יומן חב״ד כ"ו כסלו ה׳תשפ״ב

כסלו ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"ו כסלו ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32433610&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - כ"ו כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
לוח מנהגים
יום ב' דחנוכה, שבת חנוכה - כ"ו כסלו
אין לזמר "הנרות הללו" בשבת, מלבד הסיום "על ניסיך...".

אין אומרים 'אב הרחמים'.

יום התוועדות (ביתר-שאת וביתר-עוז).

מנחה. אין אומרים 'צדקתך'.

מוצאי שבת-קודש: אין מאחרים תפילת ערבית כל-כך כמו בכל מוצאי שבת-קודש.

כשמדליקים נר חנוכה בבית-הכנסת אחרי ערבית, נוהגים להדליקו לפני עלינו. המדליק יוודא שאמר 'אתה חוננתנו', ואם שכח לאומרה – יאמר תחילה התיבות 'ברוך המבדיל בין קודש לחול'. אחר-כך מבדילים.

הסדר בבית: הבדלה, נר-חנוכה, וייתן לך.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)

ימי חב"ד
יום כניסתו של אדמו"ר האמצעי בבריתו של אברהם אבינו
בכ"ו בכסלו נערכה - באיחור - הכנסתו של אדמו"ר האמצעי בבריתו של אברהם אבינו.
זכרון להולכים
הרה"ח יחיאל מיכל דובררוסקין ע״ה תשל"ח, צפת
x
הרה"ח יחיאל מיכל דובררוסקין ע״ה תשל"ח, צפת
בן הרב שניאור זלמן דובררוסקין. שימש כרב ומשפיע של העדה החבדית בחיפה והעיר בראילה.
נפטר בשנת התשל"ח צפת
מרת הינדא נעכא הערסאן ע״ה תשנ"ח,
x
מרת הינדא נעכא הערסאן ע״ה תשנ"ח,
בת הרב שלמה אהרן הערסאן
נולדה בשנת תרס"ב בעיר לובלין ונפטרה בשנת תשנ"ח
הרה"ח שמעון בברויסקי ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שמעון בברויסקי ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
שליח הרבי בעיר פאסייאק במדינת ניו-ג'רזי
הילד התמים אליהו נסים שאלט ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
x
הילד התמים אליהו נסים שאלט ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
חייל בצבאות ה תלמיד בחדר ליובאוויטש ברינוא צרפת מקושר לכ"ק אדמו"ר קיבל יסורים באהבה וזכה ליטול חלק בגאולת ישראל
הרה"ח שלום דובער סלווין ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח שלום דובער סלווין ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
בן הרב אברהם לויק סלווין. ממקושרי כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נולד כו כסלו התרפ"ב נפטר ביום הולדתו בשנת התשנ"ה הר הזיתים
מרת רחל יפרח ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
x
מרת רחל יפרח ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
בת הרב תליה יפרח
נולדה בשנת ה תרע"ד ונפטרה בשנת התשמ"ז הר הזיתים
ר' גדליה קרויטרו ע״ה תשס"ט, כפר סבא
x
ר' גדליה קרויטרו ע״ה תשס"ט, כפר סבא
הינו אביו של ר' דב אהרונוביץ' מכפר-סבא
הרה"ח פנחס מנדלסון ע״ה תרנ"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח פנחס מנדלסון ע״ה תרנ"ו, הר הזיתים
בן הרב יונה מנדלסון
נפטר בשנת תרנ"ו הר הזיתים
הרה"ח יוסף ביאלו ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
x
הרה"ח יוסף ביאלו ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
