יומן חב״ד ו' ניסן ה׳תשפ״ד

ניסן ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
נשיא - ו' ניסן

נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום מר"ח עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים אותו. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


זכרון להולכים
מרת אסתר איטה מרגולין ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר איטה מרגולין ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב מאיר יצחק מרגולין עמדה במסירת נפש בארץ הדמים לחינוך בניה ובנותי לתורה ויר"ש חינכה בנות ישראל במוסד "בית רבקה נ"י
נפטרה בשנת התשנ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח חיים סרברנסקי ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים סרברנסקי ע״ה תשע"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
ממשפיעי אנ"ש בקראון הייטס ששימש בעבר כשליח חב"ד באוסטרליה, ובן 85.הרב סרברנסקי נולד בעיר חרקוב לאביו הרב זלמן סרברנסקי ע"ה. בשנת תש"ח נשלחה משפחת סרברנסקי לאוסטרליה על ידי כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע. לפני כ-20 שנים, עבר הרב חיים סרברנסקי ע"ה עם משפחתו לארצות הברית והתיישב בשכונת קראון הייטס, בה כיהן כמשפיע.הותיר אחריו את אשתו הגב' אסתר סרברנסקי.ילדיו: ר' יוסי סרברנסקי מקרנסי, ר' מנדל סרברנסקי ממלבורן, הגב' בשי דלפין מבורו פארק, ר' בנימין סרברנסקי ממלבורן, ר' אלי סרברנסקי מטורונטו, הגב' חנה רייצ'יק, ר' משה סרברנסקי מאוסטרליה, הגב' נחמה דינה מישלובין מלוס אנג'לס, והגב' מרים סיימון מקראון הייטס
הרה"ח מנחם הלל שלום הכהן ע״ה תשע"א, הר המנוחות
x
הרה"ח מנחם הלל שלום הכהן ע״ה תשע"א, הר המנוחות
ממצפה יריחו. הותיר אחריו אשה ובנים: רעייתו, הגב ציפורה כהן ממצפה יריחו, ילדיו: הגב מירי ונקארט שליחה בחבל יריחו, הגב פנינה קוצר שליחה באילת, הרב מאיר כהן שליח בצורן, הרב ישראל שמעון כהן גילה ירושלים, גב פרידה קסלמן מלוד, ר' עקיבא יוסף כהן מגדל העמק, הת' אפרים שמחה כהן.
מרת יוכבד סגל ע״ה תשנ"ג, הר המנוחות
x
מרת יוכבד סגל ע״ה תשנ"ג, הר המנוחות
בת הרב נחמן סגל. ילידת חברון
נפטרה בשנת תשנ"ג מנ"כ הר מנוחות
מרת אלטע ליבי פייגעלע שיפמן ע״ה תשס"ט, צפת
x
מרת אלטע ליבי פייגעלע שיפמן ע״ה תשס"ט, צפת
הותירה אחריה בעל: ר' אהרן שיפמן מגבאי בית כנסת חב"ד בעיר ומנהל פעילות צעירי-חב"ד בישובים שפר ופרוד, ותשעה ילדים: מנדי, חיה מושקא, אידלה, שושנה, מרים, דבורה לאה, פסח, חני ומנוחי. הינו בתו של ד"ר אלן קיי ע"ה מכפר-חב"ד.
מרת פעשא רייטפארט ע״ה תשל"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פעשא רייטפארט ע״ה תשל"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב יצחק רייטפארט אשת הרב חיים ז"ל
נפטרה בשנת תשל"א מונטיפיורי, ניו יורק
מרת צפורה דרייזה אורנשטין ע״ה תרצ"ו, הר הזיתים
x
מרת צפורה דרייזה אורנשטין ע״ה תרצ"ו, הר הזיתים
בת הרב משה יהודא ליב אורנשטין אשת הרב יעקב ז"ל
נפטרה בשנת תרצ"ו הר הזיתים
מרת דבורה ביינדמן ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
x
מרת דבורה ביינדמן ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
הותירה אחריה את בעלה הרב ירמיהו וילדיה: השליחה גב רחל-יהודית כלב מהאוניברסיטה העברית, ירושלים; גב סאשיה-ברכה רויטמן מביתר; השליח הרב ישראל-שלמה ביינדמן משכונת המדע ברחובות; המחנך והסופר הרב יוסף-חנינא ביינדמן מביתר-עילית; והתמימים יעקב-מנשה ויצחק-אלישע.
