יומן חב״ד י"ח כסלו ה׳תשפ״ב

כסלו ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"ח כסלו ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31758519&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - י"ח כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
לוח מנהגים
ערב י"ט כסלו - י"ח כסלו
היום – סיום לימוד ספר התניא בסדר הלימוד ד'חת"ת', כתקנת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע. [וכן נהגו לסיים את לימוד לוח 'היום יום'. וראה להלן].

יש לסיים עד צאת הכוכבים של יום י"ט כסלו, את המסכת שקיבל עליו כל אחד ואחד בחלוקת הש"ס אשתקד.

בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.

תכנון ההתוועדויות ברוב עם:

* יש להכין "תכנית מפורטת איך לנצל יום זה [י"ט בכסלו] להפצת המעיינות, ובאופן שיהיה רישומו ניכר במשך השבועות והחודשים שלאחרי זה, כיוון שנקרא ראש-השנה לחסידות ודרכי החסידות".

* "פשט המנהג, אשר עיקר ההתוועדות די"ט כסלו הוא באור ליום כ' כסלו, כי הגאולה מהמאסר היתה בעת תפילת מנחה, שלוש שעות אחר זה היה בדירת מנגד בייסורים נפשיים וכו'.

"בכל זה, הרי בכמה וכמה מקומות מתוועדים גם באור לי"ט כסלו, וברכת חסידים עליהם תבוא.

"בכלל, שני אופנים בהתוועדות:

"א) לסדרה במקומות רבים בעיר, בכדי שישתתפו גם אנשים כאלו אשר למקום אחר לא היו באים. ב) לאסוף כל המתוועדים במקום אחד, אשר אז הנה - ברוב עם הדרת מלך, ההתוועדות תהיה עם הזקנים והגדולים שבחבורה וכו'.

"- ריבוי הכמות, או עילוי האיכות, וידועה השקלא-וטריא מי מהם עדיף...

"והצ לחץ להמשך...
היום – סיום לימוד ספר התניא בסדר הלימוד ד'חת"ת', כתקנת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע. [וכן נהגו לסיים את לימוד לוח 'היום יום'. וראה להלן].

יש לסיים עד צאת הכוכבים של יום י"ט כסלו, את המסכת שקיבל עליו כל אחד ואחד בחלוקת הש"ס אשתקד.

בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.

תכנון ההתוועדויות ברוב עם:

* יש להכין "תכנית מפורטת איך לנצל יום זה [י"ט בכסלו] להפצת המעיינות, ובאופן שיהיה רישומו ניכר במשך השבועות והחודשים שלאחרי זה, כיוון שנקרא ראש-השנה לחסידות ודרכי החסידות".

* "פשט המנהג, אשר עיקר ההתוועדות די"ט כסלו הוא באור ליום כ' כסלו, כי הגאולה מהמאסר היתה בעת תפילת מנחה, שלוש שעות אחר זה היה בדירת מנגד בייסורים נפשיים וכו'.

"בכל זה, הרי בכמה וכמה מקומות מתוועדים גם באור לי"ט כסלו, וברכת חסידים עליהם תבוא.

"בכלל, שני אופנים בהתוועדות:

"א) לסדרה במקומות רבים בעיר, בכדי שישתתפו גם אנשים כאלו אשר למקום אחר לא היו באים. ב) לאסוף כל המתוועדים במקום אחד, אשר אז הנה - ברוב עם הדרת מלך, ההתוועדות תהיה עם הזקנים והגדולים שבחבורה וכו'.

"- ריבוי הכמות, או עילוי האיכות, וידועה השקלא-וטריא מי מהם עדיף...

"והצעתי בזה, אשר בלילה הראשון, אור לי"ט כסלו, יתוועדו במקומות שונים (ויודיעו שם אודות ההתוועדות דלמחר). ולמחרתו, אור לכ' כסלו, יתאספו במקום אחד להתוועדות...".