מקליבלנד אוהיו. נפטר בן 34 באורח פתאומי. המנוח ז"ל התגורר בשכונת בביטווד בעיר. המנוח ז"ל עבד כמשגיח כשרות ב'פארק מנורה', בית דיור מוגן בביטווד. הותיר אחריו את אשתו, אלי לבית פולונסקי, ושני יתומים.
הרה"ח חיים מאיר ליברמן ע״ה תשפ"א,
x
הרה"ח חיים מאיר ליברמן ע״ה תשפ"א,
הרב חיים מאיר ליברמן, מחשובי שכונת קראון הייטס, נפטר בשבת קודש כו כסלו, והוא בן 71. היה חבר בצעירי אגודת חבד ועסק במבצעים הק של הרבי. ביתו הסמוך ל-770 היה פתוח להכנסת אורחים במשך כל ימות השנה, גמל חסדים וחיוכו על פניו. בשבוע האחרון עבר אירוע מוחי לע ובשבת קודש, נפטר. הותיר אחריו יבדלחט את רעייתו שרה, וילדיו. הלווייתו תערך היום ותעבור ליד 770 בשעה 12:30 שעון ניו יורק. ברוך דיין האמת.
מרת מרים פלטיאל-גורדון ע״ה תשפ"ג, קראון הייטס
x
מרת מרים פלטיאל-גורדון ע״ה תשפ"ג, קראון הייטס
בקראון הייטס ליוו למנוחות את מרת מרים פלטיאל-גורדון ע"ה, אם וסבתא למשפחה חב"דית גדולה וענפה, ומחברת סיפורי מסירות נפש מילדותה ברוסיה ואירופה. הלווייתה עברה אתמול, יום שלישי, ליד 770. הותירה אחריה את יבדלח"ט אחיה, ר' אבא פלטיאל וילדיה: זיסי פוזנר (אשת ר' יוסף), רישא דייטש (אשת ר' אברהם משה), רבקה גרונר (אשת ר' חיים צבי), אתי גורביץ' (אשת ר' יוסל'ה) ור' יוסי גורדון. וכן נכדים רבים. ברוך דיין האמת.
הרה"ח יצחק חיים דובער הלוי ווילנסקי ע״ה תרנ"ג, קרמנצוג
x
הרה"ח יצחק חיים דובער הלוי ווילנסקי ע״ה תרנ"ג, קרמנצוג
בן הרב מאיר הלוי ווילנסקי היה מגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע
נולד בין השנים תקצ"ו – תקצ"ח בעיר קרמנצ'וג ונפטר בשנת תרנ"ג מנ"כ בעיר קרמנצ'וג
הרה"ח פנחס קליין ע״ה תשס"ד, מונטריאול
x
הרה"ח פנחס קליין ע״ה תשס"ד, מונטריאול
בן הרב אהרן מאיר קליין. מבחירי תלמידי תומכי תמימים באטוואצק ומהמצטיינים בהשכלה בתורת החסידות ובעבודת התפלה. נשלח להיות מגיד שיעור בישיבת תומכי תמימים בחעלם ע"י כ"ק אדמו"ר הריי"ץ. היה שו"ב בעיר מאנטרעאל יותר משלשים שנה.
נפטר בשנת התשס"ד מונטריאול
ד"ר משה (רוברט) פלדמן ע״ה תשפ"ב, קראון הייטס
x
ד"ר משה (רוברט) פלדמן ע״ה תשפ"ב, קראון הייטס
בקראון הייטס נפטר ד"ר משה (רוברט) פלדמן מומחה לקרדיולוגיה שזכה להימנות על צוות הרופאים האישיים של הרבי וטיפל ברבי באירוע שמחת תורה תשל"ח, וכן ברבנית חיה מושקא ע"ה עד פטירתה. בשנים האחרונות חלה ונפל למשכב, וכעת מגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו. בן 80 היה בפטירתו, ימים ספורים לפני יום הולדתו ה-81. ברבות השנים פתח קליניקה פרטית לרפואה בקראון הייטס והרבי היה שולח אליו חסידים להתייעצות. ד"ר פלדמן התמחה בתחום הקרדיולוג
הרבנית אסתר לאה דנציגר ע״ה תשס"ז,
x
הרבנית אסתר לאה דנציגר ע״ה תשס"ז,
אשת חבר, כ"ק האדמו"ר רבי אברהם מנחם מאלכסנדר זצ"ל ואמו של כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר. הרבנית ע"ה הייתה בתו הבכורה של הגאון החסיד רבי חנניה יוסף היילפרין ע"ה, רב קהילת חב"ד בשכונת בית-ישראל ומצאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן ובנו כ"ק אדמו"ר האמצעי.

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.