוהבים אתכםםםם
כ"א אלול

מזל טוב להת' צבי לרנר (ירושלים) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה קפלון (רחובות). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' שמריהו ולאה לרנר. הרה"ח ר' נחמיה ושפרה קפלון

הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול

מזל טוב להת' מנחם מענדל כהן (בית שמש) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג נחמה דינה נידם (ניס צרפת). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר'משה ואלה כהן. הרה"ח ר' אברהם משה ודבורה לאה נידם

הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול

מזל טוב להת' יעקב משה גיטלמן (אלון מורה) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג ציפי רובין (ירושלים). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' יצחק ומירב גיטלמן. הרה"ח ר' שלמה ובת שבע רובין

הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול

מזל טוב להת' לוי יצחק תמרין (ז'יטומיר, אוקראינה) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקי כהן (נתניה). משנה ברכות להורים: השלוחים הרב נחום וברכה תמרין. הרה"ח ר'אריה לייב וחני כהן.

הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול

מזל טוב להת' אברהם וולף (חרסון, אוקראינה) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שיינא אזימאוו (פריז, צרפת). משנה ברכות להורים: שלוחי הרבי בחרסון הרב יוסף יצחק וחיה וולף, שלוחי הרבי בפריז - צרפת הרב מנחם מענדל ושרה אזימאוו

הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול

מזל טוב להת' שניאור רחימי (בת ים) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא כהן (נחלת הר חב''ד). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' יצחק ורחל רחימי. הרה"ח ר' יצחק וסמדר כהן.

הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול

מזל טוב להת' בנצי בטקין (ביתר עילית) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שייני לוקשין (מוסקבה)

הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול

מזל טוב להת' יוסי ליפסקר (קליפורניה) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקא שטרסברג (כפר חב''ד). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' מענדל ושטערני ליפסקר, הרה"ח ר' שמואל ושושי שטרסברג

הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול

מזל טוב להת' לוי נקי (הרצליה) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג בתיה אזולאי (מונטריאול, קנדה)

הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול

מזל טוב להת' אריאל זהבי (פלורידה) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חדווה פרץ (תל אביב)

הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול

מזל טוב להת' חיים הגר (נחלת הר חב''ד) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג לאה זיילר (נחלת הר חב''ד). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' מאיר וחייקה הגר. הרה"ח ר' שעיה וחני זיילר.

הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול

מזל טוב להת' שניאור זלמן מיכאלשווילי (נחלת הר חב''ד) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג בת שבע לרמן (נחלת הר חב''ד)

הוספת איחול
0 איחולים
י"ט אלול
לחתן התמים יהודה מנחם בן חיים מנתניה עב״ג הכלה חנה קאטש מ לוד
ולהוריהם: הרב יוסף והרב שבתאי קטש
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז אלול
לחתן התמים ארי'ה דב סלונים מדיז'ון, צרפת עב״ג הכלה דבורה לאה לואיס מ באקו, אזרבייג'אן
ולהוריהם: הרב חיים וחנה סלונים והרב מתי וחיה לואיס
הוספת איחול
0 איחולים
י"ג אלול
לחתן התמים לוי יצחק תמרין מזיטמיר אוקריינה עב״ג הכלה רבקי כהן מ נתניה
ולהוריהם: רב נחום וברכה תמרין ורב ארייה לייב וחני כהן
הוספת איחול
0 איחולים
י' אלול
מזל טוב להת' ישראל אלבוים (טבריה) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג נחמה עסיס (אשדוד)
הוספת איחול
0 איחולים
י' אלול
לחתן התמים צבי לרנר מירושלים עב״ג הכלה חיה קפלון מ רחובות
ולהוריהם: הרה"ח שמריהו ולאה לרנר והרה"ח נחמיה ושפרה קפלון
הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול

מזל טוב להת' מנדי מזרחי (לוד) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דבי פוזילוב (ירושלים). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' מאיר ודבורה מזרחי. הרה"ח ר' שלום ורחל פוזילוב

הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול

מזל טוב להת' יהודה בן חיים (נתניה) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרי קטש (לוד)

הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול

מזל טוב להת' חנוך העכט לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג סימי סבג

הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול

מזל טוב להת' ניר חדד (לוד) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רחלי מיפעי (קריית מלאכי). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' חיים שמעון ויפה חדד. הרה"ח ר' אליצור וברכה מיפעי.

הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול

מזל טוב להת' יהודה זלמנוביץ (רחובות) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג יוכי מקוביצקי (כפר חב"ד)

1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
יהושע החזרי מס
ט"ו אלול
מזל טוב ליהודה ולמשםחתו וכל משפחת מקוביצקי הגיס מוישי האחים הגאונים והאבא הצדיק!!
ט' אלול

מזל טוב להת' מנדי יפרח (נתיבות) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מזלי חדד (ירושלים). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' אברהם ואתי יפרח. הרה"ח ר' ברוך ומירי חדד

הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול

מזל טוב להת' ישראל אלבוים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג נחמה עסיס

הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול

מזל טוב להת' יוסי קאפלושניק (ירושלים) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג פניני פריז (באר יעקב). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' דב מאיר ודבורה קאפלושניק. הרה"ח ר' אברהם ושושי פריז

הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול

מזל טוב להת' יהושע גבירץ (נוף הגליל) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג יהודית פרידמן (אור יהודה). משנה ברכות להורים: הרב משה ובת שבע גבירץ. הרב מנחם מענדל ונחמה דינה פרידמן

הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול

מזל טוב להת' ברוך גערליצקי (תל אביב) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רוחלה לוריא (כפר חב''ד). משנה ברכות להורים: השלוחים הרב יוסף שמואל והינדה גערליצקי. הרב נחום וחנה לוריא

3
הוספת איחול
3 איחולים
3.
משה
י' אלול
מזל טוב
2.
מזל טוב
י"ג אלול
1.
מזל טוב
י"ג אלול
מזל טוב
ט' אלול

מזל טוב להת' אברהם בטונאשוילי (כפר חב''ד) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רחלי כהן (רחובות). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' יעקב ומירי בטונאשוילי. הרה"ח ר' אליהו ודליה כהן

1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
משפ' אברמשוילי
י"ז אלול
המון מזל טוב לאברהם היקר ולכל המשפחה, שיהיה בניין עדי עד
ט' אלול

מזל טוב להת לוי יצחק מפעי (לוד) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג נחמי זהר (נחלת הר חבד). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר עזרא ומרים מפעי. הרה"ח ר שמואל וחנה זהר.

הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול

מזל טוב להת' ניר חדד (לוד) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רחלי מיפעי (קריית מלאכי). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' חיים שמעון ויפה חדד. הרה"ח ר' אליצור וברכה מיפעי.

הוספת איחול
0 איחולים
ט' אלול

מזל טוב להת' מנדי הלל (בני ברק) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חנה מיפעי (כפר חב''ד). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' יוסף דוד ואפרת הלל. הרה"ח ר' עזריאל וירקונה מיפעי.

הוספת איחול
0 איחולים
ו' אלול

מזל טוב לחתן התמים ישראל אלבוים מטבריה, לרגל בואו בקשרי השידוכין, עב"ג הכלה נחמה עסיס, מאשדוד

