יומן חב״ד י"ח ניסן ה׳תשפ״ד

ניסן ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ג' דחול המועד פסח - י"ח ניסן
יום הולדת הגאון המקובל ר' לוי יצחק שניאורסון, אביו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, ויום הכנסתו של כ"ק אדמו"ר בבריתו של אאע"ה. בתשמ"ח הורה הרבי להתוועד ביום זה.

"...ובהמשך למדובר על דבר "כיבוש" כל העולם כולו על-ידי הוספה ויגיעה בלימוד התורה וביתר שאת וביתר עוז – מהראוי ונכון וטוב אשר בימי חול-המועד פסח יוסיף כל אחד ואחד בעסק התורה, הן בלימודו הוא והן בנוגע לזולת: להשתדל עם כל מי שיכול לפעול עליו, שגם הוא יוסיף אומץ בלימודו בימים אלו ובהתאם להנ"ל. ופשיטא שעניין הנ"ל שייך במיוחד לתלמידי הישיבות, דגם בשאר הימים הרי "תורתם קבע" גם במובן כמות הזמן – עליהם מוטל חיוב מיוחד לנצל את כל ימי חול-המועד פסח הבא עלינו לטובה להוסיף בלימוד התורה ביתר שאת וביתר עז".

חינוך

בהוראת כ"ק רבותינו, אדמו"ר מוהריי"צ ונשיא דורנו, על המורים/ות לשמור קשר עם התלמידים/ות בימי חול-המועד.

מותר (ומצווה) לפתוח בית-ספר, ואם יש צורך – גם לכתוב, כדי להעסיק את התלמידים שלא יסתובבו ויבלו את זמנם בחוצות בימי חול-המועד.


חצי שעה לפני בין-השמשות מותר לטעום דבר-מה, אך אין להתחיל אפילו סעודה קטנה. עבר והתחיל בסעודה – אינו צריך להפס לחץ להמשך...
יום הולדת הגאון המקובל ר' לוי יצחק שניאורסון, אביו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, ויום הכנסתו של כ"ק אדמו"ר בבריתו של אאע"ה. בתשמ"ח הורה הרבי להתוועד ביום זה.

"...ובהמשך למדובר על דבר "כיבוש" כל העולם כולו על-ידי הוספה ויגיעה בלימוד התורה וביתר שאת וביתר עוז – מהראוי ונכון וטוב אשר בימי חול-המועד פסח יוסיף כל אחד ואחד בעסק התורה, הן בלימודו הוא והן בנוגע לזולת: להשתדל עם כל מי שיכול לפעול עליו, שגם הוא יוסיף אומץ בלימודו בימים אלו ובהתאם להנ"ל. ופשיטא שעניין הנ"ל שייך במיוחד לתלמידי הישיבות, דגם בשאר הימים הרי "תורתם קבע" גם במובן כמות הזמן – עליהם מוטל חיוב מיוחד לנצל את כל ימי חול-המועד פסח הבא עלינו לטובה להוסיף בלימוד התורה ביתר שאת וביתר עז".

חינוך

בהוראת כ"ק רבותינו, אדמו"ר מוהריי"צ ונשיא דורנו, על המורים/ות לשמור קשר עם התלמידים/ות בימי חול-המועד.

מותר (ומצווה) לפתוח בית-ספר, ואם יש צורך – גם לכתוב, כדי להעסיק את התלמידים שלא יסתובבו ויבלו את זמנם בחוצות בימי חול-המועד.


חצי שעה לפני בין-השמשות מותר לטעום דבר-מה, אך אין להתחיל אפילו סעודה קטנה. עבר והתחיל בסעודה – אינו צריך להפסיק סעודתו, אבל אם התחיל בסעודה אחרי שהגיע זמן הספירה צריך להפסיק בצאת הכוכבים ולספור באמצע סעודתו.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום הולדת רבי לוי יצחק, אביו של הרבי - תר״ף

רבי לוי יצחק נולד לאביו רבי ברוך שניאור בעיירה פודוברנקה. נקרא על שם סבו - אב אביו, רבי לוי יצחק בן רבי ברוך שלום בן הצמח צדק. הרבי ציין את יום זה ובתשמ"ח הורה כי יתוועדו ביום זה.


