יומן חב״ד ט' שבט ה׳תשפ״ב

שבט ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ט' שבט ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32518160&Video=True&Lang=Hebrew
זכרון להולכים
הרה"ח דובער רובינסון ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח דובער רובינסון ע״ה תשע"ג, הר הזיתים
ר' בערל נולד בעיירה קרלאוויטש שבאוקראינה למשפחה חשובה של חסידי חב"ד. לימים, היה חבר בוועדה שסידרה אישורי יציאה לפולין "עשלאונים", ובעקבות כך נתפס וישב שבע שנים בכלא ובמחנה עבודה. הותיר אחריו שני ילדים: הרב בן ציון רובינסון מלוס אנגלס והגב תמר גרוזמן מכפר חב"ד, מנהלת תיכון בית חנה בנחלת הר-חב"ד.
ר' יעקב בכר ע״ה תשע"ג, ירקון
x
ר' יעקב בכר ע״ה תשע"ג, ירקון
אביו של שליח הרבי ורב קהילת חב"ד בגבעת זאב, הרב חיים בכר
מרת חנה קיל ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
x
מרת חנה קיל ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
בתו של הרב זלמן לבנהרץ ע"ה. הותירה אחריה את אמה: הגב זיסל לבנהרץ, בעלה ר' מיכאל ודור ישרים יבורך המשמשים כשלוחים ברחבי העולם: ר' שמואל - אוסטרליה, גב חסיה פלדמן - אוסטרליה, ר' ראובן - קאהן צרפת, גב חוה באוור - ירושלים ועטקא. וכן את אחיותיה: גב ציפורה גרברצ'יק - כפר חב"ד וגב דינה פבזנר - פריז.
הרה"ח ישראל פרישמן ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
x
הרה"ח ישראל פרישמן ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
מחשובי חסידי חב"ד בשיכון חב"ד בירושלים, נפטר בדמי ימיו, הותיר דור ישרים מבורך
הרה"ח אהרן משה הכהן קליין ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אהרן משה הכהן קליין ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יצחק הכהן קליין. הי רוח החיים ברכישת הבנינים שמסביב ל"בית חיינו"- 770 ובהרחבת ביהכנ"ס וביהמד"ר ליובאוויטש שבליובאוויטש
נולד בח"י בסיון תרע"ו בק"ק ווינא ונפטר בשנת התשנ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח חיים הלוי קאנער ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים הלוי קאנער ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יצחק הלוי קאנער. מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטר בשנת התש"ס מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אברהם אשר אנשיל פעדער ע״ה תש"א, סיביר
x
הרה"ח אברהם אשר אנשיל פעדער ע״ה תש"א, סיביר
בן הרב ישראל מיכל פעדער.
נפטר בסיביר בשנת התש"א
מרת חיה אטיה קישון ע״ה תש"ע, קרית גת
x
מרת חיה אטיה קישון ע״ה תש"ע, קרית גת
הלוויתה נערכה בבית העלמין קרית גת. הותירה שלושה ילדים: ר' אריק קישון מרחובות, ר' מיכאל קישון מנופית, והגב שושי לוי קרית גת
הרה"ח מנחם מענדל בזה ע״ה תשס"ח,
x
הרה"ח מנחם מענדל בזה ע״ה תשס"ח,
בנם של ר' משה ולוסי בזה מבת ים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.