יומן חב״ד י"א כסלו ה׳תשפ״ב

כסלו ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"א כסלו ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31753237&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - י"א כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
שבת העליה לתורה - אויפרויפעניש - של הרבי - תר״ף

בשבת פרשת ויצא, י"א כסלו תרפ"ט עלה הרבי לתורה במנין הרבי הריי"צ לקראת החתונה. אחר התפילה נערכה התוועדות ולאחריה סעודה גדולה בה גם אמר הרבי הריי"צ מאמר דא"ח דיבור המתחיל "וכל בנייך לימודי ה'", במשך כמה שנים בשבת שקודם י"ד כסלו אמר הרבי מאמר ד"ה "וכל בנייך", המבוסס על מאמר זה.


זכרון להולכים
הילדה חנה ובר ע״ה תשע"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילדה חנה ובר ע״ה תשע"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
חני הייתה בתם האהובה של הרב דוד ואסתר וובר (לבית ורנר), השלוחים בבית בית מנחם מנדל - חב"ד Pomona in Suffern צפון מונסי ניו יורק. בני המשפחה אמרו שחני הביאה אור בחייו של כל מי שהכיר אותה למרות האתגרים הרבים בחייה. הותירה אחריה את הוריה: הרב דוד יצחק ואסתר וובר, ואחיה חווי, שבי, רישי ומנדל. גם הותיר אחריו סבה וסבתה, הרב שמחה וחיה ורנר - השלוחים במונסי, ניו יורק, והרב שעיה ופרומה וובר ירושלים.
הרה"ח מענדל איטקין ע״ה תשע"ז,
x
הרה"ח מענדל איטקין ע״ה תשע"ז,
מסידני אוסטרליה, הרב איטקין הינו בנו של הרב מאיר איטקין ע"ה מקראון הייטס. בימים האחרונים, התפרסם סיפורו המפעים בחלוקת הדולרים עם הרבי, בו הרבי "שידך" אותו 13 שנה לפני חתונתו. הותיר אחריו את רעייתו אביבה, בנים ובנות, אחים ואחיות
הרה"ח גימפל אורמלנד ע״ה תשע"ד,
x
הרה"ח גימפל אורמלנד ע״ה תשע"ד,
זכה לקירובים מיוחדים מכ"ק אדמו"ר, העמיד דור ישרים מבורך
מרת דבורה קרינסקי ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת דבורה קרינסקי ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
רעייתו של – – הרב חיים יהודה קרינסקי, מזכירו האישי של הרבי, הלכה לעולמה בליל שבת קודש פרשת ויצא יו"ד כסלו תשע"ג, לאחר מחלה קצרה. החזירה את נשמתה לבוראה בהיותה מוקפת בבני משפחתה הקרובים, בעלה וילדיה שיחיו, אחרי שמיעת קידוש על יד מיטתה.מרת קרינסקי נולדה לפני 74 שנים להוריה הרב זאב ומרת עטא קזיניץ ע"ה, אשר ביתם בשכונת בראנזוויל שבברוקלין ניו יורק, היה מרכז לפעילות החב"דית בארצות הברית בשנות התר"צ - ה'ת"ש. גדלה בבית של מסירות עמוקה לעולמה והווייתה של חסידות חב"ד. הייתה מהתלמידות הראשונות של בית הספר החבד"י לבנות "בית רבקה" תיכף להיווסדו בשנות ה'ת"ש הראשונות. כמו כן למדה בבית ספר תיכון 'בית יעקב' בוויליאמסבורג שבברוקלין.מיד לאחר נישואיהם, בשנת תשי"ז, נקרא בעלה הרב קרינסקי לשמש בקודש במשרדו של הרבי. יחד עם בעלה, חוותה את כל המאורעות היומיומיים של ההתפתחות והצמיחה המדהימה של תנועת חב"ד ליובאוויטש תחת נשיאותו של הרבי.כאם המשפחה החשובה, וכשותפה ותומכת נמרצת של בעלה בעבודתו כששימש בקודש, הייתה הרבנית קרינסקי דוגמא ומופת לדמותה של אשת החיל האמיתית. בנתה במרץ את ביתה ברחוב מונטגומרי שבשכונה החב"דית קראון הייטס כבית חם לילדיה, נכדיה וניניה, וכל משפחתה המורחבת.ביתה היה פתוח עבור כל אחד, ועבור מבקרים ואישים מכובדים שהגיעו מכל העולם למרכז העולמי של חב"ד. הלבביות וחוש ההומור שלה, יחד עם חכמת החיים שלה ודאגתה לזולת נתנו לכל השוהים במחיצתה הרגשה מיוחדת. הותירה אחריה את בעלה הרב חיים יהודה, מזכירו האישי של הרבי, יושב ראש ה'מרכז לעניני חינוך' ו'מחנה ישראל', בניה ובנותיה: ר' הלל דוד - קראון-הייטס, מרת שיינא רעיית ר' יוסף ברוך פרידמן - קראון-הייטס, ר' מנחם-מענדל - קראון-הייטס, השליח הרב לוי יצחק - ניו-המפשייר, מרת חנה רעיית ר' יוסף-יצחק פוטרפאס - קראון-הייטס, ר' שמעי'ה - קראון-הייטס, ואת אחיה: הב משה קזיניץ - ליווינגסון, ניו ג'רזי.נכדים ונכדות, נינים ונינות, ההולכים בדרכה, מהם רבים המשמשים כשלוחי הרבי, ומהם המשמשים במוסדות הק' במרכז חב"ד ליובאוויטש העולמי
