יומן חב״ד ז' כסלו ה׳תשפ״ב

כסלו ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ז' כסלו ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31323471&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - ז' כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
זכרון להולכים
הרה"ח יחיאל קוזלובסקי ע״ה תשס"ט,
x
הרה"ח יחיאל קוזלובסקי ע״ה תשס"ט,
פעל שנים ארוכות כשליח בבית חב"ד רחביה. נפטר בגיל 69, והותיר אחריו בנים ובנות
הנערה בתיה ארנסט ע״ה תשס"ו, שילה
x
הנערה בתיה ארנסט ע״ה תשס"ו, שילה
בתיה נולדה להוריה ר' יצחק ואביבה ארנסט ממעלה-לבונה
מרת חיה מאשא קרונהאון ע״ה תשל"ד, הר הזיתים
x
מרת חיה מאשא קרונהאון ע״ה תשל"ד, הר הזיתים
בת הרב אברהם אליהו קרונהאון.
נפטרה בשנת התשל"ד מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח אבא חן ע״ה ,
x
הרה"ח אבא חן ע״ה ,
בן הרב שרגא פיוויש משה חן היד נהרג במלחמת העולם שני ונקבע היא"צ ליום ז כסלו
מרת חוה בלינאוו ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חוה בלינאוו ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב ירחמיאל בלינאוו. יראת ה אוצרה בעלת מס"נ על תומ"צ וזהירות יתירה בשמירת שבת רודפת צדקה וחסד ביתה פתוח לרוחה בפרט ברוסי שם מסרה נפשה לקיום משפחתה.
נפטרה בשנת התשס"ה מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רחל שמולביץ ע״ה תשע"א, הר המנוחות
x
מרת רחל שמולביץ ע״ה תשע"א, הר המנוחות
אשת ר' קלמן שמולביץ, ואמם של שלוחי הרבי: השליח הרב יעקב שמולביץ מבית שאן והשליח הרב אליעזר שמולביץ מאור עקיבא. הותירה בנים ובנות, הגב חנה ליפש מצפת, הרב יעקב שמולביץ מבית שאן, הרב אליעזר שמולביץ מאור עקיבא, הגב מינדי גרינוואלד מכפר חב"ד, הגב אלקה שיפמן מביתר, הגב שרה רוחמקין מביתר, הגב רבקה רייניץ מביתר, נכדים ונכדות ונינים
הרה"ח חיים אליעזר גורביץ ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים אליעזר גורביץ ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
בן הרב מענדל דוד גורביץ. היה גאון גדול בנגלה מכיריו מעידים כי ידע את הש”ס על-פה לרוחב ולעומק היה מטובי התלמידים בליובאוויטש שבליובאוויטש במשך שנים מספר שימש ר’ אליעזר כמשגיח בנגלה בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש דליובאוויטש על פי מינויו של מייסד ונשיא הישיבה כ"ק אדמו"ר ובנו מנהל הרש”ב הישיבה , כ”ק אדמו”ר הריי”צ.
נולד בשנת תרס”ב בעיר קאליסק ונפטר בשנת התשל"ג מנ"כ בהר הזיתים
מרת ציפורה כהן ע״ה תשפ"ב, ירושלים
x
מרת ציפורה כהן ע״ה תשפ"ב, ירושלים
בז' כסלו, אור ליום שישי התקיימה בירושלים הלווייתה של מרת בתיה ציפורה כהן ע"ה, אשת יבדלח"ט ר' ישראל מרדכי כהן שיחי', בת איש מסירות הנפש הרה"ח ר' אהרון חזן ע"ה. מסרה נפשה למען השבת וגידלה צאצאיה בדרך התורה והמצוות. הלווייתה התקיימה בז' כסלו, אור ליום שישי בירושלים ונטמנה בהר המנוחות. יושבים 'שבעה' בביתה רחוב רמות פולין 65 כ"ג ירושלים. ת.נ.צ.ב.ה.
הרה"ח צבי גינצבורג ע״ה תשכה, צפת
x
הרה"ח צבי גינצבורג ע״ה תשכה, צפת
בן הרב יהודה ליב שאול גינצבורג. מחשובי חסידי חב"ד – תל אביב.
נפטר בשנת התשכה צפת
מרת ציפורה כהן ע״ה תשפ"א, ירושלים
x
מרת ציפורה כהן ע״ה תשפ"א, ירושלים
בז כסלו, אור ליום שישי התקיימה בירושלים הלווייתה של מרת בתיה ציפורה כהן עה, אשת יבדלחט ר ישראל מרדכי כהן שיחי, בת איש מסירות הנפש הרהח ר אהרון חזן עה. מסרה נפשה למען השבת וגידלה צאצאיה בדרך התורה והמצוות. הלווייתה התקיימה בז כסלו, אור ליום שישי בירושלים ונטמנה בהר המנוחות. יושבים שבעה בביתה רחוב רמות פולין 65 כג ירושלים. ת.נ.צ.ב.ה.
הרה"ח משה שמשון גולדשטיין ע״ה תשל"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח משה שמשון גולדשטיין ע״ה תשל"ב, הר הזיתים
בן הרב יוסף שמואל גולדשטיין
נולד בשנת תרפ"ח בעיר צאנז נפטר בשנת התשל"ב מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח מנחם גאלדבערג ע״ה תש"א, ניו יורק
x
הרה"ח מנחם גאלדבערג ע״ה תש"א, ניו יורק
בן הרב יוסף גאלדבערג
נפטר בשנת תש"א מנ"כ בעיר ניו יורק
הרה"ח לוי דייטש ע״ה תשע"א,
x
הרה"ח לוי דייטש ע״ה תשע"א,
שליח הרבי בוירגיניה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.