רבי לוי יצחק שניאורסאהן רבי לוי יצחק שניאורסאהן
ימי חב"ד
יום הולדת הרמ"מ הורנשטיין, חתן הרבי הריי"צ - תר״ף

נולד להוריו - הרב משה הורנשטיין והרבנית חיה מושקא - בתו של הרבי המהר"ש. בי' סיון תרצ"ב התחתן עם הרבנית שיינא, בתו הצעירה של הרבי הריי"צ. היה בקשרי ידידות מיוחדים עם גיסו הרבי. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה החל הרבי הריי"צ במאמצים רבים על מנת לשחררם מעמק הבכא, אך לדאבון לב הובלו אל הכבשונות בטרבלינקה.


הרב מנחם מענדל הכהן הורנשטיין הי הרב מנחם מענדל הכהן הורנשטיין הי"ד
ימי חב"ד
יום הכנסת הרבי בבריתו של אברהם אבינו - תר״ף

בי"ח בניסן נערכה ברית המילה של הרבי בבית סבו רבי מאיר שלמה ינובסקי בניקולייב. בדברים שנשא רבי לוי יצחק קישר בין הברית ליום הולדתו שחל באותו היום. בשנת תנש"א הגיה הרבי קונטרס בקשר ליום זה.


שער הקונטרס שיצא לאור שער הקונטרס שיצא לאור
בית הרב מאיר שלמה ינובסקי בו נערכה הברית בית הרב מאיר שלמה ינובסקי בו נערכה הברית
זכרון להולכים
הרה"ח אלימלך הלוי פרידבערג ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אלימלך הלוי פרידבערג ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
ברה"ח שלום הלוי פרידבערג היה תלמיד בתו"ת הוציא לאור חדשות מבית חיינו במשך בשנתיים
נפטר בשנת התשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח בן ציון בטאשוילי ע״ה תשע"ז, קרית מלאכי
x
הרה"ח בן ציון בטאשוילי ע״ה תשע"ז, קרית מלאכי
התחנך בישיבת בית הר"מ בנחלת הר חב"ד, ובהמשך בישיבת "תומכי תמימים" בקריית גת, שם עשה חיל בלימודיו. בשנת תשנ"ז נסע עם חבריו לשנת ה'קבוצה' ב-770, וכן נמנה על תלמידי ישיבת חב"ד בסמוך לאוהל הק'.לאחר חתונתו התגורר בנחלת הר חב"ד, ופעל בחיות חסידית בעשרת המבצעים של הרבי. למרות מחלתו הקשה, המשיך להוות דוגמא של חסיד ומקושר לרבי בכל מעשיו.הותיר אחריו את רעייתו שרית וילדיו: מנחם מענדל, יוסף יצחק, חיה מושקא, חנה שיינא, מנוחה רחל. הוריו: ר' אברהם ולאה בטאשוילי מנחלת הר חב"ד, אחיו: ר' רפאל בטשוילי קראון הייטס, השליח ר' אבישי בטאשוילי מראשון לציון
הרה"ח צבי פישר ע״ה תש"ע, הר הזיתים
x
הרה"ח צבי פישר ע״ה תש"ע, הר הזיתים
היה זקן חסידי חב"ד בשכונת רמות בירושלים. הלוויתו היום אחה"צ מבית הלוויות שמגר להר הזיתים. הרב פישר היה בשעתו מהלוחמים במלחמת וויאטנם. ואח"כ התקרב ע"י הרבי, עד שזכה לקירובים מופלגים במשך שנים רבות
מרת עטיל הולצמן ע״ה תשע"ז, הר המנוחות
x
מרת עטיל הולצמן ע״ה תשע"ז, הר המנוחות
הקדישה עשרות שנים במסירות, בחן, באהבה עד בלי די לנזקקים, וביושר מיוחד, בפעילות בבית התבשיל של 'כולל חב"ד בירושלים. הותירה אחריה : את בעלה הרב שלמה אליקים-געציל וילדיה, ר' יצחק יהודה, מרת מרים ור' אפרים פישל, נכדים ונינים, כולם הולכים בדרך התורה והמצוות, ובהם המשמשים שלוחי כ"ק אדמו"ר.
מרת בלה שר ע״ה תשל"ז, הר הזיתים
x
מרת בלה שר ע״ה תשל"ז, הר הזיתים
בת הרב אברהם שר.
נולדה בשנת התרס"ח ונפטרה בשנת התשל"ז הר הזיתים
הת' ידין ואנו ע״ה תשע"ו, רחובות
x
הת' ידין ואנו ע״ה תשע"ו, רחובות
בנם של ר' מימון ומרים ואנו
מרת מאריאשא מלכה דובראווסקי ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מאריאשא מלכה דובראווסקי ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב זלמן מנחם מענדל דובראווסקי בעלת מדות טובות וחסודות חייה הקדישה במסירות נפש לטובת הזולת לקשי רוח היתה לסעד ולמשען ויסורי הסתירה מעין זולתה.
