יומן חב״ד ט"ו ניסן ה׳תשפ״ד

ניסן ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
חג הפסח - ט"ו ניסן
תפילת שחרית:

הלל שלם, קדיש תתקבל. שיר של יום, קדיש יתום. הוצאת שני ספרי-תורה. אין אומרים שלוש-עשרה מידות, אלא כבכל שבת – בריך שמיה וכו'.

בספר-התורה הראשון קוראים לשבעה עולים בפרשת בא, "משכו וקחו". מניחים את הספר השני על הבימה ואומרים חצי קדיש. הגבהה וגלילה. בספר-התורה השני קוראים למפטיר בפרשת פינחס "ובחודש הראשון". הגבהה וגלילה. הפטרה. יקום פורקן הראשון והשני. מי שבירך. אשרי. יהללו. חצי קדיש.

טל: קודם מוסף מכריז השמש "מוריד הטל", ובתפילה זו מפסיקים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם". (אמר 'מוריד הגשם', אם נזכר טרם שסיים ברכת 'מחיה המתים' – חוזר ל"אתה גיבור" [ולא מהני לומר מיד 'מוריד הטל']. נזכר אחר שאמר "ברוך אתה ה'", יסיים 'למדני חוקיך' ויתחיל "אתה גיבור". נזכר אחר-כך – חוזר לראש התפילה. נזכר כשהגיע זמן מנחה, מתפלל שתיים כדין תשלומין. אמר "משיב הרוח ומוריד הטל" אינו חוזר, והמסופק – עד שלושים יום, חוזר. שמע הכרזת 'מוריד הטל' קודם שהתפלל שחרית – אם אינו מתפלל במניין אחר – יאמר גם בשחרית 'מוריד הטל').

בחזרת הש"ץ – תפילת טל.

לאחר אמירת תהילים, לפני הקידוש, אומרים כבכל שבת 'ולקחת סולת', ושש לחץ להמשך...
תפילת שחרית:

הלל שלם, קדיש תתקבל. שיר של יום, קדיש יתום. הוצאת שני ספרי-תורה. אין אומרים שלוש-עשרה מידות, אלא כבכל שבת – בריך שמיה וכו'.

בספר-התורה הראשון קוראים לשבעה עולים בפרשת בא, "משכו וקחו". מניחים את הספר השני על הבימה ואומרים חצי קדיש. הגבהה וגלילה. בספר-התורה השני קוראים למפטיר בפרשת פינחס "ובחודש הראשון". הגבהה וגלילה. הפטרה. יקום פורקן הראשון והשני. מי שבירך. אשרי. יהללו. חצי קדיש.

טל: קודם מוסף מכריז השמש "מוריד הטל", ובתפילה זו מפסיקים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם". (אמר 'מוריד הגשם', אם נזכר טרם שסיים ברכת 'מחיה המתים' – חוזר ל"אתה גיבור" [ולא מהני לומר מיד 'מוריד הטל']. נזכר אחר שאמר "ברוך אתה ה'", יסיים 'למדני חוקיך' ויתחיל "אתה גיבור". נזכר אחר-כך – חוזר לראש התפילה. נזכר כשהגיע זמן מנחה, מתפלל שתיים כדין תשלומין. אמר "משיב הרוח ומוריד הטל" אינו חוזר, והמסופק – עד שלושים יום, חוזר. שמע הכרזת 'מוריד הטל' קודם שהתפלל שחרית – אם אינו מתפלל במניין אחר – יאמר גם בשחרית 'מוריד הטל').

בחזרת הש"ץ – תפילת טל.

לאחר אמירת תהילים, לפני הקידוש, אומרים כבכל שבת 'ולקחת סולת', ושש זכירות.

בקידוש: 'מזמור לדוד', 'אתקינו', 'ושמרו', 'אם תשיב', 'דא היא סעודתא', 'זכור', 'על-כן' – בלחש. ואחר-כך אומרים בקול: 'אלה מועדי', ו'בורא פרי הגפן'.

אכילת מצה: "צריכה להיות [על-פי חסידות] אכילת מצה גם בהשישה ימים, ויש בזה קצת מצווה".

שמחת יום-טוב: חייבים בה מדאורייתא, וחייבים לשתות רביעית יין בכל יום ביום-טוב וחול המועד (אם כי יוצאים ידי-חובה זו גם ביין הקידוש); ועם-כל-זה, כדברי הרמב"ם, "לא יימשך ביין".

