יומן חב״ד י' שבט ה׳תשפ״ב

שבט ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י' שבט ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32520351&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
יום ההילולא ויום קבלת הנשיאות - י' שבט
יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זי"ע:

להדליק [ביום שלישי לפנות ערב, בכל בית, תיכף אחר (התחלת) השקיעה] נר שידלק כל המעת-לעת. אם אפשר בקל – נר של שעווה.

בשעת התפילה ידלקו חמישה נרות.

יבחרו וירימו מי שיתפלל לפני התיבה ביום היארצייט, ונכון לחלק שיתפלל אחד ערבית, שני – שחרית, שלישי – מנחה, כדי לזכות בזה מספר יותר גדול של אנ"ש.

* בימי ההילולא של רבותינו נשיאינו – אומרים תחנון.

אחר התפילה (בבוקר – אחר אמירת תהילים) ילמוד (יסיים בקול) המתפלל לפני התיבה פרק כ"ד דכלים ופרק ז' דמקוואות. אחר-כך יאמר המשנה: "ר' חנניא בן עקשיא כו' ויאדיר". בלחש – איזה שורות בתניא, קדיש דרבנן.

אחר תפילת ערבית – יחזור חלק מהמאמר דיום ההסתלקות (ד"ה באתי לגני, נדפס בקונטרס עד) בעל-פה. ואם אין מי שיחזור בעל-פה, ילמדוהו בפנים. וכן אחר תפילת הבוקר. ולסיימו אחר תפילת מנחה.

* נקבע המנהג אצל כמה וכמה ללמוד גם פרק מעשרים הפרקים (של "באתי לגני" תש"י והמאמרים שבהמשך לו) לפי הסדר שנה אחר שנה, וכן את המאמרים שאמר הרבי על פרק זה. לאחרי שנשלמו עשרים שנה (בשנים: תש"ל ותש"נ), התחילו שוב ללמוד עשרים פרקים אלו, בכל שנה פרק אחד לחץ להמשך...
יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זי"ע:

להדליק [ביום שלישי לפנות ערב, בכל בית, תיכף אחר (התחלת) השקיעה] נר שידלק כל המעת-לעת. אם אפשר בקל – נר של שעווה.

בשעת התפילה ידלקו חמישה נרות.

יבחרו וירימו מי שיתפלל לפני התיבה ביום היארצייט, ונכון לחלק שיתפלל אחד ערבית, שני – שחרית, שלישי – מנחה, כדי לזכות בזה מספר יותר גדול של אנ"ש.

* בימי ההילולא של רבותינו נשיאינו – אומרים תחנון.

אחר התפילה (בבוקר – אחר אמירת תהילים) ילמוד (יסיים בקול) המתפלל לפני התיבה פרק כ"ד דכלים ופרק ז' דמקוואות. אחר-כך יאמר המשנה: "ר' חנניא בן עקשיא כו' ויאדיר". בלחש – איזה שורות בתניא, קדיש דרבנן.

אחר תפילת ערבית – יחזור חלק מהמאמר דיום ההסתלקות (ד"ה באתי לגני, נדפס בקונטרס עד) בעל-פה. ואם אין מי שיחזור בעל-פה, ילמדוהו בפנים. וכן אחר תפילת הבוקר. ולסיימו אחר תפילת מנחה.

* נקבע המנהג אצל כמה וכמה ללמוד גם פרק מעשרים הפרקים (של "באתי לגני" תש"י והמאמרים שבהמשך לו) לפי הסדר שנה אחר שנה, וכן את המאמרים שאמר הרבי על פרק זה. לאחרי שנשלמו עשרים שנה (בשנים: תש"ל ותש"נ), התחילו שוב ללמוד עשרים פרקים אלו, בכל שנה פרק אחד והמאמרים השייכים לו. ומשנת תש"ע החל מחזור נוסף
בבוקר קודם התפילה – [ילמד כל אחד לעצמו] פרק תניא, וכן לאחר [סיום המאמר שאחרי] תפילת מנחה.

בבוקר קודם התפילה – ירים כל אחד תרומה להעניינים השייכים לנשיאנו, בעד עצמו ובעד כל אחד מבני ביתו שיחיו, וכן קודם תפילת מנחה.

* נתינת הצדקה (בקשר עם י' שבט וכיו"ב) – שייכת גם לנשים, ואדרבה (מצד כמה טעמים) להן דבר הצדקה שייך יותר.

