יומן חב״ד כ"ח אדר ב ה׳תשפ״ד

אדר ב ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרב משה הכהן הורנשטיין, חתנו של הרבי מהר"ש
נולד לאביו הרב זלמן שאול הורנשטיין מחשובי חסידי בויאן, בשנת תרנ"ב נישא לרבנית חיה מושקא בתו של הרבי מהר"ש. בהמשך חייו עבר להתגורר בפולין.
בנו הרב מנחם מענדל הוא חתנו של הרבי הריי"צ.
נפטר בכ"ח אדר תש"א, ומנוחתו כבוד באוטבוצק בפולין.
הרב משה הורנשטיין והרבנית חיה מושקא הרב משה הורנשטיין והרבנית חיה מושקא
זכרון להולכים
הרה"ח צבי אלימלך שפאלטר ע״ה תשל"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח צבי אלימלך שפאלטר ע״ה תשל"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' צבי אלימלך בן הרב מרדכי גרשון שפאלטר ממקושרי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה מסור ונתון לעשות צדקה וחסד ועסק בהתעסקות גדולה להצלת עולי רוסיא נפטר בשנת התשל"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח המשפיע ר' דוד גולדברג ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח המשפיע ר' דוד גולדברג ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
הרב המשפיע ר' דוד בן הרב מאיר יחיאל יהודה גולדברג. היה מהדמויות הבולטות של חסידי חב"ד ירושלים למד בישיבת תורת אמת בגבעת שאול, אצל הרב שלמה זלמן הבלין והמשפיע הרב אלתר שימחוביץ. לאחר חתונתו מונה בהמלצת כ"ק אדמו"ר הריי"צ, למשגיח ומשפיע בישיבת תורת אמת, נולד בירושלים בשנת תרע"א ונפטר בשנת התשל"ג הר הזיתים
הרבנית מוסיה שניאורסאהן ע״ה תרע"ט,
x
הרבנית מוסיה שניאורסאהן ע״ה תרע"ט,
הרבנית מוסיה בת הרב שמרהו נח ברב"ש שניאורסאהן. נפטרה בשנת התרע"ט
הרה"ח הרה"ח אהרון דוד בליקוב ע"ה בליקוב ע״ה תשס"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח הרה"ח אהרון דוד בליקוב ע"ה בליקוב ע״ה תשס"ה, הר הזיתים
הרב אהרון דוד בן הרב עזריאל יעקב בליקוב נולד ביום טז ניסן תרצ"ג ונפטר בשנת תשס"ה הר הזיתים
הרה"ח חיים אליעזר לוין ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים אליעזר לוין ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
הרב התמים ר' חיים אליעזר ליפא בן הרב אליהו לוין זכה ללמוד בישיבת תומכי תמימים שנדדו במחתרת ברחבי רוסיה נולד בשנת תרס"ג בעיר בוברויסק שביילורוסיה. נפטר בשנת התשנ"ז הר הזיתים
מרת הייזא רחל פריימן ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
x
מרת הייזא רחל פריימן ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
מרת הייזא רחל בת הרב אשר פריימן. נפטר בשנת התשמ"א הר הזיתים
הרה"ח אברהם סאקון ע״ה תש"פ, פאריז
x
הרה"ח אברהם סאקון ע״ה תש"פ, פאריז
רבים הכירו אותו כמי שקרא בתורה במניינים ב-770, היה בעל ידע רב בע"פ, וירא שמים. היה ידוע גם בשירתו המיוחדת. אחד משלוחי הרבי בפריז סיפר: "הוא היה תלמיד חכם וידען ובעל זיכרון מופלא. נע ונד בהמון בתי חב"ד בכדי לקרוא בתורה, במסירות נפש ממש. אנחנו המומים".
הרה"ח יעקב באם ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
x
הרה"ח יעקב באם ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
היה דמות אהובה ומוכרת בקהילה, חסיד וירא שמים. הותיר אחריו את יבדלח"ט רעייתו מזל, וילדיהם: חנה גניה, יוסי, ומנדי.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: כ"ח אדר ב ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: המפקיד
דף לט
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: כ"ח אדר ב ה׳תשפ״ד
המדע
תלמוד תורה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים אהרלה רוזנברג (צפת) - מיכל הלפרין (כפר חב"ד) אוהל האירועים כפר חב"ד
חתונת התמים מנחם מענדל הכהן קפלון (רחובות, ארה"ק) - מוסי אלפרוביץ (מוגילוב, בלארוס) בית רבקה כפר חב"ד ב'
חתונת התמים יוסף יצחק אמיר (כפר חב״ד ) - חיה שרה ספרנאי (כפר חב״ד ) רוקח גני התערוכה תל אביב

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.