יומן חב״ד ט"ו אדר ב ה׳תשפ״ד

אדר ב ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
שושן פורים - ט"ו אדר ב
בירושלים עיה"ק הוא יום הפורים, ונוהג כאמור אתמול בערי הפרזות.

בעיר חיפה קוראים את המגילה גם בט"ו, כי היא ספק מוקפת חומה.

בערי הפרזות: אין אומרים תחנון ואסור בהספד ובתענית. מרבין קצת במשתה ושמחה.

בערי הפרזות (ומחר גם בירושלים) יש להוסיף היום בשמחה רבה מזו של יום הפורים עצמו; ביום ט"ז – שמחה גדולה יותר, וכן בכל יום ויום מימי החודש, עד שביום האחרון דחודש אדר צריכה להיות שמחה מופלגת ביותר.

גם לאחר ימי הפורים שייך לעורר על 'מבצע פורים', מפני שתכליתם של ימי הפורים היא שההתעוררות של "קיימו מה שקיבלו כבר" תבוא לידי ביטוי גם אחר-כך, ואז מתחיל מבצע פורים האמיתי. ופעם אמר הרבי סיבה אחרת, לסייע לאלה שנזקקו ללוות כדי שיוכלו לחוג את הפורים כהלכתו – לפרוע את חובותיהם, וגם זה חלק מ'מבצע פורים'.

בימים שאחרי פורים השמחה גדולה יותר, בגלל שבהם ניתווסף גם ענין הגאולה "מיסמך גאולה לגאולה", גאולת פורים לגאולת פסח.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
זכרון להולכים
הרה"ח מנחם מענדל גורמן ע״ה תשע"ו, לונדון
x
הרה"ח מנחם מענדל גורמן ע״ה תשע"ו, לונדון
היה אהוב על הבריות והשפיע על רבים. נפטר לאחר מחלה ממושכת. לאחר נישואיו למרת מרים (לבית חזקיה), הרב גורמן ורעייתו שימשו כשלוחים באוסטרליה ובהמשך עברו להתגורר בלונדון. הרב גורמן, ששימש כבעל תפילה וכסופר סת"ם, הותיר אחריו את : הוריו הרב הרשל ורעייתו שושנה גורמן, ואת רעייתו מרים, וילדיו הפזורים ברחבי העולם 0 פערל, אליהו, חיה, דבורה-לאה, חפצי ויוסף
מרת מרים כגן ע״ה תשע"א,
x
מרת מרים כגן ע״ה תשע"א,
אשת ר' מרדכי כגן
הילדה חיה מושקא לאזאר ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
x
הילדה חיה מושקא לאזאר ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
הילדה חי מושקא בת יבלח"ט הרב התמים ר' שלמה דובער פינחם לאזאר. זכתה להיות שליחה של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בעיר מוסקווא ברוסיא. נולדה ד אייר התש"נ ונפטרה בשנת התשנ"ז הר הזיתים
הרה"ח יחיאל מיכל פיקארסקי ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יחיאל מיכל פיקארסקי ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' יחיאל מיכל בן הרב אפרים פיקארסקי. הרביץ תורה ברבים עשיריות בשנים ולמד בתו"ת במס"נ ברוסיא ומחסידי וממקושרי בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד בשנת תר"ע בעיר פאריטש ונפטר בשנת התשנ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יצחק אייזיק ינקוביץ ע״ה תשע"ו, נתיבות
x
הרה"ח יצחק אייזיק ינקוביץ ע״ה תשע"ו, נתיבות

הותיר אחריו את אשתו מרת גאולה ינקוביץ , ובניו: ר׳ חיים ינקוביץ (אילת), ר׳ מנחם מענדל ינקוביץ (קריית ים), ר׳ שמואל ינקוביץ (רחובות). בנותיו: הגב׳ יפית ידגר (קראון הייטס), הגב׳ זמירה לוין (מיאמי ביץ- פלורידה), הגב׳ פסיה אסרף (קרית מלאכי), הגב׳ מרגלית ממו (קרית גת), הגב׳ נחמה דינה סעדון (נתיבות), הגב׳ ציפורה קדיש (רחובות), הגב׳ חיה מושקה נתנאלוב (רחובות)