* כדאי ונכון שכל אחד ואחד יערוך התוועדות (ומה טוב – ג' התוועדויות, "בתלת זימני הווי חזקה" – אחת בעצמו ושתים על-ידי שלוחיו, או שמשתתף בעצמו בשלושתן כיוון שנערכות בזמנים שונים – בליל י"ט בכסלו, ביום י"ט בכסלו, ובפרט קרוב לסיומו ובאופן שיומשך גם בליל כ' בכסלו) – עם עצמו (בכל עשר כוחות נפשו), עם בני ביתו, עם חבריו וידידיו וכיו"ב – כדי להדגיש עוד יותר שכל אחד ואחד הוא גם משפיע, וכמו שכתוב (בשייכות להגאולה) "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".
* אף במוסדות לבנות הציע, שינאמו על פרשת החג גם אחדות מהתלמידות, אף שעל-פי הרוב מסייעים להן בעריכת הנאומים, כי חשובה ההשתתפות מצידן, וגם עצם הדבר שהן נואמות – ערך רב לו.

* מסיבות והתוועדויות י"ט בכסלו שייכות גם לשבתות שלפניו ושלאחריו.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום ההילולא של רבי יוסף יצחק האדמו"ר מאוורוטש, בנו של הצמח צדק וסבו של הרבי הריי"צ
נולד בשנת תקפ"ב בעיירה ליובאוויטש לאביו אדמו"ר הצמח צדק, נקרא על שם דודו של אדמו"ר הזקן רבי יוסף יצחק משריי. נשא לאשה את בתו של רבי יעקב ישראל מטשערקאס חתנו של אדמו"ר האמצעי.
עוד בחיי אביו החל לשמש באדמו"רות בעיירה אוורוטש, כשהנהגתו היא כהנהגת אדמו"רי טשרנוביל. אביה של הרבנית שטערנא שרה אמו של הרבי הריי"צ.
הסתלק בי"ח בכסלו תרל"ז ומנוחתו כבוד באוורוטש.
ציון הריי ציון הריי"צ מאוורוטש
זכרון להולכים
מרת איטא רבקה לעוויטין ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת איטא רבקה לעוויטין ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב יוסף לעוויטין
נולדה בפאריטש בשנת התרפ"ג נפטרה בשנת תשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק
הגב שושנה סלמון ע״ה תשע"ג, ראשון לציון
x
הגב שושנה סלמון ע״ה תשע"ג, ראשון לציון
מראשון לציון, רעייתו של ר' אברהם סלמון.
נפטרה ביח כסלו תשע"ג ובת 62
מרת מוסיה זלמנוב ע״ה תשנ"ה, צפת
x
מרת מוסיה זלמנוב ע״ה תשנ"ה, צפת
בת הרב ישראל הלוי זלמנוב. במשך שנים הייתה מורה לנשים המבוגרות במועדון חיב"ה שבכפר חב"ד והן כל כך אהבו אותה אך הייתה מצטנעת ונוהגת לומר תמיד "יותר ממה שאני מלמדת אותן אני לומדת מהן.. בשנותיה האחרונות עם גבור גלי העלייה מרוסיה פעלה רבות בקירובן ליהדות ובהגשת עזרה גשמית ורוחנית לעולות
נפטרה בשנת התשנ"ה צפת
הגב אסתר זרביב ע״ה ,
x
הגב אסתר זרביב ע״ה ,
נולדה בטוניס,והיגרה עם משפחתה לצרפת פאריס.
נפטרה בגיל 60 אחרי מחלה קצרה ת.נ.צ.ב.ה אמן
מרת מינדי פעלער ע״ה תשע"ח, מיניסוטה
x
מרת מינדי פעלער ע״ה תשע"ח, מיניסוטה
