יומן חב״ד כ' ניסן ה׳תשפ״ד

ניסן ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
נוסח עירוב תבשילין נוסח עירוב תבשילין
ה' דחול המועד פסח - עירוב תבשילין - כ' ניסן

"...ובהמשך למדובר על דבר ""כיבוש"" כל העולם כולו על-ידי הוספה ויגיעה בלימוד התורה וביתר שאת וביתר עוז – מהראוי ונכון וטוב אשר בימי חול-המועד פסח יוסיף כל אחד ואחד בעסק התורה, הן בלימודו הוא והן בנוגע לזולת: להשתדל עם כל מי שיכול לפעול עליו, שגם הוא יוסיף אומץ בלימודו בימים אלו ובהתאם להנ""ל. ופשיטא שעניין הנ""ל שייך במיוחד לתלמידי הישיבות, דגם בשאר הימים הרי ""תורתם קבע"" גם במובן כמות הזמן – עליהם מוטל חיוב מיוחד לנצל את כל ימי חול-המועד פסח הבא עלינו לטובה להוסיף בלימוד התורה ביתר שאת וביתר עז"". חינוך בהוראת כ""ק רבותינו, אדמו""ר מוהריי""צ ונשיא דורנו, על המורים/ות לשמור קשר עם התלמידים/ות בימי חול-המועד. מותר (ומצווה) לפתוח בית-ספר, ואם יש צורך – גם לכתוב, כדי להעסיק את התלמידים שלא יסתובבו ויבלו את זמנם בחוצות בימי חול-המועד. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג, אבל לא לצורך יום אחר, אפילו הוא שבת. על-כן תיקנו חז"ל את התקנה הנקראת 'עירוב תבש לחץ להמשך...

"...ובהמשך למדובר על דבר ""כיבוש"" כל העולם כולו על-ידי הוספה ויגיעה בלימוד התורה וביתר שאת וביתר עוז – מהראוי ונכון וטוב אשר בימי חול-המועד פסח יוסיף כל אחד ואחד בעסק התורה, הן בלימודו הוא והן בנוגע לזולת: להשתדל עם כל מי שיכול לפעול עליו, שגם הוא יוסיף אומץ בלימודו בימים אלו ובהתאם להנ""ל. ופשיטא שעניין הנ""ל שייך במיוחד לתלמידי הישיבות, דגם בשאר הימים הרי ""תורתם קבע"" גם במובן כמות הזמן – עליהם מוטל חיוב מיוחד לנצל את כל ימי חול-המועד פסח הבא עלינו לטובה להוסיף בלימוד התורה ביתר שאת וביתר עז"". חינוך בהוראת כ""ק רבותינו, אדמו""ר מוהריי""צ ונשיא דורנו, על המורים/ות לשמור קשר עם התלמידים/ות בימי חול-המועד. מותר (ומצווה) לפתוח בית-ספר, ואם יש צורך – גם לכתוב, כדי להעסיק את התלמידים שלא יסתובבו ויבלו את זמנם בחוצות בימי חול-המועד. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג, אבל לא לצורך יום אחר, אפילו הוא שבת. על-כן תיקנו חז"ל את התקנה הנקראת 'עירוב תבשילין', שעיקרה הכנת תבשיל מיוחד מערב החג לצורך השבת, שעל-ידי כך מותר להוסיף לבשל, להדליק נרות וכו' גם בחג לצורך השבת, ועל-ידי כך גם ידאגו להכין מנה יפה לשבת. וכך עושים זאת: מכינים בערב החג תבשיל (כגון בשר או דג) בגודל 'כזית' (נפח 27 סמ"ק לפחות), וכן חלה או לחמנייה. מניחים אותם בצד, ומברכים: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב", ומוסיפים: "בעירוב הזה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק