יומן חב״ד כ"ה ניסן ה׳תשפ״ד

ניסן ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
זכרון להולכים
מרת הענדעל גבאי ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
x
מרת הענדעל גבאי ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
בת הרב מאיר גבאי עבדה כמזכירה בבית חב"ד בפאריס למעלה מכ שנה זכתה שכל ילדיה עובדים בשליחות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטרה בשנת התשנ"ד הר הזיתים
הרה"ח יעקב יצחק קוט ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
x
הרה"ח יעקב יצחק קוט ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
בן הרב חיים נח קוט
נפטר בשנת התשס"ד הר המנוחות
הרה"ח משה-זעליג הלוי (גיי) ליטווין ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
x
הרה"ח משה-זעליג הלוי (גיי) ליטווין ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
בן הרב דוד הלוי ליטווין.היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ופעל בשליחותו בצעירי אגודת חב"ד באה"ק עסק בכל מאודו לסייע לזולת ולהצלת ילדי ישראל במאמרים שכתב ופירסם נגע בלבבות רבים והפיץ אמונה ובטחון בה
נפטר בשנת התשס"ד הר המנוחות
הרה"ח חיים יוסף שלמה גרינוולד ע״ה תשמ"ד, הר המנוחות
x
הרה"ח חיים יוסף שלמה גרינוולד ע״ה תשמ"ד, הר המנוחות
בן הרב יצחק אייזיק גרינוולד
נפטר בשנת תשמ"ד הר המנוחות
מרת קייליע ברזין ע״ה תשל"א, הר הזיתים
x
מרת קייליע ברזין ע״ה תשל"א, הר הזיתים
בת הרב יהודה ליב ברזין
נפטרה בשנת התשל"א הר הזיתים
מאיר יהודה הירשפלד ע״ה ,
x
מאיר יהודה הירשפלד ע״ה ,
סב השליח שגיא הר שפר נצול שואה מותיקי חב"ד בבודהפשט
מרת גוטע בילה קורטין ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
x
מרת גוטע בילה קורטין ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
בת הרב מנחם מעדיל קורטין. אשת הרב משולם שילם היה החוזר והמשפיע ומבחירי תלמידי תומכי תמימים ליובאוויטש
נפטרה בשנת התשל"ג הר הזיתים
הרה"ח גבריאל שלמה זלקינד כגן ע״ה תשל"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח גבריאל שלמה זלקינד כגן ע״ה תשל"ב, הר הזיתים
בן הרב דוד מרדכי כגן
נפטר בשנת התשל"ב הר הזיתים
הרה"ח יצחק ליב פדרמן מונדשטיין ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יצחק ליב פדרמן מונדשטיין ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אשר יעקב מונדשטיין
נפטר בשנת התשנ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שלום דובער ליין ע״ה תשכח, הר המנוחות
x
הרה"ח שלום דובער ליין ע״ה תשכח, הר המנוחות
בן הרב המשפיע ר' יהושע ליין חניך ישיבת תומכי תמימים עסק בחינוך על טהרת הקדש במסירה ונתינה
נפטר בשנת תשכח הר המנוחות
הרה"ח שלום רוזנבלום ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלום רוזנבלום ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
בקראון הייטס נפטר ר' שלום רוזנבלום, בן 80. חסיד וירא שמיים, מוותיקי שכונת קראון הייטס. אחותו מרת שרה כהנוב, איבדה את בעלה לפני כשבוע ימים. אחיו הרב זאב (וועלוועל) בן ריקל ראזענבלום זקוק לרפואה שלימה. ר' שלום היה ממשפחת רוזנבלום ממונטריאול. הוא הותיר אחריו את אחיו ואחיותיו: הגב' שרה מרים כהנוב - קראון הייטס, הרב אפרים רוזנבלום - פיטסבורג, פנסילבניה, הרב ולוול (זאב) רוזנבלום - קראון הייטס וגברת חנה אטקה פלדמן - קראון הייטס.
הרה"ח אהרון נודל ע״ה תש"פ, כפר חב"ד
x
הרה"ח אהרון נודל ע״ה תש"פ, כפר חב"ד
ר' אהרן ע"ה היה מוותיקי מתפללי בית הכנסת 'בית נחום יצחק' ומשתתף קבוע בשיעורים. צנוע ונחבא אל הכלים. הותיר אחריו יבדלח"ט: אשתו מרת גענסיא, בניו ר' יהושע ור' נחמיה בפלורידה, בנו ר' חיים במישיגן.
הרה"ח מנחם מנדל פוטרפאס ע״ה תרס"ו, פלשניץ
x
הרה"ח מנחם מנדל פוטרפאס ע״ה תרס"ו, פלשניץ
נפטר בשנת תרס"ו מנ"כ בעיר פלעשצעניץ
הרה"ח ברוך יצחק חיימזון ע״ה תרע"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח ברוך יצחק חיימזון ע״ה תרע"ו, הר הזיתים
בן הרב נח חיימזון.
נפטר בשנת התרע"ו הר הזיתים
מרת מרים קריצבסקי ע״ה תש"ז, הר הזיתים
x
מרת מרים קריצבסקי ע״ה תש"ז, הר הזיתים
בת הרב אשר קריצבסקי מסורה בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולעניניו הק' פעלה רבות לחינוך ילדי ישראל על טה"ק ועזרה בגו"ר לאחב"י העולים מבריה"מ
נולדה בשנת התש"ז ונפטרה בשנת התשנ"ה הר הזיתים
מרת אידה מיימון ע״ה תשפ"ב, בת ים
x
מרת אידה מיימון ע״ה תשפ"ב, בת ים
בצער רב מגיעה הידיעה על פטירת הגב' אידה מיימון ז"ל מבת ים. נפטרה לאחר שנזדככה בייסורים, הותירה אחריה את בעלה שיחי' ושמונת ילדיה. מנשות קהילת חב"ד בבת ים, עסקה בגמילות חסדים ומבצעי הקודש של הרבי. זכתה להיות אצל הרבי ולקבל מברכותיו הק'. הותירה אחריה דור ישרים מבורך, יבדלח"ט את בעלה ר' דוד שיחי', וילדיה: ר' עמי הגב' מילי ר' אודי ר' שניאור זלמן ר' לוי יצחק ר' אלירן אליהו ר' מנחם מנדל ר' יעקב ישראל • הלוויתה תתקיים בשעה 14:00 בבית העלמין בחולון. יושבים 'שבעה' בבית המנוחה, רח' הלפר 11 בת ים. ברוך דיין האמת
מרת לאה הוכשטין ע״ה תרצ"ה, הר הזיתים
x
מרת לאה הוכשטין ע״ה תרצ"ה, הר הזיתים
בת הרב אברהם הוכשטין
נפטרה בשנת תרצ"ה הר הזיתים
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: כ"ה ניסן ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: איזהו נשך
דף סה
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: כ"ה ניסן ה׳תשפ״ד
זמנים
שבת

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.