יומן חב״ד כ"ד טבת ה׳תשפ״ב

טבת ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"ד טבת ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32507935&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
יום ההילולא של אדמו"ר הזקן - כ"ד טבת
יום ההסתלקות-הילולא של כ"ק רבינו הגדול, רבי שניאור-זלמן מליאדי נבג"מ זי"ע, בשנת תקע"ג, ומנוחתו-כבוד בעיר האדיטש.

כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו 'עת רצון' זו, כדי להוסיף:

א) בלימוד התורה – להוסיף בלימוד תורת הנגלה ותורת הנסתר (תורת החסידות). ללמוד לפחות פרק משניות המתחיל באחת מאותיות שמו הקדוש; וכן מתורת בעל ההילולא: סעיף בשולחן-ערוך שלו במקום שליבו חפץ, וכן פרק מספרו תניא קדישא, וכן עניין בדרושי חסידות שלו, ומה טוב עניין שהוא בעיתו ובזמנו – מתורה-אור לפרשת השבוע.

ב) בעבודת התפילה – בסידורו השווה לכל נפש [כולל גם לימוד מאמרי חסידות שלו בעניין התפילה, החל מהמאמר 'הקול קול יעקב' שנדפס בהקדמת סידורו].

ג) בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו המיוחדת של בעל ההילולא או למוסדות העוסקים בעבודתו ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו.

ד) לקיים התוועדות של שמחה [ב'יום הילולא רבא' זה, כפשוטו – שמחה גדולה ביותר, הקשורה ב'הילולא' חתונה דווקא... שזה מבטל מלכתחילה את השאלה אודות התוועדות ביום ההילולא], בה יקבלו עליהם הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות.

פשוט, שאם מאיזו סיבה שתהיה לא לחץ להמשך...
יום ההסתלקות-הילולא של כ"ק רבינו הגדול, רבי שניאור-זלמן מליאדי נבג"מ זי"ע, בשנת תקע"ג, ומנוחתו-כבוד בעיר האדיטש.

כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו 'עת רצון' זו, כדי להוסיף:

א) בלימוד התורה – להוסיף בלימוד תורת הנגלה ותורת הנסתר (תורת החסידות). ללמוד לפחות פרק משניות המתחיל באחת מאותיות שמו הקדוש; וכן מתורת בעל ההילולא: סעיף בשולחן-ערוך שלו במקום שליבו חפץ, וכן פרק מספרו תניא קדישא, וכן עניין בדרושי חסידות שלו, ומה טוב עניין שהוא בעיתו ובזמנו – מתורה-אור לפרשת השבוע.

ב) בעבודת התפילה – בסידורו השווה לכל נפש [כולל גם לימוד מאמרי חסידות שלו בעניין התפילה, החל מהמאמר 'הקול קול יעקב' שנדפס בהקדמת סידורו].

ג) בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו המיוחדת של בעל ההילולא או למוסדות העוסקים בעבודתו ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו.

ד) לקיים התוועדות של שמחה [ב'יום הילולא רבא' זה, כפשוטו – שמחה גדולה ביותר, הקשורה ב'הילולא' חתונה דווקא... שזה מבטל מלכתחילה את השאלה אודות התוועדות ביום ההילולא], בה יקבלו עליהם הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות.

