יומן חב״ד כ"ט אלול ה׳תשפ״ב

אלול ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ערב ראש חודש - כ"ט אלול
* ביום זה – 'יום כיפור קטן' – יש להוסיף בג' הקווין: תורה, עבודה (תפילה שבמקום קרבנות), גמילות-חסדים וצדקה.
לוח מנהגים
ערב ראש השנה - כ"ט אלול
הלילה, בקריאת-שמע שעל-המיטה, אם אומרים אותה לאחר חצות הלילה – אומרים תחנון.אבֵל בתוך שבעה מותר לו ללכת היום לבית-הכנסת לאמירת הסליחות, וכן להתפלל עם הציבור.בסליחות אומרים תחנון (=וידוי) אפילו לאחר עלות-השחר, אבל לא בתפילה.סליחותבפיוט 'מרובים צרכי עמך', בסליחות נוסח ליטא הנוסח הוא "ותיטיב לנו הכתיבה והחתימה", וכך תוקן בכתב-יד באחת מהוצאות קה"ת הראשונות, ולכאורה נכון הוא.בפיוט "שלוש-עשרה מידות" יש כמה וכמה שינויים שתוקנו ב'סליחות' בהוצאות האחרונות (מוגה על-ידי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו):את הקטע "אל תבוא במשפט עמנו" אומרים חזן וקהל פסוק בפסוק.את הפסוקים "אל תבוא", "והוא ישפוט", נפוץ לאומרם יחד כפסוק אחד.תקיעת שופרהיום אין תוקעים בשופר, ומי שלא הספיק להתלמד, יעשה זאת בחדר סגור.התרת נדריםאחרי התפילה אומרים 'סדר התרת נדרים', במניין עשרה אנשים כשרים (ולכל הפחות צריך שיהיו לפני האומר שלושה).מנהגים נוספים* חידושי תורה - הוראת הרבי לכל כולל וישיבה, לפרסם לפחות פעמיים בשנה קובץ חידושי תורה (מהתלמידים ומחברי הכולל), לפני ר"ה ולפני חג הפסח.* עורכים מגבית ומחלקים 'צורכי החג' לראש-השנה ולכל חגי תשרי לזקו לחץ להמשך...
הלילה, בקריאת-שמע שעל-המיטה, אם אומרים אותה לאחר חצות הלילה – אומרים תחנון.אבֵל בתוך שבעה מותר לו ללכת היום לבית-הכנסת לאמירת הסליחות, וכן להתפלל עם הציבור.בסליחות אומרים תחנון (=וידוי) אפילו לאחר עלות-השחר, אבל לא בתפילה.סליחותבפיוט 'מרובים צרכי עמך', בסליחות נוסח ליטא הנוסח הוא "ותיטיב לנו הכתיבה והחתימה", וכך תוקן בכתב-יד באחת מהוצאות קה"ת הראשונות, ולכאורה נכון הוא.בפיוט "שלוש-עשרה מידות" יש כמה וכמה שינויים שתוקנו ב'סליחות' בהוצאות האחרונות (מוגה על-ידי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו):את הקטע "אל תבוא במשפט עמנו" אומרים חזן וקהל פסוק בפסוק.את הפסוקים "אל תבוא", "והוא ישפוט", נפוץ לאומרם יחד כפסוק אחד.תקיעת שופרהיום אין תוקעים בשופר, ומי שלא הספיק להתלמד, יעשה זאת בחדר סגור.התרת נדריםאחרי התפילה אומרים 'סדר התרת נדרים', במניין עשרה אנשים כשרים (ולכל הפחות צריך שיהיו לפני האומר שלושה).מנהגים נוספים* חידושי תורה - הוראת הרבי לכל כולל וישיבה, לפרסם לפחות פעמיים בשנה קובץ חידושי תורה (מהתלמידים ומחברי הכולל), לפני ר"ה ולפני חג הפסח.* עורכים מגבית ומחלקים 'צורכי החג' לראש-השנה ולכל חגי תשרי לזקוקים לזה (בדומה ל'מעות חיטים' קודם חג הפסח).* נוהגים לכתוב פ"נ (הנשואים – כמובן בחגירת אבנט) עבורו ועבור בני-ביתו לבקשת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. להניחו בין דפי מאמר, קונטרס וכו' של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, ולשלחו (אם באפשרי – בו ביום) על-מנת לקראותו על הציון שלו.נוהגים להשתטח על קברי צדיקים, והנמצאים בקירוב מקום משתטחים על ציון כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.מסתפרים, וטובלים מחצות היום במקווה טהרה לכבוד החג.* כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע נהג לקבל על עצמו הידור נוסף לפני כל ראש-השנה. וכהוראה כללית נאמר: "בכל ראש-השנה צריך כל אחד לקבל על עצמו זהירות יתרה [הידור] במצוות עשה, וזהירות בסייג של לא-תעשה, וזהירות יתרה בהנהגה טובה".משעה אחת קודם תפילת המנחה עד תפילת ערבית במוצאי ראש-השנה, ישקוד כל אחד ואחד באמירת תהילים לילה ויום.הנוהגים לתת צדקה בכל יום, יתנו היום גם עבור שני ימי ראש-השנה.לפנות ערב לובשים בגדים נאים וחשובים, ויודעים שהקב"ה עושה לנו נס לשפטנו במידת הרחמים.אין לובשים ה'קיטל', גם לא הש"ץ והתוקע, אלא ביום-הכיפורים.הדלקת נרותמדליקים בזמן הנקוב בלוחות, כמו בערב שבת. מי שלא הדליקה אז, תדליק בלילה לפני הסעודה (מאש הדולקת לפני החג).גם הפעם מברכת אחרי ההדלקה. הברכות בהדלקת הנרות: "להדליק נר של יום הזיכרון", ו'שהחיינו'.איש המדליק, לא יברך 'שהחיינו'.יש להכין נר גדול (כמו נר נשמה) כדי שיהיה אפשר להדליק ממנו את נרות ליל ב' של ראש-השנה.(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום הולדת הצמח צדק
בשנת תקמ"ט בערב ראש השנה תק"נ נולד הצמח צדק בעיירה ליאזנא. הצמח צדק נקרא על שמו של רבי מנחם מענדל מויטבסק.
