יומן חב״ד כ"ו טבת ה׳תשפ״ב

טבת ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"ו טבת ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32509322&Video=True&Lang=Hebrew
זכרון להולכים
ר' עובדיה הלל ע״ה תשס"ט,
x
ר' עובדיה הלל ע״ה תשס"ט,
בן סעדיה ז"ל למשפחת הלל ממושב ברקת אשר זכה להביא את התלמידים הראשונים שעלו לארץ מקרב יהדות חבן-תימן למוסדות חב"ד בארצנו הקדושה. השאיר אחריו אישה, ארבעה בנים, ארבע בנות, וחמישה אחים: הרב משה הלל, הרב יוסף הלל, ר' יצחק הלל, ר' שלום הלל ור' שמריהו הלל.
הרה"ח שלום בער גורליק ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח שלום בער גורליק ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
מנהלי חמ"ה בנחלה ומוותיקי השכונה, חסיד ומקושר לרבי ועסק במבצעים הק' כל חייו.הותיר אחריו את רעייתו הגב' רבקה, ובניו שלוחי הרבי:הרב שניאור זלמן גורליק שליח חב"ד בבאר שבע, הרב ירחמיאל שליח חב"ד בחולון, הרב מוטי שליח חב"ד בפתח תקווה. בנותיו: חנה פלדמן, חיה שרון, נחמי ויגלר.אחיו: הרב מרדכי גורליק מנחלת הר חב"ד, והרב חיים-אלעזר גורליק ממלבורן
הרבנית דינה עלבערג ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
x
הרבנית דינה עלבערג ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
הרבנית הדגולה, רעייתו של הרב שמחה עלברג זצ"ל, נפטרה אתמול בניו-יורק. הגאון המפורסם הרב עלברג זצ"ל, היה מגדולי הרבנים והמנהיגים הבולטים של היהדות החרדית בארה"ב וכידוע שהיה מעריץ גדול של הרבי ועמד עמו בקשר רצוף. רעייתו ע"ה, המשיכה במסירות ובנאמנות את מורשתו ופעלה רבות לחיזוק היכלי תורה וחסידות תוך הנצחת שמו המבורך על כותלי בתי-המדרש של עמלי תורה מכל החוגים
מרת אפרת פנינה יהודית קוצר ע״ה תשע"ז, הר המנוחות
x
מרת אפרת פנינה יהודית קוצר ע״ה תשע"ז, הר המנוחות
שליחה בעיר אילת אשת השליח הרב יחיאל קוצר
הרה"ח חיים הלוי הורוויץ ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים הלוי הורוויץ ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' חיים בן הרב משה אברהם הלוי הורוויץ (טאשקענטער ) מסור ונתון בלב ונפש לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מסר נפשו לטבול במקוה בשלג ובקרח היה שד"ר ליתות"ל צרפת והפיץ רוח של תורה וחסידות בכל מקום בואו. נולד בשושן פורים התרס"ב בעיר סוראזש ונפטר בשנת התשנ"ט מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חוה גמרא ממו ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
x
מרת חוה גמרא ממו ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
השאירה אחריה בנים ובני בנים, עוסקים בתורה, הרב ברוך ממו (רמות, ירושלים), מרת יולנד אלוש (צרפת), מרת ניקול קוסקס (אלעד), מרת שרה עזיזה (צרפת), מאיר ממו (צרפת), הרב דוד ממו (שדרות)
מרת מלכה ריקל באום ע״ה תשל"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מלכה ריקל באום ע״ה תשל"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת מלכה ריקל בת הרב יחזקאל באום מסרה נפשה כל ימי חיי לגדל ולחנן בני לתורה ולמצוות. נפטרה בשנת התשל"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אליהו וואלאצקי ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח אליהו וואלאצקי ע״ה תש"ב,
הרב התמים ר' אליהו וואלאצקי מתלמידי ישיבת תו"ת נפטר בשנת התש"ב מרעב ברוסיא במלימת העולם השני
מרת חיה פוזנר ע״ה תש"נ, הר הזיתים
x
מרת חיה פוזנר ע״ה תש"נ, הר הזיתים
מרת חי בת הרב יהודה לייב פוזנר מסרה נפשה לחיות כל ימיה ע"פ הוראות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת התש"נ הר הזיתים
הרה"ח זלמן סודקביץ ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
x
הרה"ח זלמן סודקביץ ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
היה ידוע במעשי החסד הרבים ברוסיה הסובייטית ובישראל. הקים דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות
מרת פנינה גרינשטיין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
x
מרת פנינה גרינשטיין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
מקראון הייטס, רעייתו של הרב ישראל יצחק גרינשטיין ז"ל, נפטרה והיא בת 66. הותירה אחריה את ילדיה: מנחם מנדל גרינשטיין מקראון הייטס, חיים דוד גרינשטיין מקראון הייטס, ציפי צוקרמן מקראון הייטס, חנה רבקה גולדשטיין מברוקלין, מרדכי גרינשטיין ממונסי, מלכי גרינשטיין, יוכבד גרינשטיין ופסייה לאה גרינשטיין מקראון הייטס.
מרת חיה ברכה הלפרין ע״ה תש"נ, הר הזיתים
x
מרת חיה ברכה הלפרין ע״ה תש"נ, הר הזיתים
מרת חיה ברכה בת הרב התמים ר' זושא הלפרין. נפטרה בשנת התש"נ הר הזיתים
הרה"ח יעקב יצחק הלוי בייטש ע״ה תשנ"ג, צפת
x
הרה"ח יעקב יצחק הלוי בייטש ע״ה תשנ"ג, צפת
הרב יעקב יצחק בן הרב אהרן יואל הלוי בייטש. נולד פורים התרס"ז ונפטר בשנת התשנ"ג צפת

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.