יומן חב״ד י' טבת ה׳תשפ״ב

טבת ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י' טבת ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32464142&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
תענית עשרה בטבת - י' טבתתענית ציבור - מי שלא ישן, מותר לו לאכול עד שיעלה עמוד השחר. השוכב לישון ובדעתו להשכים לאכול או לשתות, יתנה בפירוש לפני השינה שיוכל לאכול או לשתות. ואם רגיל לשתות בקומו, אין צריך להתנות לשתייה. קטנים שיש בהם דעת להתאבל על ירושלים, מאכילים אותם מאכלים פשוטים, ולא יאכלו מעדנים.

שחרית - הציבור אומר 'עננו' רק במנחה, אבל הש"ץ אומר 'עננו' גם בשחרית (בחזרת הש"ץ) בברכה בפני עצמה בין ברכת 'גואל ישראל' לברכת 'רפאנו', "אם יש בבית-הכנסת אף רק שלושה מתענים". ואם אין, אומרו ב'שומע תפילה'.

סליחות - אומרים אותן בעמידה, ובמיוחד: אשמנו, י"ג מידות, שמע קולנו, וכן אבינו מלכנו. קריאת התורה קוראים 'ויחל' בשחרית ובמנחה גם אם יש רק שלושה מתענים. מי שאינו מתענה, לא יקראוהו לעלות לתורה. קראו לתורה מי שאינו מתענה, וצר לו להודיע מפני חילול השם – יעלה.

שיעורי תורה - לכאורה יש מקום (לנוהגים בכיו"ב) ללמוד היום מעניינא דיו לחץ להמשך...תענית ציבור - מי שלא ישן, מותר לו לאכול עד שיעלה עמוד השחר. השוכב לישון ובדעתו להשכים לאכול או לשתות, יתנה בפירוש לפני השינה שיוכל לאכול או לשתות. ואם רגיל לשתות בקומו, אין צריך להתנות לשתייה. קטנים שיש בהם דעת להתאבל על ירושלים, מאכילים אותם מאכלים פשוטים, ולא יאכלו מעדנים.

שחרית - הציבור אומר 'עננו' רק במנחה, אבל הש"ץ אומר 'עננו' גם בשחרית (בחזרת הש"ץ) בברכה בפני עצמה בין ברכת 'גואל ישראל' לברכת 'רפאנו', "אם יש בבית-הכנסת אף רק שלושה מתענים". ואם אין, אומרו ב'שומע תפילה'.

סליחות - אומרים אותן בעמידה, ובמיוחד: אשמנו, י"ג מידות, שמע קולנו, וכן אבינו מלכנו. קריאת התורה קוראים 'ויחל' בשחרית ובמנחה גם אם יש רק שלושה מתענים. מי שאינו מתענה, לא יקראוהו לעלות לתורה. קראו לתורה מי שאינו מתענה, וצר לו להודיע מפני חילול השם – יעלה.

שיעורי תורה - לכאורה יש מקום (לנוהגים בכיו"ב) ללמוד היום מעניינא דיומא בתנ"ך (מלכים-ב כה,א-ג. ירמיה לט,א. נב,ד-ה. יחזקאל כד).

צדקה - בימי התעניות נוהגים לתת לצדקה לפני תפילת מנחה 'אגרא דתעניתא', ויש נותנים לפי עלות הסעודות שהיו אוכלים היום.

תפילת מנחה  - "בשעה מאוחרת". במנחה אומר גם היחיד 'עננו' בשומע תפילה, ללא חתימה, ומסיים "כי אתה שומע". אם שכח (וכבר אמר שם ה' דסיום הברכה), אומרו בלא חתימה אחרי 'אלוקי נצור', קודם 'יהיו לרצון' האחרון. הש"ץ אומרו כבשחרית בין 'גואל ישראל' ל'רפאנו'. הנוהגים נשיאת-כפיים בכל יום, נושאים כפיהם גם בתפילה זו, רק באם התפילה היא לאחר פלג המנחה. וכשאין נושאים כפיים, אומר הש"ץ ברכת כוהנים.

