יומן חב״ד ב' ניסן ה׳תשפ״ד

ניסן ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
אהל הרבי הרש אהל הרבי הרש"ב
יום ההילולא של הרבי הרש"ב - ב' ניסן

יום ההסתלקות-הילולא של כ"ק אדמו"ר רבינו שלום-דובער נ"ע מליובאוויטש, אדמו"ר מוהרש"ב, דור חמישי לנשיאי חב"ד, בשנת תר"פ, בעיר רוסטוב על נהר דון, ושם מנוחתו-כבוד. יום התחלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. יום התוועדות. כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו 'עת רצון' זו, כדי: א) ללמוד פרק משנה המתחיל באות אחת משמו הקדוש (על-כל-פנים פרק אחד). ב) להוסיף בלימוד תורתו של בעל ההילולא, ש"עיקר גילוי החסידות באופן של הבנה וההסברה נתחדש על-ידו, ונתכנה 'הרמב"ם דתורת החסידות'". ג) להוסיף בעבודת התפילה. ד) להוסיף בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו המיוחדת של בעל ההילולא או למוסדות העוסקים בעבודתו, ש"עיקר חידושו – בייסוד ישיבת תומכי-תמימים, שבה מודגשת שלימות התורה" נגלה וחסידות כאחד, ו"על-ידו התחילה עיקר הפצת תורת החסידות חוצה", ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו. ה) לקיים התוועדות של שמחה, שבה יקבלו עליהם הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות. פשוט, שאם מאיזו סיבה שתהיה לא נעשה הנ"ל או חלקו... צריך להיות תשלומין והשלמה בימים הסמוכים. נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמ לחץ להמשך...

יום ההסתלקות-הילולא של כ"ק אדמו"ר רבינו שלום-דובער נ"ע מליובאוויטש, אדמו"ר מוהרש"ב, דור חמישי לנשיאי חב"ד, בשנת תר"פ, בעיר רוסטוב על נהר דון, ושם מנוחתו-כבוד. יום התחלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. יום התוועדות. כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו 'עת רצון' זו, כדי: א) ללמוד פרק משנה המתחיל באות אחת משמו הקדוש (על-כל-פנים פרק אחד). ב) להוסיף בלימוד תורתו של בעל ההילולא, ש"עיקר גילוי החסידות באופן של הבנה וההסברה נתחדש על-ידו, ונתכנה 'הרמב"ם דתורת החסידות'". ג) להוסיף בעבודת התפילה. ד) להוסיף בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו המיוחדת של בעל ההילולא או למוסדות העוסקים בעבודתו, ש"עיקר חידושו – בייסוד ישיבת תומכי-תמימים, שבה מודגשת שלימות התורה" נגלה וחסידות כאחד, ו"על-ידו התחילה עיקר הפצת תורת החסידות חוצה", ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו. ה) לקיים התוועדות של שמחה, שבה יקבלו עליהם הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות. פשוט, שאם מאיזו סיבה שתהיה לא נעשה הנ"ל או חלקו... צריך להיות תשלומין והשלמה בימים הסמוכים. נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום מר"ח עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים אותו. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


סגור
ימי חב"ד
יום ההילולא של הרבי הרש"ב ויום התחלת הנשיאות של הרבי הריי"צ - תרפ״ג

לאחר שתקופה ממושכת חש הרבי הרש"ב שלא בטוב, פנה הרבי הרש"ב לבנו הרבי הריי"צ באמרו "אני הולך לשמיים ואת הכתבים אני משאיר לכם",הרבי הרש"ב ביקש שיקחוהו לזאל הישיבה (שהייתה בביתו ברוסטוב), הרבי הרש"ב ערך הבדלה על כוס קפה, וכמה שעות אחר כך - בשעה ארבע לפנות בוקר - הסתלק, ומנוחתו כבוד ברוסטוב.הרי ביאר כי "עד שלא שקעה שמשו של זה, זרחה שמשו של זה", ולמעשה יום זה הוא יום תחילת נשיאותו ("יום הכתרת" כלשון הרבי) של הרבי הריי"צ.