1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
אלעד
ח' אלול
בניין עדי עד בית חב''ד
ג' אלול
לחתן התמים יהודה זלמנוביץ מרחובות עב״ג הכלה יוכי מקובצקי מ כפר חב''ד
ולהוריהם: משפחת זלמנוביץ ומשפחת מקובצקי
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
יהושע
ה' אלול
מזל טוב יהודה!!
טען עוד
לפני יום
ר' שמעון וחני גרשוביץ
מנחלת הר חב"ד להולדת הבן
ולהוריהם: הרב שאול ורינה גרשוביץ
והרב שאול ואסנת בן שחר
הוספת איחול
0 איחולים
לפני יומיים
מזל טוב למשפחת קזצקוב חולון לרגל הולדת הבת לאה תחי'.
הוספת איחול
0 איחולים
לפני יומיים
ר שניאור זלמן ובת שבע אנטבי
מקרית מלאכי להולדת הבת
ולהוריהם: ר גבריאל מרדכי וחוה אנטבי
ור אברהם ושרה קנלסקי
הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים
מזל טוב לר׳ מענדי גמליאל לרגל הולדת בנו
הוספת איחול
0 איחולים
לפני 5 ימים
הרב לייזר ואסתי טייטלבוים שי'
מלוד להולדת הבת חיה מושקא
ולהוריהם: הרב אריה חיים וזוגתו טייטלבוים שי'
והשליח שניאור זלמן וזוגתו ירס שי'
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ו אלול
לר' אברהם הכהן וחנה פרידמן
מכפר חב"ד להולדת הבן
ולהוריהם: הרב גרשון צבי הכהן וגיטה פרידמן, ביתר עילית
והרב יצחק וגיתית שפרלינג, בני ברק
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה אלול
לשליח דוד וגולדי רוזנצוויג
מרוסיה מוסקבה להולדת הבת
ולהוריהם: ר' מנחם ורחל כפר חב"ד
ור' מאיר וחוה ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ד אלול
ר' יקותיאל ובסי פישר
מכפר חב"ד להולדת הבת שושנה
ולהוריהם: ר' שבתי ורייזי פישר גבעת שמואל
ור' שמעון ויונה לסאוו כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אלול
ר' ירחמיאל ומירי ריבקין
מבאר שבע להולדת הבן מנחם מענדל
ולהוריהם: ר' משה ורעיתו ריבקין ,בית שמש
ור' תנחום ורעיתו בורושנסקי, באר שבע. . ר' נחום קפלן לוד.
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ז אלול
ר' יוסי וחוי ליפינסקי
ממקסיקו סיטי להולדת הבן
ולהוריהם: השליח צבי ורבקה ליפינסקי, ארגנטינה
והשליח יהונתן ושרי ליבערזאהן, מקסיקו
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ו אלול
הרב שניאור זלמן ומושקי קלמנסון
מאלמא אטא, קזחסטאן להולדת הבן
ולהוריהם: השלוחים מאיר שמחה ומרים קלמנסון, אוברוויליע, צרפת
והשלוחים אלחנן ולאה כהן, אלמא אטא, קזחסטאן
הוספת איחול
0 איחולים
ה' אלול
ר' מנחם ודבורה אסולין
מירושלים להולדת הבן
ולהוריהם: הרב אברהם וחנה אסולין, ירושלים.
והרב יהודה ואלישבע ססי , אשקלון.
הוספת איחול
0 איחולים
ה' אלול
ר' אביחי משה ודבורה לאה סעיד
מנתניה להולדת הבת חנה מלכה
ולהוריהם: ר' אברהם ונצחיה סעיד
והשלוחים שמואל וירדנה בוקובזה
הוספת איחול
0 איחולים
ד' אלול
ר' מתן ומורי'ה ציוני
מראשון לציון להולדת הבת
ולהוריהם: ר' רוני ואסתר אליאס
ור' בנימין וחנה ציוני
הוספת איחול
0 איחולים
ד' אלול
ר' אלישע וסוניה שיינא צ'רניאק
מקראון הייטס להולדת הבת
ולהוריהם: . .
ו. .
הוספת איחול
0 איחולים
ג' אלול
ר' נחום ורוחי ריבקין
מכרמיאל להולדת הבת
ולהוריהם: הרב יוסף ויפה ריבקין כרמיאל
והרב זושא ואסתר אלפרוביץ קרית גת
הוספת איחול
0 איחולים
א' אלול
ר' אליהו ושרה קריצ'בסקי
מכפר חב"ד להולדת הבת
ולהוריהם: ר' מענדל קריצ'בסקי, תל ציון
ור' יצחק וברוריה הולצמן, כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
א' אלול
הרב לוי וחיה מושקא מושקוביץ
מנחלת הר חב''ד להולדת הבת שטערנא שרה
ולהוריהם: הרב מנחם עמוס ורבקה מושקוביץ, כפר חב''ד
והרב אלחנן ופנינה כהן, נחלת הר חב''ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט אב
למשפחת ר' יוסף יצחק גרינבערג, שליח כ"ק אד"ש מה"מ באוקספורד אוהיו – להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' ישראל גרינבערג, קראון הייטס; משפחת ר' מנחם מענדל זלמנוב, קראון הייטס; משפחת ר' משה לאזאר, שליח כ"ק אד"ש מה"מ במילנו איטלי'.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ו אב
הרב מנחם מענדל (בהרמ"ש) ורחל אשכנזי
מכפר חב"ד להולדת הבן
ולהוריהם: הרבנית סימה אשכנזי
והרב צבי מרדכי וזהבה ברוריה רוזנפלד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ד אב
ר' משה יהודה וחיה מושקא ליפסקר
מכפר חב"ד להולדת הבת שרה הניה
ולהוריהם: ר' אברהם וזהבה ליפסקר מביתר עלית
ור' ירמיהו ורחל סודקביץ כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ' אב
ר’ אלי ומושי ליפש
מלוד להולדת הבן
ולהוריהם: ר’ שמואל ורבקה ליפש
וגב’ טובה לסקר
הוספת איחול
0 איחולים
כ' אב
השלוחים ר' צבי ושרה זלמנוב
מטבריה להולדת הבן
ולהוריהם: הרה"ח ר' י"י וסימי זלמנוב, צפת
והשלוחים ר' יוסף ואיטה קרמר, טבריה
הוספת איחול
0 איחולים
כ' אב
השליח הרב מנחם מענדל וחוי כהנא
מחולון להולדת הבת
ולהוריהם: הרב יעקב ונחמה כהנא מכפר חב"ד
והרב השליח ברוך ודבורה ליפקין ממרחביה
הוספת איחול
0 איחולים
י"ב אב
מזל טוב לשליח הרב בן ציון הכהן ונחמה ברנדלר להולדת הבת דבורה לאה ולסבים הרב יצחק הכהן וחנה רחל ברנדלר כפר חבד הרב משה ברוך אברהם הכהן וברוניה ברנדלר צפריה הרב אברהם ורינה גולדצוויג
הוספת איחול
0 איחולים
י"א אב
לר' זאווי ומירי גרין
מכפ''ח להולדת הבת
ולהוריהם: ר' בנימין וויטא גרין כפ''ח
ור' שמוליק וחני רבינוביץ' ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
י' אב
מזל טוב לשמואל ושטערנא טייכמן מקראון הייטס על הולדת הבת
הוספת איחול
0 איחולים
ז' אב
מזל טוב לר' יוסף חיים ורבקה עובדיה באר שבע להולדת הבן. ולהורים ר' יאיר ומיכל בס קרית גת ור' מרדכי ועדנה ירושלים.
הוספת איחול
0 איחולים
ה' אב
מזל טוב לר' יהודה וחיה סויסה מאלעד להולדת הבת ולהוריהם ר' מרדכי וסיגל סויסה באר שבע ור' בכור וזהבה ארבוב אלעד
הוספת איחול
0 איחולים
ג' אב
הרב ינון כהן
מגני איילון - לוד להולדת הבת חנה
ולהוריהם: ל משפחת כהן- רמת שלמה
וו משפחת תמם- כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח תמוז

