יומן חב״ד א' ניסן ה׳תשפ״ד

ניסן ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ראש חודש ניסן - א' ניסן
בכל החודש אין אומרים תחנון, 'א-ל ארך אפיים' ו"למנצח... יענך" בימות החול, "אב הרחמים" לפני מוסף שבת, ו"צדקתך" בשבת במנחה. אין מתענים אלא חתן ביום חופתו ובכור בערב-פסח.


נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום החל מהיום עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. היום מתחילים "ויהי ביום כלות משה" ומסיימים "זה קרבן נחשון בן עמינדב" (במדבר ז,א-יז). אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים אותו.

התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ע לחץ להמשך...
בכל החודש אין אומרים תחנון, 'א-ל ארך אפיים' ו"למנצח... יענך" בימות החול, "אב הרחמים" לפני מוסף שבת, ו"צדקתך" בשבת במנחה. אין מתענים אלא חתן ביום חופתו ובכור בערב-פסח.


נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום החל מהיום עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. היום מתחילים "ויהי ביום כלות משה" ומסיימים "זה קרבן נחשון בן עמינדב" (במדבר ז,א-יז). אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים אותו.

התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, ונמשכה סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום – מזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל ערבית.

ב'יעלה ויבוא' המברך מגביה קולו מעט והשאר עונים 'אמן' על 'זכרנו ... לטובה', 'ופקדנו בו לברכה', 'והושיענו... טובים' – "בין הפרקים ובסוף ברכה זו (השלישית)".(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
לוח מנהגים
ברכת האילנות - א' ניסן
ברכת האילנות: מברכים אותה רק בחודש ניסן. גם נשים מברכות. מברכים רק על אילני מאכל. לכתחילה יש להשתדל שיהיו לפחות שני אילנות. מי שלא הספיק לברך בעוד הפרחים על האילנות, לא יברך אחר-כך על הפירות.

נוסח הברכה: בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁלֹּא חִסֵּר בְּעוֹלָמוֹ כְּלוּם, וּבָרָא בוֹ בְּרִיּוֹת טוֹבוֹת וְאִילָנוֹת טוֹבוֹת, לֵיהָנוֹת בָּהֶם בְּנֵי אָדָם

זכרון להולכים
מרת שיינא שרה פינסקי ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
מרת שיינא שרה פינסקי ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
בת הרב חיים פינסקי
נולדה בשנת תר"ס בעיר אוזריטש ברוסיה ונפטרה בשנת תשמ"ג הר הזיתים
הרה"ח בנימין משה כהן ע״ה תשנ"ג, לוס אנגלס
x
הרה"ח בנימין משה כהן ע״ה תשנ"ג, לוס אנגלס
בן הרב יצחק אייזיק כהן
נפטר בשנת תשנ"ג לוס אנגלס
הרה"ח אברהם משה קירשנבוים ע״ה תשכג,
x
הרה"ח אברהם משה קירשנבוים ע״ה תשכג,
בתמונה בצד שמאל עם השטרמל, יליד ירושלים, שימש במשך ארבעים שנה כבעל קורא, וכבעל תפילה ביומים נוראים, וכבעל תוקע בראש השנה, בבית הכנסת חב"ד מאה שערים בירושלים
נפטר בא ניסן תשכג
הרה"ח יהושע הכהן ברונשטיין ע״ה תשס"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יהושע הכהן ברונשטיין ע״ה תשס"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
ב"ר שמחה בונים ברונשטיין מקראון הייטס. הותיר אחריו את בנותיו: הגב רבקה קוטלרסקי ופעשי טלר מקראון הייטס, וגב חני כהן מלונג איילנד
מרת חיה קיבמן ע״ה תשס"ה,
x
מרת חיה קיבמן ע״ה תשס"ה,
נפטרה בשנת תשס"ה
הרה"ח אברהם זושא זיסקינד ע״ה תשכז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אברהם זושא זיסקינד ע״ה תשכז, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יצחק מאיר זיסקינד
נפטר בשנת התשכז מונטיפיורי, ניו יורק
מרת ציפא טאטער ע״ה תרס"ט, הר הזיתים
x
מרת ציפא טאטער ע״ה תרס"ט, הר הזיתים
בת הרב שמעון טאטער
נפטרה בשנת תרס"ט הר הזיתים
הילד משה לוי מאריס ע״ה תשנ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילד משה לוי מאריס ע״ה תשנ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בן יבלח"ט הרב חיים מאריס.
נפטר בשנת תשנ"ג מנ"כ ניו יורק ליד אהל הק'
הרה"ח חיים שניאור זלמן איטקין ע״ה תר"פ, נעוועל
x
הרה"ח חיים שניאור זלמן איטקין ע״ה תר"פ, נעוועל
בן הרב פנחס זאב וולף איטקין מחשובי חסידי חב"ד נעוול
נפטר בשנת תר"פ מנ"כ בעיר נעוול
מרת הניה לסקי ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת הניה לסקי ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
הייתה ידועה באישיותה הצנועה, בחום וביראת שמיים מושרשים מאוד. היא אמרה את כל התהלים בכל יום גם לעת זקנתה וכל עוד היתה מסוגלת לכך. היא הייתה פעילה עד התקופה האחרונה, והתגוררה עם בתה ונכדיה. גברת לסקי הותירה אחריה תבדלח"ט את בתה היחידה הגברת ציפי ג'וניק, נכדיה וניניה. הותירה אחריה מורשת עשירה של יהדות אותנטית לאחר המלחמה, עם יראת שמיים עמוקה וערכים בלתי מתפשרים לאמריקה העכשווית.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: א' ניסן ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: המפקיד
דף מא
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: א' ניסן ה׳תשפ״ד
המדע
הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים
חתונה
חתונת התמים יאיר יצחק מעטוף (קריית מלאכי) - נחמה דינה בן חמו (באר שבע ) פרדס רחובות
חתונת התמים דובי רבינוביץ (מבשרת ציון) - חני פוגל (קרית מלאכי) אוהל האירועים כפר חב"ד

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.