לאחר תפילת הבוקר וחזרת הדא"ח – יקרא כל אחד פדיון-נפש (הנשואים – כמובן בחגירת אבנט). אלו שזכו להיכנס ליחידות, או על-כל-פנים לראות את פני כ"ק אדמו"ר – יצייר לעצמו, בעת קריאת הפ"נ, כאילו עומד לפניו. להניח הפ"נ אחר-כך בין דפי מאמר, קונטרס וכו' שלו. ולשלחו (אם באפשרי – בו ביום) על מנת לקראותו על הציון שלו.

במשך המעת לעת – ללמוד פרקי המשניות של אותיות השם.

במשך המעת לעת – לעשות התוועדות.

[מכיוון שזו התוועדות הקשורה בהילולא, מהנכון לפתוח בדבר תורה של בעל ההילולא].

לקבוע שעה במשך ה'מעת-לעת' – לבאר לבני ביתו שי' אודות כ"ק מו"ח אדמו"ר ועבודתו אשר עבד בה כל ימי חייו.

במשך ה'מעת-לעת' – לבקר (אלו הראויים לזה) בבתי-הכנסיות ובבתי-המדרשות אשר בעיר, לחזור שם מימרא או פתגם מתורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר ... לבאר אודות אהבת כל ישראל שלו, להודיע ולהסביר תקנתו על-דבר אמירת תהילים, לימוד חומש עם פירש"י – ובמקומות המתאימים – גם על-דבר לימוד התניא כפי שחלקו לימות השנה.

– אם באפשרי, לעשות כל הנ"ל מתוך התוועדות.

במשך המעת לעת – לבקר (המוכשרים לזה) במקום כינוסי הנוער החרדי – ולהשתדל, ככל האפשרי בדרכי שלום, גם במקום כינוסי הנוער שלעת עתה עדיין אינו חרדי – ולבאר להם איך שחיבה יתירה נודעת להם תמיד מאת כ"ק מו"ח אדמו"ר, לבאר להם את אשר תבע מהם והתקווה והביטחון אשר בטח בהם, אשר סוף סוף ימלאו את תפקידם בהחזקת היהדות והפצת התורה בכל המרץ החום והחיות שהם מסגולת הנוער.

מובן אשר, אם זהו מתאים לתנאי המקום, ימשיכו בכל הנ"ל בימים אשר אחרי היארצייט, ובפרט ביום השבת-קודש שלאחריו.

* בעת ההתוועדות די' בשבט, נהג הרבי לעשות מגבית בעד 'קרן תורה'.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)

