יומן חב״ד י"ט ניסן ה׳תשפ״ד

ניסן ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ד' דחול המועד פסח - י"ט ניסן
"...ובהמשך למדובר על דבר ""כיבוש"" כל העולם כולו על-ידי הוספה ויגיעה בלימוד התורה וביתר שאת וביתר עוז – מהראוי ונכון וטוב אשר בימי חול-המועד פסח יוסיף כל אחד ואחד בעסק התורה, הן בלימודו הוא והן בנוגע לזולת: להשתדל עם כל מי שיכול לפעול עליו, שגם הוא יוסיף אומץ בלימודו בימים אלו ובהתאם להנ""ל. ופשיטא שעניין הנ""ל שייך במיוחד לתלמידי הישיבות, דגם בשאר הימים הרי ""תורתם קבע"" גם במובן כמות הזמן – עליהם מוטל חיוב מיוחד לנצל את כל ימי חול-המועד פסח הבא עלינו לטובה להוסיף בלימוד התורה ביתר שאת וביתר עז"".

חינוך

בהוראת כ""ק רבותינו, אדמו""ר מוהריי""צ ונשיא דורנו, על המורים/ות לשמור קשר עם התלמידים/ות בימי חול-המועד.

מותר (ומצווה) לפתוח בית-ספר, ואם יש צורך – גם לכתוב, כדי להעסיק את התלמידים שלא יסתובבו ויבלו את זמנם בחוצות בימי חול-המועד.