נר ולתקן ולעשות כל צרכינו מיום-טוב לשבת". את הלחם והתבשיל יש לשמור במקרר לפחות עד שמסיימים את כל ההכנות לשבת שנעשות בחג. רב העיר או הקהילה נוהג לזכות את 'עירובו' (באמצעות אדם אחר) לכל מי ששכחו לעשות 'עירוב' (ולמנהג חב"ד כל העושה 'עירוב' מכוון לזכות את בני העיר), אבל זה מועיל רק למי ששכח או לא ידע. מי שידע וזכר, אלא שהתעצל וסמך על עירובו של הרב, עליו לשאול רב מוסמך כיצד לנהוג (לדעת שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן אינו יכול לסמוך על עירוב זה, ויש מקילים). חשוב לדעת, שה'עירוב' מאפשר לעשות רק מלאכות שאפשר, אם רוצים, ליהנות מהן בחג עצמו, אבל אין הוא מתיר להתחיל בישול בערב שבת בסוף היום. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


סגור
זכרון להולכים
הרה"ח שלמה יהודה דייטש ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח שלמה יהודה דייטש ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
בן הרב יוסף אליהו דייטש היה דבוק בכל נימי נפשו כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. מייסד וראש מוסדות אנשי מעמד לתורה וחסידות. פעולות החסד שלו נעשו בהוד ובהדר, במאור פנים, בחיוך נצחי, בחום ובאהבה לאין קץ. מחשובי חסידי חב"ד ירושלים
נפטר בשנת תשנ"ה הר הזיתים
הרה"ח שמעון הכהן פרידמן ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
x
הרה"ח שמעון הכהן פרידמן ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
כונה בפי כל "שמעון הצדיק", מחשובי חסידי חב"ד. הרב פרידמן ע"ה, התמוטט היום בעת ששהה אצל בנו באור יהודה, אושפז במצב קריטי, ומאוחר יותר נפטר.הרב פרידמן גר בשיכון חב"ד ירושלים ונוהג לברך כל יהודי הנקרא בדרכו. היה ירא שמים בתכלית וסייע ליהודים רבים שהיו זקוקים לצדקה, תוך שאינו שומר לעצמו מאומה. הותיר אחריו את בנו הרב מנחם מענדל פרידמן שליח הרבי באור יהודה, הרב מרדכי יואל ושתי בנות
הרה"ח אהרן גבאי ע״ה תשמ"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח אהרן גבאי ע״ה תשמ"ט, הר הזיתים
בן הרב יצחק גבאי מסר נפשו על תומ"צ והפצתם באלגיר ובפאריז
נפטר בשנת התשמ"ט מחשובי חסידי חב"ד פאריז הר הזיתים
ר' דב קיבמן ע״ה תשס"ז,
x
ר' דב קיבמן ע״ה תשס"ז,
הינו בנו של הרב דוד הורודוקער ע"ה מחסידי כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע שאמר עליו שהיה 'בינוני'. היה גאון עצום בנגלה ובחסידות, ובתקופה האחרונה בעלמא הדין סבל מתשישות. מאז פטירת אשתו לפני 7 שנים היו בחורי הישיבה בכפר-חב"ד מסייעים לו בביתו. ר' דב נפטר הבוקר (ראשון) והותיר אחריו את בתו הגב' בתיה רודרמן מניו-יורק
הרה"ח ראובן לחיאני ע״ה תש"ע, הר המנוחות
x
הרה"ח ראובן לחיאני ע״ה תש"ע, הר המנוחות