סגור
ימי חב"ד
קבלת הנשיאות באופן רשמי
לאחר שבמשך השנה לא קיבל הרבי את הנשיאות באופן רשמי, בהתוועדות י' שבט תשי"א אמר הרבי את מאמר באתי לגני ובכך קיבל את הנשיאות באופן רשמי. בהתוועדות כ"ף מרחשון תשמ"ה ביאר הרבי כי "משיחתם לנשיאות" של נשיאי חב"ד ומינויים נעשית על ידי אמירת מאמר דא"ח.
ימי חב"ד
יום ההילולא של הרבי הריי"צ
בשנותיו האחרונת סבל הרבי הריי"צ מכאובים רבים. בשבת י' שבט נחלש הרבי הריי"צ ובשעה שמונה בבוקר הסתלק. ההלוויה נערכה למחרת ומנוחתו כבוד באהל שבבית החיים על שם מונטיפיורי בניו יורק.
הלוויית הרבי הריי הלוויית הרבי הריי"צ
ימי חב"ד
יום ההילולא של הרבנית רבקה, זוגתו של הרבי המהר"ש
הרבנית רבקה נולדה בשנת תקצ"ג (ולגירסא שניה בתקצ"ה), לאביה הרב אהרן משקלוב ואמה הרבנית חיה שרה - בתו של הרבי האמצעי. בשנת תר"י נישאה לרבי המהר"ש. הרבנית מילאה תפקיד מרכזי בחצר ליובאוויטש, כולל ניהול העניינים הכספיים, ארגנה עניני גמ"ח ואף עסקה רבות בתומכי תמימים ודאגה לתלמידי הישיבה. בי' שבט תרע"ד נסלתקה ומנוחתה כבוד בליובאוויטש, לצד האהל הקדוש.
ציון הרבנית רבקה ציון הרבנית רבקה
ימי חב"ד
וזרח השמש - יום התחלת הנשיאות של הרבי
יום התחלת הנשיאות של דור השביעי - דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה. "מיד כששקעה שמשו של זרחה שמשו של זה".
זכרון להולכים
הרה"ח ישראל יצחק גרינשטיין ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח ישראל יצחק גרינשטיין ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב גרינשטיין, תושב וותיק של קראון הייטס, היה מהתפללים הקבועים של בית הכנסת ברחוב מייפל בקראון הייטס
הרה"ח מיכאל מניס ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
x
הרה"ח מיכאל מניס ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
מירושלים-ברלין. בן 49 בפטירתו, היה השליח הראשון של חב"ד בקייב מטעם אירגון 'עזרת אחים' לפני המהפכה. התגורר עם משפחתו בשכונת רמות בירושלים, ובהמשך חזר לאוקראינה כשליח משרד החוץ בכדי לסייע לרבנות אוקראינה בגיטין וקידושין, וכן סייע לאיגוד הקהילות היהודית באוקראינה. בשבת האחרונה (בא) שהה בסמינר בעיר דנייפרופטרובסק שם התוועד כל הלילה עם המשתתפים. ביום ראשון חזר לברלין, שם התגורר במקביל למגוריו בירושלים. ר' מיכאל חזר עייף מהטיסה, נימנם על הספה בסלון, ושם נפטר
ר' בנימין אלטהויז ע״ה תשע"ח,
x
ר' בנימין אלטהויז ע״ה תשע"ח,
בנו של החסיד המפורסם ר' פינייע אלטהויז שזכה לקירובים של הרבי ובית הרב. היה מן הבחורים הראשונים שהגיעו מארץ ישראל לרבי אחרי י שבט תש"י וזכה שהרבי יהיה מסדר קידושין והשתתף בחתונה שלו בשנת תשיג. הרב אלטהויז התגורר בקראון הייטס ולימד בישיבת ליובאוויטש בבדפורד במשך שנים רבות. בשנים מאוחרות יותר התגורר בקווינס, ניו יורק. הותיר אחריו את אשתו גב תמה אלטהויז וילדיו: שושנה קורן (קווינס, ניו יורק), אסתר רייטמן (מלבורן, אוסטרליה), רבקה סנדרס (ניו יורק), נכדים ונינים.
הרה"ח מיכאל מניס ע״ה , הר המנוחות
x
הרה"ח מיכאל מניס ע״ה , הר המנוחות
היה בין השוחים הרישונים באוקרינהצדיק ובעל חסדים גדולים
הרה"ח יעקב שלום ספיר ע״ה , אחיעזר
x
הרה"ח יעקב שלום ספיר ע״ה , אחיעזר
השאיר אחריו שבעה ילדים ושלש אחיות
מרת מרים חייגיד ע״ה תשנ"ח,
x
מרת מרים חייגיד ע״ה תשנ"ח,
בת הרב לוי יצחק יגיד
נפטרה בשנת תשנ"ח
הרה"ח אריה דוב איידלמן ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח אריה דוב איידלמן ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
בן הרב משה מנחם מענדל איידלמן מקושר לאילנא דחיי חוט המשולש כ"ק אדמו"ר הרש"ב וממלא מקומו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו למד מילדותו בליובאוויטש בחדר ובישיבת תות"ל וזכה לשמוע את ההמשך תער"ב לימד נגלה וחסידות והעמיד תלמידים הרבה בכלל ובפרט באומנות השו"ב בה עסק בחמשים שנה ברוסיא ובפריז מתוך מס"נ על התומ"צ בדרך החסידות.
נפטר בשנת התשנ"ד הר הזיתים
הרה"ח זאב קורצמאן ע״ה תשנ"ב, לוס אנגלס
x
הרה"ח זאב קורצמאן ע״ה תשנ"ב, לוס אנגלס