חצי שעה לפני בין-השמשות מותר לטעום דבר-מה, אך אין להתחיל אפילו סעודה קטנה. עבר והתחיל בסעודה – אינו צריך להפסיק סעודתו, אבל אם התחיל בסעודה אחרי שהגיע זמן הספירה צריך להפסיק בצאת הכוכבים ולספור באמצע סעודתו.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
זכרון להולכים
מרת הענדל אלעניק ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת הענדל אלעניק ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב יצחק יואל אלעניק רדפה טוב וחסד כל ימי חיי ביתה הי פתוח לכל עסקה במרץ לטובת היחיד והכלל ובפרט בעניני "חברה קדישא" בחינוך ילדי ישראל ובקירוב לבבות לאבינו שבשמים מסורה ונתונה לבית חיינו עד יומה האחרון
נפטרה בשנת התשמ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מנחם מענדל דייטש ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח מנחם מענדל דייטש ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
נשלח על ידי הרבי בשנת תשל"ו לשמש שליח באוברוילייע צרפת. ניהל את הבית ספר שנאור בצרפת במשך יותר 25 שנה, ואלפי תלמדים למדו תחתיו.ממקימי ומהמייסדים של הכנסת אורחים האדיטש. כידוע, צאצא של האדמו"ר הזקן.הותיר אחריו את הותיר אחריו את רעייתו שטרענא-שרה (לבית קלמנסון מצרפת), ילדיו: השליחה הגב' מנוחה פרידלנד מאובערוויליע, צרפת; השליח הרב שניאור-זלמן דייטש ממינסק, בלרוס; הגב' חנה אפלבוים ממגדל-העמק; ר' ישראל דייטש מירושלים; ר' לוי-יצחק דייטש מירושלים; גב' יהודית פראדקין מרחובות; ר' יוסף-אליהו דייטש מהקריות; הת' שלמה יהודה, הת' שמואל, יוכבד והת' שלום-דובער.אחיו הם המשפיע הרב חיים-שלום, הרב שניאור-זלמן והרב משה
מרת יאשא ליבא גראסבוים ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת יאשא ליבא גראסבוים ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב דוד גראסבוים ותגדלה לתו"מ מתוך מס"נ במדינת רוסיא חינכה משפחתה בדרך רבותינו נשיאנו
נפטרה בשנת התשנ"ט מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רייזה גלפרין ע״ה תש"ל, טשקנט
x
מרת רייזה גלפרין ע״ה תש"ל, טשקנט
בת הרב ראובן גלפרין
נפטרה בשנת תש"ל טשקנט
ר' גרשון פישל היימס ע״ה תשע"ח, לונדון
x
ר' גרשון פישל היימס ע״ה תשע"ח, לונדון
היה מחשובי קהילת חב"ד בלונדון ואהוב על הבריות.ר' גרשון זכה לפגישות רבות עם הרבי. יחד עם רעייתו חנה, ביתו היה פתוח לאורחים.הותיר אחריו את אשתו, חנה, והילדים: יוסי היימס, ניו ג'רזי, שולי היימס, ישראל היימס, זלמי היימס, שמחה היימס, לונדון, ביילה רודל, מילאנו, איטליה, רחל ברשבצקי, נחמה שפילמן שיינא קאהן, קראון הייטס, חתנים כלות ונכדים.הותיר אחריו גם את אחיו ר' חיים מלונדון
מרת צביה אמסעל ע״ה תשל"ב, מונטריאול
x
מרת צביה אמסעל ע״ה תשל"ב, מונטריאול
בת הרב יעקב יצחק אמסעל
נפטרה בשנת התשל"ב מונטריאול
מרת ביילא פרוס ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
x
מרת ביילא פרוס ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
ילידת העיירה החסידית נעוועל, בת החסיד חיים דער קצב ברזין מנעוול, התגוררה גרה בכפר חב"ד משנת תש"ך. השאירה אחריה שני בנים הרב חיים פרוס שליח ראשי לעיר בוסטון, והרב ישראל פרוס מניו ג'רסי, נכדים ונינים שלוחים ברחבי ארצות הברית
קארף אהרון יעקב קארף ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
קארף אהרון יעקב קארף ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
ברוך דיין האמת: בניו יורק נפטר היום (שני), בגיל 62, הרה”ח הרב אהרון יעקב קארף ז”ל, תושב שכונת קראון הייטס – לאחר שלקה בנגיף הקורונה. הוא נפטר שבועיים לאחר פטירתו, בגיל 90, של אביו – הרה”ח רבי גדליה קארף ז”ל מנגיף הקורונה. המנוח ז”ל הותיר אחריו את אשתו בתיה – לבית משפחת רויטבלט, וילדיו – חני זירקינד, מנחם קארף וזלמן קארף. את אחיו – הרב יוסי קארף – קראון הייטס, מרת שרה קסלר – מונטריאול, הרב שלום בער קארף – דריי ביץ’ פלורידה; מרת דיני צימנט – בינטון ביץ’ פלורידה; והרב אלתר קארף – ס. פטרסבורג פלורידה.