נפטרה בשנת התשנ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מרדכי קאופמן ע״ה תש"פ, בופאלו, ניו יורק
x
הרה"ח מרדכי קאופמן ע״ה תש"פ, בופאלו, ניו יורק
טרגדיה קשה: בניו יורק נפטר היום (ראשון), בגיל 34, הרב מרדכי קאופמן ז”ל. המנוח ז”ל נולד להוריו הרב משה וגילה קאופמן בירושלים. הוא גדל בשכונת הר נוף ולמד בישיבת ‘תורת אמת’. לאחר נישואיו עם רעייתו חני לבית ליצמן התגורר בנחלת הר חב”ד בקריית מלאכי. לפני מספר שנים נסע לארה”ב, לפעול בקרב משפחות ישראליות בעיר בופאלו שבמדינת ניו יורק. בחצי השנה האחרונה חלה במחלה קשה. לפני שבועות אחדים נסע לניו יורק על מנת לקבל טיפול רפואי ושם נדבק בנגיף הקורונה – שהכריע אותו. “ר’ מרדכי היה איש טוב לב”, מספר ל-COL אחד מידידיו. “כיבד את רעייתו והיה אב נפלא לילדיו. מצבו היה בתקופה האחרונה קשה ביותר, הוא סבל מהמחלה”. הותיר אחריו את רעייתו וחמישה יתומים רכים. אחיו הם - הרב יצחק קופמן, שליח הרבי בגרודנא בלרוס, גב' אסתי כהן מפלורידה, גב' יעל שניידר מביתר עילית, ישראל קופמן בופולו, ברכי ארנטרוי לוד, יוסי קופמן בופולו, דבורה לאה כדורי בופולו, התמים מענדל קופמן בופולו.
הרה"ח מנחם נחום ברונשטיין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מנחם נחום ברונשטיין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
ביום ראשון נפטר ר' מנחם נחום ברונשטיין ע"ה, תושב קראון הייטס ותיק. בן 71 היה בפטירתו, לאחר מחלה קשה ממנה סבל. היה גבאי ושמש מסור בבית הכנסת "לעפרעטס שול" בקראון הייטס. הותיר אחריו את יבדלח"ט אשתו טובה וילדיו, אברהם חיים ברונשטיין - קראון הייטס, שלום ברונשטיין - פלורידה, ומשה דוד ברונשטיין - קראון הייטס. הלוויתו התקיימה היום בקראון הייטס, המשיכה ליד 770 ומשם לבית החיים היהודי 'מונטיפיורי' בקווינס, שם נטמן.
הרה"ח ליאור אליהו ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
x
הרה"ח ליאור אליהו ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
בן יבלח"ט הרב חיים צבי אליהו. פעל רבות לקירוב יהודים לאביהם שבשמים בדרכי נועם ובמאור פנים פעל והפיץ "שיחות לנוער" והיה מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטר בשנת תשס"ה הר המנוחות
הרה"ח שמואל ברנשטוק ע״ה תש"ג,
x
הרה"ח שמואל ברנשטוק ע״ה תש"ג,
בן הרב לייב וולף היד ברנשטוק
נהרג על קידוש השם בשנת תש"ג
הרה"ח אלטר אברהם שמחה הכהן פרידמן ע״ה תש"פ, ניו יורק
x
הרה"ח אלטר אברהם שמחה הכהן פרידמן ע״ה תש"פ, ניו יורק
ברןך דיין האמת: היום (ח"י ניסן ב' דחול המועד פסח) נלב"ע הרה"ח אלטר אברהם שמחה הכהן פרידמן מבורו פארק ברוקלין ניו יורק. המנוח הלך לעולמו לאחר שסבל מספר שנים מסיבוכים בריאותיים כלליים ולפני מספר ימים אושפז שוב בבית הרפואה. הוא היה בן 64 בפטירתו. לפני מספר שבועות נלב"ע אם המשפחה מרת ייטל בת אברהם ע"ה. הותיר אחריו את רעייתו ושני אחיו שיחיו: הרה"ח גרשון צבי הכהן פרידמן – ביתר עילית והרה"ח חיים אלעזר הכהן פרידמן – בית שמש.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: י"ח ניסן ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: הזהב
דף נח
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: י"ח ניסן ה׳תשפ״ד
אהבה
ברכות

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.