בן הרב יעקב קורצמאן מלמד אלפי תשב"ר והעמיד תלמידים הרבה גדולים לעבוד את ה בשמחה
נפטר בשנת תשנ"ב לוס אנגלס
מרת רחל קריצ'בסקי ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
x
מרת רחל קריצ'בסקי ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
הותירה אחריה את בעלה ר' יעקב קריצ'בסקי, בניה ר' מענדל קריצ'בסקי, שלום בער קריצ'בסקי, מתתיהו קריצ'בסקי, נכדים המשמשים כשלוחי הרבי ברחבי העולם ונינים.
מרת בתיה זוברובסקי ע״ה תשנ"ט, הר הזיתים
x
מרת בתיה זוברובסקי ע״ה תשנ"ט, הר הזיתים
בת הרב פסח זוברובסקי
נולדה בשנת תרפ"ב בעיר ראקשיק שבליטא ונפטרה בשנת התשנ"ט הר הזיתים
הרה"ח יהודה שמוטקין ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח יהודה שמוטקין ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
בן הרב התמים שניאור זלמן שמוטקין.
נפטר בשנת התשמ"ב הר הזיתים
הרה"ח יהודה יחזקאל צוקערמאן ע״ה תשל"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יהודה יחזקאל צוקערמאן ע״ה תשל"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יעקב יצחק צוקערמאן
נפטר בשנת התשל"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ישראל יוסף שניאורסון ע״ה תשטו, הר המנוחות
x
הרה"ח ישראל יוסף שניאורסון ע״ה תשטו, הר המנוחות
בן הרב מנחם שמואל שניאורסון. היה מצוין בכישרונותיו, מעמיק ובעל מחשבה, תלמיד חכם ומשכיל בחסידות,
נולד ביום כד באלול תרס"ח בעיר חברון ונפטר בשנת תשטו הר המנוחות
הרה"ח יעקב הלוי שוסטערמאן ע״ה תש"ך, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יעקב הלוי שוסטערמאן ע״ה תש"ך, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב ישראל הלוי שוסטערמאן
נפטר בשנת התש"ך מונטיפיורי, ניו יורק
מרת זיסל בונימוביץ ע״ה תשמ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת זיסל בונימוביץ ע״ה תשמ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב חיים בונימוביץ
נפטרה בשנת התשמ"א מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אהרן לייב ליין ע״ה תש"ב, לנינגרד
x
הרה"ח אהרן לייב ליין ע״ה תש"ב, לנינגרד
בן הרב המפורסם משפיע בתו"ת ר' יהושע היד ליין.
נולד בשנת תרס"ה בעיר מבעשענקאוויץ נפטר מרעב במצוד של העיר לענינגראד בשנת תש"ב מנ"כ בלענינגראד
הרה"ח אליהו פינקל ע״ה תשע"ג, חיפה
x
הרה"ח אליהו פינקל ע״ה תשע"ג, חיפה
יליד העיירה קלצק. ממיסדי קהילת חב"ד חיפה ומעמודי התווך שלה.תקופה מסויימת שימש כמשפיע בישיבת חב"ד חיפה.היה ידוע כגומל חסדים גדול ומקושר בכל נימי נפשו לרבי הריי"ץ ולרבי.נפטר בשיבה טובה ביום י' שבט בשנת הצג' לחייו.הותיר אחריו את אשתו הגב' דבורה פינקל חיפה.ביתו הגב' חנה משולם (גרוס) חיפה, בנו ר' יהודה פינקל מודיעין.נכדים ונינים ההולכים בדרך הישר
הרה"ח פסח ראבינאוויטש ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח פסח ראבינאוויטש ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
בן הרב התמים ר' מרדכי ארי ראבינאוויטש
נפטר שנת התשמ"ד הר הזיתים
הרה"ח שלמה מדר ע״ה תש"ע, עפולה
x
הרה"ח שלמה מדר ע״ה תש"ע, עפולה
היה מחנך במשך שנים רבות בבית הספר חב"ד בתענך ובמקביל שימש כאיש כשרות באיזור הצפון. הותיר אחריו את רעייתו רותי, וילדיו: מנחם מענדל מקראון הייטס, אהרון בונוס איירס ארגנטינה, יוסף יצחק, ישראל, שניאור זלמן, בנותיו: שרה, חיה מושקא וחנה
הרה"ח יוסף פרידמן ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
x
הרה"ח יוסף פרידמן ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
משכונת רמות בירושלים, שהיה מתפלל קבוע בשיכון חב"ד בעיר. ר' יוסק'ה ע"ה היה אדם מיוחד בעל חסד עצום, מוכר בכל ירושלים. נפטר לאחר שהיה חולה בתקופה האחרונה בעלמא הדין. ר' יוסק'ה פרידמן הקים בעשר אצבעותיו את תלמוד תורה "סנהדרין" של החינוך העצמאי. עם הקמת שכונת הר נוף נקרא להקים את התלמוד תורה לבנים "סנהדרין-הר נוף" ואת בית יעקב במקום. בשלב מאוחר יותר גם פתח "חיידר" ברמות

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.