יומן חב״ד ו' שבט ה׳תשפ״ב

שבט ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
שבת הכנה לי' שבט - ו' שבט
בשבת-קודש שלפני היארצייט ישתדלו לעלות לתורה.

אם אין מספר העליות מספיק – יקראו בתורה בחדרים שונים, אבל לא להוסיף על מספר הקרואים.

ישתדלו שמפטיר יהיה הגדול שבחבורה – בריצוי רוב המניין – או על-פי הגורל.

* הוראת הרבי, לערוך 'קידוש' והתוועדות בשבת זו.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
החתונה הגדולה בז'לובין
יום חתונת רבי יעקב ישראל מטשערקאס נכד רבי נחום מצ'רנוביל עם הרבנית דבורה לאה בת אדמו"ר האמצעי, השידוך נעשה על ידי אדמו"ר הזקן עוד בקטנותם. החתונה של שני נכדי תלמידי הרב המגיד נעשתה בקהל גדול וסיפורים רבים נרשמו מימי החתונה ושבתם יחד של אדמו"ר הזקן ורבי נחום מצ'רנוביל, החתונה נערכה בעיירה ז'לובין וכונתה "החתונה הגדולה בז'לובין".
מצבת הרי מצבת הרי"י מטשערקאס
זכרון להולכים
הפעוט נפתלי ברוך שלום ערנטרוי ע״ה תשס"ח, צפת
x
הפעוט נפתלי ברוך שלום ערנטרוי ע״ה תשס"ח, צפת
בנם של ר' יוסף-יצחק ונחמה דינה ערנטרוי (למשפחת ר' יוסף גרינברג מבני-ברק)
הרה"ח נחמן שלום שכנא הרטמן ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח נחמן שלום שכנא הרטמן ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
מנוח, היה זקן צאצאי רבנו הזקן דור שישי זקן ילידי חברון, כתב, ערך וניקד כשבעים ספרים. מחנך דגול העמיד אלפי תלמידים. מאות ממורי חב"ד למדו אצלו דקדוק ודידקטיקה. קשור היה לרבותינו נשיאנו עסק כל ימיו בהפצת יהדות וחסידות
ר' יוסף אפרתי ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
x
ר' יוסף אפרתי ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
משיכון חב"ד בלוד
הרה"ח משה יעס ע״ה תשע"א, מונטריאול
x
הרה"ח משה יעס ע״ה תשע"א, מונטריאול
במהלך הטיפולים שעבר בתקופה האחרונה בעלמא הדין שהה יעס בטוסון, אריזונה, שם הרבה לפקוד את בית כנסת חב"ד. היה חבר בקהילת חב"ד במונטריאול, והרבה להשתתף באירועי חב"ד, כשמשמח את המשתתפים בשירתו המקורית
הרה"ח מוה"ר חייקל חאנין ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מוה"ר חייקל חאנין ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב שניאור זלמן יצחק ע"ה חאנין מגזע החסידים בעיר בעשענקאוויץ איש חסיד הי מקושר לרבותינו הקדושים כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר וזכה להתמנות על ידם בענינים כלליים פרטיים וחשאייםלמד בישיבת תומכי תמימים ב"ליובאוויטש"ומילדותו התעסק במסי"נ לטובת הישיבה בגופו בנפשו ובממונו בסאמארקאנד, ברינוא, כפר חב"ד והישיבה המרכזית בברוקליןהי מטובי עסקני ליובאוויטש קרוב לשמונים שנה וגדולי החסידים נהנים ממנו עצה ותו ביתו הי פתוח לרוחה והצטיין במדת החסד והצדקה ומסר נפשו בפו"מ לטובת היחיד והכלל בתמיכת אנ"ש בימים המרורים ברוסיא ו"חיזק בחיזוק נפלא דמס"נ תלמידי התמימים לתת בתור מתנה ולהלוות סכומי כספים למי שאין לו" להצילם מעמק הבכא מראשי המתעסקים לביסוס שכונת "נשיא דורנו" "כאן צוה ה את הברכה" התעסק בעזרה לתמימים וגלמודים עד יומו האחרון קבע עתים לתורה ובפרט בה"חסידישע פרשה" זכה לראות בנים, ובני בנים, נינים ובני נינים שלוחי המלך בכל קצוי תבל
נפטר בשיבה טובה מתוך שמחה ומתוך געגועים לגילוי המשיח בשנת תשס"ד והובא למנוחות בו ביום מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח משה זאב ירוסלבסקי ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח משה זאב ירוסלבסקי ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
בן הרב אהרן ירוסלבסקי. איש חסד שהקים את האש"ל בחצרות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו וניהלו במשך כג שנים וניהל במשך ל שנים את חדרי תורה אור בארה"ק
נולד בעיר ברדיצ'וב בשנת התרע"ה ונפטר בשנת התשנ"ד הר הזיתים
הרה"ח שמואל בזצ'ינסקי ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח שמואל בזצ'ינסקי ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
בן הרב ברוך בזצ'ינסקי. עסק בתורה ובעבודה וגמילות חסדים במסירות נפש וביסורים ועינוי כלא בברה"מ
נפטר בשנת התשמ"א הר הזיתים
הרה"ח מרדכי אליהו שוויי ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח מרדכי אליהו שוויי ע״ה תש"ב,
בן הרב ברוך שלום שוויי. שעסק בחינוך ושימש ברבנות והפיץ תורה בכמה קהילות. נולד בשנת תרס"ד בעיר דווינסק
ונפטר בגלות בעיר וואפקענד ליד בוכארא בשנת התש"ב
מרת ברכה נמס ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת ברכה נמס ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב נחום מאיר נמס. מסרה את נפשה על קיום המצוות
נפטרה בשנת התשמ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
מרת דובא גיטא אלפרוביץ ע״ה תשל"ה, בני ברק
x
מרת דובא גיטא אלפרוביץ ע״ה תשל"ה, בני ברק
בת הרב יקותיאל שלמה אלפרוביץ אשת הרב חיים משה, עסקה בפעילות ציבורית, לחיזוק היהדות וגמילות חסדים
נפטרה בשנת תשל"ה ומ"כ בבני ברק.
הרה"ח שמואל גורביץ ע״ה תשע"א,
x
הרה"ח שמואל גורביץ ע״ה תשע"א,
הינו בנו של השד"ר ר' יצחק גורביץ ע"ה הידוע בשם "איצ'ה דער מתמיד" ע"ה. נפטר הבוקר בביתו. הרב גורביץ' ע"ה נולד בקיץ תרע"ז, למד בישיבות מחתרתיות ברוסיה הסובייטית. במהלך השואה שהה עם אביו בריגא עד שהצליח להמלט. אחרי המלחמה יצא דרך לבוב לישראל.עסק רבות למען ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית, ומראשוני המתיישבים בשיכון חב"ד בלוד. הותיר אחריו בנים ובנות: הרב יצחק מקראון הייטס, הרב אלעזר מקראון הייטס, הרב מנחם מענדל מכפר חב"ד, הת' יוסי, הבנות: הגב' איטה חנזין מלוד, הגב' פרומה טייכטל נצרת עילית, הגב' נחמה ציבין מכפר חב"ד, והגב' סימה חזן מלוד

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.