יומן חב״ד ל' ניסן ה׳תשפ״ד

ניסן ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
א' דראש חודש - ל' ניסן
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

לחץ להמשך...
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, ונמשכה סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום – מזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל ערבית.

ב'יעלה ויבוא' המברך מגביה קולו מעט והשאר עונים 'אמן' על 'זכרנו ... לטובה', 'ופקדנו בו לברכה', 'והושיענו... טובים' – "בין הפרקים ובסוף ברכה זו (השלישית)".

סגור
זכרון להולכים
הרה"ח דוב בארבער ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח דוב בארבער ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אליהו בארבער
נולד ביום ב חשון התרצ"ב בעיר קראקא ונפטר בשנת התשנ"ט מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אייזיק שניאורסאהן ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
x
הרה"ח אייזיק שניאורסאהן ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
הרה"ח אברהם ארלימרן ע״ה תשנ"ח, הר המנוחות
x
הרה"ח אברהם ארלימרן ע״ה תשנ"ח, הר המנוחות
בן הרב ישראל ארלימרן.
נפטר בשנת התשנ"ח הר המנוחות
מרת בינה כהן ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
x
מרת בינה כהן ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
בת הרב מאיר כהן. אשת הרב גרשון הניך ז"ל
נפטרה בשנת תשס"ה הר המנוחות
הרה"ח צבי הירש לרנר ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח צבי הירש לרנר ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
בן הרב שמריהו לרנר פעל רבות לקיום תורה ומצוות במסירות נפש בגלות אוקראינה סיביר ואסיה זיכה את הרבים שימש ותמך בתלמידי חכמים והיה קשור לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.
נולד בשנת עת”ר, בעירה צ’רץ’ על יד קמיניצק-פודולסק שבאוקראינה נפטרבשנת תשנ"א. הר הזיתים
הרה"ח יוסף ברוך האוזי ע״ה תשע"ו, פתח תקוה
x
הרה"ח יוסף ברוך האוזי ע״ה תשע"ו, פתח תקוה
מנהל ומזכיר ועד רבני ליובאוויטש בצרפת, ומי שהיה אחראי על מערכת הכשרות הענפה שמוצריה משווקים בכל רחבי אירופה.עקב קשיים בירוקרטיים נטמן מיידית בצרפת, עם תנאי שיועבר בסמוך ליום השלושים לארץ הקודש
הרה"ח חנן הלוי לעווין ע״ה תשנ"ו, הר המנוחות
x
הרה"ח חנן הלוי לעווין ע״ה תשנ"ו, הר המנוחות
בן הרב אברהם הלוי לעווין. קיים מצות תפילין במסי"נ בימי שרותו בצבא במלחה"ע השני שימש קרוב ליובל שנה כשד"ר לטובת יתות"ל ברינוא צרפת. זכה להעמיד דורות ישרים בנים ובני בנים עוסקים בעבודת בקודש
נפטר בשנת התשנ"ו הר המנוחות
הרה"ח דוד אליהו משה יוניק ע״ה תשנ"ד, צפת
x
הרה"ח דוד אליהו משה יוניק ע״ה תשנ"ד, צפת
בן הרב נפתלי יוניק. מגזע קדושים דור שישי להרה"ק ר' פנחס מקאריץ ולהרה"ק ר' לוי"צ מבארדיטשוב דוד שביעי להרה"ק ר' מ"נ מטשערנאביל הכניס ילדי ישראל בבריתו של אברהם אבינו וזכה להקים דוד ישרים יבורך.
נפטר באנטווערפן בלגי בשנת התשנ"ד צפת
הרה"ח מאיר צרפתי ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח מאיר צרפתי ע״ה תשס"ג, הר הזיתים
בן הרב משה צרפתי
נפטר בשנת תשס"ג הר הזיתים
מרת חנה גורעוויטש ע״ה תש"ס, הר הזיתים
x
מרת חנה גורעוויטש ע״ה תש"ס, הר הזיתים
בת הרב התמים ר' שמואל גורעוויטש
נפטרה בשנת תש"ס הר הזיתים