הרבי הרש הרבי הרש"ב
אהל הרבי הרש אהל הרבי הרש"ב
זכרון להולכים
הרה"ח יוסף פרץ זיאץ ע״ה תשס"ה, הלבנון, קווינס
x
הרה"ח יוסף פרץ זיאץ ע״ה תשס"ה, הלבנון, קווינס
נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בית החיים "הלבנון" שבקווינס ניו יורק.
מרת אסתר זיסל בוקיעט ע״ה תשע"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר זיסל בוקיעט ע״ה תשע"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
אלמנת הרב חיים-מאיר ז"ל, ובת 92. ילדיה: גב רחל סטילמן מלוס אנגלס, השליח הרב יוסף-יצחק מלוס-אנגלס, המשפיע הרב אברהם-שמואל מכפר חב"ד, הרב לוי משיקגו, גב חיה בוקיעט מקראון-הייטס, השליח הרב אלתר-פישל מבוסטון, גב שרה-צירל קרמר מהשלוחים במונטריאול והרב שניאור-זלמן מהשלוחים במיאמי.
מרת חיה שרה גורודצקי ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חיה שרה גורודצקי ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב שמואל גורודצקי
נולדה בשנת התרס"ז בעיר דוקשיק ונפטרה בשנת התשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק
מרת אסתר רבקה קאגאן ע״ה תשע"א, הר הזיתים
x
מרת אסתר רבקה קאגאן ע״ה תשע"א, הר הזיתים
הותירה אחריה בנים: הרב משה (קליפורניה) הרב סענדר (פלורידה) והרב חיים דוד (מונסי), ולהבדיל בין חיים לחיים הרב יצחק מאיר ע"ה. זכתה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות, דור ישרים מבורך
הרה"ח שמואל חיים רעשעווסקי ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שמואל חיים רעשעווסקי ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יעקב רעשעווסקי
נפטר בשנת התשנ"ב מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אברהם לוי סלווין ע״ה ,
x
הרה"ח אברהם לוי סלווין ע״ה ,
בן הרב ישראל נתן סלווין היד. שימש בתור רב וראש ישיבה במדינת גרוזיה משך חצי יובל שנים בשליחות מורו ורבו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב והרביץ שם תורה וחסידות לאלפים, ונאסר והוגלה למחנות עבודת פרף בסיביר שם גווע ונאסף על קידוש השם, ועקבותיו לא נודעו עד היום הזה.
נולד בעיר ברוגאצ'וב, בשנת תרנ"א
הבה"ח הת' עובדיה גוראריה ע״ה תשנ"א, מונטריאול
x
הבה"ח הת' עובדיה גוראריה ע״ה תשנ"א, מונטריאול
בן הרב נתן גוראריה
נולד ביום יז טבת התשכא ונפטר בשנת התשנ"א מונטריאול
הרה"ח חיים אליעזר הלוי הבר ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים אליעזר הלוי הבר ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
בן הרב שמואל הלוי הבר
נפטר בשנת תשמ"ב הר הזיתים
ר' משה זוננפלד ע״ה תשע"ט, הר המנוחות
x
ר' משה זוננפלד ע״ה תשע"ט, הר המנוחות
מאנ"ש בירושלים. אביו של השליח בשכונות רמות שבירושלים הרב יעקב זוננפלד ואחיהם של הרב שמעון זוננפלד מנחלת הר חב"ד והגב' מרים זיגמן מירושלים.
הרה"ח מרדכי הכהן ריבקין ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מרדכי הכהן ריבקין ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק

,זכה להיות הכהן שקיבל משלוח מנות מהרבי, וזכה להיות ה"ערב קבלן" על מכירת חמץ של הרבי.
היה בועד של בית רבקה במשך ארבעים שנה.
בהיותו ברוסיה עבד שכם בשכם עם הרב מענדל פוטרפס בגיוס כספים עבור ישיבות 'תומכי-תמימים', ונגזר עליו דין מוות, אך בחסדי השם הצליח לעבור את הגבול בשנת תש"ז, והיה הראשון שהגיע לניו יורק מפאריז.
זכה לקירובים גדולים מהרבי. הותיר אחריו בנים ובנות: מרת חנה גורביץ מנהלת בית רבקה ניו-יורק הרב יהושע זעליג רבקין שליח בניו-אורלינס, הרב יוסף יצחק הכהן רבקין שליח בכרמיאל, מרת רחל לאה ברוק, ומרת סימא קארפ

מרת טויבא בראכין ע״ה תרס"ט, הר הזיתים
x
מרת טויבא בראכין ע״ה תרס"ט, הר הזיתים
בת הרב יהודה לייב בראכין
נפטרה בשנת תרס"ט הר הזיתים
מרת בת שבע ברוק ע״ה תשפ"ג, פלטבוש
x
מרת בת שבע ברוק ע״ה תשפ"ג, פלטבוש
בצער רב התקבלה הידיעה המצערת על פטירתה של האישה החשובה מרת בת שבע ברוק ע"ה, אשת הרה"ח ר' אברהם אהרן ברוק ע"ה. התגוררה בפלטבוש, ובשנים האחרונות עברה לעיר לייקווד בניו ג'רזי. הותירה אחריה את ילדיה: גב' צביה רוזנברג מניו ג'רזי. הרב פנחס ברוק מלייקווד, ניו ג'רזי. הרב יוסף חיים ברוק מקורל ספרינגס, פלורידה. הלוויתה תתקיים היום (שישי) ט׳ ניסן בשעה 13:00 בהר המנוחות בירושלים, גוש לה, חלקה א׳, שם תיטמן. הבנים, הרב פינחס והרב יוסף חיים ברוק ישבו שבעה בבית דודתם מרת טובה טויב תחי', רחוב הסלע 3, עתלית. עד יום שני בשעה 14:00, וביום שני בין השעות 16:00-20:00 בבית משפחת מרדכי ורבקה ריבקין בכפר חב"ד, רחוב אור התורה 8 ברוך דיין האמת.
הרה"ח יחיאל מיכל ליסון ע״ה תר"פ,
x
הרה"ח יחיאל מיכל ליסון ע״ה תר"פ,
בן הרב אברהם ליסון היה מרה לבנה, וזייער חסידיש
נפטר בשנת התר"פ
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ב' ניסן ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: המפקיד
דף מב
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ב' ניסן ה׳תשפ״ד
המדע
הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.