יומן חב״ד ה' ניסן ה׳תשפ״ד

ניסן ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
נשיא - ה' ניסן

נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום מר"ח עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים אותו. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


ימי חב"ד
יום היארצייט של בעל ה"תורת חסד" מלובלין - תר״ף

רבי שניאור זלמן פרדקין, בעל התורת חסד מלובלין נולד בתק"צ בעיירה ליאדי. נודע כגאון עצום והיה מקובל בכל חוגי ישראל. היה מקורב מאד לרבותינו נשיאנו ובפרט לאדמו"ר הצמח צדק שאליו היה מקושר. שימש ברבנות בלובלין. בערוב ימיו עלה לארץ הקודש והתמנה שם לרב הקהילה החב"דית. נפטר בה' ניסן תרס"ב ונטמן בהר הזיתים.


קברו בהר הזיתים קברו בהר הזיתים
זכרון להולכים
הרה"ח מרדכי שלטר ע״ה תשע"ז, קרני שומרון
x
הרה"ח מרדכי שלטר ע״ה תשע"ז, קרני שומרון
השליח הראשון ליישוב קרני שומרון ; ר' מרדכי היה חולה וסבל במשך שנים ארוכות, וככל שעלה בידו, מילא את תפקידיו כשליח במסירות נפש
הרה"ח דב ישראל אלראי ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח דב ישראל אלראי ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
בן הרב מרדכי יעקב אלראי. חסיד ומקושר בלב ונפש לרבי,רוב שנות עבודתו משך כ-25שנים היו בשדה החינוך וזכה לחנך מאות תלמידים מתוך התמסרות אמיתית לכל הוראותיו של הרבי בפשטות. בערוב ימיו הקדיש חלק ניכר מיומו לכתיבת תפילין ומזוזות. מדי יום שישי היה יוצא כחייל נאמן למבצע תפילין ותמיד היה חוזר עם נהרה על פניו כשבתחתיו צרור השגחות פרטיות מהפעילות. היה יהודי תמיד עם חיוך על הפנים ומחפש לעזור לזולת בכל דרך שהיא
נולד ביום יט אדר תש"ז בצרפת ונפטר בשנת התשס"ג מנוחתו כבוד בהר הזיתים.שיהיה מליץ יושר עבור משפחתו ועבור כלל ישראל והקיצו ורננו שוכני עפר תייכף ומיד ממש.
הרה"ח אברהם אבא יצחק בלאך ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אברהם אבא יצחק בלאך ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב מרדכי בלאך
נפטר בשנת התשס"א מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח דובער ליווי ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח דובער ליווי ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב חיים אליעזר ליווי תלמיד ישיבת תו"ת באטוואצק מראשוני התלמידים בתו"ת בארצה"ב שלוחם של רבותינו נשיאנו להפצת התורה והיהדות ולקירוב רחוקים לדרכי ה מראשוני העסקנים ברוסיא משך שנים רבות לטובת אחב"י שם ולקירובם ליהדות.
נולד ברונקס שבניו יורק ונפטר בשנת ה תשמ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח סעדי ליבעראוו ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח סעדי ליבעראוו ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
בן הרב צבי הירש ליבעראוו למד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש וזכה להיות שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולהרביץ תוי"ש ולהפיץ מעייני תורת החסידות במדינות מרוקו ובלגיא והעמיד בנים ובני בנים יראים ושלמים ועוסקים בתורה וחסידות.
נפטר בשנת תשמ"ג הר הזיתים
מרת חוה וועבר ע״ה תשכו, הר המנוחות
x
מרת חוה וועבר ע״ה תשכו, הר המנוחות
בת הרב אלימלך וועבר
נפטרה בשנת התשכו הר המנוחות
הרה"ח חיים אליעזר קרסיק ע״ה תש"כ, טבריה
x
הרה"ח חיים אליעזר קרסיק ע״ה תש"כ, טבריה
בן הרב מרדכי שמואל קרסיק. שימש כרב בעיר נאוואסאקאלניק, שצעדרין, וביהכ"נ מרכז חב"ד בת"א. מנה"ל תו"ת בת"א. ידוע כלמדן. זכה שכ"ק אדמו"ר מהריי"צ היה המסדר קדושין שלו בראסטאוו
נולד בחוד טבת תרנ"ח בעיר בלאפיטש נפטר בשנת התש"כ מנ"כ בית העלמין הישן טבריה