ערבית: בתפילה הראשונה של חול-המועד יש לזכור לומר ארבעה דברים אלו: א) מוריד הטל; ב) אתה חוננתנו; ג) ותן ברכה; ד) יעלה ויבוא.

שכח אחד מהם, ונזכר אחר שסיים תפילתו:

א. אמר "משיב הרוח ומוריד הגשם" – יחזור לראש התפילה.

ב. שכח לומר "אתה חוננתנו" – לא יחזור (אלא אם צריך לעשות מלאכה לפני הבדלה יאמר אחרי שמונה-עשרה: "ברוך המבדיל בין קודש לחול").

ג. אמר 'ותן טל ומטר' – יחזור לראש התפילה.

ד. שכח 'יעלה ויבוא' – יחזור לראש התפילה.

קדיש תתקבל. אין אומרים 'ויהי נועם', 'ואתה קדוש'.

לבשמים בהבדלה אין משתמשים ב'ציפורן'. 'ויתן לך' אומרים בלחש.


(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
זכרון להולכים
פרופסור הרב ידידיה אלתר דינרי ע״ה תשס"ז,
x
פרופסור הרב ידידיה אלתר דינרי ע״ה תשס"ז,
הותיר אחריו את זוגתו, הגב' דבורה דינרי בתו של הרב החסיד נפתלי דוליצקי ע"ה מזקני וחשובי חסידי חב"ד בת"א. בנו: הרב שמואל אבא דינרי מאנ"ש בפתח תקוה, בתו מרת רות פלס אשת הרב ישראל פלס מעורכי מפעל הטור השלם שע"י "מכון ירושלים" ובתו מרת אסתר אשת הרב משה נפתלין, רב קהילת חב"ד בשכונת בית וגן בירושלים
הרה"ח יחזקאל הלוי ברוד ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יחזקאל הלוי ברוד ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב חיים בנימין הלוי ברוד. למד בתומכי תמימים עשר שנים מתרצ"ז עד תש"ז
נולד ביום כה בניסן התרפ"ג בעיירה מזיבוז שבאוקראינה. ונפטר בשנת תשס"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שלמה מיידנצ'יק ע״ה תשס"ד, עמק לוד
x
הרה"ח שלמה מיידנצ'יק ע״ה תשס"ד, עמק לוד
בן הרב צבי הירש מיידנצ'יק.הנודע בקרב אנ"ש בכינו החיבה "שלמהקע", היה עסקן נמרץ שפעל ללא לאות, בעקיבות ובמסירות גדולה, למען פיתוח ושגשוג כפר חב"ד ולמען כלל ענייניו הק' של הרבי בארץ ישראל והתאפיין במרצו הבלתי נדלה, בפקחותו הנדירה ובעיקר בלבביות הכנה, בגישה האנושית הפשוטה, בצניעות המופלגת ובענוות החן שהקרין.תכונות שעשו אותו אהוב, חביב ומקובל בקרב חוגים רחבים מאוד, גם כאלה שהיו רחוקים מאוד מחיי תורה וחסידות.
נפטר בשנת התשס"ד מנ"כ עמק לוד
הרה"ח דוד ארי יארמוש ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח דוד ארי יארמוש ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אברהם שלמה יארמוש מקושר כל ימיו בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ולכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו זכה להיות מלמד תשב"ר קרוב ליובל שנים
נולד ביום כ במנחם אב התרפ"א בוויליאמסבורג, ברוקלין ונפטר בשנת התשנ"ט מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ניסן אייזיק אנדרוסיער ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח ניסן אייזיק אנדרוסיער ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב רפאל אנדרוסיער עסק בצ"צ באמונה ומסר עצמו גם בזמנים קשים בעיר מאנטרעאל לגדל בניו ובנותיו בדרכי התורה והחסידות
נפטר בשנת התשנ"א מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ישככר דוב הלוי גוורעויטש ע״ה , הר הזיתים
x
הרה"ח ישככר דוב הלוי גוורעויטש ע״ה , הר הזיתים
