יומן חב״ד ג' טבת ה׳תשפ״ב

טבת ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ג' טבת ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32439997&Video=True&Lang=Hebrew
זכרון להולכים
הרה"ח הת' העסקן דובער רבינוביץ ע״ה תשס"א, הר הזיתים
x
הרה"ח הת' העסקן דובער רבינוביץ ע״ה תשס"א, הר הזיתים
בן הרב שמואל בן ציון רבינוביץ. היה חסיד נאמן ומקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הטיל את כל כובד משקלו והשפעתו למען פיתוחם והרחבתם של מוסדות התורה והחינוך של חב"ד בירושלים. נולד בשנת התרצ"ג בירושלים העתיקה שבין החומות,
ונפטר בשנת התשס"א הר הזיתים
הרה"ח יצחק ממו ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח יצחק ממו ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
מחשובי אנ"ש בקהילת חב"ד ברמות. התקרב לתורה ומצוות בבחרותו בפריז, נתדבק באילנה דחיי, וזכה לקירובים רבים מכ"ק אדמו"ר. עסק במסירות נפש בהפצת המעיינות בצרפת ובאה"ק והיה מקושר לרבי בלב ונפש עד יומו האחרון. הותיר אחיו את: רעייתו גב דניאלה, בניו ובנותיו: גב רבקה ניסמן מרמות, גב נחמה דינה חמו מאלעד, ר' מנחם מענדל ממעלה אדומים, ר' יוסף יצחק מתל ציון, ר' שניאור זלמן מקרית גת, ר' לוי ישראל מנחלת הר חב״ד, ר' שלום דוב בער מאלעד, ר' חיים מירושלים וגב׳ חנה ברכה רוטבן ממודיעין.
מרת הינדא רחל זעליגזאן ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת הינדא רחל זעליגזאן ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב יצחק מאיר הכהן שו"ב ע"ה האשה החשובה והכבודה אשת חיל משכלת ומלומדת עמדה תמיד לימין בעלה הדגול ע"ה שהי "רופא בית הרב" חינכה במסירות מיוחדת את בני זכתה לקירובים מיוחדים מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטרה בשנת התשס"א מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אברהם מנחם כהן ע״ה תשע"ח, באר שבע
x
הרה"ח אברהם מנחם כהן ע״ה תשע"ח, באר שבע
שליח הראשון לבאר שבע
הרה"ח הת' יוסף מנחם מענדל טענענבוים ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח הת' יוסף מנחם מענדל טענענבוים ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יצחק טענענבוים. מבחירי תלמידי תות"ל באטוואצק ומהמצטיינים בהשכלה בתורת החסידות ובעבודת התפלה וזכה להיות מהחוזרים בפני כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ממייסדי ישיבת תות"ל במאנטריאל.
נולד בשנת תרע"ז בעיר קאצק בפולין ונפטר בשנת התשנ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הילד דב בער הולצברג ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
x
הילד דב בער הולצברג ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
בנם של זוג השלוחים ממומביי הרב גבריאל וזוגתו רבקה הולצברג היד
הרה"ח משה אהרן גייסינסקי ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה אהרן גייסינסקי ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב בן ציון גייסינסקי. למד תורה מתוך מס"נ העמיד תלמידי והרביץ תורה ברבים היה בעל קריאה מעולה ודייקן קשור בעבותות אהבה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.
נולד בכא טבת תרע"ז בעיר קיוב ונפטר בשנת התשנ"ב מונטיפיורי, ניו יורק
מרת אסתר שפרה קורוליצקי ע״ה תשכז, הר המנוחות
x
מרת אסתר שפרה קורוליצקי ע״ה תשכז, הר המנוחות
בת הרב אלימלך קורוליצקי.
נפטרה בשנת התשכז הר המנוחות
מרת שושא דבורה פלזנשטיין ע״ה תש"ב, סמרקנד
x
מרת שושא דבורה פלזנשטיין ע״ה תש"ב, סמרקנד
בת הרב ירחמיאל לייב פלזנשטיין אשת הרב אליעזר ז"ל
נפטרה בשנת תש"ב מנ"כ בעיר סמרקנד
הרה"ח חיים מאיר ליס ע״ה תש"ב, סמרקנד
x
הרה"ח חיים מאיר ליס ע״ה תש"ב, סמרקנד
בן הרב אהרן אליעזר ליס שימש משפיע בישיבת תו"ת בורשה קירב עשרות בחורים ואברכים ליובאוויטש.
. נפטר בגלות בשנת תש"ב מנ"כ בסמרקנד
הרה"ח שלמה טעלושקין ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלמה טעלושקין ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב ניסן טעלושקין. זכה להיות מנהל החשבונות קרוב ליובל שנים במוסדות ליובאוויטש המרכזיים.
נפטר בשנת התשמ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פריידל חנזין ע״ה תשטו, מוסקבה
x
מרת פריידל חנזין ע״ה תשטו, מוסקבה
בת הרב מרדכי חנזין.
נולדה בשנת התרל"ה בעיירה קוזליץ ונפטרה בשנת התשטו מנ"כ במוסקבה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.