מרת פראדל ראטה ע״ה תשס"ה, הר הזיתים
x
מרת פראדל ראטה ע״ה תשס"ה, הר הזיתים
ירושלים, אשת הרב גרשון-מאניס ראטה ז"ל. הותירה אחריה שלושה בנים ושתי בנות: מרת מרים אליאך, מרת אורה קצנלבוגין, הרב מנחם הכהן רוט, הרב נפתלי הכהן רוט, הרב דוד הכהן רוט
הרה"ח מנחם מענדל לבקובסקי ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מנחם מענדל לבקובסקי ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
אחיו הם: הרב ישראל לבקובסקי משיב ב-770 וראש ישיבת חובבי תורה, הרב שניאור זלמן ראש ישיבת תות"ל המרכזית 770, הרב יוסף יצחק שליח ורב קהילת חב"ד במרסיי, הרב שמואל מגיד שיעור בברינואה, הרב שלום דובער ראש הכולל בכפר חב"ד, ומרת לאה גרינברג באפולו
הרה"ח יוסף צבי קוטלרסקי ע״ה תשס"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף צבי קוטלרסקי ע״ה תשס"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
מהחסידים האחרונים של האדמו"ר הריי"צ ומהראשונים של הרבי, נפטר היום בניו-יורק בגיל 91. יליד פולין, למד בישיבת "חכמי לובלין" ובישיבת "תומכי תמימים" באטוואצק. משאנחיי היה בין 9 הבחורים-השלוחים שנשלחו למונטריאול להקים את קהילת חב"ד בקנדה. במשך שנים רבות היה חבר הנהלת ישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש" בניו-יורק וזכה לקירובים רבים מהרבי. הותיר אחריו: הרב משה קוטלרסקי, נחמה הרשקופ מקראון-הייטס, אסתר וילישאנסקי ממוריסטאון-ניו-גרזי, שרה פרלמן מפנסילבניה, ר' מענדל קוטלרסקי, פראדל הרשקוביץ מקראון-הייטס וחנה שם-טוב מטוסון
הרה"ח יצחק חי לדיוב ע״ה תשס"ח, הר המנוחות
x
הרה"ח יצחק חי לדיוב ע״ה תשס"ח, הר המנוחות
בן הרב אברהם חיים לדיוב (אסיר ציון מנכבדי הקהילה הבוכרית ששמר על יהדותו במחתרת והפיץ יהדות ברוסיה הסובייטית ואף נשפט בעקבות כך למאסר ממושך בסיביר נולד בסמרקנד וכבר בצעירותו התקשר בחבלי עבותות לשלוחי הרבי ולחסידי חב"ד. אביו, שהיה מתלמידי הרב שלמה לייב אליעזרוב ע"ה חינך אותו ואת המשפחה על ברכי חסידות חב"ד.בשנות השבעים עלה ארצה עם משפחתו ועסק רבות בצרכי ציבור ובפעילות עם הקהילה הבוכרית. מאז עלותו ארצה התגורר בשיכון חב"ד בלוד שם קבע עיתים לתורה ותפילה, כאשר תושבי השיכון מספרים על חסיד ירא ה וצנוע.
הרה"ח צבי קסטנבוים ע״ה תשע"ו,
x
הרה"ח צבי קסטנבוים ע״ה תשע"ו,
מוותיקי תושבי כפר-חב"ד. ר' צבי היה תושב אהוב ובמשך מספר שנים עבד בסניף הדואר המקומי ושירת נאמנה את התושבים במאור-פנים
הרה"ח אלחנן יהודה ליב רייצעס ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אלחנן יהודה ליב רייצעס ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב שמואל יצחק רייצעס. נתחנך בישיבת תות"ל ליובאוויטש במחתרת ברוסיא מתוך דחקות ועוני חינך ילדיו בדרכי התורה החסידות ועסק בקירוב יהודים לאילנא דחייא
נפטר בשנת התשמ"ג מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אהרן גופין ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח אהרן גופין ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
בן הרב ברוך גופין. למד בישיבת תו"ת אשר בליובאוויטש והיה המייסד של התלמוד תורה וישיבה קטנה אשר בכפר חב"ד והי למנהלה משך עשרות בשנים
נולד בשנת התרנ"ג נפטר בשנת התשמ"ב הר הזיתים
מרת חי פייגל סלונים ע״ה תשכח, הר המנוחות
x
מרת חי פייגל סלונים ע״ה תשכח, הר המנוחות
בת הרב משה שלמה סלונים. היתה צופי הליכות ביתה ועוסקת בצ"צ מגזע בעל מגלה עמוקות וכ"ק אדמו"ר הזקן ובנו כ"ק אדמו"ר האמצעי.