מזל טוב לר' מענדי ואסתר נוטיק מקרית גת לרגל הולדת הבת. ולסבים: מרת נחמה נוטיק ירושלים, הרב ברוך ויהודית כהנא, קרית גת

הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב תמוז
הר' שלוימי וטובה שוחט
מירושלים להולדת הבן
ולהוריהם: הר' מנחם וחני שוחט ירושלים
והגב' רבקה גולדשטיין צפת
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב תמוז
לר' שעי'ה ואסתי בן שחר
מביתר עילית להולדת הבת חיה מוסיא
ולהוריהם: הר' דוב וחנה בן שחר כפ"ח
והר' נח וחני ויספיש ביתר עילית
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז תמוז
ר' בערקי ופרומי חן
מכפר חב’’ד להולדת הבת חיה מושקא תחי'
ולהוריהם: הרה"ח פנחס וזוגתו ביילא חן,שלוחים בואנוס איירס, ארגנטינה
והרה"ח עוזר וזוגתו שטערנא אלפרוביץ, כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ז תמוז
הרה"ח שמעון ולאה ולס
מרחובות להולדת הבת שיינה
ולהוריהם: הרב דוד ולס
והרב זאב מינצברג
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ו תמוז
הרב שניאור זלמן וזוגתו בלומה רסקין
מוינה להולדת הבן
ולהוריהם: הרב שלמה ואסתר רסקין
והרב לייבל וזוגתו שילדקרויט
הוספת איחול
0 איחולים
ח' תמוז
מזל טוב לר' פישי ודבורי רבינוביץ מבית שמש להולדת הבת ולהוריהם: הרב אליעזר צבי ודבורה רבינוביץ ור' יוסף יצחק ואסתר קליין.
הוספת איחול
0 איחולים
ו' תמוז
ר' מנחם ורינה טרקסלר
מירושלים להולדת הבן
ולהוריהם: הרב משה ושושנה טרקסלר
והרב דובער ולאה ברקוביץ'
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט סיון
הרב חיים דוד וקיילא וילהלם
מכפר ויתקין להולדת הבן
ולהוריהם: הרב ישראל נחום ושרה וילהלם
והרב יוסף יצחק ורחל חיטריק
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח סיון
מזל טוב לר' יוסי ורוחי ויסברג שלוחים בשכונת סיטי-מוסקבה להולדת הבן. ולסבים הרב מוטי ודינה ויסברג והרב צבי הירש ונחמה רודרמן
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז סיון