פשוט, שאם מאיזו סיבה שתהיה לא נעשה הנ"ל או חלקו ביום השנה, צריך להיות תשלומין והשלמה בימים הסמוכים.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום ההילולא של אדמו"ר הזקן - תר״פ
במהלך בריחתו מנפוליאון, עצר אדמו"ר הזקן ופמלייתו בח' בטבת בעיירה פיענא, ביום חמישי כ"א טבת התפלל אדמו"ר הזקן "בדעה צלולה ומיושבת ובדביקות נפלאה" את תפילת ערבית האחרונה בחיים חיותו בעלמא הדין. במוצאי שבת כ"ג בטבת אור לכ"ד בטבת לאחר שערך הבדלה הסתלק אדמו"ר הזקן. מכיון שלא היה בעיירה פיענא בית החיים יהודי, לקחוהו לעיירה האדיטש ושם מנוחתו כבוד.
אדמו אדמו"ר הזקן
אהל אדמו אהל אדמו"ר הזקן
זכרון להולכים
הרה"ח אהרן בן שושן ע״ה תשס"ד,
x
הרה"ח אהרן בן שושן ע״ה תשס"ד,
חסיד חב"ד ששימש כראש כולל חסידות לזקנים 'לוי-יצחק' בעכו וזכה בעבר בתואר חתן התנ"ך העולמי. הרב בן-שושן שלמד אצל הרב ניסן נעמענוב ואצל הרב יוסף גולדברג בברינווא, היה פעיל בבית חב"ד 'מרכז מנחם' בראשות שליח הרבי לעכו הרב נתן-יצחק אוירכמן
הרה"ג דוד דוב הולנדר ע״ה תשס"ט, הר המנוחות
x
הרה"ג דוד דוב הולנדר ע״ה תשס"ט, הר המנוחות
הרב הולנדר התגורר בברייטן-ביטש והיה ממנהיגי היהדות האורטודוקסית בארה"ב ושימש כחבר באגודת הרבנים. הלוויתו תעבור ליד 770 בשעה 8 בערב, ובשעה 9 יהיה הארון בשדה התעופה קנדי בדרכו לארץ הקודש. במשך עשרות שנים, שמר הרב הולנדר ע"ה על קשר הדוק עם הרבי וחב"ד. נכנס ליחידות' פעמים רבות וזכה ליחס מיוחד מהרבי
מרת מניא עטא אסתר גארעליק ע״ה ,
x
מרת מניא עטא אסתר גארעליק ע״ה ,
מרת מניא עטא אסתר בת הרב שניאור זלמן גארעליק
מרת ליבא לוין ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
x
מרת ליבא לוין ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
מרת ליבא בת הרב יהודה לייב לוין נפטרה בשנת התשנ"ה הר הזיתים
מרת בלה חן ע״ה תשע"ח, בני ברק
x
מרת בלה חן ע״ה תשע"ח, בני ברק
אשת הרב מאיר שמחה חן. ילדיה: הגב דבורה הרשקופ קראון הייטס, ר' יהודה חן אוטובה קנדה, הגב לאה קרית גת, ר' שניאור ור' משה כפר חב"ד
הרה"ח מנחם בן ציון וילהלם ע״ה תשנ"א, הר המנוחות
x
הרה"ח מנחם בן ציון וילהלם ע״ה תשנ"א, הר המנוחות
הרב מנחם בן ציון בן הרב חיים דוד וילהלם. כיהן כמגיד שיעור בישיבת "תורת אמת" הצליח לקרב רבים לחב"ד ולרבי נשיא דורנו בזכות הפשטות, התמימות, והרצינות החסידית שלו, אי אפשר למצוא אדם אחד שנפגע ממנו אי פעם... קשה למצוא היום חסידים מהזן הזה... נפטר בשנת התשנ"א מחשובי חסידי חב"ד ירשלים מנ"כ בהר המנוחות
הרה"ח חיים נחמן קאוואלסקי ע״ה תשל"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים נחמן קאוואלסקי ע״ה תשל"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב חיים נחמן בן הרב משה קאוואלסקי עוסק בצרכי צבור באמונה ומקושר בכל לבבו לרבותינו ונשיאנו עד יום האחרון נולד בעיר ווארשה ונפטר בשנת התשל"ח מונטיפיורי, ניו יורק
מרת זעלדא וילנקין ע״ה תשכה,
x
מרת זעלדא וילנקין ע״ה תשכה,
מרת זעלדא בת הרב חיים מיכאל ווילנקין נפטרה בשנת התשכה
התמים יקותיאל חאנין ע״ה תש"ח,
x
התמים יקותיאל חאנין ע״ה תש"ח,
התמים יקותיאל בן הרב שניאור זלמן יצחק חאנין היד. שגוע במצור לנינגרד בשנת התש"ח
הרה"ח דובער רבינוביץ ע״ה תרס"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח דובער רבינוביץ ע״ה תרס"ט, הר הזיתים
הרב דובער בן הרב משה רבינוביץ. היה מקושר לכ"ק אדמו"ר שמואל מלויבאוויטש. נפטר בשנת ה תתרס"ט הר הזיתים
הרה"ח משה זילבערשטיין ע״ה תש"ו,
x
הרה"ח משה זילבערשטיין ע״ה תש"ו,
הרב משה בן הרב אהרן דוד זילבערשטיין נפטר בשנת תש"ו
הרה"ח יואל איידעלמאן ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח יואל איידעלמאן ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
הרב התמים יואל בן הרב ארי דוב איידעלמאן למד בישיבת תומכי תמימים והי מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת התשנ"א מחשובי חסידי חב"ד צרפת הר הזיתים
מרת חנה שחר ע״ה תשע"ו, צפת
x
מרת חנה שחר ע״ה תשע"ו, צפת

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.