יומן חב״ד י"ב כסלו ה׳תשפ״ב

כסלו ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"ב כסלו ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31754021&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - י"ב כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
זכרון להולכים
הרה"ח אליעזר ביטון ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
x
הרה"ח אליעזר ביטון ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
מחסידי חב"ד בבאר שבע.
נפטר בשנת תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות
מרת פשא דבורה שולמן ע״ה תשס"ו, ניו ג'רזי
x
מרת פשא דבורה שולמן ע״ה תשס"ו, ניו ג'רזי
אמם של העו"ד ר' ישראל שולמן, מנהל ישיבת חב"ד במונסי ויו"ר ידידי מוסדות חב"ד באופקים, וגב' פנינה גולדין מקראון-הייטס ואשתו של מר הרב שולמן מפלורידה
ר' חיים חצרוני ע״ה תשע"ז,
x
ר' חיים חצרוני ע״ה תשע"ז,
הותיר אחריו את ילדיו: ר' משה חצרוני ניו גרזי, איילת חצרוני רעננה, הרב ברק חצרוני מונטריאול, ור' יונתן חצרוני מונטריאול
הרה"ח שלמה שמואל ארי הכהן קפלנד ע״ה תשנ"א,
x
הרה"ח שלמה שמואל ארי הכהן קפלנד ע״ה תשנ"א,
בן הרב יצחק הכהן קפלנד
נפטר בשנת התשנ"א
מרת רבקה דוידזון ע״ה תשע"ט,
x
מרת רבקה דוידזון ע״ה תשע"ט,
מוותיקות נשות חב"ד בלוד. הותירה אחריה את בעלה, הרב אברהם יהודה דוידזון, ובנה, ר' שמוליק מצפת. בניה, הת' דוד ורפאל דוידזון ע"ה נפטרו לפני שנים רבות לאחר שסבלו ממחלה, וחברי-כיתתם, הקימו לע"נ את בית הכנסת חב"ד לצעירים, 'בית דוד ורפאל.
מרת רוזא ריבקין ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רוזא ריבקין ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב צבי הירש ריבקין רצונה תמיד ללמד ולעזור ופני לכל אחד מלאות אור זירזה את בני למצוה ועבודה ואמיתת כוונתה לקיום התורה
נפטרה בשנת התשס"ג מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יוסף יצחק קצנלבויגן (קייזן) ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף יצחק קצנלבויגן (קייזן) ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב התמים שלמה שניאור זלמן קצנלנבויגן (קייזן) זכה להיות שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולנהל הב"ד ליובאוויטש בסייגרספיים ודרכה הפיץ דבר ה ותורתם של רבותינו נשיאנו
נפטר בשנת התשנ"ט מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רחל פינסון ע״ה תשע"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רחל פינסון ע״ה תשע"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בתו של החסיד המפורסם ר' אברהם דרייזין ע"ה, ורעייתו של ר' נחום פינסון. ביתם היה פתוח לכל, והיו מארחים אורחים רבים מדי שבת, שרבים מהם התקרבו ליהדות. הותירה אחריה בעל: הרב נחום פינסון, ילדים: הגב' חנה וונץ מקראון הייטס, השליח הרב דובער פינסון מקרול גארדנס, ברוקלין, הרב משה פינסון מקראון הייטס, הגב' שרי ניו - קראון הייטס, השליחה הגב' לובה גרינברג מפלורידה, הרב מענדל פינסון מקראון הייטס, הגב' לוריא יהודית מקראון הייטס, וחיה פינסון מקראון הייטס. אחיה: ר' שלום דרייזין, הגב' דובה קמינצקי, הגב' פרידה קוגל, הרב מנדל דרייזין, הגב' לאה רובין, והרב חיים איצ'ה דרייזין
מרת דינה דובראווסקי ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת דינה דובראווסקי ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב שניאור זלמן דובראווסקי
נפטרה בשנת התנש"א מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח בנימין בודאווסקי ע״ה תרצ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח בנימין בודאווסקי ע״ה תרצ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב מרדכי בודאווסקי
נפטר בשנת תרצ"ג מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
הרה"ח שניאור זלמן אטובעל ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שניאור זלמן אטובעל ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב משה חיים אטובעל
נפטר בשנת התשמ"ח מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חי שמוקלערמאן ע״ה תשל"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חי שמוקלערמאן ע״ה תשל"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב ישראל בער שמוקלערמאן
נפטרה בשנת התשל"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
ר' שמעון אזרד ע״ה תש"פ, מודיעין
x
ר' שמעון אזרד ע״ה תש"פ, מודיעין
מהיישוב חשמונאים שבחבל מודיעין. המנוח ז"ל הותיר אחריו אישה וילדים. שלושה מבניו לומדים בישיבות חב"ד באור יהודה ובכפר חב"ד.
הגאון החסיד רבי חנניה יוסף זצ"ל הלפרין ע״ה ה' תשמח, ירושלים
x
הגאון החסיד רבי חנניה יוסף זצ"ל הלפרין ע״ה ה' תשמח, ירושלים
רב בית הכנסת בית יוסף חב"ד בשכונת בית ישראל ירושלים מצאצאי אדמו"ר הזקן והאדמו"ר האמצעי אמו הרבנית פשא הדסה נ"ע לבית משפחת סלונים הייתה נינת הרבנית מנוחה רחל בת אדמו"ר האמצעי נ"ע שהתגוררה בחברון
הרה"ח דוד פייסין ע״ה תרצ"ד, לנינגרד
x
הרה"ח דוד פייסין ע״ה תרצ"ד, לנינגרד
בן הרב דובער פייסין
נפטר בשנת התרצ"ד מנ"כ בלנינגרד
הרה"ח חנניה יוסף היילפרין ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח חנניה יוסף היילפרין ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
בן הרב צבי הירש היילפרין כיהן כרב בשכונת בית ישראל נצר לרבינו הגדול כ"ק האדמו"ר הזקן ובנו כ"ק האדמו"ר האמצעי זיע"א הרביץ תורה ועסק בגמילות חסדים עשרות בשנים בשכונת בית ישראל ירושלים.
נולד בירושלים בז מר חשון תרס"ב נפטר בשנת התשמ"ח הר הזיתים
מרת בתיה רייניץ ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
x
מרת בתיה רייניץ ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
מקראון הייטס, אשת ר' יוסף זאב רייניץ

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.