יומן חב״ד כ"ג כסלו ה׳תשפ״ב

כסלו ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - כ"ג כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
לוח מנהגים
שבת מברכים - כ"ג כסלו
"לימוד בכל יום פרשה חומש עם פירוש רש"י (ביום ראשון עד 'שני', ביום שני עד 'שלישי' וכו'), אמירת תהילים בכל יום, סיום ספר תהילים בשבת מברכים – על זאת צריך לשמור. הדבר נוגע לאדם עצמו, לבניו ולבני-בניו".

השכם בבוקר – אמירת כל התהילים בציבור. אחר-כך לומדים בציבור במשך כשעה מאמר חסידות שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך – התפילה.

אין אומרים 'אב הרחמים' [מלבד בשבת מרכים החודש סיון].

אחר התפילה – התוועדות בבית-הכנסת. ובוודאי אפילו בשבתות החורף יש לחלק ההתוועדות או לסדרה באופן כזה שיוכלו המשתתפים בה להמשיך ההתוועדות בסעודת שבת בבתיהם.

כדאי שגם הנשים והבנות יסדרו מצידן התוועדות בשבת או במוצאי שבת.
זכרון להולכים
הרה"ח ניסן פינסון ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח ניסן פינסון ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
ניסן ע"ה נולד בחרקוב ולמד בישיבות החב"דיות המחתרתיות. בצעירותו עבר לצרפת. בפסח שני תש"כ נשלח לתוניס, שם הקים אימפרייה יהודית: ישיבת 'אהלי יוסף יצחק', גן ילדים, בית-ספר, בית-הכנסת, ספרייה, מקווה טהרה ועוד. היה חתנו של החסיד ר' יצחק וצביה רסקין ע"ה. הותיר אחריו, רעייתו הרבנית רחל פינסון ובנים ובנות המכהנים כשלוחי חב"ד בצרפת, קנדה וארה"ב: הרב יוסף-יצחק פינסון, שליח בניס, צרפת; הגב פייגא צביה העכט, שליחה בניס, צרפת; הגב טשערנא מטוסוב, שליחה בקאן, צרפת; הרב נחום פינסון, משפיע בישיבת חב"ד בברינווא, צרפת; הרב שמואל פינסון, שליח וראש מכון הסמיכה לרבנות בבריסל, בלגיה. וכן את אחותו הרבנית סוניא קפלן מירושלים וגיסיו הרב מענדל רסקין מכפר-חב"ד, הרבנית סימה איטקין מניו-יורק ומרת וייטיא פינסון ניו יורק
מרת שולמית שירה דקל ע״ה תשע"ח, מגדל העמק
x
מרת שולמית שירה דקל ע״ה תשע"ח, מגדל העמק
אמו של השליח הרב נועם דקל מיוקנעם
מרת שטערנא פרידא הרצל ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
x
מרת שטערנא פרידא הרצל ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
נולדה בחברון לאביה הרב מנחם נחום יצחק אייזיק חאנון ע"ה, יליד העיירה ליובאוויטש. היה נכדו של החסיד רבי נחום החוזר', שהיה קרוב משפחתו של הרה"ק רבי שלום שכנא אלטשולר נ"ע, אביו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק נ"ע. על ר' נחום החוזר' שנפטר בח"י כסלו תרכט מסופר כי באותו לילה, אור ליט כסלו אמר עליו הרה"ק רבי ברוך שלום, בן הצמח צדק: "ר' נחום כבר נמצא אצל אבא". והדברים משתלבים יפה עם המסופר שהרבי הצמח צדק ביקש פעם מר' נחום שישן איתו בחדר. ר' נחום אמר שהדבר קשה עליו, הבטיח לו הרבי הצמח צדק "עמי במחיצתי". אביה עלה בצעירותו לארה"ק והתיישב בחברון, לאחר מכן בירושלים. דמותו בלטה כחסיד חב"ד פעיל במיוחד. זכה להיות החב"דניק הראשון בירושלים שעסק בגופו, ממונו ובנפשו, בהפצת מעיינות החסידות. היה כותב ועורך קונטרסים שהכילו שיחות קודש של רבותינו נשיאינו ופתגמים חב"דיים ושימש צינור להפצת החסידות בקרב יהודים רבים, בהם ראשי ישיבות וגאונים מכל הגוונים, שבלעדיו לא היו טועמים כנראה טעם חסידות מימיהם. הברכה לחתונתה של ע"ה, יחד עם הרב הרצל הגיע מכ"ק רבינו הקודם נ"ע במענה במברק ששלח על הצעת השידוך. המברק היה באנגלית ותרגום המילים "הסכמה וברכה". הם זכו להקים דור ישרים מבורך, בנים ובנות, נכדים, נינים ובני נינים, 400 צאצאים כן ירבו. ע"ה הקפידה בדקדוק על שמירת תורה ומצוות, מתוך יראת שמים נדירה. במשך עשרות בשנים עסקה בלהט בפעילות שיעורי תורה, כשמטריחה את עצמה ונוסעת למרחקים, כדי לעסוק במבצעים' של הרבי, עם ביקורי בית רבים עם נשי חב"ד והשפיעה רבות בנושאי טהרת המשפחה וכשרות. ביתה בשכונת בתי אונגרין בירושלים היה בית של חסד, תורה ויראת שמים. במשך שנים רבות זכתה לשרת ולשמש את הצדיק הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זי"ע, זקן אדמו"רי רוזין, בן בנו של הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע. זכתה להתברך מפיו ולראות את כל גדולי הצדיקים מבית רוזין. הותירה אחריה את בעלה המשפיע הרב פנחס לייביש הרצל, ילדיה: הרב ישעיהו (נצרת עלית), הרב מרדכי (ירושלים), הרב אברהם (ירושלים), הרב דוד (קראון הייטס), הרב יוסל (כפר חב"ד), הרב זלמן (בני ברק), הרב אלימלך (נחלת הר חב"ד), הגב בריינדל רבינוביץ' (ירושלים). אחותה הצדקנית מרת יהודית רובינשטיין.
