יומן חב״ד ו' כסלו ה׳תשפ״ב

כסלו ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ו' כסלו ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31323464&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - ו' כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום בוא הרבי בקשורי תנאים עם הרבנית חיה מושקא
ביום ו' כסלו תרפ"ט נערכה בריגא מסיבת קשורי התנאים של הרבי והרבנית, על קשורי התנאים חתמו החסידים הרה"ח מרדכי חפץ והרה"ח יחזקאל פייגין.
שטר התנאים שטר התנאים
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרבנית זלאטע, נכדת אדמו"ר הצמח צדק
בתו של רבי ברוך שלום בנו בכורו של אדמו"ר הצמח צדק. נפטרה בו' כסלו תרי"ב ומנוחתה כבוד בליובאוויטש.
זכרון להולכים
מרת רחל חיה אלול ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רחל חיה אלול ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
משכונת פלטבוש, נפטרה בדמי ימיה
מרת רייזל רות שיינגרטן ע״ה תשס"ה,
x
מרת רייזל רות שיינגרטן ע״ה תשס"ה,
בת הרב יחיאל שיינגרטן נולדה למשפחת לייטנר שניהלו המלון ששהו רבותינו נשיאנו בקיץ במרינבד 50 שנה חינכה וייעצה נשי ובנות חב"ד בקראון הייטס ועוד מתוך מסירות נפש מוחלטת.
נפטרה בשנת תשס"ה
ד"ר ר' מאיר אלעזר קולסקי ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
x
ד"ר ר' מאיר אלעזר קולסקי ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
רופא ידוע בקרב הקהילה היהודית בצרפת. זכה להיות מהראשונים שהתקרבו לחב"ד (חברי הגרופ') בצרפת ובניו למדו בישיבות חב"ד. ר׳ מאיר אלעזר קולסקי עצמו הי׳ נואם בחסד עליון בכינוסי חב"ד. הי׳ מיודד ובקשר אישי קרוב מאוד לר׳ מולע אזימוב ועשה ככל אשר ביכולתו לעזור לר׳ מולע לקדם את המהפכה של צרפת - למעליותא. הותיר אחריו את אישתו לאה פערל ובניו: משה אהרון פנחס, שמואל יעקב אברהם, יצחק דוד שלמה
הרה"ח אברהם ישראל קרישבסקי ע״ה תשע"ט, הר המנוחות
x
הרה"ח אברהם ישראל קרישבסקי ע״ה תשע"ט, הר המנוחות
, מוותיקי קהילת חב"ד בעיר, יר"ש ודמות חסידית מוכרת בעיר התורה והחסידות. קבע עיתים לתורה, ממשתתפי התפילות והשיעורים הקבועים בבית הכנסת המרכזי 'הקמפוס' בביתר עילית במשך שנים רבות. האיר פנים לכל אדם, ראש וראשון בענייני קדושה וחסידות. הותיר אחריו משפחה לתפארת, בנים ונכדים ממשיכי דרכו. הותיר אחריו את רעייתו וילדיו: ר' יהושע, ר' יוסף, ר' משה, ר' שניאור, ר' מנחם, ר' חיים, ובתו מרת זהבה (אשת ר' חיים מנדלזון)
הרה"ח מנחם הכהן בראנשטיין ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מנחם הכהן בראנשטיין ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב ירוחם פישל הכהן בראנשטיין זכה לראות דור ישרים יבורך מחונכים בדרכי רבותינו נשיאינו
נפטר בשנת התשס"א מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רחל איטח ע״ה תשע"ז, מגדל העמק
x
מרת רחל איטח ע״ה תשע"ז, מגדל העמק