בן ר' שלום, נולד בעיירה זלובין, נאסר על הפצת היהדות. שליח כ"ק אדמו"ר ומנהל מוסד "בית רבקה" שב"יער" צרפת במשך למעלה מיובל שנים.
הרה"ח יוסף חיים סופרין ע״ה תשמ"ה,
x
הרה"ח יוסף חיים סופרין ע״ה תשמ"ה,
בן הרב התמים יצחק סופרין
נפטר בשנת תשמ"ה
מרת חיה ליבה קליין ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
מרת חיה ליבה קליין ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
בת הרב צבי איזיק קליין
נפטרה בשנת התשמ"ב הר הזיתים
מרת זהבה בן חיים ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
x
מרת זהבה בן חיים ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
בת הרב סוליקה בן חיים
נפטרה בשנת תשל"ט הר הזיתים
מרת חוה גיטל ראפופורט ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חוה גיטל ראפופורט ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב חיים אליעזר ראפופורט
נפטרה בשנת התשס"א מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שרגא פייבל וילנר ע״ה תש"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח שרגא פייבל וילנר ע״ה תש"ו, הר הזיתים
בן הרב יעקב זאב וילנר
נפטר בשנת תש"ו הר הזיתים
הרה"ח שלום איידלמן ע״ה תש"פ, מרוקו
x
הרה"ח שלום איידלמן ע״ה תש"פ, מרוקו
הרב איידלמן ז"ל נולד בשנת תרצ"ו לאביו הרב אריה דוב ולאמו סלאווא איידלמן. בגיל 9 ברח עם הוריו מרוסיה בבריחה הגדולה דרך פולין, אל פריז. בנערותו למד בישיבת 'תומכי תמימים' ברינואה, ולמרות בקשתו מהרבי להגיע וללמוד ב-770 לא אישר הרבי את הדבר. במכתב מאותה התקופה כתב שעבודתו היא להישאר ולהשפיע על אחיינו בני ישראל הספרדים הלומדים ב'תומכי תמימים ברינואה. בשנת תשט"ז, היה הרב איידלמן אחד מהשלוחים ששלח הרבי לישראל, בעקבות הטבח בבית ספר למלאכה בכפר חב"ד. הרב איידלמן היה היחיד שנבחר למרות ששהה בצרפת באותם ימים ולא ב-770. בשנת תשי"ט, עוד קודם חתונתו ייעד אותו הרבי לצאת לשליחות במרוקו. היציאה עצמה נעשתה בזאת חנוכה - ימים ספורים בלבד אחר חתונתו לרעייתו גיטל לבית משפחת גורקוב - שהתקיימה בי"ט כסלו. החל מאז שימש ר' שלום כשליח הרבי בעיר קזבלנקה, ומצודתו פרושה הייתה על פני כל ערי מרוקו. ב'כולל' שייסד, הוכשרו רוב הרבנים והשוחטים יוצאי מרוקו - כשהמפורסם שבהם, הוא תלמידו, הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר. בניו משמשים כשלוחים וכמשפיעים בקהילות יהודיות ברחבי העולם. ביחד עם הרב הלל פבזנר בהכוונת הרבי איתר ספרים וכתבי יד עתיקים בכלל וכתבי חסידות, כאשר התאפשר שלחם לרבי, ובמקרים אחרים שלחו צילומים. בתקופה האחרונה חלק בנגיף קורונה, והבוקר, ט"ז ניסן ערב שבת חול המועד פסח, השיב את נשמתו ליוצרה. הותיר אחריו את רעייתו גיטל תבלחט"א, ואת ילדיו: הרב שניאור זלמן איידלמן - שליח הרבי בוינה, אוסטריה. הרב יואל איידלמן - מנהל רוחני בישיבה קטנה תומכי תמימים ברינוא. הרב יוסף יצחק איידלמן ע"ה - תלמיד חכם, עבד בצא"ח ארץ הקודש. הרב מנחם מענדל איידלמן - מלמד באהלי תורה בקראון הייטס. הרב אליעזר איידלמן - משפיע בישיבת ליובאוויטש מנטשסטר. הרב שמואל איידלמן - קראון הייטס חתנו הרב ברוך גורביץ - שיקאגא, אילינוי בתו הגב' טויבע רבקה מחנכת בפאריז.