מרת אסתר ברונשטיין ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר ברונשטיין ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
אמו של ר' פישל ברונשטיין מקראון הייטס
הרה"ח יצחק רבינוביץ ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח יצחק רבינוביץ ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
נפטר באורח פתאומי מדום לב, בעת ששהה באוהיו, שם מנהל עסקי נדל"ן, ובן 55 שנים בלבד. לפני כחמש שנים נפטר אביו הרב משה-ליפא רבינוביץ' ע"ה, לאחר שטבע במקווה. הותיר אחריו את : רעייתו מרת לאה (ביתו של הרב יוסף הרטמן ) וילדיו: גב בלה וייס ממונסי, הרב מענדי משלוחי הרבי בראשל"צ, חנה, הת' אריק, הת' זאבי ומירי. אמו מרת שושנה רבינוביץ' אחיו: השליח הרב שמואל מלייקווד, השליח הרב דובי מקראון-הייטס, ור' יוסי מכפר חב"ד.
הרה"ח מרדכי (מוטל) קוזלינר ע״ה תשס"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח מרדכי (מוטל) קוזלינר ע״ה תשס"ב, הר הזיתים
היה חסיד ומקושר לרבותינו נשיאינו איש מסירות נפש, מייסד ומנהל ישיבת תומכי תמימים בנחלת הר חב"ד
נולד אחרון של פסח התרפ"ט בעיר נעוול ונפטר בשנת התשס"ב. הר הזיתים
הרה"ח אליהו חיים רויטבלאט (אבאלסקאי) ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אליהו חיים רויטבלאט (אבאלסקאי) ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב שמריהו רויטבלאט (אבאלסקאי) הי מלמד לערך מ' שנה ואח"כ משפיע באהלי תורה
נולד בשנת תרס"ח בעיר נעוול ונפטר בשנת התשנ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שלום מענדל קלמנסון ע״ה תשע"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח שלום מענדל קלמנסון ע״ה תשע"ב, הר הזיתים
שליח הרבי לאובערוויליע -פריז בצרפת, ממייסדי החינוך הכשר החסידי בצרפת, שריד אחרון לתלמידי המחתרות ולפעילי היציאה הגדולה מרוסיה בצרפת
הרה"ח יעקב זלמן חיים סעמיועלס ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יעקב זלמן חיים סעמיועלס ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אברהם מרדכי לוי יצחק סעמיועלס מראשוני תלמידי ישיבת תומכי תמימים בארה"ב מסור ונתון בלב ונפש לרצונם הק' של רבותינו נשיאנו הק'
נפטר בשנת התשמ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
מרת ברכה רישא רחל רייכמן ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
מרת ברכה רישא רחל רייכמן ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
בת הרב יחיאל יוסף רבקין ז"ל אשת הרב התמים יעקב יצחק הכהן ז"ל
נפטרה ביום הש"ק פר' וישב כג כסלו התשמ"ב מנוחתה כבוד בהר הזיתים
מרת רחל דוואשא קונין ע״ה תשל"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רחל דוואשא קונין ע״ה תשל"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב מרדכי קונין מסרה נפשה על חינוך בני וזכתה לראות בנים ובני בנים לומדי תורה והולכים בדרכי החסידות
נפטרה בשנת התשל"ב מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח בנימין מענדל הורוויץ ע״ה תש"י, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח בנימין מענדל הורוויץ ע״ה תש"י, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב משה יעקב הורוויץ
נפטר בשנת התש"י מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אברהם ישעיה שפירא ע״ה תש"ב, לנינגרד
x
הרה"ח אברהם ישעיה שפירא ע״ה תש"ב, לנינגרד
בן הרב יהודה לייב שפירא מכונה שייע קאראלעויצ'ר ידוע בעבודת תפלתו באריכות
נפטר בשנת תש"ב מנ"כ לנינגראד
הבחורה יוטא חוב גרינגלאס ע״ה תשכח, מונטריאול
x
הבחורה יוטא חוב גרינגלאס ע״ה תשכח, מונטריאול
בת הרב מנחם זאב גרינגלאס
נפטרה בשנת התשכח מונטריאול
הרה"ח זאב וואלף זלמנוב ע״ה תר"ע, לזוביץ
x
הרה"ח זאב וואלף זלמנוב ע״ה תר"ע, לזוביץ
בן הרב חיים זלמנוב.
נפטר בשנת תר"ע מנ"כ בלאזאוויץ
מרת פעסיל בערקאוויץ ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פעסיל בערקאוויץ ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב אברהם יהודה בערקאוויץ מסרה נפשה לחנך בנותיה בדרכי התורה והחסידות
נפטרה בשנת התשנ"ו מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.