יומן חב״ד כ"א טבת ה׳תשפ״ב

טבת ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום הולדת הרבנית שיינא, בתו של הרבי הריי"צ
יום הולדת הרבנית שיינא הי"ד בכ"א טבת תרס"ד בליובאוויטש, והיא צעירת בנותיו של הרבי הריי"צ. נשאה לבעלה הרב מנחם מענדל הכהן הורנשטיין - נכדו של הרבי המהר"ש (בן לבתו הרבנית חיה מושקא) - בי' סיון תרצ"ב. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה החל הרבי הריי"צ במאמצים רבים על מנת לשחררם מעמק הבכא, אך לדאבון לב הובלו אל הכבשונות בטרבלינקה.
הרבנית שיינא הי הרבנית שיינא הי"ד
זכרון להולכים
מרת מאריאשע גארעליק (שגלוב) ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מאריאשע גארעליק (שגלוב) ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
מקראון-הייטס. אשת ר' יצחק אלחנן הי"ד שמסר נפשו עק"ה ונרצח בדמי ימיו ברוסיה הסוביטית. האריכה ימים ונפטרה בגיל 106 והייתה לאישה המבוגרת ביותר בחב"ד. זכתה להיות ממונה על האתרוג של הרבי ב'הושענה רבה' אחרי התפילה על-מנת לתת לנשים לברך. כל ימיה אספה כסף עבור מוסדות 'אהלי-תורה' שלא על-מנת לקבל פרס. שעות הייתה עומדת בעת 'חלוקת הדולרים' בימי ראשון לזכות אנשים בצדקה והייתה חלק מהנוף של 770. הקימה דור ישרים מבורך של מאות נינים ובני נינים הפזורים בכל קצבי תבל כשלוחים של הרבי. ילדיה : הרב בן-ציון שגלוב - ירושלים, מרת שולה קייזען - קליולנד אוהיו, מרת רוזה מרוזוב - קראון-הייטס, מרת רחל ליבראוו - לונדון. - ר' יעקב ור' זלמן שגלוב ע"ה.
הרה"ח אברהם דונין ע״ה תשע"א, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם דונין ע״ה תשע"א, הר הזיתים
היה חתנו של הרב אשר ששונקין ע"ה. הרב דונין ע"ה, הקדיש את חייו לחינוך ילדי ישראל על פי הוראתו של הרבי, ועשרות משפחות אנ"ש התקרבו לחב"ד בהשפעתו. שימש כמורה וכמנהל בבית הספר בתענך שנים רבות, ובשנים מאוחרות יותר, נרתם למלא את מקום מנהל בית הספר בברוש שבנגב. התנאים היו קשים, ולפי הוראת הרבי משפחתו נשארה בצפון בתענך, ור' אברהם היה נוסע לביתו הלוך ושוב, בתנאי תחבורה קשים. הרב דונין זכה להדפיס שיחות רבות של הרבי במשך שנים ארוכות. היה עובד ה, ומסור בלו"נ לרבי. הותיר אחריו אישה, הגב רחל, ובנות - שלושתן שליחות: השליחה הגב שרה הרשקוביץ אופקים, השליחה הגב סימה פיזם משדרות, והשליחה הגב חני ליפש מנתיבות.
הרה"ח חיים צבי לעפקאוויץ ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים צבי לעפקאוויץ ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב חיים צבי בן הרב משה אהרן לעפקאוויץ עסק בצרכי צבור במסירה ונתינה ובמיוחד בניהול צרכי ביהכנ"ס "ריינעם" נפטר בשנת תשס"ה מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רגינה דבורה שניאורסאהן ע״ה תשנ"ז, צפת
x
מרת רגינה דבורה שניאורסאהן ע״ה תשנ"ז, צפת
מרת רגינה דבורה בת הרב צבי מאיר שניאורסון. אשת הרב ישראל ארי לייב אחיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטרה בשנת התשנ"ז צפת
מרת רבקה ליווי ע״ה תשע"ט,
x
מרת רבקה ליווי ע״ה תשע"ט,
בתו של ראש מערך הכשרות העולמית OK הרב דן-יואל ליווי, ובת 25 שנה בלבד. הותירה אחריה את, אביה הרב דן יואל, אמה מרת מלכה, ואת אחיה ואחיותיה: גב ריקל פוגלמן (קראון-הייטס), ר' יצחק (מיאמי), גב פנינה חנוכה ור' מנחם (קראון-הייטס), גב אסתי שיינר (מיאמי), גב דבורה-לאה חן (קראון-הייטס), גב חיה קמיסר ור' שמולי (מיאמי), ור' בערל (קראון-הייטס).