זכתה להפיץ מעיינות ולגדל דור ישרים מבורך, ומנכדיה שלוחים ברחבי תבל. ילדיה: ר' יאיר איטח מכפר חב"ד, ר' פנחס איטח מק.ביאליק וגב עליזה דקל ממגדל העמק
מרת ביילא רחל לאה ווינער ע״ה תשנ"ג, לוס אנגלס
x
מרת ביילא רחל לאה ווינער ע״ה תשנ"ג, לוס אנגלס
בת הרב ברוך ווינער
נפטרה בשנת תשנ"ג מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנגלס דקליפורניה
הרה"ח מנחם מענדל גארעליק ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח מנחם מענדל גארעליק ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
ברה"ח חיים אלעזר גארעליק מסר נפשו עבור הצלת אנ"ש במדינת ברוסיא ובמיוחד בהעברתם אל מעבר למסך הברזל ישב במאסר למעלה מעשר שנים היה מסור ונתון לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובפרט במבצעים בקרב חיילי ישראל
נולד ביד אדר תרס"ט בעיר ראגאטשוב ונפטר בשנת תשנ"א הר הזיתים
מרת נאווה ברגמן ע״ה תש"ע, הר המנוחות
x
מרת נאווה ברגמן ע״ה תש"ע, הר המנוחות
עייתו של הרב מאיר דוד ברגמן מרמת שלמה, ירושלים מחשובי עסקני חב"ד בירושלים, חבר וועדת הכשרות של העדה החרדית, וחבר החברא קדישא בירושלים. סבלה ממחלה קשה, ה"י, והבוקר נפטרה כשמותירה אחריה ארבעה ילדים: ר' מתתיהו מראשל"צ, הת' שמעון, והבנות: חיה וליבא
הרה"ח מאיר לרר ע״ה תש"פ, הר המנוחות
x
הרה"ח מאיר לרר ע״ה תש"פ, הר המנוחות
מוותיקי תושבי שכונת נחלת הר חב"ד והקהילה החב"דית בעיר. המנוח, בן 75, הותיר אחריו את, רעייתו דובה וילדיו, הרב בנימין מביתר עלית. ר' אברמי מאשקלון. ר' יוסי מקרית-מלאכי. הגב' חנה וילנקין מאשקלון ור' מנדי מקרית מלאכי. הרב לרר ז"ל היה איש חסד גדול וידוע בקהילת חב"ד בעירו. לפני עשרות שנים הוא הקים וייסד את מפעל הברזל 'סגנון' באזור התעשייה של קרית מלאכי, ואף סיפק פרנסה לרבים.
הילד יעקב ישראל קוטלר ע״ה תש"פ, הר הזיתים
x
הילד יעקב ישראל קוטלר ע״ה תש"פ, הר הזיתים
בנו של הרה"ח ר' דוד קוטלר, דמות חסידית מוכרת בעיר ביתר.
מרת חנה זלדה חייקין ע״ה תש"כ, הר הזיתים
x
מרת חנה זלדה חייקין ע״ה תש"כ, הר הזיתים
בן הרב דוב חייקין
נפטרה בשנת התש"כ מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח שמואל משה הכהן בנג'מין ע״ה תשפ"ד, קראון הייטס
x
הרה"ח שמואל משה הכהן בנג'מין ע״ה תשפ"ד, קראון הייטס
מקראון הייטס מגיעה הידיעה הכואבת על פטירתו בדמי ימיו של הרה״ח הרב שמואל משה הכהן בנג'מין ע״ה, היה מחנך בת״ת ׳אוהלי תורה׳ במשך עשרים וחמש שנים, מסור ואהוב על מאות תלמידים. לאחר מאבק במחלה הנוראה השיב המנוח את נשמתו הטהורה ליוצרה והוא בן 57 בלבד. הותיר אחריו את יבלחט"א; רעייתו מרת דבורה , וילדיו חיה ויוסף . הוריו ר' אביגדור חיים ופרידה רחל . אחיו יונתן ואדם . עדכון על מועד הלוויה נפרסם בהמשך. ברוך דיין האמת
הרה"ח משה ליב גולדיס ע״ה תשל"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח משה ליב גולדיס ע״ה תשל"ז, הר הזיתים
הרב יצחק גולדיס.