השאיר אחריו: מסעוד, יורם, שלמה, לוי, יחייא, ציפורה דבורהס, ושמחה לדיוב
מרת רחל מרים זילבר ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
x
מרת רחל מרים זילבר ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
השאירה אחריה: בתה הגב' דבורה לויטין מבני-ברק, בתה הגב' מלכה מנוביץ מבני-ברק, בנה הרב אברהם-חיים זילבר מניו-יורק, בנה הרב אליעזר זילבר ע"ה
הרה"ח משה אריה גאטעסמאן ע״ה תשמ"ט, מונטריאול
x
הרה"ח משה אריה גאטעסמאן ע״ה תשמ"ט, מונטריאול
בן הרב יחיאל מיכאל גאטעסמאן
נפטר בשנת התשמ"ט מונטריאול
מרת פעשא זיסקינד ע״ה תשמ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פעשא זיסקינד ע״ה תשמ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב דוד זיסקינד
נפטרה בשנת התשמ"א מונטיפיורי, ניו יורק
מרת איטה הוכלר ע״ה תשס"ו, טורונטו
x
מרת איטה הוכלר ע״ה תשס"ו, טורונטו
מקהילת חב"ד בטורונטו, זוגתו של הרב שלמה הוכלר משפיע אנ"ש בטורונטו, קנדה. הותירה אחריה בת - הגב' חוה-שרה בארון ממיאמי, ושלוש אחיות - הגב' גלוכובסקי מקראון-הייטס, הגב' בוברובסקי והגב' פייפר מבואו-פארק
הבה"ח הת' רפאל אליהו יחזקיהו ע״ה תש"ן, הר הזיתים
x
הבה"ח הת' רפאל אליהו יחזקיהו ע״ה תש"ן, הר הזיתים
בן יבלח"ט הרב לוי יחזקיהו מיקירי תלמידי תורת אמת חב"ד בעיה"ק ירושלים ת"ו בעל מדות טובות ואהוב על הבריות שנקטף באיבו ובן טז שנה לאחר סבל ויסורים קשים שקיבל באהבה ובאמונה טהורה ובאומץ רוח
נפטר בשנת התש"ן הר הזיתים
מרת רבקה קליינמן ע״ה תש"ב, לנינגרד
x
מרת רבקה קליינמן ע״ה תש"ב, לנינגרד
בת הרב זלמן זוסיא קליינמן היד
נפטרה מרעב במצוד של העיר לענינגראד בשנת התש"ב לנינגרד
הרה"ח יצחק דובער שניאורסאהן ע״ה תרע"ה, ליאדי
x
הרה"ח יצחק דובער שניאורסאהן ע״ה תרע"ה, ליאדי
בן הרב חיים שניאור זלמן שניאורסאהן נכד של כ"ק אדמו"ר צמח צדק חיבר את הסידור מהריד
נולד בליובאוויטש בשנת התקצ"ה ונפטר בשנת העת"ר מנ"כ בליאדי
הרה"ח אברהם אבא אוסישקין ע״ה תרנ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם אבא אוסישקין ע״ה תרנ"ז, הר הזיתים
בן הרב מנחם מענדיל אוסישקין
נפטר בשנת תרנ"ז הר הזיתים
הרה"ח יוסף יצחק בורובסקי ע״ה תש"פ, הר הזיתים
x
הרה"ח יוסף יצחק בורובסקי ע״ה תש"פ, הר הזיתים
בצער רב הגיעה הידיעה על פטירתו של הרה"ח ר' יוסף יצחק בורובסקי ע"ה מכפר חב"ד, והוא בן 65. התמודד עם המחלה הקשה ל"ע בתקופה האחרונה, וכעת למרבה היגון מגיעה הידיעה הקשה על פטירתו. הלוויתו של הרה״ח הרב יוסף יצחק בורובסקי ע״ה תעבור היום, ערב שביעי של פסח, בכפר חב״ד בשעה 12:15. מסלול ההלויה: ברחוב לוי יצחק דרך בית הכנסת 'בית מנחם' עד השיכונים ומשם תעבור דרך בית הכנסת המרכזי בדרכה לבית העלמין הר הזיתים בירושלים.
