יומן חב״ד ה' כסלו ה׳תשפ״ב

כסלו ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ה' כסלו ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31323462&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - ה' כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום נישואי אדמו"ר הצמח צדק עם הרבנית חיה מושקא
ביום ה' כסלו תקס"ג נערכה בעיירה ליאדי חתונת אדמו"ר הצמח צדק עם הרבנית חיה מושקא בתו של אדמו"ר האמצעי.
הצמח צדק הצמח צדק
זכרון להולכים
הת' שרון הופמן ע״ה תשס"ז, כרמיאל
x
הת' שרון הופמן ע״ה תשס"ז, כרמיאל
התקרב לחב"ד על-ידי מנהל בית חב"ד בעיר הרב יוסף ריבקין למד בישיבת חב"ד ב'רמת אביב'
ר' דורון פולקובסקי ע״ה תשס"ז,
x
ר' דורון פולקובסקי ע״ה תשס"ז,
מאנ"ש קהילת חב"ד באלעד
הרה"ח מרדכי דוד בוימלגרין ע״ה תשע"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מרדכי דוד בוימלגרין ע״ה תשע"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
נולד בפולין ולמד בצעירותו בישיבת 'חכמי לובלין' ובהמשך בישיבות חב"ד. במהלך המלחמה, נשלח למחנות ריכוז שונים. משפחתו נספתה, אך זכה להיות הניצול היחיד.לאחר השואה הקים בית בישראל והתגורר בפתח-תקווה, שם היה ממייסדי בית-כנסת חב"ד.היה בעל צדקה ותרם בנדיבות רבה למוסדות שונים. חבריו מספרים על יהודי עדין ותלמיד חכם שתמיד נצפה עם ספר בידו.הותיר אחריו את : אשתו חנה בוימלגרין, וילדיו: ר' שעיה בוימלגרין מקראון הייטס, רחל חיטריק מקראון הייטס ולוי בוימלגרין מברוקלין; נכדים ונינים
הרה"ח לוי יצחק שפירא ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח לוי יצחק שפירא ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
זכה לעמוד כחזן בית-הכנסת הגדול של 770 בראש-השנה, לפני הרבי. תושבים מתארים אותו כאדם פעיל העוסק בצרכי ציבור במסירות ואהבה. כיהן כמזכיר בית-הדין של השכונה, היה מהחברים הראשונים שנבחרו לועד קהל קראון-הייטס, והיה חבר בחברא-קדישא המקומית. הותיר אחריו את זוגתו מרת גוטא בניהם ובנותיהם: מאת רייזל שרייבר מפלורידה, מרת שיינא לזרוב מטקסס, הרב נחמן שפירא, מרת שטרקא קרינסקי, מרת פראדל מישלובין ומרת הינדי גורביץ מקראון-הייטס, והרב נחום שפירא מסידני, אוסטרליה
מרת ברכה סבג ע״ה תשס"ח, תל רגב
x
מרת ברכה סבג ע״ה תשס"ח, תל רגב
פעלה רבות במגוון תחומים למען הציבור. השאירה אחריה את בעלה: יהודה ובנותיה: אושרת קולט, רחל קולט, שרה-רבקה, חנה-יפה
מרת לאה פוטרפאס ע״ה תשס"ג, לונדון
x
מרת לאה פוטרפאס ע״ה תשס"ג, לונדון
בת הרב בן ציון פוטרפאס אשת הרב המשפיע ר' מנחם מנדל
נולדה בשנת תרע"ב בעיר קארליעוויץ נפטרה בשנת תשס"ג מנ"כ בלונדון
מרת הדסה אופנר ע״ה תשנ"ו, הר המנוחות
x
מרת הדסה אופנר ע״ה תשנ"ו, הר המנוחות
בת הרב נחום אופנר
נפטרה בשנת התשנ"ו הר המנוחות
הרה"ח שמואל גיטלין ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח שמואל גיטלין ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
בן הרב מנחם מנדל יוסף גיטלין
נפטר בשנת התשמ"ד מנ"כ בהר הזיתים
מרת מרים לאה צוקר ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
x
מרת מרים לאה צוקר ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
בת הרב אברהם יעקב צוקר
נפטרה בשנת התשל"ט הר הזיתים
הרה"ח אלי שמואל הכהן כהנוב ע״ה תש"מ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אלי שמואל הכהן כהנוב ע״ה תש"מ, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב חיים הכהן כהנוב זכה להפיץ תורה ויר"ש במס"נ במדינות ליטא וגרוזיא הי מסור בקבלת עול כל ימי חייו להעמיד תלמידים באומנת הזביחה ע"פ רצון רבותינו נשיאנו
נולד בשנת תרנ"ז בעיר פאהאר ונפטר בשנת התש"מ מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אלעזר פנחס וויילער ע״ה תשיד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אלעזר פנחס וויילער ע״ה תשיד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב שמאול וויילער עסקן חרוץ ובעל פעולות כבירות להחזקת היהדות והרבצת תורה ביראת שמים וחינוך הכשר
נפטר בשנת התשיד מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת שפרינצא רעכיל וואלקאווער פלינט ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שפרינצא רעכיל וואלקאווער פלינט ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב אברהם מיכאל וואלקאווער פלינט מסרה נפשה לטובת משפחתה ניהלה ביתה בחריצות ואמונה עברה בגבורה את השואה היתה מקושרת בנפשה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטרה בשנת התשנ"ז מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת שרה ציקושוילי ע״ה תשס"ז,
x
מרת שרה ציקושוילי ע״ה תשס"ז,
תושבת לוד. הינה בתו של חכם יצחק מיכאלשוילי ז"ל. הותירה אחריה תשעה ילדים: 6 בנים ו-3 בנות

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.