נפטר בשנת התשל"ז מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח אברהם יצחק ששונקין ע״ה תשפ"ג, אביטל תענך
x
הרה"ח אברהם יצחק ששונקין ע״ה תשפ"ג, אביטל תענך
הרה"ח הרב אברהם יצחק ששונקין, מוותיקי וחשובי שליחי הרבי בארץ הקודש, שבמשך עשרות שנים פעל גדולות ונצורות בשדה החינוך וביישובי חבל התענך בצפון הארץ - הלך היום (רביעי) לעולמו. בן 84 היה בפטירתו. בתקופה האחרונה לחייו התמודד עם המחלה הנוראה, ולמגינת לב מכריו הרבים, תלמידיו ומושפעיו ובני משפחתו השיב את נשמתו היום ליוצרו. הרב ששונקין נולד בלניגרד, בשנת תרצ"ח. כבר כנער צעיר נותר יתום מאב ומאם. בראיון שהעניק לשבועון 'כפר חב"ד' לפני מספר חודשים תיאר כי הרבי היה עבורו "כמו אבא". אביו היה החסיד בעל מסירות הנפש הרב משה ששונקין ע"ה, שלקח לגלות לסיביר "בעוון" הפצת יהדות ונפטר במהלך גלותו. אמו מרת איטה נפטרה מפצעיה כשהיה בגיל 8, אחרי שכדור נורה לעברה במהלך ניסיון בריחת המשפחה מרוסיה. בשנת תש"י עלה לארץ הקודש ונכנס ללמוד בשיבת 'אחי תמימים' בראשון לציון, ובהמשך בישיבת תומכי תמימים בלוד. כעבור עשור בשנת תש"כ נסע לרבי לראשונה. כעבור מספר שנים, כשהתעניין בשידוכין, היה הרבי מעורב מעורב בתהליך השידוך ולפני שנתן את ברכתו לשידוך, התבטא עליו ביחידות בפני המשודכת: "זהו בחור עם מעלות רבות". אחרי נישואיו, עם בתו של הרב שלום פוזנר מפנסילבניה, חזר לארץ הקודש כשליח ועבר להתגורר בישוב אביטל שבחבל התענך בצפןו הארץ, שם הצטרפו לצוות בית הספר של רשת 'אהלי יוסף יצחק' שהוקם במקום. הפעילות לא התצמצמה לבית הספר בלבד, ומורי בית הספר פעלו בהפצת יהדות בשליחות הרבי בכל אזור הסביבה. פעילות זו הייתה הפעילות החב"דית הממוסדת הראשונה באיזור הצפון, ואלו שדיווחו על פעולותיהם לרבי, זכו לקבל מענות מפורטים ומעודדים על מעשיהם. במשך שנים רבות עבד כטכנאי בבזק, ובזכותו התקיימו שידורים מהתוועדויות של הרבי גם באזור הצפון, וזאת למרות שבקהילות אחרות גדולות הרבה יותר לא יכלו להרשות לעצמם את העלות הכספית הכרוכה בכך, הוא הצליח לסדר את השידור על הצד הטוב ביותר. עם הקמת המחלקה לחוזרים בתשובה דוברי רוסית בישיבת חב"ד מגדל העמק, מונה הרב ששונקין למשפיע ראשי, והיה אחד הדמויות החשובות והמשפיעות בישיבה. הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בהם שליחי הרבי ברחבי העולם. הלווייתו תתקיים מחר, יום חמישי ז' בכסלו, בשעה 14:30 בבית העלמין 'נחת יצחק' בתענך המזרחי ביישוב גן-נר. בני ובנות המשפחה יישבו שבעה בבית משפחת ששונקין, במושב אביטל בחבל התענך.
מרת גיטל גאנזבורג ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת גיטל גאנזבורג ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
אשת חבר של החסיד הרה"ת ר' יצחק (איצ'ה) גאנזבורג ע"ה, מרת גיטל ע"ה היתה בתם של הרב רפאל נחמן (פולע) ומרת רבקה ע"ה כהן, והותירה אחריה את אחיה הגה"ח רבי יואל כהן, בנה השליח הרב יוסף שמחה גאזנבורג, טורונטו; בתה מרת נחמה חאנין, קראון הייטס; בתה מרת שיינא פרידא ברוד, כפר חב"ד.

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.