מזל טוב לשלוחי חב"ד בקוסמוי שבתאילנד - הרב מענדי ורעייתו גולדשמיד, להולדת הבן

הוספת איחול
0 איחולים
ט"ו סיון
הרב בנימין הכהן סוחייק ורעייתו
מצפת עיה"ק להולדת הבת חיה מושקא
ולהוריהם: הרב רחמים הכהן סוחייק ורעייתו שיחיו
והרב גד הכהן ורעייתו שיחיו
הוספת איחול
0 איחולים
י"ד סיון
מזל טוב לרב זאב ודבורה רויטמן מכפר חב"ד להולדת הבן, ולהוריהם: ר' פנחס וענת רויטמן רחובות ור' תנחום ואסתר פינסון כפר חב"ד.
הוספת איחול
0 איחולים
י"א סיון
מזל טוב ליוסף יצחק וחוי רחמים מביתר לרגל הולדת הבן! שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים!
הוספת איחול
0 איחולים
י' סיון
ר' מענדי ופסי ונקרט
מצפת להולדת הבן
ולהוריהם: הרב שמואל ומירי ונקרט שלוחי הרבי במצפה יריחו
והרב ברוך ורבקה וילהלם נחלת הר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
י' סיון
לר' מנחם מענדל וצביה וילהלם
מבאר שבע להולדת הבת
ולהוריהם: הרב נחמיה ונחמי וילהלם, בנגקוק
והרב משה וחנה מרינובסקי, כפר דניאל
הוספת איחול
0 איחולים
י' סיון
מזל טוב למיכאל ומעין הורביץ להולדת הבת ולהוריהם: חיה לאה הורביץ ינוב יחזקאל ותמר נועם תל אביב
הוספת איחול
0 איחולים
ט' סיון
ר' חיים משה ושרה אלפרוביץ
מכפר חב"ד להולדת הבת סימה
ולהוריהם: הרב עוזר ושטערנא אלפרוביץ
והרב יוסף מאיר ונחמה שטרבסרג
הוספת איחול
0 איחולים
ח' סיון
מזל טוב לר' מנחם מענדל וצביה וילהלם, באר שבע לרגל הולדת הבת ולהוריהם: הרב נחמיה ונחמי וילהלם, בנגקוק הרב משה וחנה מרינובסקי, כפר דניאל
הוספת איחול
0 איחולים
ד' סיון
ר' מנחם מענדל וריקי מנדלזון
ממגדל העמק להולדת הבן
ולהוריהם: הרב שמואל וחיה-רחל מנדלזון, ביתר
והרב עקיבא וחיה גולדשמיד, מגדל העמק
הוספת איחול
0 איחולים
טען עוד
יומן חב"ד
ה' תשרי
לוח מנהגים (1)
ימי חב"ד (1)
זכרון להולכים (15)
לדף יומן חב"ד
שמחות אנ"ש
ר' שמעון וחני גרשוביץ
מנחלת הר חב"ד להולדת הבן

ולהוריהם:
הרב שאול ורינה גרשוביץ
והרב שאול ואסנת בן שחר

מזל טוב להת' אחיה נגר לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חני גדסי. משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' יעקב ואמירה נגר. הרה"ח ר' דוד ויסכה גדסי

מזל טוב להת' יוסי קפלן (ירושלים) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי מנדלסון (קייב, אוקראינה). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' ברוך ורבקה קפלן. הרה"ח ר' ברוך וגיטי מנדלסון.

מזל טוב להת' מענדי מרטון (ביתר) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מלכי הניג (כפר חב''ד). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' איציק ורחל מרטון. הרה"ח ר' פישל ורבקי הניג.

ר שניאור זלמן ובת שבע אנטבי
מקרית מלאכי להולדת הבת

ולהוריהם:
ר גבריאל מרדכי וחוה אנטבי
ור אברהם ושרה קנלסקי

מזל טוב להת' מני ששון (ביתר עילית) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרה גלנט (צפת). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' חיים ופנינה ששון. הרה"ח ר' יצחק ורחל גלנט

מזל טוב להת' שמעון סויסא (באר שבע) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אסתי עזריאל (נחלת הר חב''ד). משנה ברכות להורים: הרב מאיר ורחל סויסא. הרב יניב ויעל עזריאל.