מרת ליבא הכט ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת ליבא הכט ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
הרבנית ליבא בת הרב ברוך הכט. אשת הרב אברהם דוב עמדה לימין בעלה בשליחות כ"ק אדמו"ר הריי"צ בעבודתו ברבנות ובעסקנותו הכללית ולמלאות רצון כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כמעט ששים שנה זכתה להעמיד דורות ת"ח יראים ושלמים שלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בכל רחבי תבל. נפטרה בשנת התשס"ד מונטיפיורי, ניו יורק
ר' מנחם מענדל אורנשטיין ע״ה תשע"א, הר המנוחות
x
ר' מנחם מענדל אורנשטיין ע״ה תשע"א, הר המנוחות
תושב הישוב צופים שבשומרון, ומחנך בכפר הנוער סיטרין
הילד אברהם דוד ליברוב ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילד אברהם דוד ליברוב ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
בנו של השליח בפלטבוש הרב זלמן ליברוב
מרת לאה אזולאי ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת לאה אזולאי ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
שימשה כמורה לגיל הרך ועברית בבית הספר של חב"ד בניו ג 'רזי. לפני כשנתיים התחתנה ב-770 עם ר' מנדי אזולאי מפריז
הרבנית פשה הדסה היילפרין ע״ה תש"ט, שער צדק (ישן)
x
הרבנית פשה הדסה היילפרין ע״ה תש"ט, שער צדק (ישן)
הרבנית פשה הדסה בת הרב זאב דוב היילפרין. אשת הרב צבי הירש ז"ל נפטרה בשנת התש"ט מנ"כ ליד בית חולים שער צדק ישן ירושלים
מרת הנקא סימפסאן ע״ה תש"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת הנקא סימפסאן ע״ה תש"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת הנקא בת הרב מרדכי סימפסאן נפטרה בשנת התש"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח משה טרשצנסקי ע״ה תש"ב, רוסטוב
x
הרה"ח משה טרשצנסקי ע״ה תש"ב, רוסטוב
הרב משה בן הרב שאול טרשצנסקי כיהן הגאב"ד דעיר קרמנצ'וג נפטר בשנת תש"ב מנ"כ ברסטוב
הרה"ח מנחם מענדל חייקין ע״ה תש"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח מנחם מענדל חייקין ע״ה תש"ח, הר הזיתים
הרב מנחם מנדל בן הרב יואל מאיר חייקין נפטר בשנת התש"ח הר הזיתים
מרת חיה אסתר חייקין ע״ה תרע"ח, הר הזיתים
x
מרת חיה אסתר חייקין ע״ה תרע"ח, הר הזיתים
מרת חי אסתר בת הרב צדוק חייקין. אשת הרב יואל מאיר חייקין ז"ל נפטרה בשנת ה תרע"ח הר הזיתים
הרה"ח פרץ מאצקין ע״ה תשמ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח פרץ מאצקין ע״ה תשמ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב פרץ בן הרב יהודה לייב מאצקין מתלמידי תומכי תמימים בליובאוויטש במחיצת כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק שלום דובער זי"ע וממקושרי בנו כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק יוסף יצחק זי"ע וממקושרי כ"ר אדמו"ר נשיא דורנו הצטיין במדת החסד והצדקה בתמיכת אנ"ש בימים המרודים ברוסיא וביחוד בעד החזקת תומכי תמימים במס"נ נולד בחודש שבט תרנ"ד בעיר נעוול ונפטר בשנת התשמ"ב מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.