תפילת ערבית - אם קשה לציבור להמתין, יש להתחיל ערבית כך, שיגיעו בשעה זו לקריאת-שמע, ולפחות – שיסיימו בשעה זו תפילת ערבית, ויקראו אז קריאת-שמע בזמנה.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


סגור
ימי חב"ד
יום פטירת הרבנית נחמה דינה, זוגתו של הרבי הריי"צ - תרפ״א
בעשרה בטבת תשל"א הסתלקה הרבנית. ומנוחתה כבוד בבית החיים על שם מונטיפיורי בחלקת הרבניות אל פני האהל הק'.
זכרון להולכים
מרת רייזל ריבקין ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רייזל ריבקין ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רייזל בת הרב אליעזר ריבקין. נפטרה בשנת התשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח חיים אלעזר ברוין ע״ה תשע"ג, ניו יורק
x
הרה"ח חיים אלעזר ברוין ע״ה תשע"ג, ניו יורק
הרב חיים אלעזר ברוין ע"ה. הרב ברוין בן למשפחת רבנים מפורסמת. אביו הרב שלמה זלמן ברוין, שכיהן כרב ופוסק בשכונת פלטבוש וחיבר את סידרת הספרים המפורסמת "שערים מצויינים בהלכה" על קיצור שולחן-ערוך, נפטר בי טבת תשע"ג.
הרה"ח משה לחיאני ע״ה תשע"ט, אשדוד
x
הרה"ח משה לחיאני ע״ה תשע"ט, אשדוד
שימש במשך עשרות שנים כשליח הרבי בעיר מרסיי שבצרפת
הרה"ח אפרים זאב וועלוועל קארען ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אפרים זאב וועלוועל קארען ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים אפרים זאב וועלוול בן הרב משב הכהן קארען. מראשוני התלמידם של ישיבת הדר התורה היה תמיד בשמחה וציפה לביאת המשיח. נפטר בשנת התשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מנחם יוסף אקר ע״ה תשע"ז,
x
הרה"ח מנחם יוסף אקר ע״ה תשע"ז,
ר' מנחם יוסף אקר ע"ה. נכד בעל 'מסגרת השולחן', אביה של הגב טובה רוחמקין מבני ברק
הרה"ח יוסף ראביגאוויץ ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף ראביגאוויץ ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב יוסף בן הרב אליעזר ראביגאוויץ. נפטר בשנת התשס"א מונטיפיורי, ניו יורק
מרת יהודית לוין ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת יהודית לוין ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת יהודית בת הרב התמים ר' אברהם לוין. היתה אשתו של הרב מרדכי לוין ע"ה ובתו של המשפיע הרב אברהם דריזין ( מאייר) שמשה אחות ראשית במרפאת כפר חב"ד במשך שנים רבות ועזרה למשפחות הצילה ורפאה חולים רבים זכתה לגדל ילדי לתורה ולחסידות נפטרה בשנת התשמ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח התמים ישראל הכהן כהנסון ע״ה תשל"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח התמים ישראל הכהן כהנסון ע״ה תשל"ז, הר הזיתים
הרב התמים ר' ישראל בן הרב צבי יוסף הכהן כהנסון. זכה ללמד ילדי ישראל תורה עד סוף ימיו. נפטר בשנת התשל"ז הר הזיתים
הרה"ח אליעזר שנדריי ע״ה תרע"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח אליעזר שנדריי ע״ה תרע"ט, הר הזיתים
הרב אליעזר בן הרב שאול שנדריי. נפטר בשנת התרע"ט הר הזיתים
הרב דוד בוסקילה ע״ה תש"פ, הר המנוחות
x
הרב דוד בוסקילה ע״ה תש"פ, הר המנוחות
