יומן חב״ד ז' טבת ה׳תשפ״ב

טבת ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום ההילולא של רבי צבי בן הבעש"ט
רבי צבי נולד לאביו הבעל שם טוב, לאחר הסתלקות הבעל שם טוב קבלוהו עליהם תלמידי הבעש"ט במקום אביו. בחג השבועות - יום ההילולא הראשון של הבעש"ט - תקכ"א, הודיע רבי צבי כי אביו נגלה אליו והודיעו כי המשך הנשיאות יהיה על ידי המגיד ממעזריטש. לאחר מכן הנהיג עדת חסידים בפינסק. הסתלק בז' בטבת תק"מ ומנוחתו כבוד בפינסק.
ימי חב"ד
יארצייט הרבנית ביילא רייזא, כלת אדמו"ר האמצעי ונכדת אדמו"ר הזקן
הרבנית ביילא רייזא נולדה לאביה רבי חיים אברהם בנו של אדמו"ר הזקן, נשאה בראש חודש אלול תקפ"ב לבן אדמו"ר האמצעי רבי ברוך שמואל. נפטרה בז' טבת תר"ט.
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרבנית שפרה, אשת רבי משה כלת אדמו"ר הזקן
אשת רבי משה בן אדמו"ר הזקן, לאחר שברח ונאלץ להסתתר עלתה לבדה לארץ הקודש. נפטרה בז' טבת תר"ט ונטמנה בהר הזיתים.
זכרון להולכים
הרה"ח דוד שאול ונקרט ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח דוד שאול ונקרט ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
בן הרב אברהם גדי ונקרט.
נפטר בשנת התשל"ט הר הזיתים
מרת חנה לאה ברוק ע״ה תשע"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חנה לאה ברוק ע״ה תשע"א, מונטיפיורי, ניו יורק
אשת ר' לוי יצחק ברוק, בת ר' שמעון ואסתר גולדמן. הותירה אחריה בנים ובנות: ר' יוחנן (פלורידה), ר' חיים שאול (שליח במונטנה), ר' יעקב יוסף, מרת רחל בנאון, מושקא
מרת מיכלא היילפרין ע״ה תשס"ב, הר המנוחות
x
מרת מיכלא היילפרין ע״ה תשס"ב, הר המנוחות
בת הרב יעקב מאיר היילפרין
נולדה בחודש אדר תרע"א בירושלים ונפטרה בשנת תשס"ב הר המנוחות
הילד פרץ רבקין ע״ה תש"ע, אחיעזר
x
הילד פרץ רבקין ע״ה תש"ע, אחיעזר
בנו של ר' שמעון ריבקין מכפר חב"ד
מרת מאשה גאנזבורג ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
x
מרת מאשה גאנזבורג ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
אשת הרב מענדל גאנזבורג. המנוחה ע"ה היא בתו של ר' חיים רפאל יצחק בליניצקי ז"ל, מראשוני התושבים בכפר חב"ד . הותירה אחריה בנים וצאצאים הולכים בדרך התורה והחסידות. אחיה הם: אפרים מראשון לציון, חיים ולייבק'ה בלינצקי מכפר חב"ד, ומרת מוסי סטאק מקראון הייטס.
מרת שושנה ימיני ע״ה תשס"ב,
x
מרת שושנה ימיני ע״ה תשס"ב,
בת הרב שלום
נפטרה בשנת התשס"ב

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.