יומן חב״ד כ"ג אדר ב ה׳תשפ״ד

אדר ב ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרבנית זעלדא רחל, אמו של הרלוי"צ אבי הרבי - תר״ף

בת הרב זלמן חייקין מחסידי הצמח צדק, תלמידו של החסיד הנודע הרב פסח ממלסטובקה, נשאה לרבי ברוך שניאור שניאורסאהן. נפטרה בכ"ג אדר (ספק בין השנים עת"ר לכל המוקדם ותער"ב לכל המאוחר).


זכרון להולכים
מרת חנה פעסיא סגל ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
x
מרת חנה פעסיא סגל ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
מרת חנה פעסיא בת הרב מנחם מענדל סגל נפטרה בשנת תשנ"ה הר הזיתים
מרת שרה פיינא בראפקאווסקי ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שרה פיינא בראפקאווסקי ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת שרה פיינא בת הרב צבי הירש בראפקאווסקי נפטרה בשנת התשנ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח דוד קראץ ע״ה תשע"א, עפולה
x
הרה"ח דוד קראץ ע״ה תשע"א, עפולה
הותיר אחריו את בני משפחתו ובני קהילתו יתומים ואבלים. הרב קרץ נולד בשנת תש"א ובימי נעוריו התקרב לחסידות חב"ד ולאורו של הרבי, כאשר בשנת תשח"י שכנע אותו הרב אברהם דונין ע"ה לעבור לחב"ד, ואז נכנס לישיבת תות"ל בלוד. הותיר אחריו את רעייתו, בנים ובת, מקושרים לרבי ועוסקים בשליחותו: הרב מנחם מצפת הרב לוי שליח בגבעת המורה, הרב יוסף יצחק מקראון הייטס, הרב שמואל, דבורה לאה, הת' דובער.
מרת לאה סאגינור ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת לאה סאגינור ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת לאה בת הרב ראובן סאגינור. עבדה את ה בתמימות ובאמונה מקושרת לכ"ק אדמ"ר נשיא דורנו. נפטרה בשנת תשס"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח עזריאל יעקב בליקוב ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח עזריאל יעקב בליקוב ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
הרב עזריאל יעקב בן הרב יוסף שמעיה בליקוב. נפטר בשנת התשמ"ד הר הזיתים
מרת אלטא יהודית רייצעס ע״ה תש"ל, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אלטא יהודית רייצעס ע״ה תש"ל, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת אלטא יהודית בת הרב משה רייצעס נפטרה בשנת התש"ל מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח הרשי זלמנאייר ע״ה תש"פ,
x
הרה"ח הרשי זלמנאייר ע״ה תש"פ,
ר' הרשי זלמנאייר ע"ה, מוותיקי תושבי קראון הייטס, ובעל חנות הממתקים המוכרת בשדרת קינגסטון, הלך לעולמו ביום חמישי. בן 68 היה בפטירתו. כבעלים של ותיקה של חנות הממתקים, הידועה לרבים בדיוק כמו שמו הפרטי "הרשי", הוא היה דמות אהובה בשכונה. הוא שימש גם כמתנדב ב'הצלה', שם הקדיש את חייו לסייע לאנשים רבים. היה ידוע כבעל צדקה וירא שמיים.
מרת תמר מלכה (תלמה) ליווי ע״ה תש"פ,
x
מרת תמר מלכה (תלמה) ליווי ע״ה תש"פ,
עמדה לצדו של בעלה כאשר עבד כמנהל במעבדות הכשרות של ok ובהמשך כמנהלה, כיום החברה נחשבת כמובילה בתחום הכשרות עם סניפים ברחבי העולם. הגברת ליווי ליוותה גם את בעלה בנסיעות רבות לברית המועצות בשליחות הרבי, כדי לסייע ליהודים מאחורי מסך הברזל, בהקרבה עצמית ובאומץ לב רב. הותירה אחריה בנה הרב דן יואל לוי - קראון הייטס, בתה פרומה גרטנהאוס, נכדים, נינים ובני נינים.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: כ"ג אדר ב ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: המפקיד
דף לד
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: כ"ג אדר ב ה׳תשפ״ד
המדע
יסודי התורה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.