יומן חב״ד י"ט טבת ה׳תשפ״ב

טבת ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"ט טבת ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32506057&Video=True&Lang=Hebrew
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרה"ח חנוך הענדל קוגל, המשפיע הראשון של ישיבת תומכי תמימים - תר״פ
הגיע לליובאוויטש בזמן הצמח צדק - בשנת תר"ג. היה מהמלמדים של הרבי הריי"צ בצעירותו. כשנוסדה ישיבת תומכי תמימים נתמנה למשפיע הראשון שלה. הרבי הריי"צ כתב עליו "החסיד הלזה הוא אחד האישים אשר ראוי לפרק מיוחד בתולדות דברי ימי משפחתינו הרוממה, הן מצד אשיותו הפרטית והן מצד התיחסתו וקרבתו לבית משפחתנו, אשר כארבעים שנה היה כמו בן בית, ונוטל חלק גדול בראש כל ענין פרטי המתיחס לנו. זכרו לא ישכח מאיתנו לעולם". נפטר בי"ט טבת תר"ס ונטמן בליובאוויטש.
ימי חב"ד
יום בו נפסק אשר דידן נצח - תש״ן
במהלך משפטי ההמשך של משפט הספרים נערך משפט שהתנהל - רחמנא ליצלן - באופן אישי נגד הרבי, ביום זה נפסק באופן סופי כי אין לטענות הצד שכנגד כל מקום.
זכרון להולכים
הרה"ח אליעזר נמירובסקי ע״ה תשע"ז, הר המנוחות
x
הרה"ח אליעזר נמירובסקי ע״ה תשע"ז, הר המנוחות
מגבאי הצדקה של כולל חב"ד ומוסדות תורת אמת
הת' יואב חטאב ע״ה תשע"ה,
x
הת' יואב חטאב ע״ה תשע"ה,
אחד מארבעת הנרצחים היהודים בפיגוע הקשה שהתרחש במרכול היהודי בפריז, הינו בנו של מנהל תלמוד-תורה חב"ד בתוניס, השליח הרב בנימין חטאב
הרה"ח שלום בער לויטין ע״ה תשע"ט,
x
הרה"ח שלום בער לויטין ע״ה תשע"ט,
הינו נכדו של המשפיע הרב שמואל לויטין ע"ה. הותיר אחריו את אשתו הגב שטרנה, בנים ובנות המכהנים כשלוחי חב"ד ברחבי תבל
ר' אשר יצחק ואקנין ע״ה תשע"ח, עפולה
x
ר' אשר יצחק ואקנין ע״ה תשע"ח, עפולה
מקהילת חסידי חב"ד בעפולה. השאיר אחריו את אשתו, הגב לאה. ואת ילדיו: גב דלית חיה מושקא ידגר מגדל העמק. חן חנה. יעל. תהילה. הת' דוד חי. הת' יוסף ישראל וכן בנו הקטן - מנחם מענדל
הרה"ח עוזיאל חזנוב ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח עוזיאל חזנוב ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' עוזיאל בן הרב משה יעקב חזנוב מקושר לאילנא דחיי חוט המשולש כ"ק אדמו"ר הרש"ב וממלא מקומו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עבד כשו"ב בליובאוויטש שברוסי מסר נפשו להעמיד דוד ישרים יבורך. נולד בעיר בביחוב בטו בניסן התרס"ב נפטר בשנת התשנ"ט מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח פתחיה מנקין ע״ה תש"ז, מוסקבה
x
הרה"ח פתחיה מנקין ע״ה תש"ז, מוסקבה
הרב התמים ר' פתחיה בן הרב אריה לייב מנקין נפטר בשנת תש"ז מנ"כ במוסקבה
מרת קטיה רוגצקי ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
x
מרת קטיה רוגצקי ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
מקראון הייטס, אשת ר' יוסף רוגצקי ז"ל, תושבת וותיקה בשכונה מזה למעלה מ-40 שנה, נפטרהוהיא בת 94. הותירה אחריה את בנה ר' משה רוגצקי מניו ג'רזי.
הרה"ח שלום דובער פרידמן ע״ה תשס"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח שלום דובער פרידמן ע״ה תשס"ו, הר הזיתים
מחסידי חב"ד בריגה, שלאחר עלייתו ארצה בתשל"ב היה חבר בהנהלת שמי"ר. לפני כתשע שנים החל מצבו הבריאותי להתדרדר, ומאז היה מאושפז בבית רפואה. השאיר אחריו את ר' יוסף-יצחק מנחלת הר-חב"ד, ר' שניאור-זלמן מרחובות, ובת שיינא עטיה מביתר עילית
ר' ברוך דובער רוזנבוים ע״ה תשע"ח, צפת
x
ר' ברוך דובער רוזנבוים ע״ה תשע"ח, צפת
בנם של ר' רועי ונחמה דינה (לבית פרידמן) רוזנבוים מצפת

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.