גב ' מינדל פלר, אחת השלוחות הראשונות בארצות הברית ששימשה כשליחה ראשית לצד בעלה במינסוטה במשך 55 שנה, נפטרה, לאחר מחלה קשה ממנה סבלה בחודשים האחרונים. בת 75 היתה בפטירתה. גב פלר הייתה שליחה לצד בעלה שליח ראשי למינסוטה הרב משה פלר. הרב משה ומינדי פלר הקימו את בית חב"ד מינסוטה בחורף 1961, בחודשי שנת 1961, חודש לאחר נישואיהם. "לפני שאשתי ואני עברנו למינסוטה, היה לנו יחידות פרטית עם הרבי", סיפר פעם הרב פלר. "הרבי דיבר אלי ולאשתי. עם זאת, בין היתר, אמר לי הרבי - ואמר את המילה באנגלית - שאני צריך להיות 'גמיש'. הרב פלר זוכה לגמישות' זו ביכולתו להסתגל ולחדש ללא הרף במהלך הקריירה הארוכה והפורייה של שלו ושל רעייתו השליחה. "המקום האחרון בעולם שרציתי לחזור אליו היה מינסוטה, "אמר. "אבל הרבי אמר לנו שרוצה שנלך לשם להקים בית חב"ד, והלכנו בשמחה". הם התחילו את עבודתם בערים התאומות של מיניאפוליס-סנט. פול, נסעו לעיירות קטנות שלא היו להן חיים יהודיים מאורגנים, סידרו בתי-ספר יהודיים, שיעורי חינוך למבוגרים ותוכניות נופש. ב -1963 הם הקימו את מה שהיה אולי המחנה הראשון של גן ישראל בהיסטוריה, הצלחה ששוכפלה במאות, אם לא באלפי ערים ברחבי העולם. ב -1965 פתחו משפחת פלר את בית ליובאוויטש בבית בן 12 חדרים. לאחר מכן הבית שופץ ושימש עבור שבתות ומפגשים יהודיים אחרים. כאשר בית ליובאוויטש נשרף על ידי מציתים בשנת 1968, הם רכשו אחוזה בפארק היילנד. בשנת 1971, יחד עם הרב מניס פרידמן, הקימו פלר את "בית חנה" - המוסד החינוכי בעל שם עולמי לנשים המבקשות ללמוד על יהדות - הפעילה כיום בהצלחה אדירה. בשנת 2000, חב"ד שוב עברה למבנה חדש של 23,000 רגל מרובע במערב סנט פול. יותר מעשור לאחר מכן, ב -1977, הקימו בית ספר חסידי בסנט פול, ובית הספר "ירושלים", הוקם עם גב ' פלר כמנהלת המייסדת. כיום, בהנהלת הרב שלמה בנדט, ממשיך בית הספר לשגשג כמבצר של חינוך ומצוינות יהודיים. הותירה אחריה: בעלה, הרב משה פלר והבנים: הרב מנדל פלר - מינסוטה והרב לוי פלר - פלורידה. אחים ואחיות: שרה בלייך - בורו פארק, איטי מנדלסון - בורו פארק, רחל צוקרמן - לייקווד, הרב שמואל לו - לונדון, חיים לו - פלטבוש ולוזי לו - לייקווד. אחיה הרב יצחק יוסף לו.
מרת בתיה דבורה נפרסטק ע״ה תשס"א, הר המנוחות
x
מרת בתיה דבורה נפרסטק ע״ה תשס"א, הר המנוחות
בת הרב אבא נפרסטק מראשוני מתיישבי כפר חב"ד
נולדה בשנת תרצ"ו בעיר מוסקבה ונפטרה בשנת התשס"א הר המנוחות
הרה"ח יעקב יצחק הכהן רייכמן ע״ה תשנ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח יעקב יצחק הכהן רייכמן ע״ה תשנ"ג, הר הזיתים
בן הרב הרה"צ ר' משה יהודה הכהן רייכמאן זצ"ל,
נולד ד אב.... והלך לעולמו ביח כסלו תשנ"ג, ת. נ. צ. ב. ה.
מרת מרים העכט ע״ה תשל"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מרים העכט ע״ה תשל"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב יוסף העכט. מסרה עצמה לעזרת דלים רודפת צדקה וחסד יגעה ועמלה לחנך בני לתומ"צ.
נפטרה בשנת התשל"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
