יומן חב״ד ה' טבת ה׳תשפ״ב

טבת ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ה' טבת ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32441273&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
חסידים רוקדים מחוץ ל770 עם הישמע הבשורה חסידים רוקדים מחוץ ל770 עם הישמע הבשורה
דידן נצח - ה' טבת
היום בו 'דידן נצח' באופן גלוי, לעיני כל העמים (בבית-המשפט הפדרלי), בנוגע לספרי וכתבי רבותינו נשיאינו שבספריית ליובאוויטש, בשנת תשמ"ז.

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הכריז על יום זה כיום סגולה ועת רצון לדורות. כמו-כן יצא בקריאה קדושה להוסיף ולהרחיב את ספריית אגודת-חסידי-חב"ד ליובאוויטש, וכן לייסד ספריות תורניות ציבוריות ולהרחיב גם את הספרייה הפרטית של כל אחד ואחד, במיוחד של ילדים ב'בית חב"ד' הפרטי שלהם, בספרי רבותינו נשיאינו ובספרי קודש בכלל.

מדבריו במעמד השמחה: "כמו בעת מאסרו וגאולתו של רבנו הזקן, הרי בעל השמחה והגאולה למד מכל האירועים הוראות בעבודת ה', ואחת המסקנות שלו היתה להוסיף ביתר שאת בהפצת המעיינות חוצה. לאור כל זה ברורה ההוראה האלוקית הנצחית בקשר לאירוע הנוכחי, שדווקא מן הטיעונים וההאשמות כאילו אגודת-חסידי-חב"ד, כולל הספרייה שבה נמצאים הספרים וכתבי דא"ח, איננה בשימוש עבור הפצת המעיינות חוצה, הרי דווקא מטיעונים אלו יש ללמוד עתה להגביר עוד יותר את הפצת תורת רבנו ולימודה ביחיד וברבים מתוך שמחה עצומה והתלהבות, שמחה פורצת כל גדר".

מההוראות ("אבן הבוחן" דניצחון הספרים) דיום זה: להוסיף בקבי לחץ להמשך...
היום בו 'דידן נצח' באופן גלוי, לעיני כל העמים (בבית-המשפט הפדרלי), בנוגע לספרי וכתבי רבותינו נשיאינו שבספריית ליובאוויטש, בשנת תשמ"ז.

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הכריז על יום זה כיום סגולה ועת רצון לדורות. כמו-כן יצא בקריאה קדושה להוסיף ולהרחיב את ספריית אגודת-חסידי-חב"ד ליובאוויטש, וכן לייסד ספריות תורניות ציבוריות ולהרחיב גם את הספרייה הפרטית של כל אחד ואחד, במיוחד של ילדים ב'בית חב"ד' הפרטי שלהם, בספרי רבותינו נשיאינו ובספרי קודש בכלל.

מדבריו במעמד השמחה: "כמו בעת מאסרו וגאולתו של רבנו הזקן, הרי בעל השמחה והגאולה למד מכל האירועים הוראות בעבודת ה', ואחת המסקנות שלו היתה להוסיף ביתר שאת בהפצת המעיינות חוצה. לאור כל זה ברורה ההוראה האלוקית הנצחית בקשר לאירוע הנוכחי, שדווקא מן הטיעונים וההאשמות כאילו אגודת-חסידי-חב"ד, כולל הספרייה שבה נמצאים הספרים וכתבי דא"ח, איננה בשימוש עבור הפצת המעיינות חוצה, הרי דווקא מטיעונים אלו יש ללמוד עתה להגביר עוד יותר את הפצת תורת רבנו ולימודה ביחיד וברבים מתוך שמחה עצומה והתלהבות, שמחה פורצת כל גדר".

מההוראות ("אבן הבוחן" דניצחון הספרים) דיום זה: להוסיף בקביעות עיתים לתורה, כולל ובמיוחד לימוד ברבים, ולכל לראש – לימוד [משניות, ועל דרך זה בספרים שנפדו] המביא לידי מעשה, עד ללימוד ההלכות ברמב"ם ושו"ע ונו"כ ועד לפנימיות התורה, ולעורר רבים לזה.

