יומן חב״ד ד' כסלו ה׳תשפ״ב

כסלו ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ד' כסלו ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31323460&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - ד' כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
זכרון להולכים
הרה"ח צבי הירש ציבין ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
x
הרה"ח צבי הירש ציבין ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
בן הרב מרדכי ציבין
נפטר בשנת התשס"ג הר המנוחות
הרה"ח חנוך העניך אליעזר ווגשל ע״ה תשנ"ו, הר המנוחות
x
הרה"ח חנוך העניך אליעזר ווגשל ע״ה תשנ"ו, הר המנוחות
מחשובי חסידי חב"ד ירושלים. זכה מן השמים בזכות אבותיו הקדושים להאדיר ולהוציא לאור ספרים קדושים מגדולי הקדמונים ראשונם ואחרונים
נולד בשנת תרפ"ט בירושלים ונפטר בשנת התשנ"ו הר המנוחות
הרה"ח אלתר ארל ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח אלתר ארל ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
מפריז, הותיר אחריו את רעייתו וילדיו הקטנים
ר' פנחס גורן ע״ה תשע"ד, רעננה
x
ר' פנחס גורן ע״ה תשע"ד, רעננה
ביו של השליח הרב אריאל גורן מנהל בית חב"ד בקריית חתני פרס נובל וקריית אשלים במערב ראשל"צ
הרה"ח שלום אליהו וילנקין ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח שלום אליהו וילנקין ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
בן הרב שניאור זלמן וילנקין בנו של "המלמד של הרבי"- הרב שניאור-זלמן וילנקין ע"ה למד ולימד בישיבות "תומכי תמימים" מחתרתיות ברוסיה הסובייטית. עלה ארצה בשנת תשל"א והתיישב בנחלת הר חב"ד, שם שימש גם כמשפיע
נולד בעיר דנייפרופטרובסק שבאוקראינה בח במר חשון התרע"ז ז ונפטר בשנת התשנ"ה הר הזיתים
הרה"ח אהרן רבינוביץ ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח אהרן רבינוביץ ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
בן הרב שלמה אביגדור רבינוביץ קידש שם שמים בשבתו בבתי כלא בערבות סיביר יב שנה ולא נשברה רוחו ואמונתו בחסדי ה זיכה במצות הנחת תפילין לאלפים וביוזמתו הוקם בית כנסת בתחנה המרכזית בירושלים
נפטר בשנת התשמ"ז הר הזיתים
הרה"ח זלמן יפה ע״ה תרס"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח זלמן יפה ע״ה תרס"ד, הר הזיתים
בן הרב משה יפה
נפטר בשנת תרס"ד הר הזיתים
הרה"ח חיים שלמה רייניץ ע״ה תשפ"ב, כםר חב"ד
x
הרה"ח חיים שלמה רייניץ ע״ה תשפ"ב, כםר חב"ד
בצער רב התקבלה הידיעה על פטירת הרב חיים שלמה רייניץ ע"ה מזקני אנ"ש בכפר חב"ד, והוא בן 77 בפטירתו. התגורר בקראון הייטס ובשנת תשמ"ד חזר לארץ והתגורר בירושלים ובהמשך בכפר חב"ד. בשנים האחרונות סבל מייסורים רבים. זכה ללמוד אצל המשפיע הרב חיים שאול ברוק זצ"ל בישיבת תות"ל בראשון לציון, ואח"כ אצל המשפיע הרב שלמה חיים קסלמן זצ"ל בתות"ל כפר חב"ד. בשנות בחרותו לאחר שנסע לקבוצה, זכה לשמש בקודש אצל הרבי בחגים ושבתות בקומה השניה של 770, מתשכ"ד עד תשכ"ח. התגורר בקראון הייטס, בירושלים, ובכפר חב"ד. הותיר אחריו את יבדלח"ט רעייתו אסתר וילדיו: הרב משה רייניץ , קראון הייטס. הרב שמואל רייניץ , מיאמי פלורידה הגב' חנה הניה שמרלניג , כפר יונה הגב' נחמה דינה פוגל , ביתר עילית מולי קופצ'יק , כפר חב"ד ונכדים רבים. ברוך דיין האמת.
