יומן חב״ד כ"א כסלו ה׳תשפ״ב

כסלו ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"א כסלו ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31759224&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
לימוד יומי מתורת רבותינו נשיאנו - כ"א כסלו
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהא לחץ להמשך...
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר מאשר החודש שלפניו ושלאחריו.

מצד ריבוי הימים-טובים שבו נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו (שאין בו אפילו יום-טוב אחד) שנחשב כמו ערב-יום-טוב.

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא לעת-עתה 'חוצה'".

שתי הצעות שהציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחודש זה:

א) בהתאם לזה שחודש כסלו הוא "חודש חסידי", לבטא זאת בכך שבמשך החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים (כמובן, בנפרד), וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה ויעודדו להוסיף בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובהפצת היהדות והמעיינות חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום החודש.

ב) בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף (ומה טוב – ברבים, בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן) עניין (נוסף) בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו נשיאינו [הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים יחד ומהווים המשך זה לזה], ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא באופן ד"רחובות הנהר" כולל ובמיוחד – בספרים החדשים שנדפסו לאחרונה, ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
לוח מנהגים
קרן י"ט כסלו-חנוכה - כ"א כסלו
בתשל"ט קישר הרבי בין המגביות הנערכות בי"ט כסלו למגבית של חנוכה, מפני שטעמן שווה - שעל ידי הצדקה זוכים לחירות.
זכרון להולכים
הרה"ח שמואל ליובאשיצקי ע״ה תשמ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שמואל ליובאשיצקי ע״ה תשמ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב דוד ליובאשיצקי הלך תמים ופעל צדק בימי המרודים ברוסיא ביתו פתוחה היתה תמיד לנצרכים במס"נ ורבות בשנים הי בין האסירים בסיביר מטעם שמירת התורה ומצות
פטר בשנת התשמ"ב מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אברהם זאב שארפשטיין ע״ה תשיד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אברהם זאב שארפשטיין ע״ה תשיד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב איסור שארפשטיין
פטר בשנת התשיד מונטיפיורי, ניו יורק
מרת דורית מיארה ע״ה תשע"ב,
x
מרת דורית מיארה ע״ה תשע"ב,
אם לתשעה ילדים לאחר שהתייסרה במשך כ-3 שנים ממחלה קשה. נודעה כאשה אצילית שאהובה על מכריה, במשך שנים רבות עסקה בעבודת הקודש בחינוך ילדי ישראל בבית-ספר חב"ד בעיר גנים. ז"ל השאירה את בעלה, הרב נבות מיארה - מחשובי אנ"ש בביתר ותשעה ילדים
מרת פרידא יעקבסאן ע״ה תשיד, טורנטו
x
מרת פרידא יעקבסאן ע״ה תשיד, טורנטו
בת הרב התמים ר' יחימיאל יעקבסאן אשת הרב התמים ר'סימון ז"ל
ונפטרה בשנת התשיד מנ"כ בטורונטו קנדה.
הרה"ח צפריר ולנר ע״ה תשנ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח צפריר ולנר ע״ה תשנ"ג, הר הזיתים
בן יבלח"ט הרב אלתר שמואל ולנר

נפטר בדמי ימיו בשנת תשנ"ג ונטמן בהר הזיתים

מרת מרגלית רעכיל לודמיר פרידמן ע״ה תש"נ, הר הזיתים
x
מרת מרגלית רעכיל לודמיר פרידמן ע״ה תש"נ, הר הזיתים
בן הרב מרדכי זיידל לודמיר פרידמן נכדת כ"ק האדמו"ר הזקן ובנו כ"ק האדמו"ר האמצעי נ"ע עסקה עד סוף ימיה בצדקה וגמ"ח ובהפצת המעיינות חוצה במס"נ
נולדה ר"ח שבט תרס"ט נפטרה בשנת ה תש"נ הר הזיתים
מרת שרה שמערלינג ע״ה תרפ"ג, הר הזיתים
x
מרת שרה שמערלינג ע״ה תרפ"ג, הר הזיתים
בת הרב שלום שמערלינג
נפטרה בשנת תרפ"ג הר הזיתים
ר' שלמה רסקין ע״ה תש"פ, הר הזיתים
x
ר' שלמה רסקין ע״ה תש"פ, הר הזיתים
מכפר חב"ד. הותיר אחריו את רעייתו, שלושה בנים ובת, ואת אחותו מרת רחל רוזנצווייג מכפר חב"ד. ירש מהוריו את תכונות החסד והנתינה. נולד לאביו, הרב החסיד ר' יהודה לייב ז"ל, שהיה דמות חסידית מוכרת בכפר חב"ד וממתפללי 'בית נחום יצחק' בשיכונים, ולאמו שרה בתיה רסקין ע"ה. גדל בכפר חב"ד, ובמשך שנים רבות היה מצוות האופים המוביל במאפיית המצות המהודרת בכפר חב"ד. הוא זכור גם מאירועי חב"ד המרכזיים, כחלק מצוות ההפקה של 'קול שר'. בשנים האחרונות עסק בתחום הכשרות. היה בעל לב טוב, בעל חסד ואהוב על הבריות.
מרת חנה רייזא ליפשיץ ע״ה תרפ"ג, הר הזיתים
x
מרת חנה רייזא ליפשיץ ע״ה תרפ"ג, הר הזיתים
בת הרב בייניש ליפשיץ
פטרה בשנת תרפ"ג הר הזיתים
מרת חוה נעכא זאיאנץ ע״ה תש"ס, הר הזיתים
x
מרת חוה נעכא זאיאנץ ע״ה תש"ס, הר הזיתים
בת הרב אפרים מנשה זאיאנץ. אשת הרב התמים שמחה יצחק ז"ל
נפטרה בשנת התש"ס הר הזיתים
מרת מרים יוטא ראזענבלאט ע״ה תשמ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מרים יוטא ראזענבלאט ע״ה תשמ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב יוסף יצחק ראזענבלאט
נפטרה בשנת התשמ"ט מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.