יומן חב״ד ב' טבת ה׳תשפ״ב

טבת ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ב' טבת ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32439992&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
זאת חנוכה - ב' טבת
על כל אחד ואחת לנצל יום זה: להשלמת נתינת דמי-חנוכה (מי שטרם נתן – "לתפוס" ולעשות זאת עוד בחנוכה, וכל המקדים הרי זה משובח, ועכ"פ בסמיכות הכי קרובה לחנוכה), וגם מי שכבר נתן – להוסיף עוד. להשלים הפעולות ד'מבצע חנוכה', עד לתכלית השלימות; ולעשות 'סך-הכול' מכללות העניין דחנוכה, על כל השנה כולה, להאיר את העולם כולו ב"נר מצווה ותורה אור". לשם כך יש לערוך התוועדות נוספת ביום זה. יש ללמוד ביום זה את מאמר רבינו הזקן (או על כל פנים חלק ממנו) המבאר מעלת 'זאת חנוכה', והעיקר 'לחיות' עמו.

ב'זאת חנוכה' הורה הרבי שלא לכבות את הנרות אחר תפילת המנחה, ושיישארו דלוקים גם בצאת החנוכה.

אחרי החג:

שיירי הפתילות שדלקו ושיירי השמן שבחנוכייה (לא שבבקבוק) – אם לא התנו עליהם תחילה – עושים להם מדורה בפני עצמם ושורפים אותם.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום יציאת אדמו"ר הריי"צ מעמק הבא בפולין
בב' בטבת ת"ש, הוברח הרבי הריי"צ בדרך ניסית ומופלאה על ידי קצין בצבא הנאצי יחד עם כל משפחתו מעמק הבכא בפולין לריגא לטביה לשם הגיעו בה' בטבת.
הרבי הריי הרבי הריי"צ
ימי חב"ד
יום היארציייט של הרב יעקב כולי סלונים, חתנו של אדמו"ר האמצעי
הרב יעקב כולי סלונים, בנו של החסיד הרב זלמן רייזעס (שהיה גיסו של החסיד הנודע הרב פנחס רייזעס), נישא עם הרבנית מנוחה רחל, בתו של אדמו"ר האמצעי. אחר חתונתם התיישבו בליובאוויטש ובשנת תר"ה - בעצת אדמו"ר הצמח צדק - עלו לארץ הקודש והתיישבו בחברון. שם עמד בראש החברא קדישא וחברת הגמ"ח. נטמן בהר הזיתים בירושלים.
זכרון להולכים
מרת צירל גולדברג ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
x
מרת צירל גולדברג ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
בת הרב זאב וואלף גולדברג.זכתה להיות אשת חבר לבעלה המשפיע ועמדה לימנו בכל עת ושעה כדי שיוכל להביא טרף לביתו ולעסוק בתורה ובעבודת ה
נפטרה בשנת התשס"ג הר הזיתים
הרה"ח יונה איידלקאפף ע״ה תשכז, הר המנוחות
x
הרה"ח יונה איידלקאפף ע״ה תשכז, הר המנוחות
בן הרב יהודה לייב איידעלקאפף היה קשור בכל נימי לבו ונפשו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עבודתו בשטח הפצת המעיינות והמבצעים לא ידעה גבולות בהקמת "חדרי תורה אור" בהפצת תורתו של רבינו, בארגון שיעורים זכה להיות חסיד ומקושר לרבותינו נשיאינו ולהיות ממקימי כפר-חב"ד. הראשון לצאת במבצע תפילין שנים רבות לפני שהרבי יצא במבצע זה בפומבי. בחסידות. כינויו מאת הרבי נשיא דורינו 'רב יונה עושה אידישקייט
.נולד בעיר ניקולייב ונפטר בשנת תשכז מנ"כ הר מנוחות
הרה"ח משה מלקוב ע״ה תשס"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח משה מלקוב ע״ה תשס"ו, הר הזיתים
איש צנוע ועניו הרבה במעשה חסד
הלך לעולמו בנר שמיני של חנוכה בתשס"ו ובן 68 בלבד יהי זכרו ברוך
ר' גרשון שלום שטארקס ע״ה תשע"ו, לונדון
x
ר' גרשון שלום שטארקס ע״ה תשע"ו, לונדון
חסיד מליובאוויטש מלונדון, שהיה מעורב בשנות הכפ"ים בפרשת יוסל'ה שוחמכר
הרה"ח חיים יוסף משה ע״ה תשמ"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים יוסף משה ע״ה תשמ"ו, הר הזיתים
בן הרב ישעי משה
נפטר בשנת תשמ"ו הר הזיתים
מרת עטל ברונשטיין ע״ה תש"ס, הר הזיתים
x
מרת עטל ברונשטיין ע״ה תש"ס, הר הזיתים
בת הרב התמים חיים עזרא הסופר ברונשטיין. סבלה ותלאות עברו עליה משחר נעוריה עזרה לזולתה מסרה נפשה להציל משפחות יתומים ואלמנות מגיא הצלמות בעמק הבכא ברוסיה
נפטרה בשנת התש"ס הר הזיתים
מרת שיינא רחל גרונר ע״ה תש"ג, טשקנט
x
מרת שיינא רחל גרונר ע״ה תש"ג, טשקנט
בת הרב אלכסנדר גרונר.
נפטרה בשנת התש"ג טשקנט
מרת פעשא זיסקינד ע״ה תש"ג, טשקנט
x
מרת פעשא זיסקינד ע״ה תש"ג, טשקנט
בת הרב אלכסנדר זיסקינד.
נפטרה בשנת התש"ג טשקנט
הרה"ח שלום דובער לוי ע״ה תש"פ, בית שמש
x
הרה"ח שלום דובער לוי ע״ה תש"פ, בית שמש
חסיד חב"ד משטרסבורג. בן 66 בפטירתו. היה חסיד ומקושר לרבי בכל מאודו, מראשוני בעלי התשובה של ר' מולע אזימוב ז"ל.
הרה"ח צבי הירש חיטריק ע״ה תשע"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח צבי הירש חיטריק ע״ה תשע"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בנו של הרב החסיד יהודה חיטריק ע"ה. הרב חיטריק היה מדמויות השל קהילת חב"ד בקראון-הייטס וזכה במשך השנים להקים פרויקטים שונים. בשנים הראשונות שימש כשליח הרבי בברזיל. הותיר אחריו - יבדלחט"א - את רעייתו, שני בנים הרב יוסף-יצחק (צפת) והרב אהרן (קראון-הייטס), ובנות: מרת אלה לרמן מקראון-הייטס, מרת אסתר פיקרסקי מתל-אביב, מרת שרה זלמנוב מקראון-הייטס ומרת רחל שם-טוב מאורגוואי.
הרה"ח וכו יהושע מונדשיין ע״ה תשע"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח וכו יהושע מונדשיין ע״ה תשע"ה, הר הזיתים
איש אשכולות מורם מעם, עסק בעבודה שבלב. זכה לקבל הוראות והדרכות מכ"ק אדמו"ר בעניני חקר החסידות וגדוליה שבהם הגה כל ימיו

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.