יומן חב״ד א' כסלו ה׳תשפ״ב

כסלו ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - א' כסלוחודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.לחץ להמשך...חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


סגור
לוח מנהגים
יום הבהיר ראש חודש כסלו - א' כסלו

יום הבהיר "ראש-חודש כסלו". חסידים עורכים התוועדות חסידית, לרגל היום בו יצא כ"ק אדמו"ר לביתו לאחר המאורע הבריאותי בתשל"ח. חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו. מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב. "נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'". שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה: א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' לחץ להמשך...

יום הבהיר "ראש-חודש כסלו". חסידים עורכים התוועדות חסידית, לרגל היום בו יצא כ"ק אדמו"ר לביתו לאחר המאורע הבריאותי בתשל"ח. חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו. מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב. "נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'". שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה: א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש. ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן. ** התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת". עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות". גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד". ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת. ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר. התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, ונמשכה סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום – מזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל ערבית. ב'יעלה ויבוא' המברך מגביה קולו מעט והשאר עונים 'אמן' על 'זכרנו ... לטובה', 'ופקדנו בו לברכה', 'והושיענו... טובים' – "בין הפרקים ובסוף ברכה זו (השלישית)". (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


סגור
ימי חב"ד
יום הבהיר - היום בו יצא הרבי לביתו לראשונה מ770
לאחר האירוע הבריאותי בשמיני עצרת תשל"ח שהה הרבי תחת ליווי רפואי ב770, בראש חודש כסלו יצא הרבי לראשונה לביתו שברחוב פרזידנט לשמחת לבם של החסידים. למשמע הבשורה פרצה שמחה עצומה בקרב החסידים, הרבנית חיה מושקא התבטאה כי שמחה כזאת לא זכורה לה מאז חג הגאולה י"ב תמוז. מני אז נקבע יום זה ליום שמחה מדי שנה. בר"ח כסלו תשמ"ט ותשנ"א, הכריז הרבי לאחר התפילה "גוט יום טוב!".
ימי חב"ד
יום הולדת הרב שמריהו גוראריה - גיסא דבי נשיאה
בר"ח כסלו תרנ"ח נולד הרב שמריהו גוראריה לאביו הרב מנחם מענדל גוראריה שהיה מחסידי הרבי הרש"ב ומקורבי בית רבי. בשנת תרפ"א נישא ונהיה לחתנו של הרבי הריי"צ, שמינהו להיות מנהל ועד הפועל של מרכז ישיבות תומכי תמימים העולמי, תחום בו עסק בהצלחה רבה עד יומו האחרון. אחר הסתלקות הרבי הריי"צ התקשר לגיסו הרבי, שנהג בו כבוד מופלג.
הרש הרש"ג
זכרון להולכים
הרה"ח גבריאל נח הולצברג ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח גבריאל נח הולצברג ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
שליח הרבי לעיר מומביי, הודו. נרצחו על קידוש השם בתוך הבית חב"ד. גרמו קידוש ה עצום בחיים ובמותם
מרת רבקה הולצברג ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
x
מרת רבקה הולצברג ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
שליח הרבי לעיר מומביי, הודו. נרצחו על קידוש השם בתוך הבית חב"ד. גרמו קידוש ה עצום בחיים ובמותם
מרת רבקה סוויסא ע״ה תשע"ד,
x
מרת רבקה סוויסא ע״ה תשע"ד,
מכפר חב"ד, אשת ר' דוד סוויסה
מרת רות קיי ע״ה תשע"ט, אחיעזר
x
מרת רות קיי ע״ה תשע"ט, אחיעזר
הרה"ח שלמה מטוסוב ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלמה מטוסוב ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
