יומן חב״ד י"ז כסלו ה׳תשפ״ב

כסלו ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"ז כסלו ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31756566&Video=True&Lang=Hebrew
עמוד גמרא יומי
י"ז כסלו ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31757855&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - י"ז כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
זכרון להולכים
הרה"ח זלמן איטקין ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח זלמן איטקין ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
מהמילטון, אונטריו קנדה. (54) הינו בנו של הרב מאיר איטקין מזקני החסידים. לקה בהתקף לב בביתו, שבוע לפני חתונת בתו. הותיר אחריו תשעה ילדים בנים ובנות
מרת חנה עטקא גערליצקי ע״ה תשס"א, מונטריאול
x
מרת חנה עטקא גערליצקי ע״ה תשס"א, מונטריאול
בת הרב נטע זאב גערליצקי. עמדה בתוקף על שמירת תורה ומצוות בדרכי החסידות.
נפטרה בשנת התשס"א מנ"כ במאנטרעאל
מרת שפרה לוין ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
x
מרת שפרה לוין ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
הרופאה של נחלת הר חב"ד", רעייתו של ר' זלמן מרדכי לוין ע"ה, בניה הם: ר' שמואל לוין מנחלה ור' מיכאל לוין מלוד
הרה"ח משה הכהן כהן ע״ה תשנ"ו, מונטריאול
x
הרה"ח משה הכהן כהן ע״ה תשנ"ו, מונטריאול
בן הרב אליהו הכהן כהן
נפטר בשנת התשנ"ו מנ"כ במאנטרעאל
מרת עליזה סוויסה ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
x
מרת עליזה סוויסה ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
הינה רעייתו של ר' מכלוף סויסא.הותירה אחריה בנים ובנות, נכדים ונינים מקושרים לרבי ומשלוחיו - בניה: הרב אליהו סויסא מקריית גת, הרב מאיר סויסא רב המועצה האיזורית רמת הנגב, רב שכונה א' בבאר שבע, מנהל מחלקת הכשרות ומחשובי אנ"ש שם. בנותיה: מרת חפציבה שוחט אשת הרב לייבל, משלוחי הרבי וראש ישיבת תומכי תמימים בוונצואלה, מרת סולי פייפ אשת ר' יעקב פייפ מהנהלת צבאות ה' בקראון הייטס, מרת דינה זייאנץ ובעלה הרב יחיאל יוסף משלוחי הרבי בפאולו ברזיל, מרת דבורה איברט ובעלה הרב יוסף שלוחי הרבי באוניברסיטת הר הצופים בירושלים
הרה"ח אליהו ליב ריבקין ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח אליהו ליב ריבקין ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
בן הרב יצחק ריבקין. מטיב נגן ויוצר נגוני זמירות מיקירי תושבי כפר חב"ד
נפטר בשנת התשמ"ג הר הזיתים
הרה"ח משה שמואל הרטמן ע״ה תשיז,
x
הרה"ח משה שמואל הרטמן ע״ה תשיז,
יליד צפת דור שלישי. למד בישיבת תורת אמת בחברון לאחר נישואיו עם הרבנית רייזל שושנה ז"ל ילידת חברון. עסק בחינוך בנו הרב נחמן שלום שכנא הרטמן ז"ל. יליד חברון דור שישי להוד כ"ק אדמו"ר הזקן.
נלב"ע ביז בכסלו תשיז. מ"כ בירושלים עיה"ק.
הרה"ח בן ציון לואיס ע״ה תש"פ,
x
הרה"ח בן ציון לואיס ע״ה תש"פ,
ממנצ'סטר שבאנגליה, מורה אהוב ומורה לבר מצווה. היה ידוע ברחבי ליובאוויטש ובקהילות היהודיות בצפון ומדרום מנצ'סטר, בזכות חיוכו החביב ומסירותו לתלמידיו. מאות נערי בר מצווה חייבים לו את ידיעתם ​​בתורה ויהדות, כשהיו תלמידיו בבית הספר היסודי היהודי בוריי ווויטפילד. הותיר אחריו אישה, הגב' גיטה לואיס, בנים ובנות, נכדים ונינים.
הרה"ח יחיאל מיכל הכהן רפפורט ע״ה תר"ע, הר הזיתים
x
הרה"ח יחיאל מיכל הכהן רפפורט ע״ה תר"ע, הר הזיתים
בן הרב צבי הכהן רפפורט
נפטר בשנת תר"ע מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח יונתן מאנדעל ע״ה תשנ"א, מונטריאול
x
הרה"ח יונתן מאנדעל ע״ה תשנ"א, מונטריאול
בן הרב בנימין ליזר מאנדעל.
נפטר בשנת התשנ"א מנ"כ במאנטרעאל
הגב שפרה לוין ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
x
הגב שפרה לוין ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
"הרופאה של נחלת הר חב"ד", רעייתו של ר' זלמן מרדכי לוין ע"ה, ובת 90. בניה הם: ר' שמואל לוין מנחלה ור' מיכאל לוין מלוד.
נפטרה ביז כסלו תשע"ב, מנ"כ בהר המנוחות

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.