הרה"ח אברהם יעקב לעוויטין ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אברהם יעקב לעוויטין ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב שמואל לעוויטין מסר נפשו ברוסיא על לימוד התורה וקיים מצוותי מסור ונתון לביהכנ"ס של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 770 וגבאי לשיעורי תורה ברבים במשך שנים רבות
נפטר בשנת התשנ"ב מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אריה ליב רוך ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח אריה ליב רוך ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
בן הרב פסח רוך
נפטר בשנת תשמ"ב הר הזיתים
מרת פעשי דינה כאהן ע״ה תש"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פעשי דינה כאהן ע״ה תש"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב דוד צבי כאהן
נפטרה בשנת תש"ז מונטיפיורי, ניו יורק
מרת סלאווה רבקה היילפרין ע״ה תרצ"ח, הר הזיתים
x
מרת סלאווה רבקה היילפרין ע״ה תרצ"ח, הר הזיתים
נפטרה בשנת התרח"ץ הר הזיתים
הרה"ח שלמה ליב פלדמן ע״ה תרמ"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח שלמה ליב פלדמן ע״ה תרמ"ט, הר הזיתים
בן הרב דוב פלדמן
נפטר בשנת תרמ"ט הר הזיתים
הרה"ח אבא ברזינגר ע״ה תש"פ, מונטריאול
x
הרה"ח אבא ברזינגר ע״ה תש"פ, מונטריאול
ביום שני ה' ניסן הלך לעולמו הרב אבא ברזינגר ז"ל, מאנ"ש במונטריאול קנדה. ידידיו מתארים אותו כסבא ואבא האהוב על מכריו ומנכבדי הקהילה | בן 89 היה בפטירתו. הותיר אחריו את רעייתו דינה תבלחט"א ואת ילדיו - רייזל ובנימין ממונטריאול, יוכבד שווארץ מישראל, נכדים ונינים
מרת רחל תומארקין ע״ה תש"ז,
x
מרת רחל תומארקין ע״ה תש"ז,
נפטרה בשנת התש"ז
הרה"ח גרשון סייבול, ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח גרשון סייבול, ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב גרשון סייבול, מנהל ארגון "ידי חסד" ותושב מונסי נפטר היום (ראשון), והוא בן 64 בלבד. הרב סייבול היה מנהל ארגון "ידי חסד" במונסי, ארגון לילדים עם צרכים מיוחדים. הרב סייבול היה גם חבר בדירקטוריון של ילדי שלוחי הרבי. בשני ארגונים אלה הוא עזר למשפחות רבות עם ילדים עם צרכים מיוחדים. בימים האחרונים נדבק בנגיף הקורונה ומצבו החמיר. רבים התפללו לרפואתו ומספר שעות לפני פטירתו הוסיפו לו את השם חיים. הוא הותיר אחריו אשתו רחל, וילדיהם: לוי יצחק, חנה, פיני, ריקי, שמולי, יעקב יהודה ומנדל, ונכדים. ברוך דיין האמת.
הרה"ח גדליה קארף ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח גדליה קארף ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
משכונת קראון הייטס התקבלה הלילה (שני) הידיעה הקשה על פטירתו של הרה"ח ר' גדליה קארף מנגיף הקורונה, והוא בגיל 90. הרב קארף ז"ל ניהל במשך שנים את ארגון 'עזרת אחים' עבור יהודי רוסיה. העביר משלוחים של מזון כשר, תוך סיכון ממשי, אל מעבר למסך הברזל. במאפיית המצות שלו אף אפה הרבי את המצות לאורך השנים. לפני כשמונה שנים נפטרה רעייתו גב' פריידה, כשהיא בת 74. הותיר אחריו את ילדיו - ר' יוסי מקראון הייטס, ר' יענקי מקראון הייטס, הגב' שרה קסלר ממונטריאול, ר' שלום בער מפלורידה, גב' דיני צימנט מפלורידה, ר' אתר מפלורידה, נכדים ונינים. אחיו הם הרה"ח ר' פניע קארף מקראון הייטס, הרה"ח ר' אברהם קארף, שליח הרבי לפלורידה, ובת שבע שמטוב ממישגן. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ה' ניסן ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: הזהב
דף מה
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ה' ניסן ה׳תשפ״ד
המדע
תשובה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.