, בן 91, שנפטר אמש (מוצאי-שבת) נולד ביום-הכיפורים תרע"ז לאביו החסיד ר' יצחק-אייזיק מטוסוב ע"ה. נשלח על-ידי הרבי לקזבלנקה והקים בה עולה של תורה כשייסד את מוסדות "אהלי יוסף-יצחק ליובאוויטש" - רשת חינוכית שכללה 70 סניפים של תלמודי-תורה ברחבי מרוקו שבין בוגריה נמנה הרב הראשי לישראל שלמה עמאר. בתקופה האחרונה בעלמא הדין, עם זקנותו, התגורר בשכונת קראון-הייטס בניו-יורק בה נפטר.השאיר אחריו, זוגתו מרת פעסי וילדיהם: ר' יוסף-יצחק, שליח בטולוז צרפת; ר' יהודה-לייב, שליח בקאן צרפת; ר' אליהו, חבר מערכת "אוצר החסידים", ר' יונה, שליח במאדיסאן וויסקאנסין; ר' ראובן, שליח ללשכת ליובאוויטש פאריז צרפת; ר' שמריהו, שליח ומשפיע בברינוא צרפת; ביילא פאלאטינסקי ניו גרזי; ר' מנחם-מענדל, שליח אלברטה בקנדה; הגב איידלא נמנוב בקראון-הייטס
מרת מירה רות שארף ע״ה תשע"ג,
x
מרת מירה רות שארף ע״ה תשע"ג,
נהרגה על קידוש השם בפגיעה ישירה של טיל בנחלת הר-חב"ד.הקדושה פעלה בשליחות, במסירות נפש, לקירוב יהודים לאביהם שבשמים בעיר ניו-דלהי שבהודו
הרה"ג הצדיק המקובל צדוק שיינגרטן ע״ה תשס"ו, הר המנוחות
x
הרה"ג הצדיק המקובל צדוק שיינגרטן ע״ה תשס"ו, הר המנוחות
היו מקושרים לבית חיינו היה מפרסם גדלותו של נשיא דורינו בכל החוגים
נולד יב תמוז תרע"ב בעיר וורשא נפטר א כסלו תשס"ו בבורו פרק נטמן בהר ות יחד עם הרבנית
הרה"ח יעקב שמחה טייטעלבוים ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יעקב שמחה טייטעלבוים ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב מרדכי טייטעלבוים.
נולד כ תמוז התש"ט ונפטר בשנת התשס"ד מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ברוך קופרמן ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
x
הרה"ח ברוך קופרמן ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
בן הרב שמעון קופרמן
נולד ד תמוז תרצ"א נפטר בשנת התשס"ג מנ"כ בהר המנוחות
הרה"ח אברהם פלדמן ע״ה תשמ"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם פלדמן ע״ה תשמ"ט, הר הזיתים
בן הרב שלמה חיים פלדמן מראשוני כפר חב"ד ובוניו
נפטר בשנת ה תשמ"ט הר הזיתים
הרה"ח גרשון הלוי סגל ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח גרשון הלוי סגל ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
בן הרב אהרן מנחם מנדל הלוי סגל
נולד ר"ח סיון התרע"ז בורשא ונפטר בשנת תשמ"ה בכפר חב"ד
הרה"ח אברהם יצחק גלזמן ע״ה תשכט, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם יצחק גלזמן ע״ה תשכט, הר הזיתים
בן הרב משה גלזמן היה רב ברוסיא בעיר בארזנא-פלך צרנינו
נפטר בשנת הבתשכט הר הזיתים
הרה"ח שלום הלוי גורעוויטש ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח שלום הלוי גורעוויטש ע״ה תש"ב,
בן הרב יעקב הלוי גורעוויטש איש הורביץ נרצח על קידוש השם בשנת תש"ב
הרה"ח יהודה ביסטאן ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יהודה ביסטאן ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב משה יעקב ביסטאן מקושר כל ימיו בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ ולכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטר בשנת התשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
ר' שלום לוין ע״ה תשע"א,
x
ר' שלום לוין ע״ה תשע"א,
מזקני חסידי חב"ד בשכונת נחלת הר חב"ד ובן 86. עלה לארץ ישראל ממדינות חבר העמים לפני כארבעים שנה, בשנת תשל"ב. נפצע במלחמת העולם השניה כשלחם בנאצים. היה מוכר לכולם כאיש ישר, עמל קשה במשך כל חייו לפרנסת משפחתו, ודאג לחינוך טוב לבנותיו. השאיר אחריו 2 בנות
התמים אברהם יעקב לוין ע״ה תש"ג,
x
התמים אברהם יעקב לוין ע״ה תש"ג,
בן הרב פייטל לוין
נפטר בשנת התש"ג
הרה"ח אהרן סמדג'ה ע״ה תשע"ג, קרית מלאכי
x
הרה"ח אהרן סמדג'ה ע״ה תשע"ג, קרית מלאכי
ר' אהרן סמדג'ה הי"ד, חסיד חב"ד תושב השכונה, שנהרג הבוקר מפגיעה ישירה של טיל בבניין מגורים, בו שהה ר' אהרן היה מוכר בשכונה, אהוב ונערץ על חבריו

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.