יומן חב״ד י"א אדר ב ה׳תשפ״ד

אדר ב ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום היארצייט של רבי מרדכי פוזנר, אחיו של אדמו"ר הזקן
רבי מרדכי פוזנר היה אחיו של אדמו"ר הזקן, היה ידוע כחריף ובקיא בצורה בלתי רגילה, ונתמנה על ידי אדמו"ר הזקן לאחראי על לימודי הנגלה ב"חדרים" (-ישיבה ייחודית לבחירי תלמידי אדמו"ר הזקן) אותם הקים אדמו"ר הזקן. נקרא בשם פוזנר - שם המשפחה המקורי של אדמו"ר הזקן.
בערוב ימיו שימש כרב בעיר אורשא, נפטר בי"א אדר תקפ"ג ומנוחתו כבוד בקאפסוט.
זכרון להולכים
הרה"ח יהודה ועקנין ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח יהודה ועקנין ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
הרב יהודה בן הרב ניסים ועקנין נפטר בשנת תשנ"ב הר הזיתים
מרת מאמאלע קעלער ע״ה תשמ"ו,
x
מרת מאמאלע קעלער ע״ה תשמ"ו,
מרת מאמעלע בת הרב אבהרם קעלער נפטרה בשנת תשמ"ו
הרה"ח ר' שניאור פינסקי ע״ה תשמ"ט, ירושלים
x
הרה"ח ר' שניאור פינסקי ע״ה תשמ"ט, ירושלים
מרת מלכה שיינער ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מלכה שיינער ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת מלכה בת הרב משה שיינער נפטרה בשנת התשנ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הילדה יהודית אבראהם ע״ה תשכז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילדה יהודית אבראהם ע״ה תשכז, מונטיפיורי, ניו יורק
הילדה יהודית בת הרב משה יעקב אבראהאם נפטרה בשנת התשכז מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חנה דבורה דייטש ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חנה דבורה דייטש ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חנה דבורה בת הרב מנחם מענדל רובינא דייטש נפטרה בשנת התש"ס מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ניסן גלסמאן ע״ה תרס"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח ניסן גלסמאן ע״ה תרס"ה, הר הזיתים
הרב ניסן בן הרב יצחק אייזיק גלסמאן נפטר בשנת תרס"ה הר הזיתים
הרה"ח יחיאל מיכל קרונהאוון ע״ה תש"ו, רוסטוב
x
הרה"ח יחיאל מיכל קרונהאוון ע״ה תש"ו, רוסטוב
הרב התמים ר' יחיאל מיכל בן הרב מנחם נחום קרונהאון. נפטר בשנת התש"ו מנ"כ בעיר רוסטוב
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: י"א אדר ב ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: אלו מציאות
דף כב
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: י"א אדר ב ה׳תשפ״ד
שופטים
אבל

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים בעריש הלפרין (קריית מלאכי) - חוי בריכטא (נוף הגליל) בית רבקה כפ׳׳ח ב׳

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.