הרה"ח יצחק זאב וולפא ע״ה תש"ע, הר המנוחות
x
הרה"ח יצחק זאב וולפא ע״ה תש"ע, הר המנוחות
אביהם של : הרבנית סימה אשכנזי מכפר-חב"ד, הרב שלום דובער וולפא מקריית גת, והרב מנחם וולפא מנתניה. היה בן 87 בפטירתו, והותיר אחריו נכדים ונינים רבים בארץ ובחו"ל. הנפטר היה חתנו של הרב עזריאל זעליג ע"ה סלונים, ב"כ הרבי באה"ק וחמיו של המד"א דכפ"ח הרב מרדכי שמואל אשכנזי
מרת שרה רבקה כהנא ע״ה תשפ"א,
x
מרת שרה רבקה כהנא ע״ה תשפ"א,
בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של מרת שרה רבקה כהנא עה מכפר חבד, אלמנת הרהח ר חונה חיים כהנא עה. בת 78 הייתה בפטירתה. המנוחה עהנולדה להוריה ר נחום פרוזנסקי ואסתר (לבית דובקין) בשלהי מלחמת העולם השנייה. התגוררה עם משפחתהבבניין שבו גר משפחת ר לויק וחנה שניאורסון בדנייפר. אביה ר נחום שהיה בן גילו, (שנה אחת מבוגר יותר)למד יחד עם הרבי בילדותו, ותיאר אותו לימים כילד רציני ומעמיק. סבה אביו של ר נחום, ר אברהם פרוזנסקי, היה שוחט ובודק ור לויק סמך על שחיטתו ואכל ממנה. רנחום הוגלה עם המשפחה לסיביר במלחמת העולם השנייה על ידי סטאלין כמהנדס מכונות במקצועו. כך המשפחה ניצלה ושאר הדודים כולם נספו. אמה מרת אסתר לבית דובקין, בתו של החסיד הנודע יוסף ראובן דובקין שהיה בצעירותו רב באמור, פרבר של יקטרינוסלב. המנוחה עבדה במשך שנים בחדר האוכל בישיבת תותל המרכזית בכפר ודאגה לתמימים בגשמיות. כמו כן דאגה לגלמודים ונדכאים בסתר. היתה מסורה מאוד למשפחתה, לבבית מאוד ודאגה לסובבים אותה. לאחר שבתקופה האחרונה עברה ניתוח שהסתבך, במשך שבועיים ימים נאבקה עד שנפטרה בשעת הדלקת נרות בערב שבת תולדות. הותירה אחריה את בניה יבדלחט: ר יוסף כהנא מבני ברק, הגב רחל ברנדלר מכפר חבד, הגב בת שבע שוורץ מביתר, הגב מרים טלמעין איילה, ר ברוך כהנא מקרית גת, יעקב כהנא מכפר חבד, רמשה כהנא מביתר, אליעזר כהנא מכפר חבד. הלוויתה התקיימה הערב (מוצאי שבת) בכפר חבד ועברה מביתה לעבר בית הכנסת בית מנחם ומשם ליד ישיבת תומכי תמימים, שם עבדה במסירות בחדר האוכל ודאגה לגשמיות של התמימים. מבניין הישיבההמשיכה ההלוויה, בשעה 23:15, בבית העלמין בחולון, שם תטמן בקרבת מקום להוריה זל. יהי זכרה ברוך.
הרה"ח אברהם מרדכי רטובסקי ע״ה תשע"ג, צפת
x
הרה"ח אברהם מרדכי רטובסקי ע״ה תשע"ג, צפת
מתושבי הראשונים של כפר חב"ד. השאיר אחיו ר' שלום בער רטובסקי כפר חב"ד

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.