יומן חב״ד ג' ניסן ה׳תשפ״ד

ניסן ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
נשיא - ג' ניסן

נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום מר"ח עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים אותו. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


ימי חב"ד
יום היארצייט של הרב לוי יצחק סלונים, נכד אדמו"ר האמצעי
נולד בליובאוויטש לאביו הרב יעקב כולי סלונים ולאמו הרבנית מנוחה רחל בתקצ"ג, עלה יחד עם הוריו לארץ הקודש.
ניהל את כולל חב"ד, והיה ראש הקהל בחברון במשך כמה שנים. נסע כמה פעמים לליובאוויטש להסתופף בצל הרבי המהר"ש והרבי הרש"ב.
נטמן בבית החיים בחברון, לצד אמו הרבנית.
זכרון להולכים
מרת רחל קליין ע״ה תשס"ד,
x
מרת רחל קליין ע״ה תשס"ד,
בת הרב יחזקאל אריה קליין
נפטרה בשנת התשס"ד
הפעוטה חיה מושקא אביטבול ע״ה תשס"ה, צפת
x
הפעוטה חיה מושקא אביטבול ע״ה תשס"ה, צפת
בת יבלח"ט הרב התמים ר' יעקב חיים אביטבול.
נפטרה בשנת תשס"ה צפת
הת' מנחם מענדל אברהמי ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
x
הת' מנחם מענדל אברהמי ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
בנם של ר' שמעון וטלי אברהמי
מרת יהודית קיונסון ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
x
מרת יהודית קיונסון ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
בת הרב יצחק קיונסון
נפטרה בשנת התשל"ו הר הזיתים
הרה"ח ברוך כץ ע״ה תשע"ז, צפת
x
הרה"ח ברוך כץ ע״ה תשע"ז, צפת
אביו של הרב צביקה כ"ץ, מאנ"ש קרית גת
הילדה ליבא דבורה גוטניק ע״ה תשנ"ג, אוסטרליה
x
הילדה ליבא דבורה גוטניק ע״ה תשנ"ג, אוסטרליה
בת הרב התמים ר' מרדכי זאב הכהן גוטניק
נפטרה בשנת תשנ"ג מנ"כ באוסטרליא
הרה"ח שלמה יחיאל וייספיש ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח שלמה יחיאל וייספיש ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
ושב ירושלים. למד בישיבת 'תורת אמת' בבחרותו. היה מחשובי אנשי הח"ק הראשית והכללית בעיר הקודש, מיקירי ירושלים ומקושר לרבותינו נשיאינו. הותיר אחריו בנים ובנות, אחד מהם, ממשיך דרכו בחברא קדישא, הרב מנחם וויספיש, מחשובי אנ"ש בירושלים
הרה"ח מנחם מנדיל גלקוף ע״ה תשל"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח מנחם מנדיל גלקוף ע״ה תשל"ד, הר הזיתים
בן הרב כתריאל גלקוף
נפטר בשנת תשל"ד הר הזיתים
מרת בלומה לעווין ע״ה תרפ"ט, ניו ג'רזי
x
מרת בלומה לעווין ע״ה תרפ"ט, ניו ג'רזי
בת הרב יעקב יוסף לעווין
נפטרה בשנת תרפ"ט ניו גרזי
הרה"ח ישראל יהונתן בנימין הלוי בורגן ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
x
הרה"ח ישראל יהונתן בנימין הלוי בורגן ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
נפטר בשנת תשס"ז מנ"כ הר מנוחות
מרת דבורה האדא חאדאס ע״ה תרצ"ב, פטרודבוד
x
מרת דבורה האדא חאדאס ע״ה תרצ"ב, פטרודבוד
בת הרב זאב וואלף חאדאס
נפטרה בשנת תרצ"ב מנ"כ בפעטראדאוואדסק בריה"מ
מרת חנה בוימלגרין ע״ה תשפ"ב, קראון הייטס
x
מרת חנה בוימלגרין ע״ה תשפ"ב, קראון הייטס
הגב' חנה פרדיל בוימלגרין ע"ה, ניצולת שואה ואם למשפחה חב"דית עניפה, נפטרה אמש, יום ראשון בגיל 97. מרת חנה פרדיל נולדה בשנת תרפ"ה בלודז' למשפחה מיוחסת מחסידי אלכסנדר. אביה, ר' ישעיה שלמה אלטמן, נודע בחוכמתו הרבה ורבים פנו אליו לייעוץ. היתה תלמידה של שרה שנירר מקימת 'בית יעקב' בלודז'. במהלך המלחמה, כשמשפחתה נכלאה בגטו לודז', כושר ההמצאה והאומץ שלה עזרו למשפחתה להימנע ממעבר מוקדם למחנות המוות. בסופו של דבר הועברה משפחת אלטמן למחנה אושוויץ, שם נספתה כל משפחתה, כולל שני הוריה. היחידות ששרדו היו חנה ושתי אחיותיה. לאחר השחרור היתה חנה פעילה עם ארגוני הסיוע בחיפוש וחילוץ ילדים יהודים שהוסתרו בבתי לא יהודים במהלך המלחמה. גם כאן השתמשה בשנינותה ובגבורה בהחזרת ילדים להוריהם. הכירה את בעלה, הרב מרדכי בוימלגרין , בעצמו ניצול יחיד מכל משפחתו. ר' מרדכי היה תלמיד בישיבת חכמי לובלין המפורסמת ובתמוכי תמימים באטובוצק. הם נישאו בארה"ק בשנת תש"ו והתגוררו בתפתח תקווה שם היו חברים פעילים בבית הכנסת המקומי של חב"ד באותם ימים. המנוחה הותירה אחריה את ילדיה: ר' לוי יצחק בוימלגרין, ר' שעיה בוימלגרין – קראון הייטס, ו רחל חיטריק – קראון הייטס. ברוך דיין האמת.  
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ג' ניסן ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: המפקיד
דף מג
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ג' ניסן ה׳תשפ״ד
המדע
הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים צביקי מאיירס (אורנבורג, רוסיה) - ברנצי קרביצקי (נחלת הר חב''ד ) כפר חב''ד ב'
חתונת התמים אבריימקה אייזנשטיין (מגדל העמק) - שטערני פיזם (עכו) אוהל האירועים כפר חב"ד א'

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.