רכישת ספרי קודש – שיהיו בכל בית יהודי פרטי, וגם בחדר האוכל, ספרי יסוד (נוסף לחומש, סידור, תהילים, ובבית חסידי – גם ספר התניא וכו') כולל ובמיוחד ספרי הלכה למעשה בחיי יום-יום, שילמדו בהם לעתים קרובות. וכן שלכל ילד וילדה יהיו ספרי קודש משלהם ("תניא קטן"), בחדרם, ויסבירו להם שלא יחששו מקריעה ברוב השימוש, כי אז אדרבה יקנו להם ספרים חדשים ומהודרים עוד יותר. וכן לדבר עם המו"לים ומוכרי הספרים על הנחה מיוחדת לרכישתם, וכל הזריז בכל זה הרי זה משובח, כולל גם על-ידי הזמנה מראש כ'מנוי' ("פרענומעראנטן") המקבל את הספר תיכף ומיד בצאתו לאור. וכן לקיים מנהג ישראל לתת מתנה לחתן – ש"ס, ולכלה – סידור 'קרבן מנחה' (ובימינו אלה – ספרי הלכה בעניינים השייכים להנהגת הבית "בלשון ברורה ודרך קצרה" בלה"ק, או מתורגם לשפת-המדינה), וכל המרבה הרי זה משובח. וכן לתת ספרי קדש כמתנה, גם לילדים, לקראת שמחה פרטית או יום-טוב.
(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרב מרדכי דובער סלונים, נכד אדמו"ר האמצעי
בנה של הרבנית מנוחה רחל בת אדמו"ר האמצעי, נולד בליובאוויטש בשת ת"ר, ובשנת תר"ה עלה עם הוריו לחברון. היה ממנהלי כולל חב"ד בארץ הקודש. בגיל ארבעים ביקר לראשונה בליובאוויטש אצל הרבי המהר"ש. כונה על ידי הרבי הרש"ב בשם "חתני" והרבי הריי"צ בשם מחותני כיון שבביקורו בליובאוויטש הרבי הרש"ב ישב עמו רבות ושמע ממנו סיפורים עד שהתבטא הרבי מהר"ש "לקחתו כמו חתן הסמוך על שולחנך" ("האסטו גענומען ווי אן איידים אויפן קעסט"). בה' טבת תרע"ו נפטר ונטמן בבית החיים בחברון לצד אמו.
צילום משותף של משפחת סלונים, הרב מרדכי דובער במרכז צילום משותף של משפחת סלונים, הרב מרדכי דובער במרכז
ימי חב"ד
דידן - דהספרים - נצח
ביום זה נפסק בבית המשפט הפדרלי כי הספרים שנגנבו מספריית ליובאוויטש יחזרו למקומם שב770. עם הישמע הבשורה פרצה שמחה עצומה ב770, וחסידים רקדו במשך שבעה ימים כשבכל יום ויום הרבי נושא שיחה. הרבי התייחס לדבר הגניבה כאל קטרוג וציין מדי שנה את יום זה כיום סגולה.
חסידים רוקדים מחוץ ל770 עם הישמע הבשורה חסידים רוקדים מחוץ ל770 עם הישמע הבשורה
זכרון להולכים
הרה"ח יוסף שמואל גולדשטיין ע״ה תשס"ד, צפת
x
הרה"ח יוסף שמואל גולדשטיין ע״ה תשס"ד, צפת
בן הרב משה שמשון גולדשטיין מחשובי חסידי חב"ד צפת
נולד ביט כסלו התש"ט באי קפריסין ונפטר בשנת התשס"ד צפת
הרה"ח מרדכי ראובן רוקח ע״ה תשע"ה,
x
הרה"ח מרדכי ראובן רוקח ע״ה תשע"ה,
היה מחסידי חב"ד בבני ברק והתפלל במשך שנים בבית הכנסת חב"ד בשכונת נווה אחיעזר, שם שימש כבעל תפילה. הותיר אחריו את רעייתו, ותשעה ילדים ההולכים בדרכי ה
הרה"ח בנימין קפלן ע״ה תשס"ד, מונטריאול
x
הרה"ח בנימין קפלן ע״ה תשס"ד, מונטריאול
כל ימיו היה עסוק בעזרה לזולת, מידי יום ביומו. היה משכים לבית-המדרש ולאחר טבילה היה מסיים את ספר התהילים, מתפלל במנין שחרית הראשון, ומשם יצא לשוק לקנות פירות וירקות, לחם וחלב ומוצרים חיוניים נוספים על-מנת להביאם אישית לבתי אנ"ש הנצרכים
מרת גאלדא ראזענבערג ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת גאלדא ראזענבערג ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב יהודה אריה ראזענבערג.
נפטרה בשנת התשס"ב מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אהרן קוזניצוב ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח אהרן קוזניצוב ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
בן הרב דב זלמן קוזניצוב
נפטר בשנת התשמ"ה הר הזיתים
מרת ליבא דוואשע סלונים ע״ה תרס"ח, הר הזיתים
x
מרת ליבא דוואשע סלונים ע״ה תרס"ח, הר הזיתים
בת הרב לייב סלונים
נפטרה בשנת תרס"ח הר הזיתים
הרה"ח יוסף אליעזר מילגרוד ע״ה תשיא, צפת
x
הרה"ח יוסף אליעזר מילגרוד ע״ה תשיא, צפת
בן הרב מנחם מנדל מילגרוד. שימש שו"ב ברוזין ברוסיא.
נפטר בשנת התשיא צפת
הרה"ח נתנאל שלוש ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
x
הרה"ח נתנאל שלוש ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
בן הרב יבלח"ט ר' דוד שלוש העניק סכומי כסף גדולים מאד למוסדות תורה וחסד, מעולם לא חיפש את הכבוד המגיע לו עבור מיליוני הדולרים שחילק לצדקה על-תנאי שהדבר לא יפורסם. היה חסיד של ה’מתן בסתר’. תרם לישיבות חב”ד, לארגון ביקור חולים, לכולל-חב”ד ולסיומי הרמב”ם, ולמוסדות רבים נוספים”,
נולד ביז שבט תשיג בנתניה ונפטר בשנת תשס"ד מנ"כ בהר מנוחות
מרת סעדה מזל גרופי ע״ה תשס"ה, ראשון לציון
x
מרת סעדה מזל גרופי ע״ה תשס"ה, ראשון לציון
נפטרה בשנת התשס"ה מנ"כ בראשון-לציון.

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.