הרה"ח שמריהו רטובסקי ע״ה תש"ב, טשקנט
x
הרה"ח שמריהו רטובסקי ע״ה תש"ב, טשקנט
בן הרב חיים רטובסקי
נפטר בטשקנט בשנת התש"ב מנ"כ בטשקנט
הבחור אברהם הלוי סגל ע״ה תרמ"ה, הר הזיתים
x
הבחור אברהם הלוי סגל ע״ה תרמ"ה, הר הזיתים
בן הרב דובער הלוי סגל
נפטר בשנת תרמ"ה. הר הזיתים
הרה"ח שמואל ווילער ע״ה תר"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח שמואל ווילער ע״ה תר"ב, הר הזיתים
בן הרב משה חיים ווילער בהיותו בן שמונה שנים הציגו אביו בפעם הראשונה לפני כ"ק אדמו"ר צמח צדק וכל ימי חייו היה מקושר אליו בשנת תרל"ד קבע דירתו בריגא ומשך כחמשים שנה עסק בן הרבצת תורה לרבים והצטין ביראת שמים ובמלחמת התורה בקיץ תרפ"ג עלה לארץ ישראל
נולד אחרון של פסח בשנת תר"ב ונפטר בשנת תרפ"ד הר הזיתים
ר' ראובן פוליס ע״ה תשפ"ב, קראון הייטס
x
ר' ראובן פוליס ע״ה תשפ"ב, קראון הייטס
ר' ראובן פוליס ז"ל, מי ששימש כנהג של הרבנית חיה מושקא ע"ה, אשת כ"ק אדמו"ר, הלך לעולמו והוא בן 88. פוליס, תושב קראון הייטס לשעבר, שימש כנהג במשך עשור, ובשל כך היה בקשר ישיר ותמידי עם המזכירות של הרבי. הלווייתו תעבור היום (ב') ליד 770 בדרכה לבית העלמין מונטיפיורי. ת.נ.צ.ב.ה.
הרה"ח אפרים מול ע״ה תשפ"ג, ירושלים
x
הרה"ח אפרים מול ע״ה תשפ"ג, ירושלים
בצער רב התקבלה הידיעה המעציבה על פטירתו של הרב אפרים מול ע"ה, חסיד חב"ד ניצול שואה, שהיה אמור לשאת את תפילת ק-ל מלא רחמים בטקס יום השואה, אך התמוטט כמה שעות לפני הטקס, ונפטר הלילה לאחר שלקה בדימום מוחי. "החזות שלי תגיד כבר הכל": הריאיון האחרון שהעניק הרב אפרים מול ל-COL בשנים האחרונות הרצה בפני קבוצות בשלוש שפות על סיפורו האישי ונס הצלתו המופלא, וגרם לקידוש ה'. פעל במבצעים הקדושים של הרבי, זכה להדרכות אישיות ומיוחדות מהרבי. הותיר אחריו את רעייתו תבדלחט"א מרת רחל, ואת ילדיו: גב' בלהה ליפשיץ, גב' ביתיה מול, ר' יואל מול, גב' אביגיל גור. הלוויתו תצא בשעה 11:00 מביתו, ברחוב אהרון ברנד 7 ירושלים, תעבור דרך בית הכנסת בית שלמה, ומשם לחלקת חב"ד בהר הזיתים שם ייטמן. תנצב"ה. המשפחה תשב שבעה ברחוב אהרון ברנד 7 ירושלים, מהשעה 10:00 בבוקר עד 14:00 בצהריים, ומהשעה 16:00 עד 22:00 בלילה. ברוך דיין האמת.
הרה"ח חיים יצחק קוגעל ע״ה תשע"ט, בני ברק
x
הרה"ח חיים יצחק קוגעל ע״ה תשע"ט, בני ברק
מראשוני כפר חב"ד הוא בנו של הר"ר ישראל קוגל וחתנו של המשפיע ר' אברהם מאיור. מראשוני כפר חב"ד, לאחר מכן התגורר בקראון הייטס והיה מוותיקי השכונה, ובשנים האחרונות התגורר במגדל העמק. הוא ואשתו פרידה (לבית דריזין) הקימו את חברת הפאות המפורסמת שבקראון הייטס, משם רכשה גם הרבנית חיה מושקא. הותיר אחריו את אשתו פרידה וילדיהם: ר' שלמה קוגל - מנהטן, ניו יורק, ר' משה קוגל - קראון הייטס ור' דוד קוגל - קראון הייטס.
מרת שפרינצא פערל הבר ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
x
מרת שפרינצא פערל הבר ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
בת הרב נח הבר
נולדה בשנת תרס"ה בעיר באוסטרבצה פולין ונפטרה בשנת תשמ"ד הר הזיתים
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ל' ניסן ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: איזהו נשך
דף ע
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ל' ניסן ה׳תשפ״ד
זמנים
שבת

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.