הרה"ח משה פינטו ע״ה תש"ע, קרית ביאליק
x
הרה"ח משה פינטו ע״ה תש"ע, קרית ביאליק
היה חבר הנהלת מוסדות חינוך חב"ד בקריות. הלוויתו תיערך ביום ראשון בקריות. הותיר אחריו: אישה הגב רחל פינטו, וילדים: ר' איתי יפה, ור' מנדי פינטו
הרה"ח מנחם נחום קרונהאון ע״ה תשמ"ג, רוסטוב
x
הרה"ח מנחם נחום קרונהאון ע״ה תשמ"ג, רוסטוב
בן הרב יחיאל מיכל קרונהאון.
נפטר בשנת התשמ"ג מנ"כ בעיר רוסטוב
הרה"ח אהרן יפה ע״ה תרמ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח אהרן יפה ע״ה תרמ"א, הר הזיתים
בן הרב משה יפה
נפטר בשנת תרמ"א מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח ראובן סירוטה ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח ראובן סירוטה ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
האופה של הרבי – הרב ראובן סירוטה ע"ה, נפטר בקראון הייטס ובשנות השמונים לחייו, הותיר אחריו את רעייתו, אחים, אחיות, בנים ובנות, נכדים ונינים חסידים ושלוחים. נולד לאביו הרב מרדכי סירוטה מחשובי חסידי חב"ד בטשקנט. ר' ראובן למד בצעירותו בישיבת תומכי תמימים המחתרתית בטשקנט ורבות קיבל באותן שנים מהמשפיע הנודע הרב שלמה חיים קסלמן, אשר נהג להתוועד בבית משפחת סירוטה, יחד עם עוד רבים מגדולי וזקני חב"ד בדור ההוא, אשר שהו בתקופת המלחמה בטשקנט. בהגיעו לפרק האיש מקדש, הקים את ביתו עם גב רחל שתחי, ובשנים הבאות הקימו דור ישרים יבורך, ובמסירות נפש אמיתית, גידלו את בניהם ובנותיהם בדרכי התורה והחסידות. מאפיית מצות מחתרתית, הוקמה בבית הוריו, ור' ראובן כבן הבכור היה ממנהלי המאפיה המחתרתית, אשר במשך עשרות שנים סיפקה מצות לאלפי יהודים בטשקנט. בשנות הל עלה לארץ הקודש, אך מצא את פרנסתו במאפיית מצות בניו יורק, ובתחילה היה נוסע מידי שנה למספר חודשים לניו יורק כדי לעסוק באפיית המצות, אך לפי הוראות מפורשות מהרבי, השתקע עם משפחתו בקראון הייטס, ועסק במסירות אמיתית באפיית המצות. במקצועיות ובקפדנות היה מכניס ומוציא את המצות מהתנור, וזכות גדולה לו שהרבי אכל ממצות אלו. ביתו ברחוב אמפייר, היה פתוח לרווחה לאורחים רבים, במשך כל ימות השנה, אם ללינה ואם לסעודות שבת וחג. קרובים ומכרים התארחו אצלו, אך גם רבים אחרים שהכירם ברגע שדרכו על מפתן ביתו. בתקופה האחרונה בעלמא הדין פרש מעבודתו והשקיע את זמנו בלימוד במסגרת כולל תפארת לוי יצחק.
הרה"ח צבי הירש סלווין ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח צבי הירש סלווין ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
מקראון-הייטס, הותיר אחריו את רעייתו הגב מרים סלאווין, והילדים: ר' אליהו סלווין מקראון-הייטס, הגב בתיה גולדברגר מקראון-הייטס, הרב זאב (וועלוול) סלווין מכפר-חב"ד והרב דוד סלווין מסידני שבאוסטרליה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.