הרה"ח אברהם זאקלאס ע״ה תשמ"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם זאקלאס ע״ה תשמ"ט, הר הזיתים
הרב אברהם בן הרב חיים יהושע זאקלאס. הר הזיתים
הרה"ח יצחק שטערן ע״ה תשמ"ד, מונטריאול
x
הרה"ח יצחק שטערן ע״ה תשמ"ד, מונטריאול
הרב יצחק בן הרב אברהם שטערן. נפטר בשנת התשמ"ד מונטריאול
מרת חיה נחמה אש ע״ה תשס"ה, לנינגרד
x
מרת חיה נחמה אש ע״ה תשס"ה, לנינגרד
מרת נחמה אש. נולדה בשנת תש"ו בעיר לנינגרד.ונפטרה בשנת תשס"ה
הרה"ח שניאור זלמן זאקליקובסקי ע״ה תשמ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שניאור זלמן זאקליקובסקי ע״ה תשמ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
הילד שניאור זלמן בן הרב משה זאקליקובסקי. נפטר בשנת התשמ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יצחק וורצ'וב ע״ה תשפ"ב, צפת
x
הרה"ח יצחק וורצ'וב ע״ה תשפ"ב, צפת
ביום חמישי בלילה - ערב שושן פורים, נפטר בעיר צפת הרב יצחק וורצ'וב ז"ל - מזקני אנ"ש בקהילת חב"ד בעיר. הרב וורצ'וב נולד ביום כ"ח טבת ה'תרצ"ו ו היה חסיד מקושר לכ"ק אדמו"ר. רבים מאנ"ש חסידי חב"ד בצפת ליוו אותו למנוחות והוא נטמן בבית העלמין בעיר. זכה להקים דור ישרים מבורך, בנים ובנות, נכדים ונינים - ההולכים בדרך התורה והמצווה ומקושרים לרבי. הותיר אחריו את ילדיו: ר' יעקב וורצ'וב (בודפשט הונגריה), חנה סבח (צפת) ור' יונה וורצ'וב (צפת). המשפחה יושבת 'שבעה', בביתו רחוב זלמן שז"ר 228/8, צפת. ת.נ.צ.ב.ה.
מרת מרת חנה רפפורט ע"ה רפפורט ע״ה תר"ע, הר הזיתים
x
מרת מרת חנה רפפורט ע"ה רפפורט ע״ה תר"ע, הר הזיתים
מרת חנה בת הרב מנחם מענדל רפפורט. נפטרה בשנת תר"ע הר הזיתים
הרה"ח משה זלמן טברסקי ע״ה תרע"ו, ניעזין
x
הרה"ח משה זלמן טברסקי ע״ה תרע"ו, ניעזין
הרב משה זלמן בן הרב מנחם נחום טברסקי. נכד כ"ק אדמו"ר האמצעי נפטר בשנת תרע"ו מנ"כ ניעזין
מרת יוכבד פעסיל קבלקין ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
x
מרת יוכבד פעסיל קבלקין ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
מרת יוכבד פעסיל בת הרב בנימין זאב קבלקין נפטרה בשנת תשל"ג הר הזיתים
הרה"ח מרדכי אברהם ישעיהו גרונר ע״ה תש"ל, הר הזיתים
x
הרה"ח מרדכי אברהם ישעיהו גרונר ע״ה תש"ל, הר הזיתים
הרב מרדכי אברהם ישעיהו גרונר. נפטר בשנת התש"ל הר הזיתים
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ט"ו אדר ב ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: אלו מציאות
דף כו
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ט"ו אדר ב ה׳תשפ״ד
שופטים
מלכים ומלחמותיהם

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים שמוליק מקמל (קרית ים) - חני וינר (קרית אתא) כינורות חיפה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.