יומן חב״ד ד' טבת ה׳תשפ״ב

טבת ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ד' טבת ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32440701&Video=True&Lang=Hebrew
ימי חב"ד
יום ההילולא של רבי חיים שניאור זלמן שניאורסאהן האדמו"ר מליאדי, בן אדמו"ר הצמח צדק - תרפ״ב
נולד בתקע"ד בליובאוויטש כבנו השלישי של הצמח צדק, הראשון שנולד לאחר הסתלקות אדמו"ר הזקן ולכן נקרא על שמו (השם חיים נוסף בילדותו בעקבות מחלה). שלוש שנים לאחר הסתלקות הצמח צדק התיישב בעיירה ליאדי והנהיג שם עדת חסידים. בד' טבת תר"מ הסתלק ומנוחתו כבוד בליאדי.
ציון הרחש ציון הרחש"ז בעיירה ליאדי
זכרון להולכים
הרה"ח שלום יחי אליאוויטש ע״ה תשנ"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח שלום יחי אליאוויטש ע״ה תשנ"ו, הר הזיתים
בן יבלחט'א הרב יוסף אליאוויטש. שימש שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו במילנו שבאיטלי אהוב על הבריות
נולד בג אייר התשכח באנטוורפען בלגיה ונקטף בדמי ימיו בשנת התשנ"ו הר הזיתים
הרה"ח פסח משה זיידה ע״ה תשנ"ג, בני ברק
x
הרה"ח פסח משה זיידה ע״ה תשנ"ג, בני ברק
בן הרב יעקב זיידה
נולד בשנת תרפ"ו בעיר קייב ונפטר בשנת התשנ"ג מנ"כ בני ברק
הרה"ח נחמן אלבוים ע״ה תשע"ז,
x
הרה"ח נחמן אלבוים ע״ה תשע"ז,
ממייסדי פרדס אתרוגי קאלבריא בכפר חב"ד.מזקני חסידי גור, נאמן ביתם של אדמור"י גור מאז ה"בית ישראל" זי"ע ועד יבדל"ח האדמו"ר שליט"א. בליל שבת חנוכה עוד הספיק להשתתף בתפילות במחיצת הרבי מגור וב"טיש" שנערך לאחר התפילה, וכמה שעות אח"כ, התמוטט ופונה לבית הרפואה, שם השיב את נשמתו ליוצרה בשנות התשעים לחייו. מתולדות חייואביו הרב רבי יצחק אייזק ז"ל היה מחשובי חסידי ברסלב בפולין. למד אצל הגאון הקדוש הרב אלחנן וסרמן הי"ד בישיבה בבראנוביץ וכן אצל הגאון הרב יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל ראש ישיבת 'תורת אמת ואמונה' של ברסלב בפולין, כשהגיע לארץ נכנס ללמוד בישיבת 'שפת אמת' של חסידות גור. הרב נחמן אלבוים היה ש"ב לרבי, וכשהתגורר בבורו פארק, היה משתתף גם בהתוועדויות הגדולות של הרבי. חתן ר' ברל לודמיר שהיה מקורב וקרוב לרבי הריי"צ.רבה של קרית מוצקין הרב דוד מאיר דרוקמן סיפר הבוקר ל-COL: "ר' נחמן ע"ה סיפר לי פעם שפעם בשמח"ת הרבי הרייצ הניח ידו הק" על כתף חותנו (ר' ברל לודמיר) ויצא עמו בריקוד..."היה סוכן נסיעות ידוע, ובשעתו רבים מאנ"ש נסעו דרכו ובאמצעות החברה שלו 'אידיאל טורס' בירושלים
הרה"ח חיים צבי ליפסקר ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים צבי ליפסקר ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אליהו עקיבא ליפסקר.
נפטר בשנת התשנ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אברהם מנחם געלקען ע״ה תשמ"ח, מונטריאול
x
הרה"ח אברהם מנחם געלקען ע״ה תשמ"ח, מונטריאול
בן הרב חנוך געלקען
נפטר בשנת התשמ"ח מונטריאול
הילד משה חיים קארלעבאך ע״ה תש"ס, מונטריאול
x
הילד משה חיים קארלעבאך ע״ה תש"ס, מונטריאול
בן הרב עמנואל שלום מנחם קארלעבאך.
נפטר בשנת התש"ס מונטריאול
מרת רחל שוסטערמאן ע״ה תשיד, טשקנט
x
מרת רחל שוסטערמאן ע״ה תשיד, טשקנט
בת הרב אהרן צבי שוסטערמאן אשת הרב אליהו ז"ל
נפטרה בשנת תשיד טשקנט
מרת צביה ברוק ע״ה תשטז, ראשון לציון
x
מרת צביה ברוק ע״ה תשטז, ראשון לציון
בת הרב מנחם מענדל הכהן קראסניק אשת המשפיע הנודע ר' חיים-שאול ברוק
נפטרה בשנת בשנת התשטז מנ"כ ראשל"צ
הרה"ח דובער קאפלאן ע״ה תשס"ד, מונטריאול
x
הרה"ח דובער קאפלאן ע״ה תשס"ד, מונטריאול
בן הרב יצחק קאפלאן.
נפטר בשנת התשס"ד מונטריאול

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.