מזל טוב להת' נאור חיים רייכמן (באר שבע) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקה מדליה (אשלים). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' דוד ומיכל רייכמן. הרה"ח ר' ירון ודנה מדליה.

מזל טוב להת' זכריה אפל (ירושלים) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא זנו (צפת). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' יהושע וגיטי אפל. הרה"ח ר' מאיר ואסנת זנו.

מזל טוב להת' מאיר ריבקין (בית שמש) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רחלי מלוב (ביתר עילית). משנה ברכות להורים: הרה"ח ר' משה וחנה ריבקין. הרה"ח ר' יוסף יצחק ושושי מלוב.

מזל טוב להת' מנחם מענדל כהן (נחלת הר חב''ד) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חנה גנסיא איידלמן (קריית חיים). משנה ברכות להורים: הרב אלחנן ונחמי כהן. הרב לוי ורחל איידלמן.

לדף מזל טוב >>
סרטונים
הרב שמעון זוננפלד ברעיון נפלא לימים הנוראים:
הרב שמעון זוננפלד ברעיון נפלא לימים הנוראים: "ולך ה' חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו". איזה חסד זה, אם ה' גובה לאדם לפי מעשיו? הרעיון נמסר בסיום השיעור של הדף היומי של הרב בצלאל מזרחי בנחלה. צפו:
לפני 4 שעות
הרב אברהם אבא ברוק ברעיון קצר ונפלא למצוות
הרב אברהם אבא ברוק ברעיון קצר ונפלא למצוות "הקהל" ופרשת השבוע: הקהל את העם האנשים הנשים והטף. הטף למה? ליתן שכר למביאם. בסיום השיעור בדף היומי של הרב בצלאל מזרחי מנחלה. צפו:
לפני 4 שעות
רגעים מרגשים ביישוב החרדי בֵּית חִלְקִיָּה: אמש, מיד בצאת שנת השמיטה, החל החקלאי החרדי ר' משה כהנא לחרוש לראשונה את שדהו, לאחר השבתה מוחלטת במהלך שנת השמיטה. צילום: יואל ארלנגר. צפו:
רגעים מרגשים ביישוב החרדי בֵּית חִלְקִיָּה: אמש, מיד בצאת שנת השמיטה, החל החקלאי החרדי ר' משה כהנא לחרוש לראשונה את שדהו, לאחר השבתה מוחלטת במהלך שנת השמיטה. צילום: יואל ארלנגר. צפו:
לפני יומיים
השליח שלום גרינברג משנחאי יחד עם המחנך הוותיק הרב מוטי שיינר בכינוס הכנה לראש השנה ב'חיידר נט' שע
השליח שלום גרינברג משנחאי יחד עם המחנך הוותיק הרב מוטי שיינר בכינוס הכנה לראש השנה ב'חיידר נט' שע"י משרד השלוחים. השניים העלו זיכרונות משנות האור בחודש תשרי אצל הרבי. צפו:
לפני 5 ימים
בנחל'ה כבר מרגישים אווירת שמחת בית השואבה: הרב בומי פרידלנד במגבית המסורתית עבור שמחת בית השואבה המרכזית שתתקיים בשכונה. צפו:
בנחל'ה כבר מרגישים אווירת שמחת בית השואבה: הרב בומי פרידלנד במגבית המסורתית עבור שמחת בית השואבה המרכזית שתתקיים בשכונה. צפו:
כ"ז אלול
הרה
הרה"ח ר' מאיר מזרחי בסיפור יפה לאחר השיעור בביתו בשיכון חב"ד בלוד, על ברכה מהרבי: "הפ"נ נתקבל, אזכיר על הציון". צפו:
כ"ז אלול
זמני היום
יום שישי: ה' תשרי ה׳תשפ״ג
הנץ החמה
שקיעה
צאת הכוכבים
השבת הקרובה: ו' תשרי
הדלקת נרות
צאת השבת
רבינו תם
לכל זמני היום בהלכה
הכי נצפים
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
לוח קהילתי
צפה עוד
ללוח המלא ולהוספת מודעה (חינם) >>
רדיו
102.5FM
93FM
104.3FM
97.2FM
היום לפני
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.