הרה"ח המשפיע ר' שלמה זלמן הבלין ע״ה תרצ"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח המשפיע ר' שלמה זלמן הבלין ע״ה תרצ"ו, הר הזיתים
בן הרב אליעזר הבלין
נולד ביום י אלול תרל"ז בעיר פאריץ ונפטר בשנת תרצ"ו הר הזיתים
הרה"ח נחום זלמן שניאורסון ע״ה תרע"ז,
x
הרה"ח נחום זלמן שניאורסון ע״ה תרע"ז,
בן הרב אהרן משה שניאורסון
נפטר בשנת התרע"ז
מרת רחל יהודית חריטן ע״ה תש"פ, וויניפג, קנדה
x
מרת רחל יהודית חריטן ע״ה תש"פ, וויניפג, קנדה
בט"ו בניסן יו"ט ראשון של חג הפסח הלכה לעולמה, לאחר מחלה ממושכת, מרת רחל יהודית חריטן, שליחת הרבי בוויניפג שבקנדה, והיא בת 65. מרת חריטן נולדה במונטריאול בשנות החמישים. הוריה, ר' שרגא ורעייתו שרה גוטליב, ניצולי שואה מהונגריה, החדירו בה כבר מקטנות אמונה יהודית פועמת ואהבת ה' עזה. היא למדה בבית יעקב המקומי ושם התקרבה לחסידות חב"ד ולרבי באמצעות חברים ומורים. בשנות הלמ"ד עברה להתגורר בשליחות בוויניפג עם בעלה הרב יצחק חריטן. ביחידות קודם היציאה לשליחות מסר לה הרבי שלושה שטרות של דולר. בחלוף השנים אובחן בנה הבכור כחולה באוטיזם. היא התעקשה לגדל אותו בסביבה יהודית, חרף מה שידרש לכך. נהגה לפתוח את ביתה בכל שבת ולארח אורחים רבים. בשנים האחרונות סבלה ממחלה אולם מעולם לא התלוננה והמשיכה בפעילותה, עד כדי כך שרבים מאנשי הקהילה כלל לא ידעו על דבר מחלתה. הותירה אחריה את בעלה ר' יצחק יבלחט"א, ואת ילדיה – מנדי, יוסי, זלמן, נפתלי, שלום בער, לאה, חיה מושקא, סוסיה מטיס ונכדים רבים. יהי זכרה ברוך.
הרה"ח משה יהושע פרלוב ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה יהושע פרלוב ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יוסף פרלוב
נפטר בשנת התש"ס מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רבקה גרינברג ע״ה תשפ"א, בני ברק
x
מרת רבקה גרינברג ע״ה תשפ"א, בני ברק
במהלך חג הפסח הלכה לעולמה מרת לאה רבקה גרינברג ע"ה, אלמנת הרה"ח ר' יוסף גרינברג ז"ל מזקני החסידים בבני ברק. המנוחה נולדה ברומניה לאביה הרה"ח ר' אפרים מנשה ופרומה שיינר ז"ל. הותירה אחריה ילדים ונכדים חסידים מקושרים לרבי: יבדלחט"א בנה ר' נפתלי מקליפורניה. בתה, מרת רחל ויינגרטן מקראון הייטס. בתה, מרת חנה קרישבסקי מבני ברק. בנה ר' משה גרינברג מביתר עילית. בתה, מרת איטה רייניץ  מצפת. בתה, מרת נחמה דינה ערנטרוי מצפת. אחיה: ר' משה שיינר  מכפר חב"ד ור' שלמה שיינר  מיסודות.
הרה"ח צבי שמערלינג ע״ה תרס"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח צבי שמערלינג ע״ה תרס"ז, הר הזיתים
בן הרב חיים שמואל שמערלינג
נפטר בשנת תרס"ז הר הזיתים
הרה"ח אברהם אהרן ברוק ע״ה תש"פ, ניו יורק
x
הרה"ח אברהם אהרן ברוק ע״ה תש"פ, ניו יורק
בנו של הרה"ח ר' מענדל ברוק ז"ל ונכדו של המשפיע הרה"ח ר' חיים שאול ברוק ז"ל. בן 75 היה בפטירתו. הרב ברוק התגורר בפלטבוש ובשנה האחרונה עבר להתגורר בליקווד.
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ט"ו ניסן ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: הזהב
דף נה
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ט"ו ניסן ה׳תשפ״ד
אהבה
תפילין ומזוזה וספר תורה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.