יומן חב״ד י"א טבת ה׳תשפ״ב

טבת ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"א טבת ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32464736&Video=True&Lang=Hebrew
זכרון להולכים
הרה"ח דוד איידלמן ע״ה תשע"ה,
x
הרה"ח דוד איידלמן ע״ה תשע"ה,
זקן השלוחים הרב הרב דוד איידלמן ע"ה, שליח הרבי בספרינגפילד - מסצ'וסטס, שפעל גדולות ונצורות למען קירוב אחינו בני ישראל לאביהם שבשמים. כבר בצעירותו, נשלח על-ידי כ"ק אדמו"ר הריי"צ לשליחות בנקודות שונות בארה"ב
הרה"ח הת' רפאל קוגל ע״ה , הר הזיתים
x
הרה"ח הת' רפאל קוגל ע״ה , הר הזיתים
הרב רפאל קוגל הר הזיתים
מרת חיה מלכה פערל פנינה כהן ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
x
מרת חיה מלכה פערל פנינה כהן ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
בת הרב הנכבד ונעלה אליהו מיכל היילפרין ז"ל מיקירי ירושלים בדור הקודם, ואשת הרה"ג ר' שלמה פסח כהן מחשובי תלמידי החכמים בעיר פילדלפיה שבארה"ב.מרת חיה הייתה דור שביעי לרבנו הגדול-אדמוה"ז, נפטרה בג' טבת בשבוע שעבר, וארונה הגיע מארה"ב באור לז' טבת ונקברה בהר הזיתים בחלקת הרבנים של חב"ד ליד בני משפחת היילפרין.חיה ע"ה נולדה בעיה"ק ירושלים וגדלה כיתומה כאשר ערבי התנפל על אביה בעיר העתיקה בירושלים, ונפטר כתוצאה מכך ה"י.ומאז אמה הצדקת מרת שרה לבית הרמן גידלה אותה עד לגיל 15 ובשנת תש"ח גם אמה נפטרה, ואז הנערה חיה ע"ה עברה לגור אצל אחיה מהמשפיעים הגדולים בחב"ד הרב ישראל יצחק ז"ל היילפרין, ואצלו הוסיפה לקבל חינוך חסידי וחב"די בטהרתוזכתה יחד עם בעלה החשוב לגדל משפחה לתפארת אשר ממשיכים בדרכה אהבת התורה ומעשי החסד, ונפטרה לאחר אריכות ימים בשם טוב
ר' זאב סימאנס ע״ה תשס"ח,
x
ר' זאב סימאנס ע״ה תשס"ח,
משפחת סיימאנס נמנית על בני הקהילה החב"דית של בית-הכנסת 'צמח-צדק' בסידני. בני הזוג הותירו אחריהם משפחה בת עשרה ילדים: נחמה קונין, לאה ליינג, פעסה קירשנבאום, מענדל, מוישי, מושקי, שייני, באסי, יהודה וזלמן.
הרה"ח אברהם לבקיבקר ע״ה תשנ"ז, הר המנוחות
x
הרה"ח אברהם לבקיבקר ע״ה תשנ"ז, הר המנוחות
הרב התמים ר' אברהם בן הרב עזריאל שלום חיים ברוך לבקיבקר מקושר לנשיאי חב"ד מסר נפשו על שמירת התומ"צ מאחורי מסך הברזל ופעל במסירות במבצעי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד בנר ג דחנוכה בשנת התרפ"א בעיירה ווזדיסנסק שליד אודסה ונפטר בשנת התשנ"ז הר המנוחות
מרת רחל סימאנס ע״ה תשס"ח,
x
מרת רחל סימאנס ע״ה תשס"ח,
משפחת סיימאנס נמנית על בני הקהילה החב"דית של בית-הכנסת 'צמח-צדק' בסידני. בני הזוג הותירו אחריהם משפחה בת עשרה ילדים: נחמה קונין, לאה ליינג, פעסה קירשנבאום, מענדל, מוישי, מושקי, שייני, באסי, יהודה וזלמן.
מרת שרה רבקה פלדמן ע״ה , הר הזיתים
x
מרת שרה רבקה פלדמן ע״ה , הר הזיתים
מרת שרה רבקה בת הרב שלמה יהודה ליב פדלמן. הר הזיתים
הרה"ח הת' שלמה זלמן מנדלסון ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
x
הרה"ח הת' שלמה זלמן מנדלסון ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
הרב שלמה זלמן בן הרב יונה זאב מנדלסון מסור לתורה לחסידות רודף צדקה וחסד בסתר מקרב את הבריות באהבה ובשמחה היה מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד כח כסלו תשיב ונפטר יא טבת תשס"ההר המנוחות
הרה"ח שמואל אבנר שראגא ע״ה תשל"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שמואל אבנר שראגא ע״ה תשל"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' שמואל אבנר בן הרב שרגא פייוויש שראגא. נפטר בשנת התשל"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יצחק טווערסקי ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יצחק טווערסקי ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב יצחק בן הרב דוד יהודה לייב טווערסקי. מסר נפשו ברוסיא הסובייטית לחינוך ילדי ישראל ולשמירת התורה והמצות ולגידול ילדיו ברדך היהדות נפטר בשנת התשנ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הבחור הת' נחום יונתן ראוענבלום ע״ה תשיא, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הבחור הת' נחום יונתן ראוענבלום ע״ה תשיא, מונטיפיורי, ניו יורק
הבחור התמים נחום יונתן בן הרב נטע זאב ראוענבלום. נפטר בשת התשיא מונטריאול
מרת חדווה טייכמן ע״ה תש"ע, צפת
x
מרת חדווה טייכמן ע״ה תש"ע, צפת
עייתו של הרב דב טייכמן מחשובי אנ"ש ורבני טבריה. סבלה בתקופה האחרונה מהמחלה הנוראה ה"י, ונפטרה בת 63. הותירה אחריה: בעל, ועשרה ילדים: הגב חני קליין מקרית גת, הגב טובה יעקובוביץ מניו יורק, ר' יוסף-יצחק טייכמן ניו יורק, ר' ישראל טייכמן ניו יורק, ר' שמואל טייכמן ניו יורק, הגב רוחי ניסלביץ קריית מלאכי, הגב דבורה לאה ליפסקר קריית מלאכי, השליח הרב מנחם מענדל טייכמן קרפטים, אוקראינה, הגב מירי לידר ניו יורק, ור' שניאור זלמן טייכמן מצפת
מרת נעמי לנדמן ע״ה תשס"ד,
x
מרת נעמי לנדמן ע״ה תשס"ד,
מרת נעמי בת הרב יוסף לנדמן. נולדה ביג סיון התשכט ונפטרה בשנת תשס"ד
הרה"ח מתתיהו חאריטאן ע״ה תשמ"ח, מונטריאול
x
הרה"ח מתתיהו חאריטאן ע״ה תשמ"ח, מונטריאול
הרב מתתיהו בן הרב יצחק יעקב חאריטאן. נפטר בשנת התשמ"ח מונטריאול

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.