יומן חב״ד כ"ד שבט ה׳תשפ״ב

שבט ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"ד שבט ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32982740&Video=True&Lang=Hebrew
ימי חב"ד
יום ההילולא של הרבנית מנוחה רחל, בתו של אדמו"ר האמצעי - תר״פ
הרבנית מנוחה רחל נולדה לאביה אדמו"ר האמצעי ביום גאולת אדמו"ר הזקן. בתחילה התיישבה בליובאוויטש, ובשנת תר"ה בעצת הצמח צדק עלתה לארץ ישראל והתיישבה בחברון והייתה לאם היישוב היהודי שם. בעת פטירתה עמדו כל בני משפחתה לצידה, לפתע אמרה "אבותיי נמצאים עמי כאן" ויצאה נשמתה. הרבנית נטמנה בחברון כשכל היישוב היהודי מלווה אותה.
בית הרבנית מנוחה רחל בחברון המכונה בית הרבנית מנוחה רחל בחברון המכונה "בית שניאורסאהן"
ציון הרבנית מנוחה רחל ציון הרבנית מנוחה רחל
זכרון להולכים
מרת שרה (שערלע) טיבורובסקי (דקל) ע״ה תשס"ד,
x
מרת שרה (שערלע) טיבורובסקי (דקל) ע״ה תשס"ד,
ביתו של הרב אלחנן דב מורוזוב הי"ד, מי שהיה מזכירו של אדמו"ר הריי"צ ברוסטוב ובלנינגראד. אחיה: הרב מענדל מרוזוב, הרב שלום מרוזוב, הרב משה מרוזוב מקראון הייטס
הרה"ח שלום יהודה סילווער ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלום יהודה סילווער ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב צבי ארי סילווער.
נפטר בשנת התשס"א מונטיפיורי, ניו יורק
מרת דרויזא רסקין ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
מרת דרויזא רסקין ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
בת הרב מנחם מענדל קפלן. זכתה להעמיד במס"נ דורות חסידים תמימים ושלוחים ע"י ברכות של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.
נפטרה בשנת התשמ"ג הר הזיתים
מרת פריידא רפופורט ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פריידא רפופורט ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
מבורו פארק, אמו של הרב משה רפפורט מציריך
מרת חיה ליבא מקובצקי ע״ה תשנ"ח, הר הזיתים
x
מרת חיה ליבא מקובצקי ע״ה תשנ"ח, הר הזיתים
בת הרב אליעזר מקובצקי מסרה נפשה לחינוך ילדיה בגלות רוסיה ובאה"ק וגידלה דור ישרים לתפארה
נולדה יד שבט תרע"ז נפטרה בשנת תשנ"ח הר הזיתים
מרת רחל לנקין ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
x
מרת רחל לנקין ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
הותירה אחריה בנים ובנות, נכדים ונכדות, נינים ונינות ההולכים בדרכיה. בניה: ר' פנחס לנקין מפתח-תקווה, ור' אהרן-דב לנקין מראשון-לציון
הרה"ח צבי הירש רימלער ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח צבי הירש רימלער ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יהודה ליב רימלער. מסר נפשו לחנך בניו ובנותיו בדרכי התורה והחסידות
נפטר בשנת התשל"ה מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חנה גארדאן ע״ה תשיז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חנה גארדאן ע״ה תשיז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב יצחק אלקנה גארדאן
נפטרה בשנת התשיז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אלימלך פרמן ע״ה תשכט, הר הזיתים
x
הרה"ח אלימלך פרמן ע״ה תשכט, הר הזיתים
בן הרב מנשה פרמן. תלמיד תו"ת בליובאוויטש בימי כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע
נפטר בשנת תשכט הר הזיתים
הרה"ח בן ציון רייבקין ע״ה תרצ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח בן ציון רייבקין ע״ה תרצ"ה, הר הזיתים
בן הרב שמואל יוסף רייבקין
נפטר בשנת תרצ"ה הר הזיתים
מרת אסתר אלטע טעלושקין ע״ה תשל"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר אלטע טעלושקין ע״ה תשל"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב משה טעלושקין
נפטרה בשנת התשל"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אריה-לייב בעלקין ע״ה תשכד,
x
הרה"ח אריה-לייב בעלקין ע״ה תשכד,
מסר נפשו על יהדות ועל קיום המצוות בעיר פרילוקי-אוקריינא ואחר כך במוסקווה.
נפטר בכד שבט תשכד.
מרת מרים רייזל קוטס ע״ה תשס"ה, בני ברק
x
מרת מרים רייזל קוטס ע״ה תשס"ה, בני ברק
בת הרב שמעון בן ציון קוטס
נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בני ברק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.