הצמח צדק הצמח צדק
זכרון להולכים
מרת רבקה דבורה באב"ד ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רבקה דבורה באב"ד ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רבקה דבורה בת הרב יהושע השיל באב"ד. נפטרה בשנת תשמ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
מרת בתיה ליבא גאלדין ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת בתיה ליבא גאלדין ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת בתי ליבא בת הרב שמואל גאלדין. אשת הרב התמים ר' יצחק אהרן ז"ל עזרה לבעלה בעבוה"ק במדינה הוחינכה ילדי בדרכי התוהמ"צ עבדה במס"נ עבור מוסדות חינוך ובמיוחד עבור המוסד "בית רבקה" נפטרה בשנת תשמ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
ר' משה ווייס ע״ה תשע"ו, מיניסוטה
x
ר' משה ווייס ע״ה תשע"ו, מיניסוטה
חסיד חב"ד שלמד בצעירותו בישיבת אור אלחנן חב"ד בלוס אנג'לס ואחר כך למד כשליח בישיבות באוסטרליה וניו זילנד, שימש כמחנך במשך שנים רבות.פיתח את ה'סאונד בנדר' – התקן מגנטי פשוט שמתחבר לכל טאבלט ואייפד ומגביר פלאים את עוצמת הרמקולים שלו.ההמצאה המבריקה הובילה את וייס להופיע בתכנית ריאליטי-עסקים בטלוויזיה האמריקנית, בה הצליח לשכנע משקיעים, ביניהם מפורסמים, להשקיע בחברה שהקים.לאחר ההופעה הכריזמטית והמשכנעת הפך וייס לדמות מפורסמת.הותיר אחריו שלושה ילדים, את אמו אחים ואחיות
מרת ברכה דבורה וייס ע״ה תשל"ה, הר המנוחות
x
מרת ברכה דבורה וייס ע״ה תשל"ה, הר המנוחות
מרת ברכה דבורה בת הרב נחום וייס. זכתה בז"ך שנותיה להיות מקושרת בכל מאודה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולדה בשנת התשל"ה בירושלים ונפטרה בשנת התשס"ג הר המנוחות
הרה"ח חיים רפאל יצחק בליניצקי ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים רפאל יצחק בליניצקי ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
הרב התמים ר' חיים רפאל יצחק בן הרב התמים ר' ישראל נח בליניצקי. היה איש אמת ירא אלוקים היה מראשוני תלמידי ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש נולד בשנת תרע"ד בעיר קרעמנצ'וג נפטר בשנת ה תנש"א הר הזיתים
הרה"ח יעקב יוסף גורקאוו ע״ה תשנ"ג, לונדון
x
הרה"ח יעקב יוסף גורקאוו ע״ה תשנ"ג, לונדון
הרב התמים ר' יעקב יוסף בן הרב מאיר גורקאוו. מתלמידי התמימים ברוסי וקירב רבים מבנ"י לאביהם שבשמים נולד בשנת תרס"ז בעיר אמלין ונפטר בשנת תשנ"ג מנ"כ בלונדון
מרת ברכה וייס ע״ה תשס"ג,
x
מרת ברכה וייס ע״ה תשס"ג,
לבית מרגליות. בעלה הרב צבי וייס, אביה הרב נחום מרגליות משכון חב"ד בירושלים
הילד יהודה שמעון אסויד ע״ה תשנ"ו,
x
הילד יהודה שמעון אסויד ע״ה תשנ"ו,
הילד יהודה שמעון נפטר בתאונת דרכים בצרפת אוברויליה בשנת תשנ"ו יהי זכרו ברוך והשם ינקום את נקמת דמו השפוך....
האדמו"ר מנשה קליין ע״ה תשע"א, הר המנוחות
x
האדמו"ר מנשה קליין ע״ה תשע"א, הר המנוחות
הרב קליין הכיר את הרבי עוד בשנים שלפני קבלת הנשיאות, וניהל דיונים הלכתיים עם הרבי, באופן אישי ובכתב. "הידע של הרבי מפחיד", אמר פעם. הרבי אמר עליו: "קורא לעצמו "מנשה הקטן" למרות שממש גדול". הרב קליין הרבה להשתף באירועים חב"דיים ונתן שיעורים בישיבות חב"ד
מרת בתיה העסא מילבסקי ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
מרת בתיה העסא מילבסקי ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
מרת בתיה העסא בן הרב זושא מילבסקי. אשת הרב התמים ר' צבי ז"ל נולדה בעיר בראהין רוסיה הלבנה ט טבת התרע"ז ונפטרה בברוקלין בעת ביקורה אצל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. בשנת התשמ"ב הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.