יומן חב״ד כ"ז טבת ה׳תשפ״ב

טבת ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
זכרון להולכים
ר' יחיאל בוסי ע״ה תשס"ח, פתח תקוה
x
ר' יחיאל בוסי ע״ה תשס"ח, פתח תקוה
הותיר אחריו את זוגתו מרת שושנה, ואת בניו: ר' משה מכפר-סבא, ר' שלמה מקראון הייטס ור' ליאור מלוד, ובת מרת עפרה
הת' מאיר יעקב יוסף הלל ע״ה תשע"ז,
x
הת' מאיר יעקב יוסף הלל ע״ה תשע"ז,
ותיר אחריו, הורים, ואחים: ר' חיים לייב הלל, ר' שלמה זלמן הלל, ר' שמואל הלל, הת' ניסן אייזיק הלל, חיה מושקא הלל, וסאניא צביה הלל
מרת חיה מושקא נימויטין ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חיה מושקא נימויטין ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חי מושקא בת הרב שמואל נענאיטין היתה מקושרת בכל נימי נפשה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו זכתה לגור ביחד ולשמש את אם המלך הרבנית חנה במחנה העקורים פאקיגנ ולאח"ז בארצה"ב אחרי תלאות ויסורים רבים מהמלחמה התממרה בכל נפשה ומאודה לעבודתה בתומכי תמימים יותר מיובל שנים נפטרה בשנת התשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק
מרת תמר קרביצקי ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
x
מרת תמר קרביצקי ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
מרת תמר בת הרב נתן קרביצקי נולדה בשנת תרע"א נפטרה בשנת התשנ"ז הר הזיתים
מרת דינה שיבולת ע״ה תשע"ח, ירקון
x
מרת דינה שיבולת ע״ה תשע"ח, ירקון
הרה"ח חיים מאיר בוקיעט ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים מאיר בוקיעט ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' חיים מאיר בן הרב אברהם שמואל בוקיעט מבחירי תלמידי תות"ל באטוואצק ומהמצטיינים בהשכלה בתורת החסידות ובעבודת התפלה שימש למעלה מיובל שנים בראש ישיבה ומשגיח בישיבת תות"ל ורב ומנהיג רוחני בביהכנ"ס עוונג שבת באיסט פלעטטבוש חבר בועד הפועל דרבני ליובאוויטש הכללי מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד כד מנחם אב תרע"ט בעיר אטוואצק ונפטר בשנת התשנ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אברהם גרפינקל ע״ה תשע"ב,
x
הרה"ח אברהם גרפינקל ע״ה תשע"ב,
למד בישיבת "תומכי תמימים" באוטווצק, ולאחר מכן בשנחאי, שימש במשך 60 שנה מג"ש בישיבות חב"ד.הרב גרפינקל, היה ידוע כגאון גדול בתורה, והיה חוזר מאמרים מאדמו"ר הריי"צ נ"ע
הרה"ח משה יצחק העכט ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה יצחק העכט ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים משה יצחק בן הרב יהושע העכט משלוחיו הראשונים של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בארצות הברית ייסד וניהל בניו הייווען קאנג. ישיבה ומתיבתא אחי תמימים ליובאוויטש ו"בית חנה" הראשון שקד יובל שנים יום ולילה בעבודת השליחות במס"נ ובשמחה עד יומו האחרון ממש הקים מוסדות לתפארת והעמיד תלמידים הרבה שימש ברבנות ועסק בצ"צ באמונה ובאהבה ובאלפי נאומין חוצבי להבות אש עורר הלבבות לתורה ולחסידות מסור ונתון בכל מאודו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד בברוקלין שבניו יורק בשנת התר"פ נפטר בשנת התשנ"ב מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חנה עלקה קריגר ע״ה תשטו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חנה עלקה קריגר ע״ה תשטו, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חנה עלקה בת הרב אליעזר קריגר נפטרה בשנת התשטו מונטיפיורי, ניו יורק
מרת ריקל ראזענבלום ע״ה תשמ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת ריקל ראזענבלום ע״ה תשמ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת ריקל בת הרב יהושע דוד ראזענבלום מסרה עצמה על חינוך כשר לבני בתקיפות ובלי פשרות נפטרה בשנת התשמ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יוסף יצחק לאטר ע״ה תש"ע, הר הזיתים
x
הרה"ח יוסף יצחק לאטר ע״ה תש"ע, הר הזיתים
הותיר אחריו דור ישרים מבורך: בנו הרב יהודה לייב לאטר מכפר-חב"ד, בנותיו: הגב חוה סבאג משלוחי הרבי בטולוז צרפת, הגב חביבה אסולין פאריז, והגב ברכה בואנו ברוניא
הרה"ח הגאון ר' דוב זאב ואלף קוזווניקוב ע״ה תרס"ח, דנייפרופטרובסק
x
הרה"ח הגאון ר' דוב זאב ואלף קוזווניקוב ע״ה תרס"ח, דנייפרופטרובסק
הגאון הרב דוב זאב ואלף קוזווניקוב. כיהן כרבה של יקטרינוסלב היה דמות מיוחדת במינה ומיחידי הסגולה שבין חסידי חב"ד. כבר בבחרותו ביקר אצל כ"ק אדמו"ר הצמח צדק", והיה מזקני החסידים של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש. היה ידוע כגאון בנגלה ובחסידות, ולמרות גאונותו המופלגת היה הצנע לכת ביותר. מעולם לא אהב להתפלפל בתורה ברבים והיה נחבא אל הכלים מלבד כאשר, בתור תפקידו כרב, נאלץ לכך, היה מראה את כוחו העצום ולמדנותו המופלגת. נולד בעיר דובריאנקה בעיירה של גדולים וענקים בתורה, בנגלה ובנסתר. ידוע שהיה כאיש קדוש וכאשר אחרי עבור יותר מעשרים וחמש שנה לפטירתו התכוננו השלטונות להרוס ולחסל את בית העלמין והיו נאלצים להעביר את עצמותיו למקום אחר נדהמו המתעסקים כאשר פתחו את קברו ומצאו את גופו שלם לגמרי כאילו נקבר אותו יום עצמו! ונפטר בשנת התרס"ח מנ"כ בעיר יקטרינסלב
הרה"ח שלום עגן ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלום עגן ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב שלום בן הרב מנחם מענדל עגן נפטר בשנת התשנ"א מונטיפיורי, ניו יורק
מרת נחמה זילבערשטיין ע״ה תש"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת נחמה זילבערשטיין ע״ה תש"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת נחמה בת הרב יצחק זילבערשטיין נפטרה בשנת התש"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שלמה יהודה לייב אליעזרוב ע״ה תשיב, הר המנוחות
x
הרה"ח שלמה יהודה לייב אליעזרוב ע״ה תשיב, הר המנוחות
הרב שלמה יהודה לייב בן הרב אליעזר שמעון אליעזרוב שימש בכהונת הרבנות בחברון כעשר שנים גדול בתורה וביראה ותיק וחסיד עשה הרבה שנים בגולה לטובת מוסדות הציבור שבחברון ושבירושלים. בליובאוויטש שהה תקופה ממושכת ובה הניח את היסוד לישיבת "תורת אמת" שבחברון שקד ליצור לה מקורות הכנסה וגם להעביר מספר רב של בחירי התלמידים מישיבת ליובאוויטש אל ישיבתו שבחברון נולד בשנת התרכז נפטר בשנת התשיב הר המנוחות

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.