נפטרה בשנת תשכח מנ"כ בהר המנוחות
הרה"ח אליעזר ליפמאן דובראווסקי ע״ה תש"ב, סמרקנד
x
הרה"ח אליעזר ליפמאן דובראווסקי ע״ה תש"ב, סמרקנד
בן הרב מנחם מענדל דובראווסקי.
נפטר בשנת תש"ב מנ"כ בעיר סמרקנד
הרה"ח חיים יעקב קרישבסקי ע״ה תר"ע, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים יעקב קרישבסקי ע״ה תר"ע, הר הזיתים
היה חסיד חב"ד, בתקופת אדמו"ר הצמח צדק מאיזור יקטרינוסלב
נולד בכ כסלו תקצ"ט קוטובקה פלך יקטרינוסלאב ונפטר בשנת תר"ע הר הזיתים
מרת אסתלי חזן ע״ה תשפ"א,
x
מרת אסתלי חזן ע״ה תשפ"א,
גב אסתלי חזן עה, אימא וסבתא אהובה, מנשות חבד בניו גרזי - נפטרה ביום שישי בבוקר, יא בכסלו, בגיל 86. הותירה אחריה את ילדיה יבדלחטא - הרב יוסי חזן ממנצסטראנגליה, הרב מיכאל חזן מקראון הייטס והגב שולי מניו גרזי. הלווייתה התקיימה בניו גרזי, ביום שישי אחר הצהרים. יהי זכרה ברוך.
הרה"ח אברהם שלמה גלבשטיין ע״ה תשנ"ג, הר המנוחות
x
הרה"ח אברהם שלמה גלבשטיין ע״ה תשנ"ג, הר המנוחות
נפטר בשנת התשנ"ג מנ"כ בהר המנוחות
הרה"ח נח חיימזון ע״ה תרע"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח נח חיימזון ע״ה תרע"ו, הר הזיתים
בן הרב חיים דוב חיימזון.
נפטר בשנת תרע"ו מנ"כ בהר הזיתים
מרת חנה ביילא דרייזין ע״ה תשפ"ג, קראון הייטס
x
מרת חנה ביילא דרייזין ע״ה תשפ"ג, קראון הייטס
בקראון הייטס נפטרה מרת חנה ביילא דרייזין ע"ה, רעייתו של הנגיד החסידי הרב מנחם מענדל דרייזין ז"ל והיא בת 77. מרת דרייזין נולדה ברומניה להוריה, ר' ישראל משה וריסה פרמינגר . יחד עם בני המשפחה עלתה לארץ בילדותה, והתגוררה בבני ברק. בגיל 12 היגרה עם משפחתה לניו יורק, והתיישבה בקראון הייטס. הותירה אחריה משפחה עניפה ברחבי תבל, אנשי חסד וצדקה ההולכים בדרכי הוריהם החשובים. ילדיה יבדלחט"א: ר' מוטי דרייזין מקראון הייטס, ר' חיים דרייזין מקראון הייטס, הגב' דינה כהן מטורנטו, ר' דוד דרייזין מלוס אנג'לס, נכדים ונינים. בי"ט ניסן תש"פ נפטר בעלה, הרב מענדל דרייזין ז"ל, והוא בן 84, לאחר שחלה לאחרונה בנגיף הקורונה מעט לאחר חג הפורים ומצבו הידרדר עד שהשיב את נשמתו לבורא. מסע ההלוויה עבר היום (ג') מול 'בית חיינו' - 770 בשעה 12:00 בצהריים שעון ניו יורק. לאחר מכן, המשיכה ההלוויה אל ' בית החיים' מונטיפיורי בקווינס, שם תיטמן . בני המשפחה יישבו שבעה בבית משפחת דריזין, רחוב קראון 447. ת.נ.צ.ב.ה.
הרה"ח סעדיה מעטוף ע״ה תשע"ה, ברקת
x
הרה"ח סעדיה מעטוף ע״ה תשע"ה, ברקת
השאיר אחריו את אישתו מרת אהובה מעטוף, והילדים : יוסף-יצחק מנחלת הר-חב"ד, שרה דעוס מאלעד, מנחם-מענדל מאלעד, רבקה אוהב ציון מירושלים, רחלי קדביל מנחלת הר-חב"ד, לאה דורפמן מדנייפרפוטרבסק, נעמה עטיה מלוד, מירי נטקין מנחלת הר-חב"ד, מוישי מעטוף מנחלת הר-חב"ד, שלמה מנחלת הר-חב"ד, אמא מרת שמש מברקת, אחים ואחיות : רבקה הלל מלוד, יפה מעטוף מלוד, משה מעטוף מקריית מלאכי, אסתר שמח מלוד, שלום מעטוף מברקת

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.