היה רב בעיר קזבלנקה שבמרוקו, ומנהל רשת בתי ספר של 'אוצר התורה'. במסגרת עבודתו נחשף לפעילות של שלוחי הרבי ומסירות הנפש שלהם על חינוך יהודי - והתקשר בעבותות אהבה לחסידי וחסידות חב"ד, ושמר על קשרים חזקים מאוד עם שלוחי חב"ד במרוקו. בראיון שהעניק בנו, הרב גד בוסקילה, ל'מפגש שלי עם הרבי' של חברת JEM, הוא סיפר כיצד אביו תמיד אמר עד כמה הוא מעריץ את עבודת השלוחים, ואפילו קינא "ברוח ההקרבה העצמית שלהם". בשלב מסוים התבקש לתרגם את ספר התניא לערבית. אבל זו הייתה משימה קשה מאוד, מה גם שהוא היה עסוק בניהול בתי הספר. לכן, בתחילה הוא סירב. אבל אז כתב לו הרבי מכתב אישי בו הבהיר לו הרבי כי זו המשימה שלו. המכתב גרם לו לייחס לעניין עדיפות עליונה, ואחרי שלמד את התניא לעומק עם השליח הרב יהודה לייב רסקין - החל במשימה. בנו סיפר, כי כאשר אביו שעבד על התרגום, הוא נהג לשתף את בני משפחתו בקטעים מהתניא בכל שבת. "ופעם הוא אמר לנו - לכולנו, לעשרת ילדיו - שכל מי שלא ילמד את התניא לעולם לא יידע לעבוד את הקב"ה בדרך הנכונה". בשנת תש"מ סיים הרב בוסקילה לתרגם את החלק המרכזי - והרבי הזמין אותו לבוא לניו יורק להתוועדות. בהמשך הוא סיפר, כי כאשר הוא שוחח עם הרבי, עיניו זרמו דמעות מכיוון שהוא היה כה מבוהל מהנוכחות הקדושה של הרבי - עד שהשווה אותו ל"מלאך אלוקים". זמן מה לאחר מכן, כשבנו של הרב בוסקילה נכנס ליחידות עם אשתו, אמר להם הרבי: "כדאי לדעת שבזכות התרגום של הרב בוסקילה את התניא לערבית, הגאולה הסופית תגיע הרבה יותר מוקדם. כתוב שבאחרית הימים יורגש כוחם של הישמעאלים - העמים הערבים בכל רחבי העולם. אך על ידי תרגום ספרינו הקדושים לערבית, אנו מסוגלים להתמודד עם כוחם והשפעתם ולהאיץ את בואו של משיח". הרב בוסקילה ז"ל נפטר בשכונת בית וגן, כשהוא מוקף בבני משפחתו. הוא הותיר אחריו את אשתו, אסתר - וילדיו, מרים אלקיס - פריז, הרב גד - פלאטבוש ניו יורק, אשר - בית וגן, רות סניור - כרתיל צרפת, דן - לורנס ניו יורק, אורי - מעלות ישראל, משה - פלטבוש, עמרם -פלטבוש, יעל רוטנמר - טלז סטון ישראל, ואהרון (אריק) - בית וגן.
הפעוטה רבקה קונסיפולסקי ע״ה תש"פ,
x
הפעוטה רבקה קונסיפולסקי ע״ה תש"פ,
בתו של השליח הרב מענדי קונספולסקי, ונכדתם של הרב שמאי ענדע, רב קהילת חב"ד וראש ישיבת חב"ד בס. פאולו, והרב יענקל קונספולסקי מסידני.
הרה"ח יוסף יצחק זילברשטיין ע״ה תשנ"ז, מונטריאול
x
הרה"ח יוסף יצחק זילברשטיין ע״ה תשנ"ז, מונטריאול
הרב התמים ר' יוסף יצחק בן הרב שמואל מאיר זילבערשטיין. נפטר בשנת התשנ"ז מונטריאול
מרת שיינדל מושקא וולפא ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
x
מרת שיינדל מושקא וולפא ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
רעייתו של הרב יצחק וולפא ע"ה, ובתו של הרב עזריאל זעליג סלונים ע"ה, שעסק שנים רבות כ'שד"ר' נודד שביצע שליחויות שונות ברחבי העולם מטעם הרבי וכ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ונמנה על מייסדי שיכון חב"ד בירושלים.הותירה אחריה, ילדים: הרבנית סימה אשכנזי מכפר חב"ד, הרב שלום דובער וולפא מביתר עילית, והשליח הרב מנחם וולפא מנתניה. אחותה: הרבנית סימה רלב"ג מירושלים, נכדים, ונינים רבים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.