הרה"ח שלום חיים אשר כהנוב ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלום חיים אשר כהנוב ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב שלום חיים אשר כהנוב, תושב קראון הייטס וחסיד ותיק, הלך לעולמו בערב שביעי של פסח. הוא היה בן 96. הרב כהנוב נולד בגאורגיה. אביו היה הרב אליהו שמואל כהנוב שנשלח על ידי האדמו"ר הריי"צ לעיר אחלציחה לשמש כרב, שוחט ומוהל. הוא למד בסניף הישיבה תומכי תמימים בגאורגיה ועם סיום מלחמת העולם השנייה נמלט לפולין כחלק מ"יציאת רוסיה" של החסידים באותה תקופה. בהיותו בפראג, הוא מונה על ידי הרב ישראל יעקובסון כחבר הוועדה להסדרת אישורי ויזה לליובאוויטש במעברות. הוא פגש לראשונה את הרבי במהלך ביקורו בפריז, צרפת. בתקופת הרבי בפריז, כהנוב דאג לצרכיה של הרבנית חנה וליווה אותה בסידורים שונים בעיר. הוא גם ליווה את הרבנית חנה ושימש כעד כאשר הגישה בקשה לדרכון לנסוע לארה"ב. עם מעברו לניו יורק למד בישיבה תומכי תמימים ליובאוויטש ונישא לשרה מרים רוזנבלום. הוא היה חבר מועצת המנהלים של ארגון הנוער ליובאוויטש (בצא"ח), המפקח על פעילויות חב"ד ומרכזי חב"ד באזור ניו יורק רבתי. הותיר אחריו את יבדלח"ט אשתו, שרה והילדים: הגב' צ'אווי בנדט - מינסוטה; הגברת חנה הייס - אוטווה; הרב יוסי כהנוב - ג'קסונוויל, פלורידה; הגב ' חיה לוין - כפר חב"ד, ישראל; הגב' ריבקי בלוק - ש. אנטוניו, טקסס, הרב דוד כהנוב - קראון הייטס והרב מאיר כהנוב - קראון הייטס, נכדים ונינים. הלוויתו עברה בערב שביעי של פסח ליד 770.
הרה"ח מענדל דרייזין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מענדל דרייזין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
בצער עמוק הגיעה מקראון הייטס הידיעה על פטירתו של הרה"ח ר' מענדל דרייזין ע"ה. אחיו של יבדלח"ט הנגיד ר' שלום-בער דרייזין, ובנו של המשפיע הנודע הרב אברהם דרייזין-מאיור ע"ה, והוא בן 84. המנוח ז"ל היה איש רודף צדקה וחסד. סייע ללא הרף לתושבי השכונה, למוסדות הרבי ולאורחים שגדשו ללא הרף את קראון הייטס. בנערותו למד בישיבת 'תומכי תמימים' בלוד והיה ממושפעיו של המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן. בשנות החמישים המאוחרות היגר לניו יורק ונישא עם רעייתו חנה שתחי'. ימים אחדים לאחר פורים אושפז בבית הרפואה לאחר שנדבר בנגיף הקורונה, והיום, י"ט ניסן, נפטר. הותיר אחריו את רעייתו תבלחט"א, ואת ילדיו - מוטי מקראון הייטס, חיים מקראון הייטס, דינה כהן מטורנטו, דוד מלוס אנג'לס, נכדים ונינים.
הרה"ח משה אליהו גרליצקי ע״ה תש"ע, מונטריאול
x
הרה"ח משה אליהו גרליצקי ע״ה תש"ע, מונטריאול
אחד משבעת שלוחי כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע למונטריאול ומעמודי התווך של הקהילה החב"דית בעיר, ובן 94 שנה. הותיר אחריו בנים ובנות: בניו - הרב יוסף שמואל גרליצקי שליח חב"ד בתל אביב, הרב אברהם גלריצקי ר"מ בישיבת "אהלי תורה" בקראון הייטס, והרב מנחם גרליצקי מגבאי '770'
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: כ' ניסן ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: הזהב
דף ס
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: כ' ניסן ה׳תשפ״ד
אהבה
ברכות

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.