הרה"ח נחמן פרידמאן ע״ה תרע"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח נחמן פרידמאן ע״ה תרע"ז, הר הזיתים
בן הרב שמעון פרידמאן
נפטר בשנת תרע"ז הר הזיתים
מרת לאה גינדי ע״ה תשפ"ב, כפר חב"ד
x
מרת לאה גינדי ע״ה תשפ"ב, כפר חב"ד
בכפר חב"ד נפטרה היום בשיבה טובה מרת לאה גינדי ע"ה, אימם של האחים לבית גינדי, יבדלח"ט: ר' אברהם, ר' יום טוב, ר' רחמים, ר' אהרן, ר' עזרא , מרת רינה בן דוד. הותירה א
הרה"ח חיים שמואל מנחם מענדל ליברוב ע״ה תש"פ, לונדון
x
הרה"ח חיים שמואל מנחם מענדל ליברוב ע״ה תש"פ, לונדון
מגיפת הקורונה ממשיכה לגבות קורבנות במשפחת אנ"ש. בלונדון שבאנגליה נפטר לפני זמן קצר הרה"ח הרב חיים שמואל מנחם מענדל ליבעראוו ז"ל. המנוח הינו בנו של הרה"ח הרב סעדיה ליבעראוו ע"ה, וחתנו של המשפיע ר' מענדל פוטרפס ע"ה, ואבי משפחה עניפה שזכה לצאצאים רבים ברחבי תבל. הותיר אחריו את ילדיו - בנו הרב יוסף יצחק משלוחי הרבי לארץ הקודש ומנהל מכון לוי יצחק - כפר חב"ד ב'. בתו מרת שרה וויינגארטען - גרנד ראפידס בתו מרת שיינא פבזנר - קראון הייטס בתו מרת אסתר גרונר - קרית גת בתו מרת רחל קסלמן - לונדון בתו מרת בלומא איידעלמאן - פריז בנו ר' בן ציון - מלברון אוסטרליה בנו הרב שניאור זלמן - שליח הרבי בפלטבוש בנו ר' לוי - שליח בוואוסטר, מאסטיוטצס בנו ר' שלום דובער - מונסי בנו ר' ישראל - קראון הייטס בשנים האחרונות היה מרותק למיטתו. בן 92 היה בפטירתו. יהי זכרו ברוך.
הרה"ח אשר זעליג גוטליב ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אשר זעליג גוטליב ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
בשכונת קראון הייטס נפטר הערב הרה"ח ר' אשר זעליג (ב"ר שמואל) גוטליב מנגיף הקורונה. המנוח, מתושבי קראון הייטס הוותיקים, נולד בשיקגו. בנערותו הצטרף לאחיו הגדולים ועבר ללמוד בישיבת חב"ד בבדפורד. בהמשך למד במשך שנים רבות בישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית 770. בכל יום ראשון, במשך שלושים שנה, יהיה אשר יהיה, נהג לנסוע לבית רפואה בשכונה סמוכה ולהניח תפילין לחולים היהודיים. היה ידוע כיהודי שחי את הוראות הרבי בחיי היום יום שלו. לפני כעשור שכל את בתו חיה מושקא ע"ה. הותיר אחריו את רעייתו חנה רבקה תבלחט"א, ואת ילדיו - זלדה ליברוב מקולורדו, דבורי גנזבורג מקראון הייטס, מלכי שמולקר מטקסס, דינה ששונקין מקראון הייטס, ברכה רנדלר מקראון הייטס, רייזי מרגולין מקליבלנד, שרי גוטליב מקראון הייטס, ומנחם מענדל ממונטריאול. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
הפעוט שלום דובער רוזן ע״ה תשע"ט,
x
הפעוט שלום דובער רוזן ע״ה תשע"ט,
בנם של ר' אברהם (אבי) ושושנה רוזן מכפר חב"ד.
הרב עובדיה מפעי ע״ה תש"פ,
x
הרב עובדיה מפעי ע״ה תש"פ,
בישוב ברקת נפטר אמש הרב עובדיה מפעי, והוא בן 99 שנה. היה בריא עד יומו האחרון. הרב מפעי, שהיה מקושר לרבותינו נשיאנו - העמיד דורות של תמימים, חסידי חב"ד הפזורים ברחבי הארץ ושלוחים רבים. הותיר את ילדיו: מרים יפת מירושלים, ר' אפרים מרחובות, מזל משה מירושלים, ר' עזריאל מכפר חב"ד, ידידה מזרחי מרחובות, ר' דוד מברקת, ברכה מיפעי מנחל'ה, ר' ישראל מלוד, יפה שמח מברקת, שושי מיפעי מברקת, אתי אברהם מברקת ושלוי מדר מכפר חב"ד.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ו' ניסן ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: הזהב
דף מו
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ו' ניסן ה׳תשפ״ד
המדע
תשובה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.