מרת חנה רבקה ציקוושוילי ע״ה תשפ"ב, קרית מלאכי
x
מרת חנה רבקה ציקוושוילי ע״ה תשפ"ב, קרית מלאכי
ידיעה מעציבה שנתקבלה הבוקר משכונת נחלת הר חב"ד: נפטרה התינוקת חנה רבקה רעיה ע"ה, בתם של יבדלח"ט ר' אליהו וחיה מושקא ציקוושוילי , ונכדתו של הרב בנצי בטשוילי ז"ל, שנפטר לפני חמש שנים בחול המועד, באורח טראגי והוא בדמי ימיו, בגיל 40. נולדה לפני שבוע, והוריה הספיקו לקרוא לה שם: חנה רבקה רעיה . למרבה הצער, לאחר לידתה נדבקה בזיהום חריף, אושפזה בטיפול נמרץ כשהיא מורדמת ומונשמת ורבים התפללו לרפואתה. כאמור הבוקר מגיעה הידיעה המעציבה על פטירתה. ברוך דיין האמת.
הרה"ח משה דב גנזבורג ע״ה תש"ך, צפת
x
הרה"ח משה דב גנזבורג ע״ה תש"ך, צפת
בן הרב שמחה גנזבורג. שימש כרב בעיירה וורכנעפראווסט למד בליובאוויטש. בשנת תרצ"ז הגר לא"י והיה ממיסדים ישיבת אחי תמימים
נולד בשנת תר"נ ביקטרינוסלב שבאוקראינה ונפטר בשנת התש"ך צפת
השלוחה מרת רחל חאריטאן ע״ה תש"פ, ויניפעג, קנדה
x
השלוחה מרת רחל חאריטאן ע״ה תש"פ, ויניפעג, קנדה
השלוחה מרת רחל יהודית חאריטאן ע"ה, מהעיר ויניפעג בקנדה, בת 65 בפטירתה. התמודדה בשנים האחרונות עם המחלה הנוראה ל"ע. תנצב"ה
הרה"ח זלמן אנגסטר ע״ה תש"פ, בולטימור
x
הרה"ח זלמן אנגסטר ע״ה תש"פ, בולטימור
ר' זלמן אנגסטר, חבר קהילת חב"ד בבולטימור במרילנד ארה"ב, ולאחרונה התגורר בוינטון ביץ', פלורידה, הלך לעולמו ביום שני. הוא היה בן 68. ר' זלמן אנגסטר היה חבר ותיק בקהילה של חב"ד בבולטימור במשך קרוב לחמישים שנה. הוא שימש כגבאי בשנים הראשונות ותמיד הקפיד להשתתף במניינים 3 פעמים ביום. היה מקושר לרבי, תמיד ניתן היה לראות אותו עם תהילים ביד. יחד עם אשתו זלקה גידל משפחה גדולה ומפוארת. לאחרונה התגורר בבוינטון ביץ', פלורידה. הוא הותיר אחריו יבדלח"ט את אשתו, זלקה וילדיו: אתא ביננשטוק (בולטימור), צ'אני ביקל (טינק, ניו ג'רזי), יהודה אנגסטר (אנגלווד, ניו ג'י ג'י), פרומה כהן (בינטון ביץ', פלורידה), פשה ווייט (ברוקלין\ לונג איילנד), סעדיה אנגסטר (בולטימור), מושקה רוזן (בולטימור), יוסף אנגסטר (ברוקלין), מנחם אנגסטר (ברוקלין, ניו יורק) ושסטרנה אנגסטר (בולטימור\ברוקלין).
השלוחה הרבנית רחל אלטיין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
השלוחה הרבנית רחל אלטיין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
בניו יורק נפטרה היום (שני), בגיל 95, הרבנית מרת רחל אלטיין ע”ה, לאחר שנדבקה בנגיף הקורונה. המנוחה ע”ה היא אלמנתו של השליח הגאון רבי מרדכי דוב אלטיין זצ”ל – זקן שלוחי חב”ד וזקן רבני ליובאוויטש בעולם, שנפטר בג’ כסלו השנה בגיל 100. המנוחה ע”ה, בתו של הרה”ח רבי ישראל ג’ייקובסון – מנהל אגודת חסידי חב”ד בארה”ב ומי שהיה אחד ממקימי חצר ליובאוויטש בארצות הברית, נישאה לבעלה בשנת תש”ד. במהלך השנים ניהלו בני הזוג ישיבות בניו הייבן ופיטסבורג, ומאוחר יותר נשלחו על ידי אדמו”ר הריי”צ מליובאוויטש לרובע ברונקס, שם ניהלו ישיבה ובית ספר. בעלה כיהן במשך שנים רבות כרב קהילה מקומית, וזכו לקרב יהודים רבים במסגרת פעילותם כמנהלי בית חב”ד בברונקס. בשנת תשנ”ו עלו לארץ והתגוררו בביתר עילית ובכפר חב”ד, אולם לאחר מספר שנים שבו לארצות הברית, והתיישבו בשכונת קראון הייטס. הותירה אחריה את ילדיה יבלחט"א: בתה אשת הרב יצחק מאיר גוראריה - משפיע בישיבת תומכי תמימים מונטריאול. בנה, הרב אברהם אלטיין - שליח הרבי בוויניפג ושליח הראשי למדינת מניטובה, קנדה בנה, הרב יעקב לייב אלטיין - מנהל היכל מנחם בבורו פארק, חבר ועד להפצת שיחות, ומחבר סדרת הספרים חסידות מבוארת בתה אשת השליח הרב יוסף יצחק פינסון - שליח הרבי בניס, צרפת. בתה אשת הרב עקיבא כהן - ראש ישיבת תומכי תמימים מנצ'סטר. בתה אשת הרב יוסף יצחק זלמנוב - צפת.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: י"ט ניסן ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: הזהב
דף נט
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: י"ט ניסן ה׳תשפ״ד
אהבה
ברכות

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.